ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 67,555,786 0.57 493,157,238
JUBILE 16 1,390,600 0.8 21,276,180
SAWAD 5 54,368,444 5 3,099,001,308
CPALL 10 102,826,630 1.14 7,249,277,415
TISCO 7 21,807,482 2.72 1,635,561,150
DELTA 8 18,894,359 1.51 1,039,189,745
KKP 6 25,966,762 3.07 1,103,587,385
BH 14 4,865,141 0.67 583,816,920
KBANK 7 34,631,051 1.45 3,324,580,896
SCB 15 31,762,659 0.94 2,350,436,766
IVL 9 28,076,041 0.52 800,167,169
SPALI 17 15,632,017 0.84 231,353,852
PTTGC 13 24,343,023 0.54 1,046,749,989
TCAP 21 8,045,324 0.67 293,654,326
MINT 15 40,931,547 0.89 761,326,774
PM 2 39,989,400 6.68 279,925,800
TOP 9 14,330,374 0.7 616,206,082
LPN 10 20,523,300 1.39 116,982,810
SCC 14 9,755,462 0.81 0
มูลค่ารวม: 25,046,251,804 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com