ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นายปริญญา เธียรวร

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CPALL 22 70,800,000 0.79 4,991,400,000
CPF 13 90,000,000 1.05 2,835,000,000
TCAP 14 11,050,000 0.92 403,325,000
มูลค่ารวม: 8,229,725,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MBK 12 29,000,000 1.7 0
CPF 11 90,000,000 1.05 2,835,000,000
CPF 12 90,000,000 1.16 2,835,000,000
CPF 12 90,000,000 1.16 2,835,000,000
CPALL 24 72,200,000 0.8 5,090,100,000
TCAP 22 8,000,000 0.66 292,000,000
MBK 14 23,000,000 1.35 0
CPF 12 90,000,000 1.16 2,835,000,000
TCAP 24 8,000,000 0.66 292,000,000
CPALL 23 72,200,000 0.8 5,090,100,000
มูลค่ารวม: 22,104,200,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-18
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MBK 13 23,000,000 1.22 0
CPF 13 98,000,000 1.27 3,087,000,000
TCAP 21 8,000,000 0.63 292,000,000
มูลค่ารวม: 3,379,000,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-13
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CPF 12 84,500,000 1.09 2,661,750,000
MBK 15 23,000,000 1.22 0
CPALL 19 70,500,000 0.78 4,970,250,000
มูลค่ารวม: 7,632,000,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CPF 13 80,000,000 1.03 2,520,000,000
MBK 15 2,148,000 1.14 0
CPALL 17 68,800,000 0.77 4,850,400,000
มูลค่ารวม: 7,370,400,000 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com