ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 15 142,667,800 1.3 370,936,280
HMPRO 16 67,362,257 0.55 1,017,170,081
MINT 12 44,038,740 1.1 1,794,578,655
KBANK 18 12,377,550 0.52 2,636,418,150
BDMS 23 110,130,100 0.71 2,753,252,500
CENTEL 60 7,456,300 0.55 303,844,225
KTB 12 70,513,563 0.5 1,417,322,616
CPN 16 31,906,700 0.71 2,616,349,400
PS 15 12,950,500 0.58 0
QH 8 107,241,000 1.17 364,619,400
SPALI 11 19,520,900 1.14 468,501,600
STEC 8 38,439,671 2.52 949,459,874
TMB 10 360,026,100 0.82 842,461,074
LPN 8 25,289,100 1.71 260,477,730
BTS 8 110,728,700 0.93 1,024,240,475
AOT 10 8,833,200 0.62 569,741,400
มูลค่ารวม: 17,389,373,460 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AOT 8 9,674,900 0.68 624,031,050
INTUCH 7 21,560,000 0.67 1,158,850,000
LH 13 87,646,950 0.87 990,410,535
STEC 22 10,430,171 0.68 257,625,224
CPN 21 31,418,800 0.7 2,576,341,600
TMB 11 268,224,400 0.62 627,645,096
MINT 15 37,289,640 0.93 1,519,552,830
JAS 26 35,700,000 0.5 198,135,000
มูลค่ารวม: 7,952,591,335 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com