ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 8 17,400,000 1.63 0
CK 19 8,909,000 0.53 147,889,400
QH 15 76,127,400 0.71 164,435,184
SIRI 19 127,321,000 0.86 0
JAS 9 47,006,000 0.63 175,802,440
CBG 19 5,751,900 0.58 557,934,300
PTG 13 19,245,500 1.15 282,908,850
VGI 7 85,295,000 1.18 678,095,250
มูลค่ารวม: 2,007,065,424 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
JAS 8 35,979,000 0.55 134,561,460
VGI 8 63,435,600 0.92 504,313,020
CK 17 12,686,200 0.75 210,590,920
PTG 15 12,705,800 0.76 186,775,260
TPIPL 16 117,449,700 0.58 137,416,149
ERW 27 15,326,400 0.61 50,883,648
มูลค่ารวม: 1,224,540,457 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ITD 17 40,178,900 0.76 45,803,946
ANAN 18 16,859,800 0.51 23,603,720
มูลค่ารวม: 69,407,666 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-02-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
JAS 25 38,098,800 0.53 142,489,512
มูลค่ารวม: 142,489,512 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MAJOR 21 4,548,700 0.51 77,782,770
SPALI 16 9,673,500 0.56 143,167,800
มูลค่ารวม: 220,950,570 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com