ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 10 15,694,236 1.47 324,870,685
BDMS 18 142,487,550 0.92 3,362,706,180
HANA 10 10,454,177 1.3 334,533,664
SUPER 16 172,285,105 0.63 93,033,957
AP 15 38,870,160 1.24 262,373,580
ASP 17 14,121,000 0.67 44,339,940
BCH 11 21,581,100 0.87 328,032,720
BCP 10 18,156,698 1.32 585,553,511
BEAUTY 22 18,649,803 0.62 124,021,190
CK 10 14,633,027 0.86 361,435,767
GFPT 29 7,119,100 0.57 94,684,030
JUBILE 14 1,777,400 1.02 28,616,140
QH 6 126,290,700 1.18 348,562,332
SIRI 15 178,818,800 1.2 221,735,312
STEC 20 10,829,372 0.71 222,002,126
WORK 10 3,217,469 0.73 72,393,053
BEM 13 136,753,604 0.89 1,367,536,040
CKP 8 44,724,560 0.61 198,577,046
CPALL 15 88,947,752 0.99 6,648,844,462
HMPRO 13 94,719,679 0.72 1,420,795,185
KGI 3 28,270,700 1.42 123,260,252
TTW 12 23,899,200 0.6 296,350,080
TISCO 18 5,834,100 0.73 465,269,475
DELTA 14 6,600,855 0.53 457,109,209
EGCO 9 4,574,261 0.87 1,157,288,033
KKP 18 10,476,200 1.24 694,048,250
SGP 8 9,213,700 1 92,137,000
BANPU 8 75,151,347 1.46 1,239,997,226
BH 15 4,764,854 0.65 862,438,574
CHG 14 100,031,700 0.91 182,057,694
GUNKUL 15 48,849,155 0.66 145,570,482
KBANK 12 22,932,046 0.96 4,196,564,418
SCB 14 32,383,498 0.95 4,161,279,493
CPN 3 115,426,500 2.57 8,887,840,500
DCC 25 53,527,770 0.82 111,337,762
GLOW 8 12,533,900 0.86 1,137,451,425
PTT 11 24,346,229 0.85 1,174,705,549
SPALI 9 23,410,550 1.26 433,095,175
WHA 14 91,265,606 0.64 376,014,297
PTTGC 10 34,722,938 0.77 2,395,882,722
TCAP 9 15,219,800 1.26 799,039,500
MINT 12 56,189,281 1.22 2,050,908,757
PM 8 5,698,000 0.95 49,002,800
SAT 15 2,817,500 0.66 49,306,250
PLAT 22 16,126,600 0.58 113,692,530
TASCO 13 9,645,600 0.62 139,861,200
TMB 9 441,296,300 1.01 962,025,934
TOP 7 17,491,100 0.86 1,215,631,450
IRPC 7 188,807,877 0.92 1,104,526,080
LPN 23 13,524,800 0.92 86,558,720
KTC 8 2,384,500 0.92 66,169,875
VGI 10 54,298,471 0.75 409,953,456
IMPACT 7 18,916,000 1.28 370,753,600
ADVANC 8 19,017,165 0.64 3,270,952,380
DIF 11 50,071,000 0.86 751,065,000
THCOM 6 9,737,877 0.89 64,269,988
PTTEP 7 23,188,905 0.58 2,898,613,125
METCO 2 1,302,400 6.23 276,108,800
SCC 17 7,522,950 0.63 3,325,143,900
BTS 10 129,747,700 1.09 1,239,090,535
มูลค่ารวม: 64,277,018,414 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com