ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAWAD 6 54,364,556 5 2,419,222,742
M 14 6,210,000 0.67 470,407,500
SSF 18 5,000,000 1.85 39,000,000
WHA 6 321,473,360 2.24 1,324,470,243
ROBINS 6 16,879,565 1.52 1,156,250,203
MINT 5 200,250,270 4.34 7,309,134,855
TKS 9 3,798,836 1.05 32,669,990
THCOM 7 8,281,500 0.76 54,657,900
BTS 8 260,000,000 2.18 2,483,000,000
มูลค่ารวม: 15,288,813,432 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
M 11 6,210,000 0.68 470,407,500
BTS 7 260,000,000 2.18 2,483,000,000
SAWAD 3 81,549,000 7.5 3,628,930,500
ROBINS 6 19,476,365 1.75 1,334,131,003
WHA 6 321,473,360 2.24 1,324,470,243
M 11 6,210,000 0.68 470,407,500
TTA 2 150,100,000 8.24 747,498,000
SAWAD 3 78,412,500 7.5 3,489,356,250
GRAMMY 4 26,552,520 3.24 161,970,372
SSF 17 5,000,000 1.85 39,000,000
MINT 5 200,294,970 4.54 7,310,766,405
THCOM 9 8,301,500 0.76 54,789,900
TRITN 2 412,813,500 5.14 165,125,400
TTA 2 150,100,000 8.24 747,498,000
EARTH 18 27,100,000 0.77 39,566,000
GRAMMY 4 26,552,520 3.24 161,970,372
HANA 2 84,869,900 10.54 2,715,836,800
M 10 6,210,000 0.68 470,407,500
WHA 5 516,473,360 3.61 2,127,870,243
ROBINS 6 19,476,365 1.75 1,334,131,003
SAWAD 3 78,412,500 7.5 3,489,356,250
SSF 16 5,000,000 1.85 39,000,000
BTS 7 260,000,000 2.18 2,483,000,000
มูลค่ารวม: 35,288,489,240 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com