ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 10 15,694,236 1.47 354,689,734
BDMS 18 142,487,550 0.92 3,597,810,638
HANA 10 10,454,177 1.3 405,099,359
SUPER 16 172,285,105 0.63 146,442,339
AP 15 38,870,160 1.24 367,323,012
ASP 17 14,121,000 0.67 54,789,480
BCH 11 21,581,100 0.87 433,780,110
BCP 10 18,156,698 1.32 649,101,954
BEAUTY 22 18,649,803 0.62 220,067,675
CK 10 14,633,027 0.86 406,066,499
GFPT 29 7,119,100 0.57 102,515,040
JUBILE 14 1,777,400 1.02 34,659,300
QH 6 126,290,700 1.18 457,172,334
SIRI 15 178,818,800 1.2 302,203,772
STEC 20 10,829,372 0.71 266,402,551
WORK 10 3,217,469 0.73 135,133,698
BEM 13 136,753,604 0.89 1,203,431,715
CKP 8 44,724,560 0.61 225,859,028
CPALL 15 88,947,752 0.99 6,270,816,516
HMPRO 13 94,719,679 0.72 1,458,683,057
KGI 3 28,270,700 1.42 126,652,736
TTW 12 23,899,200 0.6 301,129,920
TISCO 18 5,834,100 0.73 485,688,825
DELTA 14 6,600,855 0.53 458,759,423
EGCO 9 4,574,261 0.87 1,084,099,857
KKP 18 10,476,200 1.24 793,572,150
SGP 8 9,213,700 1 114,249,880
BANPU 8 75,151,347 1.46 1,465,451,267
BH 15 4,764,854 0.65 857,673,720
CHG 14 100,031,700 0.91 276,087,492
GUNKUL 15 48,849,155 0.66 142,639,533
KBANK 12 22,932,046 0.96 4,907,457,844
SCB 14 32,383,498 0.95 4,841,332,951
CPN 3 115,426,500 2.57 9,753,539,250
DCC 25 53,527,770 0.82 143,454,424
GLOW 8 12,533,900 0.86 1,131,184,475
PTT 11 24,346,229 0.85 1,302,523,252
SPALI 9 23,410,550 1.26 585,263,750
WHA 14 91,265,606 0.64 390,616,794
PTTGC 10 34,722,938 0.77 2,821,238,713
TCAP 9 15,219,800 1.26 810,454,350
MINT 12 56,189,281 1.22 2,247,571,240
PM 8 5,698,000 0.95 50,427,300
SAT 15 2,817,500 0.66 62,830,250
PLAT 22 16,126,600 0.58 138,688,760
TASCO 13 9,645,600 0.62 152,400,480
TMB 9 441,296,300 1.01 1,050,285,194
TOP 7 17,491,100 0.86 1,556,707,900
IRPC 7 188,807,877 0.92 1,312,214,745
LPN 23 13,524,800 0.92 151,477,760
KTC 8 2,384,500 0.92 81,073,000
VGI 10 54,298,471 0.75 434,387,768
IMPACT 7 18,916,000 1.28 363,187,200
ADVANC 8 19,017,165 0.64 3,822,450,165
DIF 11 50,071,000 0.86 751,065,000
THCOM 6 9,737,877 0.89 98,352,558
PTTEP 7 23,188,905 0.58 3,571,091,370
METCO 2 1,302,400 6.23 253,968,000
SCC 17 7,522,950 0.63 3,385,327,500
BTS 10 129,747,700 1.09 1,213,140,995
มูลค่ารวม: 70,581,765,598 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com