ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 15 142,667,800 1.3 410,883,264
HMPRO 16 67,362,257 0.55 680,358,796
MINT 12 44,038,740 1.1 1,497,317,160
KBANK 18 12,377,550 0.52 2,277,469,200
BDMS 23 110,130,100 0.71 2,455,901,230
CENTEL 60 7,456,300 0.55 277,747,175
KTB 12 70,513,563 0.5 1,325,654,984
CPN 16 31,906,700 0.71 1,762,845,175
PS 15 12,950,500 0.58 0
QH 8 107,241,000 1.17 285,261,060
SPALI 11 19,520,900 1.14 497,782,950
STEC 8 38,439,671 2.52 970,601,693
TMB 10 360,026,100 0.82 820,859,508
LPN 8 25,289,100 1.71 326,229,390
BTS 8 110,728,700 0.93 935,657,515
AOT 10 8,833,200 0.62 3,480,280,800
มูลค่ารวม: 18,004,849,900 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AOT 8 9,674,900 0.68 3,811,910,600
INTUCH 7 21,560,000 0.67 1,121,120,000
LH 13 87,646,950 0.87 837,028,373
STEC 22 10,430,171 0.68 263,361,818
CPN 21 31,418,800 0.7 1,735,888,700
TMB 11 268,224,400 0.62 611,551,632
MINT 15 37,289,640 0.93 1,267,847,760
JAS 26 35,700,000 0.5 315,945,000
มูลค่ารวม: 9,964,653,882 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com