ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 15 142,667,800 1.3 368,082,924
HMPRO 16 67,362,257 0.55 996,961,404
MINT 12 44,038,740 1.1 819,120,564
KBANK 18 12,377,550 0.52 1,188,244,800
BDMS 23 110,130,100 0.71 2,477,927,250
CENTEL 60 7,456,300 0.55 185,661,870
KTB 12 70,513,563 0.5 733,341,055
CPN 16 31,906,700 0.71 1,571,404,975
PS 15 12,950,500 0.58 0
QH 8 107,241,000 1.17 231,640,560
SPALI 11 19,520,900 1.14 288,909,320
STEC 8 38,439,671 2.52 588,126,966
TMB 10 360,026,100 0.82 414,030,015
LPN 8 25,289,100 1.71 144,147,870
BTS 8 110,728,700 0.93 1,339,817,270
AOT 10 8,833,200 0.62 547,658,400
มูลค่ารวม: 11,895,075,243 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AOT 8 9,674,900 0.68 599,843,800
INTUCH 7 21,560,000 0.67 1,158,850,000
LH 13 87,646,950 0.87 639,822,735
STEC 22 10,430,171 0.68 159,581,616
CPN 21 31,418,800 0.7 1,547,375,900
TMB 11 268,224,400 0.62 308,458,060
MINT 15 37,289,640 0.93 693,587,304
JAS 26 35,700,000 0.5 133,518,000
มูลค่ารวม: 5,241,037,415 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com