ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 15 142,667,800 1.3 359,522,856
HMPRO 16 67,362,257 0.55 693,831,247
MINT 12 44,038,740 1.1 1,739,530,230
KBANK 18 12,377,550 0.52 2,574,530,400
BDMS 23 110,130,100 0.71 2,301,719,090
CENTEL 60 7,456,300 0.55 300,116,075
KTB 12 70,513,563 0.5 1,304,500,916
CPN 16 31,906,700 0.71 2,281,329,050
PS 15 12,950,500 0.58 0
QH 8 107,241,000 1.17 261,668,040
SPALI 11 19,520,900 1.14 507,543,400
STEC 8 38,439,671 2.52 989,821,528
TMB 10 360,026,100 0.82 849,661,596
LPN 8 25,289,100 1.71 275,651,190
BTS 8 110,728,700 0.93 957,803,255
AOT 10 8,833,200 0.62 488,034,300
มูลค่ารวม: 15,885,263,173 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AOT 8 9,674,900 0.68 534,538,225
INTUCH 7 21,560,000 0.67 1,272,040,000
LH 13 87,646,950 0.87 854,557,763
STEC 22 10,430,171 0.68 268,576,903
CPN 21 31,418,800 0.7 2,246,444,200
TMB 11 268,224,400 0.62 633,009,584
MINT 15 37,289,640 0.93 1,472,940,780
JAS 26 35,700,000 0.5 294,525,000
มูลค่ารวม: 7,576,632,455 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com