ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 3 130,022,480 7.61 1,950,337,200
BR 2 59,236,902 6.48 125,582,232
ASP 1 178,099,980 8.46 299,207,966
CK 5 38,950,000 2.3 646,570,000
GRAMMY 7 12,278,693 1.5 108,666,433
QH 21 55,345,420 0.52 119,546,107
BEM 6 323,453,209 2.12 3,186,014,109
BA 5 105,000,000 5 603,750,000
TCCC 7 11,292,800 1.93 225,856,000
IVL 3 253,199,038 4.68 7,216,172,583
PPP 5 5,671,975 1.89 11,117,071
RS 3 58,471,200 5.79 689,960,160
VGI 3 482,754,706 6.7 3,837,899,913
ASK 3 25,856,326 7.35 475,756,398
DIF 10 54,275,000 0.93 862,972,500
BTS 4 545,466,733 4.57 6,600,147,469
มูลค่ารวม: 26,959,556,142 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 1 178,099,980 8.46 299,207,966
TFUND 3 98,597,765 8.58 0
IVL 3 253,199,038 4.92 7,216,172,583
VNG 2 92,764,585 5.92 313,544,297
BH 6 27,089,259 3.72 3,250,711,080
PPP 4 5,671,975 1.89 11,117,071
SAMTEL 2 29,966,560 4.85 158,822,768
DIF 8 54,275,000 0.93 862,972,500
BTS 4 545,466,733 4.57 6,600,147,469
VGI 3 242,754,706 3.54 1,929,899,913
BR 2 59,236,902 6.48 125,582,232
MILL 3 300,000,000 7.77 222,000,000
TFUND 3 98,597,765 8.58 0
BLA 3 130,022,480 7.61 1,950,337,200
CK 5 38,950,000 2.3 646,570,000
DIF 9 54,275,000 0.93 862,972,500
IVL 3 230,180,944 4.78 6,560,156,904
PDI 4 7,301,070 3.23 49,282,223
WACOAL 6 4,679,400 3.9 219,931,800
GRAMMY 7 12,278,693 1.5 108,666,433
BEM 6 323,453,209 2.12 3,186,014,109
RS 3 70,000,000 6.93 826,000,000
SUC 8 12,325,000 4.11 446,781,250
UT 4 3,497,400 7.77 0
VNG 2 92,764,585 5.92 313,544,297
SAMART 15 7,378,780 0.73 39,845,412
WACOAL 6 4,679,400 3.9 219,931,800
BLA 3 130,022,480 7.62 1,950,337,200
SAMTEL 2 29,966,560 4.85 158,822,768
BR 3 59,236,902 6.48 125,582,232
CK 5 38,950,000 2.3 646,570,000
GRAMMY 7 12,278,693 1.5 108,666,433
MILL 3 300,000,000 7.77 222,000,000
PDI 4 7,301,070 3.23 49,282,223
ASK 3 25,856,326 7.35 475,756,398
BA 5 105,000,000 5 603,750,000
TCCC 7 11,292,800 1.93 225,856,000
TPIPL 8 657,693,240 3.26 769,501,091
ASP 1 178,099,980 8.46 299,207,966
BEM 6 323,453,209 2.12 3,186,014,109
TFUND 3 98,597,765 8.58 0
PPP 5 5,671,975 1.89 11,117,071
IVL 3 230,180,944 4.78 6,560,156,904
BTS 4 545,466,733 4.57 6,600,147,469
VGI 3 242,754,706 3.54 1,929,899,913
DIF 8 54,275,000 0.93 862,972,500
มูลค่ารวม: 61,205,852,084 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com