ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
QH 1 2,675,945,601 24.98 5,780,042,498
HMPRO 1 3,975,878,432 30.23 58,843,000,794
LHBANK 2 4,294,967,295 21.88 0
Q-CON 2 84,627,680 21.16 406,212,864
มูลค่ารวม: 65,029,256,156 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-24
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
QH 1 2,675,945,601 24.98 5,780,042,498
LHBANK 1 4,294,967,295 33.98 0
QH 1 2,675,945,601 24.98 5,780,042,498
HMPRO 1 3,975,878,432 30.23 58,843,000,794
QH 1 2,675,945,601 24.98 5,780,042,498
HMPRO 1 3,975,878,432 30.23 58,843,000,794
LHBANK 1 4,294,967,295 33.98 0
Q-CON 2 84,627,680 21.16 406,212,864
มูลค่ารวม: 135,432,341,946 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
Q-CON 2 84,627,680 21.16 406,212,864
QH 1 2,675,945,601 24.98 5,780,042,498
HMPRO 1 3,975,878,432 30.23 58,843,000,794
มูลค่ารวม: 65,029,256,156 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com