ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 2 85,191,900 10.58 2,555,757,000
SYNTEC 9 39,601,300 2.48 58,609,924
INET 14 2,750,000 0.55 5,720,000
SAWAD 8 34,811,357 3.2 1,984,247,349
JAS 3 315,567,971 4.25 1,180,224,212
TISCO 22 4,826,616 0.6 361,996,200
GUNKUL 9 70,864,080 0.96 201,253,987
NOBLE 18 5,553,600 1.22 65,532,480
BROOK 7 280,000,000 4.97 106,400,000
NOK 6 14,154,624 0.62 14,154,624
PM 15 3,620,000 0.61 25,340,000
NPP 4 42,336,400 3.41 0
มูลค่ารวม: 6,559,235,776 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
JAS 2 222,147,771 3.42 830,832,664
SYNTEC 9 34,218,500 2.14 50,643,380
MILL 19 24,505,700 0.63 18,134,218
SYNTEC 9 33,818,500 2.11 50,051,380
SITHAI 29 13,703,000 0.51 10,140,220
SAWAD 16 6,673,175 0.64 380,370,975
TISCO 16 6,178,853 0.77 463,413,975
SYNTEC 9 33,818,500 2.11 50,051,380
SITHAI 29 13,703,000 0.51 10,140,220
SAWAD 18 6,673,175 0.64 380,370,975
มูลค่ารวม: 2,244,149,387 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com