ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SITHAI 4 112,915,400 4.17 83,557,396
มูลค่ารวม: 83,557,396 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 3 44,900,000 4.99 597,170,000
PTL 3 44,850,000 4.98 596,505,000
SITHAI 7 80,000,000 2.95 59,200,000
SITHAI 6 80,000,000 2.95 59,200,000
มูลค่ารวม: 1,312,075,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-06-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 3 44,370,000 4.93 590,121,000
PTL 3 39,440,000 4.93 524,552,000
TVO 37 4,250,000 0.53 112,625,000
SITHAI 8 74,700,000 2.76 55,278,000
มูลค่ารวม: 1,282,576,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SITHAI 10 62,600,000 2.31 46,324,000
TVO 4 40,250,000 4.98 1,066,625,000
มูลค่ารวม: 1,112,949,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-07-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 3 39,950,000 4.99 531,335,000
TVO 5 28,500,000 3.52 755,250,000
TISCO 33 4,124,900 0.52 309,367,500
SITHAI 4 10,753,400 3.97 7,957,516
มูลค่ารวม: 1,603,910,016 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-08-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 3 39,950,000 4.99 531,335,000
DELTA 7 16,230,000 1.3 892,650,000
PTL 3 39,950,000 4.99 531,335,000
TVO 19 9,300,000 1.15 246,450,000
มูลค่ารวม: 2,201,770,000 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com