ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 6 22,768,500 2.49 48,269,220
LH 16 67,663,100 0.57 493,940,630
BCH 14 16,863,500 0.68 244,520,750
JUBILE 8 5,200,000 2.98 79,560,000
QH 5 192,186,000 1.79 415,121,760
SIRI 10 271,562,666 1.83 0
STEC 9 28,694,600 1.88 439,027,380
ERW 6 74,945,100 2.99 248,817,732
HMPRO 17 66,256,940 0.5 980,602,712
TPIPP 2 114,342,000 1.36 459,654,840
M 7 19,614,100 2.13 1,118,003,700
BA 10 45,900,500 2.19 263,927,875
SUSCO 4 32,900,800 2.99 73,039,776
DCC 5 191,596,580 2.94 362,117,536
THREL 7 17,350,700 2.89 45,805,848
WHA 8 186,861,000 1.3 594,217,980
MAJOR 7 26,226,500 2.93 448,473,150
MINT 19 31,094,200 0.67 578,352,120
VGI 4 133,394,000 1.85 1,060,482,300
มูลค่ารวม: 7,953,935,309 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ORI 16 10,000,000 0.61 0
BCH 10 22,959,700 0.92 332,915,650
MAJOR 8 25,226,500 2.82 431,373,150
SIRI 9 271,562,666 1.9 0
LH 15 67,663,100 0.57 493,940,630
DCC 6 188,474,780 2.89 356,217,334
JUBILE 8 5,200,000 2.98 79,560,000
M 6 24,079,500 2.63 1,372,531,500
QH 4 321,261,300 3 693,924,408
THREL 5 17,350,700 2.89 45,805,848
VGI 5 133,394,000 1.94 1,060,482,300
BR 5 26,568,500 2.91 56,325,220
TPIPP 3 94,600,000 1.13 380,292,000
BCH 9 32,535,200 1.3 471,760,400
CENTEL 30 13,371,000 0.99 332,937,900
DCC 6 178,195,180 2.73 336,788,890
JUBILE 8 5,200,000 2.98 79,560,000
SVI 4 67,858,700 2.99 209,004,796
LH 15 67,663,100 0.57 493,940,630
WHA 7 217,217,300 1.52 690,751,014
M 6 24,198,400 2.65 1,379,308,800
THREL 5 16,350,700 2.73 43,165,848
QH 4 281,261,300 2.63 607,524,408
MAJOR 8 25,226,500 2.82 431,373,150
TMB 10 223,018,300 0.51 256,471,045
MINT 20 25,610,500 0.58 476,355,300
CENTEL 38 11,575,900 0.86 288,239,910
SVI 4 67,858,700 2.99 209,004,796
JUBILE 8 5,200,000 2.98 79,560,000
BR 5 26,568,500 2.91 56,325,220
LH 15 67,663,100 0.57 493,940,630
BCH 9 32,535,200 1.3 471,760,400
QH 4 281,261,300 2.63 607,524,408
SIRI 8 271,562,666 1.9 0
KKP 25 5,604,800 0.66 238,204,000
M 5 24,198,400 2.65 1,379,308,800
BA 8 51,796,300 2.47 297,828,725
SUSCO 7 26,500,800 2.41 58,831,776
THREL 6 16,350,700 2.73 43,165,848
WHA 7 346,325,700 2.42 1,101,315,726
DCC 7 177,743,780 2.72 335,935,744
ERW 5 73,691,500 2.95 244,655,780
MAJOR 7 25,226,500 2.82 431,373,150
TISCO 14 7,615,172 0.95 571,137,900
STEC 15 16,921,600 1.11 258,900,480
VGI 7 114,873,400 1.67 913,243,530
มูลค่ารวม: 19,192,567,045 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com