ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 15 142,667,800 1.3 330,989,296
HMPRO 16 67,362,257 0.55 970,016,501
MINT 12 44,038,740 1.1 1,508,326,845
KBANK 18 12,377,550 0.52 2,475,510,000
BDMS 23 110,130,100 0.71 2,753,252,500
CENTEL 60 7,456,300 0.55 346,717,950
KTB 12 70,513,563 0.5 1,248,090,065
CPN 16 31,906,700 0.71 2,321,212,425
PS 15 12,950,500 0.58 0
QH 8 107,241,000 1.17 341,026,380
SPALI 11 19,520,900 1.14 482,166,230
STEC 8 38,439,671 2.52 864,892,598
TMB 10 360,026,100 0.82 885,664,206
LPN 8 25,289,100 1.71 252,891,000
BTS 8 110,728,700 0.93 1,057,459,085
AOT 10 8,833,200 0.62 594,032,700
มูลค่ารวม: 16,432,247,780 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AOT 8 9,674,900 0.68 650,637,025
INTUCH 7 21,560,000 0.67 1,153,460,000
LH 13 87,646,950 0.87 972,881,145
STEC 22 10,430,171 0.68 234,678,848
CPN 21 31,418,800 0.7 2,285,717,700
TMB 11 268,224,400 0.62 659,832,024
MINT 15 37,289,640 0.93 1,277,170,170
JAS 26 35,700,000 0.5 214,200,000
มูลค่ารวม: 7,448,576,912 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com