ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
QH 11 100,000,000 0.93 216,000,000
BAFS 25 5,000,000 0.78 0
TCAP 11 14,000,000 1.16 511,000,000
มูลค่ารวม: 727,000,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 24 5,000,000 0.78 0
BAFS 24 5,000,000 0.78 0
TCAP 10 14,000,000 1.16 511,000,000
TCAP 10 14,000,000 1.16 511,000,000
BAFS 24 5,000,000 0.78 0
มูลค่ารวม: 1,022,000,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
QH 17 60,000,000 0.56 129,600,000
TCAP 18 9,000,000 0.7 328,500,000
BAFS 21 5,000,000 0.78 0
มูลค่ารวม: 458,100,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TCAP 27 7,000,000 0.55 255,500,000
BAFS 20 4,000,000 0.78 0
EASTW 15 10,000,000 0.6 104,000,000
METCO 10 120,000 0.57 15,540,000
มูลค่ารวม: 375,040,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MBK 25 1,000,000 0.53 0
TCAP 27 7,000,000 0.55 255,500,000
BAFS 22 4,000,000 0.78 0
EASTW 15 10,000,000 0.6 104,000,000
METCO 10 120,000 0.57 15,540,000
มูลค่ารวม: 375,040,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AS 10 2,000,000 0.65 2,960,000
BAFS 21 4,000,000 0.78 0
EASTW 16 10,000,000 0.6 104,000,000
JMART 6 7,000,000 1.68 60,550,000
MBK 25 1,000,000 0.53 0
METCO 9 120,000 0.57 15,540,000
มูลค่ารวม: 183,050,000 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com