ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 10 15,694,236 1.47 371,953,393
BDMS 18 142,487,550 0.92 3,533,691,240
HANA 10 10,454,177 1.3 347,601,385
SUPER 16 172,285,105 0.63 120,599,573
AP 15 38,870,160 1.24 316,791,804
ASP 17 14,121,000 0.67 50,835,600
BCH 11 21,581,100 0.87 397,092,240
BCP 10 18,156,698 1.32 599,171,034
BEAUTY 22 18,649,803 0.62 185,565,540
CK 10 14,633,027 0.86 380,458,702
GFPT 29 7,119,100 0.57 103,226,950
JUBILE 14 1,777,400 1.02 32,348,680
QH 6 126,290,700 1.18 394,026,984
SIRI 15 178,818,800 1.2 271,804,576
STEC 20 10,829,372 0.71 266,402,551
WORK 10 3,217,469 0.73 102,959,008
BEM 13 136,753,604 0.89 1,189,756,355
CKP 8 44,724,560 0.61 232,567,712
CPALL 15 88,947,752 0.99 6,070,684,074
HMPRO 13 94,719,679 0.72 1,411,323,217
KGI 3 28,270,700 1.42 126,087,322
TTW 12 23,899,200 0.6 296,350,080
TISCO 18 5,834,100 0.73 462,352,425
DELTA 14 6,600,855 0.53 455,458,995
EGCO 9 4,574,261 0.87 1,052,080,030
KKP 18 10,476,200 1.24 749,048,300
SGP 8 9,213,700 1 94,901,110
BANPU 8 75,151,347 1.46 1,345,209,111
BH 15 4,764,854 0.65 893,410,125
CHG 14 100,031,700 0.91 214,067,838
GUNKUL 15 48,849,155 0.66 158,271,262
KBANK 12 22,932,046 0.96 4,746,933,522
SCB 14 32,383,498 0.95 4,517,497,971
CPN 3 115,426,500 2.57 9,032,123,625
DCC 25 53,527,770 0.82 123,113,871
GLOW 8 12,533,900 0.86 1,084,182,350
PTT 11 24,346,229 0.85 1,211,224,893
SPALI 9 23,410,550 1.26 510,349,990
WHA 14 91,265,606 0.64 379,664,921
PTTGC 10 34,722,938 0.77 2,743,112,102
TCAP 9 15,219,800 1.26 799,039,500
MINT 12 56,189,281 1.22 2,064,956,077
PM 8 5,698,000 0.95 51,282,000
SAT 15 2,817,500 0.66 58,322,250
PLAT 22 16,126,600 0.58 125,787,480
TASCO 13 9,645,600 0.62 140,825,760
TMB 9 441,296,300 1.01 1,023,807,416
TOP 7 17,491,100 0.86 1,416,779,100
IRPC 7 188,807,877 0.92 1,113,966,474
LPN 23 13,524,800 0.92 125,104,400
KTC 8 2,384,500 0.92 83,457,500
VGI 10 54,298,471 0.75 426,242,997
IMPACT 7 18,916,000 1.28 368,862,000
ADVANC 8 19,017,165 0.64 3,461,124,030
DIF 11 50,071,000 0.86 751,065,000
THCOM 6 9,737,877 0.89 81,798,167
PTTEP 7 23,188,905 0.58 3,200,068,890
METCO 2 1,302,400 6.23 277,411,200
SCC 17 7,522,950 0.63 3,249,914,400
BTS 10 129,747,700 1.09 1,213,140,995
มูลค่ารวม: 66,607,256,098 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com