ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 5 554,449,379 4.64 4,047,480,467
BEAUTY 25 16,384,300 0.55 28,672,525
SAWAD 12 12,344,513 1.14 703,637,241
SIRI 7 313,086,034 2.11 0
CPALL 3 578,587,172 6.44 40,790,395,626
TISCO 3 44,459,185 5.55 3,334,438,875
DELTA 11 10,051,134 0.81 552,812,370
KKP 11 15,845,700 1.87 673,442,250
BBL 4 42,037,167 2.2 0
KBANK 5 61,620,479 2.57 5,915,565,984
PTG 16 11,605,919 0.69 170,607,009
SCB 9 58,908,533 1.73 4,359,231,442
DCC 16 94,030,160 1.44 177,717,002
GLOW 4 38,800,189 2.65 0
THREL 15 8,118,200 1.35 21,432,048
MAJOR 6 27,017,800 3.02 462,004,380
BTSGIF 5 200,000,000 3.46 1,470,000,000
LPN 21 14,856,200 1.01 84,680,340
RATCH 4 47,783,200 3.3 3,344,824,000
INTUCH 5 79,261,325 2.47 4,260,296,219
ADVANC 4 106,883,432 3.6 20,575,060,660
PTTEP 9 21,632,381 0.54 0
มูลค่ารวม: 90,972,298,438 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com