ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ GIC PRIVATE LIMITED

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 3 955,977,054 8 6,978,632,494
BEM 16 89,888,861 0.59 885,405,281
CPALL 12 97,789,475 1.09 6,894,157,988
CPF 7 284,949,391 3.31 8,975,905,817
BH 8 11,579,900 1.59 1,389,588,000
KBANK 9 29,236,228 1.22 2,806,677,888
SCB 17 27,252,000 0.8 2,016,648,000
IVL 6 54,075,490 1 1,541,151,465
PTT 10 24,539,900 0.86 871,166,450
MAJOR 5 30,665,800 3.43 524,385,180
PTTGC 12 27,746,529 0.62 1,193,100,747
TOP 10 14,127,400 0.69 607,478,200
SPF 9 11,844,000 1.25 185,950,800
SCC 20 6,094,150 0.51 0
BTS 15 71,346,825 0.6 863,296,583
มูลค่ารวม: 35,733,544,892 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTT 9 26,469,300 0.93 939,660,150
PTTGC 15 29,969,656 0.66 1,288,695,208
MAJOR 6 32,127,000 3.59 549,371,700
CPF 5 246,179,458 2.86 7,754,652,927
IVL 5 63,095,190 1.23 1,798,212,915
LH 3 1,932,798,432 16.17 14,109,428,554
BEC 37 11,564,698 0.58 48,803,026
BH 10 13,106,800 1.8 1,572,816,000
QH 2 1,154,421,450 10.77 2,493,550,332
SPF 9 11,844,000 1.25 185,950,800
CPNRF 6 37,304,437 1.69 0
ADVANC 10 20,065,037 0.67 3,862,519,623
SCC 16 6,527,650 0.54 0
BTS 13 78,629,638 0.66 951,418,620
CPF 8 131,346,278 1.7 4,137,407,757
SPF 9 11,844,000 1.25 185,950,800
CPNRF 6 37,304,437 1.69 0
BEC 36 13,674,298 0.68 57,705,538
LH 3 1,932,798,432 16.22 14,109,428,554
CPF 9 132,408,978 1.71 4,170,882,807
IVL 5 59,139,000 1.23 1,685,461,500
CPALL 10 109,348,282 1.22 7,709,053,881
TLGF 9 34,062,923 1.46 0
BEM 15 101,954,264 0.67 1,004,249,500
QH 2 1,154,421,450 10.77 2,493,550,332
SCB 16 26,066,751 0.77 1,928,939,574
MAJOR 4 32,609,400 3.64 557,620,740
KBANK 6 40,984,181 1.71 3,934,481,376
ADVANC 6 42,834,237 1.44 8,245,590,623
SCC 15 6,893,250 0.57 0
PTT 7 30,105,100 1.05 1,068,731,050
BH 8 14,049,900 1.93 1,685,988,000
LH 3 1,932,798,432 16.25 14,109,428,554
CPF 11 108,415,378 1.4 3,415,084,407
QH 2 1,154,421,450 10.77 2,493,550,332
SCB 15 27,016,651 0.8 1,999,232,174
CPALL 12 111,149,682 1.24 7,836,052,581
BEM 14 104,912,264 0.69 1,033,385,800
IVL 5 52,413,400 1.09 1,493,781,900
MAJOR 10 19,796,700 2.21 338,523,570
PTTGC 13 36,765,456 0.82 1,580,914,608
TOP 7 17,482,100 0.86 751,730,300
BTS 13 81,163,638 0.68 982,080,020
SPF 10 11,844,000 1.25 185,950,800
CPNRF 6 37,304,437 1.69 0
TLGF 8 34,062,923 1.46 0
มูลค่ารวม: 124,749,836,930 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com