ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 15 142,667,800 1.3 336,696,008
HMPRO 16 67,362,257 0.55 650,045,780
MINT 12 44,038,740 1.1 1,739,530,230
KBANK 18 12,377,550 0.52 2,395,055,925
BDMS 23 110,130,100 0.71 2,092,471,900
CENTEL 60 7,456,300 0.55 285,203,475
KTB 12 70,513,563 0.5 1,318,603,628
CPN 16 31,906,700 0.71 2,153,702,250
PS 15 12,950,500 0.58 0
QH 8 107,241,000 1.17 274,536,960
SPALI 11 19,520,900 1.14 517,303,850
STEC 8 38,439,671 2.52 1,037,871,117
TMB 10 360,026,100 0.82 799,257,942
LPN 8 25,289,100 1.71 321,171,570
BTS 8 110,728,700 0.93 946,730,385
AOT 10 8,833,200 0.62 406,327,200
มูลค่ารวม: 15,274,508,220 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AOT 8 9,674,900 0.68 445,045,400
INTUCH 7 21,560,000 0.67 1,239,700,000
LH 13 87,646,950 0.87 876,469,500
STEC 22 10,430,171 0.68 281,614,617
CPN 21 31,418,800 0.7 2,120,769,000
TMB 11 268,224,400 0.62 595,458,168
MINT 15 37,289,640 0.93 1,472,940,780
JAS 26 35,700,000 0.5 294,525,000
มูลค่ารวม: 7,326,522,465 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com