ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAWAD 6 54,364,556 5 2,500,769,576
M 14 6,210,000 0.67 454,882,500
SSF 18 5,000,000 1.85 41,250,000
WHA 6 321,473,360 2.24 1,375,905,981
ROBINS 6 16,879,565 1.52 1,181,569,550
MINT 5 200,250,270 4.34 8,010,010,800
TKS 9 3,798,836 1.05 42,546,963
THCOM 7 8,281,500 0.76 83,643,150
BTS 8 260,000,000 2.18 2,431,000,000
มูลค่ารวม: 16,121,578,520 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
M 11 6,210,000 0.68 454,882,500
BTS 7 260,000,000 2.18 2,431,000,000
SAWAD 3 81,549,000 7.5 3,751,254,000
ROBINS 6 19,476,365 1.75 1,363,345,550
WHA 6 321,473,360 2.24 1,375,905,981
M 11 6,210,000 0.68 454,882,500
TTA 2 150,100,000 8.24 1,088,225,000
SAWAD 3 78,412,500 7.5 3,606,975,000
GRAMMY 4 26,552,520 3.24 213,747,786
SSF 17 5,000,000 1.85 41,250,000
MINT 5 200,294,970 4.54 8,011,798,800
THCOM 9 8,301,500 0.76 83,845,150
TRITN 2 412,813,500 5.14 189,894,210
TTA 2 150,100,000 8.24 1,088,225,000
EARTH 18 27,100,000 0.77 39,566,000
GRAMMY 4 26,552,520 3.24 213,747,786
HANA 2 84,869,900 10.54 3,288,708,625
M 10 6,210,000 0.68 454,882,500
WHA 5 516,473,360 3.61 2,210,505,981
ROBINS 6 19,476,365 1.75 1,363,345,550
SAWAD 3 78,412,500 7.5 3,606,975,000
SSF 16 5,000,000 1.85 41,250,000
BTS 7 260,000,000 2.18 2,431,000,000
มูลค่ารวม: 37,805,212,919 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com