ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ DBS BANK LTD

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BJC 3 135,310,100 3.38 5,750,679,250
SE-ED 5 18,377,800 4.69 24,810,030
M 10 9,002,900 0.98 513,165,300
ROBINS 9 11,000,000 0.99 0
TCAP 23 7,422,950 0.62 270,937,675
SAT 26 2,500,000 0.59 28,250,000
TICON 3 49,589,000 2.7 0
มูลค่ารวม: 6,587,842,255 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
OISHI 3 9,000,000 4.8 362,250,000
SSC 3 12,500,000 4.7 375,000,000
MBK 7 37,942,800 2.22 0
BJC 3 172,342,900 4.32 7,324,573,250
SAT 29 2,500,000 0.59 28,250,000
BEC 12 40,030,000 2 168,926,600
M 9 10,102,900 1.1 575,865,300
OISHI 3 9,000,000 4.8 362,250,000
BJC 3 165,129,000 4.14 7,017,982,500
CENTEL 28 15,000,000 1.11 373,500,000
ROBINS 10 11,000,000 0.99 0
BEC 12 40,030,000 2 168,926,600
M 9 10,102,900 1.1 575,865,300
TTA 11 14,068,900 0.77 39,392,920
TICON 7 36,000,000 1.96 0
PDI 6 4,000,000 1.77 27,000,000
SE-ED 4 18,845,000 4.81 25,440,750
MAJOR 15 9,000,000 1.01 153,900,000
TCAP 16 8,822,950 0.73 322,037,675
TMB 6 602,000,000 1.37 692,300,000
SUC 9 10,046,400 3.35 364,182,000
TTA 11 14,068,900 0.77 39,392,920
BEC 12 40,030,000 2 168,926,600
CENTEL 28 15,000,000 1.11 373,500,000
MBK 6 37,942,800 2.22 0
SE-ED 4 22,445,000 5.73 30,300,750
TCAP 18 8,822,950 0.73 322,037,675
PDI 5 6,000,000 2.65 40,500,000
M 8 10,102,900 1.1 575,865,300
TICON 12 14,000,000 0.76 0
ROBINS 11 11,600,000 1.04 0
MAJOR 16 9,000,000 1.01 153,900,000
SAT 30 2,500,000 0.59 28,250,000
BJC 3 155,129,000 3.89 6,592,982,500
มูลค่ารวม: 27,283,298,640 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com