ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นายไพศาล ชาติพิทักษ์

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SITHAI 11 64,300,000 2.37 47,582,000
TTW 11 27,300,000 0.68 374,010,000
มูลค่ารวม: 421,592,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 4 33,690,500 3.74 448,083,650
TTW 9 31,600,000 0.79 432,920,000
PTL 4 31,200,000 3.47 414,960,000
SITHAI 10 58,400,000 2.16 43,216,000
TTW 8 31,500,000 0.79 431,550,000
SITHAI 10 58,400,000 2.16 43,216,000
มูลค่ารวม: 1,813,945,650 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-06-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 4 30,979,500 3.44 412,027,350
PTL 4 27,350,000 3.42 363,755,000
TKS 14 2,500,000 0.69 12,400,000
TVO 17 12,000,000 1.48 318,000,000
SITHAI 10 55,600,000 2.05 41,144,000
TTW 9 28,200,000 0.71 386,340,000
มูลค่ารวม: 1,533,666,350 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SITHAI 11 47,761,300 1.76 35,343,362
TVO 16 12,227,100 1.51 324,018,150
TTW 14 24,200,000 0.61 331,540,000
มูลค่ารวม: 690,901,512 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-07-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 5 18,750,000 2.34 249,375,000
SITHAI 27 1,500,000 0.55 1,110,000
DELTA 8 13,734,800 1.1 755,414,000
TTW 15 21,000,000 0.53 287,700,000
มูลค่ารวม: 1,293,599,000 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com