ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ CLEARSTREAM NOMINEES LTD

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TCAP 29 6,625,295 0.55 241,823,268
มูลค่ารวม: 241,823,268 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 13 5,920,505 1.01 110,713,444
TCAP 26 7,037,425 0.58 256,866,013
SOLAR 16 3,595,767 0.66 4,207,047
KCE 14 6,082,335 1.04 113,739,665
EARTH 12 98,438,215 2.78 36,422,140
TCAP 27 6,958,925 0.58 254,000,763
มูลค่ารวม: 775,949,070 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SOLAR 22 3,566,767 0.66 4,173,117
KCE 11 6,708,638 1.16 125,451,531
TCAP 22 7,856,695 0.61 286,769,368
มูลค่ารวม: 416,394,015 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TCAP 22 8,252,045 0.65 301,199,643
SOLAR 16 3,778,349 0.76 4,420,668
KCE 13 7,229,284 1.27 135,187,611
มูลค่ารวม: 440,807,922 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 13 8,856,119 1.61 165,609,425
SOLAR 12 5,226,554 1.06 6,115,068
TCAP 20 9,374,945 0.73 342,185,493
มูลค่ารวม: 513,909,986 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INET 18 1,332,766 0.53 2,772,153
KCE 12 9,465,570 2.05 177,006,159
SOLAR 13 5,281,514 1.07 6,179,371
TCAP 22 8,679,204 0.68 316,790,946
มูลค่ารวม: 502,748,630 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com