ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นายพีรนาถ โชควัฒนา

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
JUBILE 18 1,208,300 0.69 18,486,990
ANAN 5 62,700,400 1.88 87,780,560
JMART 7 16,811,192 2.29 145,416,811
มูลค่ารวม: 251,684,361 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
JMART 8 16,510,726 2.25 142,817,780
JUBILE 18 1,108,000 0.64 16,952,400
ANAN 5 50,853,900 1.53 71,195,460
JMART 7 16,377,025 2.23 141,661,266
JUBILE 18 1,081,100 0.62 16,540,830
ANAN 5 47,109,300 1.41 65,953,020
JMART 7 14,009,165 2.23 121,179,277
JUBILE 19 1,043,000 0.6 15,957,900
JMART 7 13,896,165 2.21 120,201,827
ANAN 5 46,737,300 1.4 65,432,220
มูลค่ารวม: 777,891,981 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 10 35,286,600 1.06 49,401,240
JUBILE 26 889,000 0.51 13,601,700
SINGER 20 1,438,700 0.53 13,595,715
CI 23 4,914,500 0.68 3,440,150
JMART 5 9,054,661 1.73 78,322,818
มูลค่ารวม: 158,361,623 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
JMART 8 8,988,725 1.71 77,752,471
JUBILE 18 956,300 0.55 14,631,390
ANAN 12 30,472,900 0.91 42,662,060
มูลค่ารวม: 135,045,921 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com