ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ CHASE NOMINEES LIMITED

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 17 10,346,500 0.97 0
BDMS 21 129,845,179 0.84 2,921,516,528
HANA 11 9,091,100 1.13 272,733,000
LH 14 88,571,894 0.74 646,574,826
SUPER 17 168,496,200 0.62 136,481,922
BCH 15 16,044,425 0.64 232,644,163
BCP 12 15,932,500 1.16 352,108,250
BEAUTY 19 20,605,442 0.69 36,059,524
CK 12 14,329,200 0.85 237,864,720
GFPT 27 7,758,500 0.62 0
QH 12 97,307,268 0.91 210,183,699
SAWAD 18 6,532,817 0.6 372,370,569
SIRI 21 123,151,699 0.83 0
STEC 13 15,746,742 1.03 240,925,153
WORK 9 3,421,055 0.78 36,263,183
BEM 11 147,016,476 0.96 1,448,112,289
CKP 11 39,599,200 0.54 171,860,528
CPALL 7 151,270,436 1.68 10,664,565,738
CPF 16 67,906,971 0.79 2,139,069,587
HMPRO 11 132,744,862 1.01 1,964,623,958
TKN 13 7,232,551 0.52 67,624,352
TISCO 15 9,170,009 1.15 687,750,675
BA 14 11,429,359 0.54 65,718,814
DELTA 13 7,755,753 0.62 426,566,415
EGCO 10 4,318,623 0.82 1,191,939,948
KKP 21 8,751,543 1.03 371,940,578
BANPU 9 73,806,066 1.43 461,287,913
BH 11 7,886,307 1.08 946,356,840
CHG 17 73,075,960 0.66 188,535,977
GUNKUL 16 39,651,990 0.53 112,611,652
KBANK 4 79,482,709 3.32 7,630,340,064
SCB 8 64,083,748 1.89 4,742,197,352
CPN 14 44,386,243 0.99 2,186,022,468
DCC 30 36,061,100 0.55 68,155,479
IVL 8 30,993,543 0.57 883,315,976
PTT 6 40,467,890 1.42 1,436,610,095
SPALI 11 20,662,425 1.11 305,803,890
WHA 12 98,603,238 0.69 313,558,297
PTTGC 5 66,033,812 1.46 2,839,453,916
ROBINS 14 7,863,626 0.71 0
TCAP 10 14,627,100 1.21 533,889,150
MINT 9 99,593,249 2.16 1,852,434,431
TASCO 15 8,739,400 0.56 192,266,800
TMB 7 523,500,501 1.19 602,025,576
TOP 5 26,876,949 1.32 1,155,708,807
IRPC 5 247,634,398 1.21 668,612,875
LPN 4 48,439,600 3.28 276,105,720
RATCH 9 10,315,955 0.71 722,116,850
KTC 10 2,237,900 0.87 86,159,150
VGI 8 83,370,972 1.16 662,799,227
INTUCH 10 24,948,843 0.78 1,341,000,311
ADVANC 7 20,345,535 0.68 3,916,515,488
DIF 14 44,917,800 0.77 714,193,020
THCOM 8 7,718,300 0.7 28,712,076
PTTEP 4 86,187,182 2.17 0
SCC 5 19,924,300 1.66 0
U 13 2,904,235,040 0.52 3,426,997,347
BTS 11 113,338,105 0.95 1,371,391,071
มูลค่ารวม: 64,560,676,231 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com