ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 25 5,348,300 0.59 11,338,396
MCS 12 6,580,400 1.32 71,726,360
มูลค่ารวม: 83,064,756 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 12 4,937,625 0.55 65,670,413
SYMC 13 2,281,783 0.7 6,890,985
MCS 13 6,580,400 1.32 71,726,360
PTL 12 4,937,625 0.55 65,670,413
BR 32 4,848,300 0.53 10,278,396
MCS 13 6,580,400 1.32 71,726,360
SYMC 15 3,184,683 0.98 9,617,743
BR 29 4,848,300 0.53 10,278,396
MCS 13 6,580,400 1.32 71,726,360
มูลค่ารวม: 383,585,424 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-06-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 13 4,937,625 0.55 65,670,413
PTL 11 4,389,000 0.55 58,373,700
MCS 13 6,744,900 1.35 73,519,410
MALEE 16 800,000 0.57 5,840,000
SYMC 14 2,962,600 0.99 8,947,052
มูลค่ารวม: 212,350,575 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MCS 12 6,944,900 1.39 75,699,410
MALEE 13 800,000 0.57 5,840,000
SYMC 14 2,962,600 0.99 8,947,052
มูลค่ารวม: 90,486,462 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-07-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 12 4,389,000 0.55 58,373,700
MCS 10 6,944,900 1.39 75,699,410
SYMC 14 2,962,600 0.99 8,947,052
MALEE 18 800,000 0.57 5,840,000
มูลค่ารวม: 148,860,162 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com