ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 20 4,643,900 0.58 139,317,000
AP 13 42,178,824 1.34 234,092,473
ASP 15 15,766,074 0.75 26,487,004
BCP 11 17,363,700 1.26 383,737,770
GFPT 21 13,135,821 1.05 0
QH 9 120,122,456 1.12 259,464,505
SIRI 13 197,051,769 1.33 0
ANAN 8 31,251,648 0.94 43,752,307
TISCO 16 6,604,980 0.82 495,373,500
KKP 16 10,745,364 1.27 456,677,970
KBANK 10 28,818,938 1.2 2,766,618,048
SCB 19 21,952,371 0.65 1,624,475,454
SPALI 12 19,138,235 1.03 283,245,878
PTTGC 6 58,146,394 1.29 2,500,294,942
TCAP 5 23,227,559 1.93 847,805,904
SAT 22 2,625,800 0.62 29,671,540
SCC 13 9,879,004 0.82 0
มูลค่ารวม: 10,091,014,295 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTTGC 7 63,051,454 1.4 2,711,212,522
SIRI 14 213,037,430 1.49 0
ASP 17 13,175,074 0.63 22,134,124
SAT 31 2,246,300 0.53 25,383,190
QH 11 127,690,156 1.19 275,810,737
ANAN 7 31,719,187 0.95 44,406,862
AP 16 32,686,524 1.04 181,410,208
KTB 9 98,050,244 0.7 1,019,722,538
ANAN 8 33,499,936 1.01 46,899,910
KKP 18 9,359,400 1.11 397,774,500
TISCO 15 6,218,359 0.78 466,376,925
SCB 15 26,198,684 0.77 1,938,702,616
TCAP 7 23,261,600 1.93 849,048,400
KBANK 5 48,015,723 2.01 4,609,509,408
SCB 13 31,795,384 0.94 2,352,858,416
TCAP 12 11,541,200 0.96 421,253,800
HANA 18 7,184,000 0.89 215,520,000
PTTGC 9 48,961,430 1.09 2,105,341,490
มูลค่ารวม: 17,683,365,646 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com