ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAWAD 6 54,364,556 5 0
M 14 6,210,000 0.67 0
SSF 18 5,000,000 1.85 0
WHA 6 321,473,360 2.24 0
ROBINS 6 16,879,565 1.52 0
MINT 5 200,250,270 4.34 0
TKS 9 3,798,836 1.05 0
THCOM 7 8,281,500 0.76 0
BTS 8 260,000,000 2.18 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
M 11 6,210,000 0.68 0
BTS 7 260,000,000 2.18 0
SAWAD 3 81,549,000 7.5 0
ROBINS 6 19,476,365 1.75 0
WHA 6 321,473,360 2.24 0
M 11 6,210,000 0.68 0
TTA 2 150,100,000 8.24 0
SAWAD 3 78,412,500 7.5 0
GRAMMY 4 26,552,520 3.24 0
SSF 17 5,000,000 1.85 0
MINT 5 200,294,970 4.54 0
THCOM 9 8,301,500 0.76 0
TRITN 2 412,813,500 5.14 0
TTA 2 150,100,000 8.24 0
EARTH 18 27,100,000 0.77 0
GRAMMY 4 26,552,520 3.24 0
HANA 2 84,869,900 10.54 0
M 10 6,210,000 0.68 0
WHA 5 516,473,360 3.61 0
ROBINS 6 19,476,365 1.75 0
SAWAD 3 78,412,500 7.5 0
SSF 16 5,000,000 1.85 0
BTS 7 260,000,000 2.18 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com