ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCB 11 50,867,100 1.5 3,764,165,400
SCC 8 17,960,100 1.5 0
มูลค่ารวม: 3,764,165,400 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-10
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCC 7 17,725,100 1.48 0
SCB 9 51,187,100 1.51 3,787,845,400
SCC 7 17,310,100 1.44 0
SCB 9 51,187,100 1.51 3,787,845,400
มูลค่ารวม: 7,575,690,800 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCC 8 18,660,700 1.56 0
SCB 8 71,967,800 2.12 5,325,617,200
มูลค่ารวม: 5,325,617,200 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCB 8 82,367,800 2.43 6,095,217,200
SCC 9 19,220,000 1.6 0
TRUEIF 12 50,000,000 0.86 0
มูลค่ารวม: 6,095,217,200 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCC 8 19,220,000 1.6 0
NOK 4 30,000,000 4.8 30,000,000
SCB 9 82,367,800 2.43 6,095,217,200
MINT 10 76,692,126 1.92 1,426,473,544
มูลค่ารวม: 7,551,690,744 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-12-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TRUEIF 10 50,000,000 0.86 0
MINT 12 76,692,126 1.94 1,426,473,544
NOK 4 30,000,000 4.8 30,000,000
RS 23 4,826,800 0.51 56,956,240
SCB 9 82,367,800 2.43 6,095,217,200
SCC 8 19,220,000 1.6 0
TRUEIF 10 50,000,000 0.86 0
มูลค่ารวม: 7,608,646,984 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com