ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCP 19 7,000,200 0.51 154,704,420
QH 14 78,308,700 0.73 169,146,792
TCAP 32 6,100,000 0.51 222,650,000
มูลค่ารวม: 546,501,212 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ROJNA 8 46,493,061 2.3 197,130,579
PF 14 150,157,500 1.73 52,555,125
TTA 12 13,677,600 0.75 38,297,280
TCAP 32 6,100,000 0.51 222,650,000
MATI 10 2,435,400 1.31 0
TTA 12 13,677,600 0.75 38,297,280
PF 14 150,157,500 1.73 52,555,125
ROJNA 8 55,167,061 2.73 233,908,339
TCAP 33 6,100,000 0.51 222,650,000
IT 5 15,207,500 4.35 32,239,900
มูลค่ารวม: 1,090,283,627 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MATI 10 2,435,400 1.31 0
TTA 9 21,982,400 1.21 61,550,720
ROJNA 9 41,051,585 2.09 174,058,720
PF 22 50,000,000 0.65 17,500,000
IT 4 10,339,800 2.96 21,920,376
THAI 8 15,400,800 0.71 63,143,280
มูลค่ารวม: 338,173,096 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MATI 10 2,435,400 1.31 0
IT 4 10,339,800 2.96 21,920,376
IRPC 13 104,348,200 0.51 281,740,140
มูลค่ารวม: 303,660,516 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com