ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SITHAI 22 18,906,200 0.7 13,990,588
SC 16 25,489,953 0.61 51,489,705
SIRI 25 84,786,666 0.57 0
PTT 12 14,833,750 0.52 526,598,125
TCAP 25 7,128,300 0.59 260,182,950
SAT 28 2,358,100 0.55 26,646,530
PTTEP 10 20,043,700 0.5 0
มูลค่ารวม: 878,907,898 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 14 4,518,625 0.5 60,097,713
PTT 13 16,766,050 0.59 595,194,775
SAT 17 2,976,600 0.7 33,635,580
SGP 12 6,249,500 0.68 51,870,850
PTTEP 9 20,787,100 0.52 0
BLAND 15 128,734,196 0.62 135,170,906
AP 21 21,096,030 0.67 117,082,967
VNT 9 6,229,617 0.53 0
SITHAI 23 19,628,100 0.72 14,524,794
TTA 16 9,334,478 0.51 26,136,538
SC 14 33,223,653 0.79 67,111,779
KGI 5 10,808,900 0.54 37,182,616
TCAP 23 7,913,000 0.66 288,824,500
PTT 12 19,075,200 0.67 677,169,600
VNT 9 6,229,617 0.53 0
RCL 11 5,753,300 0.69 17,029,768
SUC 18 2,685,500 0.9 97,349,375
TTA 16 9,334,478 0.51 26,136,538
STA 24 7,559,400 0.59 200,324,100
THAI 11 12,313,611 0.56 50,485,805
SIRI 21 114,833,166 0.8 0
TCAP 17 8,860,900 0.73 323,422,850
AP 20 24,669,330 0.78 136,914,782
SC 14 34,509,053 0.83 69,708,287
SITHAI 21 21,372,400 0.79 15,815,576
KKP 27 5,068,300 0.6 215,402,750
KGI 4 13,908,700 0.7 47,845,928
SGP 9 7,047,500 0.77 58,494,250
SAT 15 3,521,000 0.83 39,787,300
BCP 17 9,410,900 0.68 207,980,890
IRPC 10 121,938,200 0.6 329,233,140
PSL 15 9,630,750 0.62 37,559,925
PTTEP 9 21,880,100 0.55 0
มูลค่ารวม: 3,977,493,881 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com