ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นายมิน เธียรวร

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEM 9 200,000,000 1.31 1,970,000,000
TTW 6 72,000,000 1.8 986,400,000
EASTW 10 21,000,000 1.26 218,400,000
RATCH 8 14,900,000 1.03 1,043,000,000
BTS 17 63,500,000 0.53 768,350,000
มูลค่ารวม: 4,986,150,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
RATCH 7 15,500,000 1.07 1,085,000,000
TTW 6 72,000,000 1.8 986,400,000
BEM 8 200,000,000 1.31 1,970,000,000
EASTW 11 21,000,000 1.26 218,400,000
EASTW 11 21,000,000 1.26 218,400,000
TTW 7 62,000,000 1.55 849,400,000
BEM 8 200,000,000 1.31 1,970,000,000
RATCH 8 14,000,000 0.97 980,000,000
มูลค่ารวม: 8,277,600,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEM 10 188,000,000 1.23 1,851,800,000
TTW 6 72,000,000 1.8 986,400,000
RATCH 7 14,000,000 0.97 980,000,000
EASTW 11 21,700,000 1.3 225,680,000
มูลค่ารวม: 4,043,880,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
RATCH 8 11,220,700 0.77 785,449,000
BECL 7 21,000,000 2.73 0
TTW 6 72,000,000 1.8 986,400,000
EASTW 11 21,000,000 1.26 218,400,000
มูลค่ารวม: 1,990,249,000 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com