ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 20 61,301,355 0.51 447,499,892
JUBILE 12 2,157,700 1.24 33,012,810
MCS 9 8,141,200 1.63 88,739,080
QH 4 299,877,150 2.8 647,734,644
ERW 35 12,678,700 0.51 42,093,284
DELTA 9 11,139,600 0.89 612,678,000
KKP 9 18,706,024 2.21 795,006,020
SUSCO 8 29,861,900 2.71 66,293,418
KBANK 11 23,936,400 1 2,297,894,400
SCB 16 27,341,300 0.81 2,023,256,200
DCC 29 37,503,360 0.57 70,881,350
มูลค่ารวม: 7,125,089,098 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MCS 10 7,857,900 1.57 85,651,110
QH 6 237,111,366 2.21 512,160,551
KKP 11 16,321,724 1.93 693,673,270
QH 5 203,215,866 1.9 438,946,271
MCS 12 6,677,600 1.34 72,785,840
PRANDA 19 5,351,345 1.31 0
QH 6 192,915,366 1.8 416,697,191
KKP 13 14,698,824 1.74 624,700,020
MCS 12 6,874,600 1.37 74,933,140
DELTA 10 9,388,800 0.75 516,384,000
มูลค่ารวม: 3,435,931,392 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com