ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 15 142,667,800 1.3 293,895,668
HMPRO 16 67,362,257 0.55 1,017,170,081
MINT 12 44,038,740 1.1 1,552,365,585
KBANK 18 12,377,550 0.52 2,326,979,400
BDMS 23 110,130,100 0.71 2,890,915,125
CENTEL 60 7,456,300 0.55 309,436,450
KTB 12 70,513,563 0.5 1,438,476,685
CPN 16 31,906,700 0.71 2,464,792,575
PS 15 12,950,500 0.58 0
QH 8 107,241,000 1.17 310,998,900
SPALI 11 19,520,900 1.14 351,376,200
STEC 8 38,439,671 2.52 891,800,367
TMB 10 360,026,100 0.82 828,060,030
LPN 8 25,289,100 1.71 177,023,700
BTS 8 110,728,700 0.93 1,051,922,650
AOT 10 8,833,200 0.62 558,699,900
มูลค่ารวม: 16,463,913,316 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AOT 8 9,674,900 0.68 611,937,425
INTUCH 7 21,560,000 0.67 1,034,880,000
LH 13 87,646,950 0.87 876,469,500
STEC 22 10,430,171 0.68 241,979,967
CPN 21 31,418,800 0.7 2,427,102,300
TMB 11 268,224,400 0.62 616,916,120
MINT 15 37,289,640 0.93 1,314,459,810
JAS 26 35,700,000 0.5 178,500,000
มูลค่ารวม: 7,302,245,122 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com