ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 3 45,000,000 7.06 0
PTTGC 1 2,199,810,115 48.79 94,591,834,945
TOP 1 1,001,647,483 49.1 43,070,841,769
GPSC 2 338,266,861 22.58 25,539,148,006
IRPC 1 4,294,967,295 48.05 11,596,411,697
PTTEP 1 2,591,860,489 65.29 0
มูลค่ารวม: 174,798,236,416 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTTGC 1 2,204,318,915 48.89 94,785,713,345
GPSC 2 338,266,861 22.58 25,539,148,006
BAFS 3 45,000,000 7.06 0
PTTEP 1 2,591,860,489 65.29 0
BAFS 3 45,000,000 7.06 0
BAFS 4 45,000,000 7.06 0
PTTGC 1 2,204,318,915 48.89 94,785,713,345
IRPC 1 4,294,967,295 38.51 11,596,411,697
TOP 1 1,001,647,483 49.1 43,070,841,769
GPSC 2 338,266,861 22.58 25,539,148,006
PTTEP 1 2,591,860,489 65.29 0
มูลค่ารวม: 295,316,976,167 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 4 45,000,000 7.06 0
PTTGC 1 2,204,318,913 48.89 94,785,713,259
GPSC 2 338,266,861 22.58 25,539,148,006
TOP 1 1,001,647,483 49.1 43,070,841,769
IRPC 1 4,294,967,295 38.51 11,596,411,697
PTTEP 1 2,591,860,489 65.29 0
มูลค่ารวม: 174,992,114,730 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com