ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 16 176,916,000 1.14 3,980,610,000
SYNTEC 20 11,794,078 0.74 17,455,235
BCH 12 18,397,175 0.74 266,759,038
SIRI 14 184,570,808 1.24 0
CPALL 16 88,687,644 0.99 6,252,478,902
DELTA 12 9,275,125 0.74 510,131,875
SCB 12 39,634,564 1.17 2,932,957,736
CPN 8 63,102,971 1.41 3,107,821,322
GLOW 10 9,656,700 0.66 0
EASTW 12 14,204,450 0.85 147,726,280
MAJOR 2 45,506,600 5.09 778,162,860
SAT 3 25,805,100 6.07 291,597,630
SCCC 4 5,469,764 1.84 689,190,264
THCOM 9 6,839,500 0.62 25,442,940
มูลค่ารวม: 19,000,334,082 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTTGC 5 81,957,039 1.82 3,524,152,677
HTC 9 4,312,800 2.16 78,924,240
BCH 12 18,397,175 0.74 266,759,038
MAJOR 5 36,029,200 4.03 616,099,320
SIRI 7 328,500,837 2.3 0
MCS 17 3,897,763 0.78 42,485,617
SAT 3 25,060,100 5.89 283,179,130
VNG 18 8,639,200 0.55 29,200,496
BEC 6 92,446,234 4.62 390,123,107
SCCC 6 4,414,712 1.48 556,253,712
STANLY 10 1,973,100 2.58 306,817,050
BCH 13 22,360,875 0.9 324,232,688
BEC 6 86,113,634 4.31 363,399,535
TICON 9 23,944,887 1.31 0
CPALL 21 80,151,998 0.89 5,650,715,859
EASTW 5 36,421,885 2.19 378,787,604
SCB 12 36,755,112 1.08 2,719,878,288
MCS 11 9,500,005 1.9 103,550,055
MAJOR 7 25,644,700 2.87 438,524,370
SCCC 11 1,641,650 0.71 206,847,900
THCOM 11 6,839,500 0.62 25,442,940
HTC 9 4,351,100 2.18 79,625,130
BEC 7 77,450,534 3.87 326,841,253
TVO 34 4,959,340 0.61 131,422,510
SYNTEC 19 13,761,201 0.86 20,366,577
TKS 24 2,011,700 0.56 9,978,032
EASTW 5 38,132,185 2.29 396,574,724
BDMS 17 183,007,885 1.18 4,117,677,413
BCH 12 25,904,119 1.04 375,609,726
CPN 8 84,429,445 1.88 4,158,150,166
QH 9 151,302,604 1.41 326,813,625
SCB 12 36,464,812 1.07 2,698,396,088
SIRI 6 303,465,887 2.12 0
TCAP 7 18,508,592 1.53 675,563,608
ANAN 7 30,658,368 0.92 42,921,715
AP 15 38,804,504 1.23 215,364,997
CPALL 20 78,788,898 0.88 5,554,617,309
KKP 15 10,844,512 1.28 460,891,760
MCS 11 9,568,405 1.91 104,295,615
GFPT 25 11,224,080 0.9 0
TICON 7 25,544,887 1.39 0
ROBINS 10 12,427,044 1.12 0
MAJOR 6 26,617,300 2.98 455,155,830
PTTGC 5 87,867,976 1.95 3,778,322,968
SAT 2 26,821,100 6.31 303,078,430
BCP 13 15,650,100 1.14 345,867,210
STEC 20 9,716,802 0.64 148,667,071
DELTA 11 8,983,525 0.72 494,093,875
มูลค่ารวม: 41,525,669,257 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com