ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 10 15,694,236 1.47 0
BDMS 18 142,487,550 0.92 0
HANA 10 10,454,177 1.3 0
SUPER 16 172,285,105 0.63 0
AP 15 38,870,160 1.24 0
ASP 17 14,121,000 0.67 0
BCH 11 21,581,100 0.87 0
BCP 10 18,156,698 1.32 0
BEAUTY 22 18,649,803 0.62 0
CK 10 14,633,027 0.86 0
GFPT 29 7,119,100 0.57 0
JUBILE 14 1,777,400 1.02 0
QH 6 126,290,700 1.18 0
SIRI 15 178,818,800 1.2 0
STEC 20 10,829,372 0.71 0
WORK 10 3,217,469 0.73 0
BEM 13 136,753,604 0.89 0
CKP 8 44,724,560 0.61 0
CPALL 15 88,947,752 0.99 0
HMPRO 13 94,719,679 0.72 0
KGI 3 28,270,700 1.42 0
TTW 12 23,899,200 0.6 0
TISCO 18 5,834,100 0.73 0
DELTA 14 6,600,855 0.53 0
EGCO 9 4,574,261 0.87 0
KKP 18 10,476,200 1.24 0
SGP 8 9,213,700 1 0
BANPU 8 75,151,347 1.46 0
BH 15 4,764,854 0.65 0
CHG 14 100,031,700 0.91 0
GUNKUL 15 48,849,155 0.66 0
KBANK 12 22,932,046 0.96 0
SCB 14 32,383,498 0.95 0
CPN 3 115,426,500 2.57 0
DCC 25 53,527,770 0.82 0
GLOW 8 12,533,900 0.86 0
PTT 11 24,346,229 0.85 0
SPALI 9 23,410,550 1.26 0
WHA 14 91,265,606 0.64 0
PTTGC 10 34,722,938 0.77 0
TCAP 9 15,219,800 1.26 0
MINT 12 56,189,281 1.22 0
PM 8 5,698,000 0.95 0
SAT 15 2,817,500 0.66 0
PLAT 22 16,126,600 0.58 0
TASCO 13 9,645,600 0.62 0
TMB 9 441,296,300 1.01 0
TOP 7 17,491,100 0.86 0
IRPC 7 188,807,877 0.92 0
LPN 23 13,524,800 0.92 0
KTC 8 2,384,500 0.92 0
VGI 10 54,298,471 0.75 0
IMPACT 7 18,916,000 1.28 0
ADVANC 8 19,017,165 0.64 0
DIF 11 50,071,000 0.86 0
THCOM 6 9,737,877 0.89 0
PTTEP 7 23,188,905 0.58 0
METCO 2 1,302,400 6.23 0
SCC 17 7,522,950 0.63 0
BTS 10 129,747,700 1.09 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com