ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ BNY MELLON NOMINEES LIMITED

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LOXLEY 11 14,278,597 0.63 20,989,538
QH 13 87,700,678 0.82 189,433,464
SIRI 17 161,956,100 1.09 0
CPALL 17 87,056,500 0.97 6,137,483,250
GLOW 9 11,493,700 0.79 0
TCAP 16 9,823,800 0.81 358,568,700
มูลค่ารวม: 6,706,474,952 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AOT 7 79,255,848 0.55 4,913,862,576
EGCO 14 3,245,587 0.62 895,782,012
SIRI 16 169,346,900 1.19 0
SENA 14 11,065,406 0.91 28,106,131
GLOW 9 11,704,900 0.8 0
AP 18 26,534,900 0.84 147,268,695
KTB 8 103,473,650 0.74 1,076,125,960
GLOW 9 11,908,118 0.81 0
SENA 14 10,414,500 0.91 26,452,830
BIG 14 32,345,900 0.92 16,496,409
TCAP 13 11,111,500 0.92 405,569,750
KTB 10 91,313,350 0.65 949,658,840
GLOW 9 12,107,403 0.83 0
TVO 36 4,496,300 0.56 119,151,950
SIRI 16 153,869,500 1.08 0
TCAP 13 11,422,200 0.95 416,910,300
AP 18 26,384,900 0.84 146,436,195
PTG 18 11,080,300 0.66 162,880,410
SENA 14 10,414,500 0.91 26,452,830
EGCO 15 3,187,587 0.61 879,774,012
มูลค่ารวม: 10,210,928,900 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com