ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 11 134,960,000 1.13 985,208,000
QH 7 124,349,694 1.16 268,595,339
LHBANK 4 2,210,050,479 10.43 0
มูลค่ารวม: 1,253,803,339 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 9 134,960,000 1.13 985,208,000
LHBANK 3 2,210,050,479 16.2 0
LH 10 134,900,000 1.13 984,770,000
LHBANK 3 2,210,050,479 16.2 0
QH 12 109,549,694 1.02 236,627,339
LH 9 134,900,000 1.13 984,770,000
QH 13 109,549,694 1.02 236,627,339
LHBANK 3 2,210,050,479 16.2 0
มูลค่ารวม: 3,428,002,678 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 9 134,900,000 1.15 984,770,000
QH 10 114,986,794 1.07 248,371,475
LHBANK 3 2,210,050,479 16.2 0
มูลค่ารวม: 1,233,141,475 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 11 110,750,000 1.01 808,475,000
QH 12 82,631,613 0.9 178,484,284
LHBANK 3 2,138,758,529 16.2 0
มูลค่ารวม: 986,959,284 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 10 110,750,000 1.1 808,475,000
QH 10 87,408,513 0.95 188,802,388
LHBANK 3 2,104,605,029 16.55 0
มูลค่ารวม: 997,277,388 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 9 110,750,000 1.1 808,475,000
LHBANK 3 2,036,714,545 16.68 0
QH 8 87,408,513 0.95 188,802,388
มูลค่ารวม: 997,277,388 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com