ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 15 142,667,800 1.3 359,522,856
HMPRO 16 67,362,257 0.55 734,248,601
MINT 12 44,038,740 1.1 1,728,520,545
KBANK 18 12,377,550 0.52 2,549,775,300
BDMS 23 110,130,100 0.71 2,279,693,070
CENTEL 60 7,456,300 0.55 322,484,975
KTB 12 70,513,563 0.5 1,332,706,341
CPN 16 31,906,700 0.71 2,456,815,900
PS 15 12,950,500 0.58 0
QH 8 107,241,000 1.17 285,261,060
SPALI 11 19,520,900 1.14 450,932,790
STEC 8 38,439,671 2.52 989,821,528
TMB 10 360,026,100 0.82 878,463,684
LPN 8 25,289,100 1.71 295,882,470
BTS 8 110,728,700 0.93 946,730,385
AOT 10 8,833,200 0.62 512,325,600
มูลค่ารวม: 16,123,185,105 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AOT 8 9,674,900 0.68 561,144,200
INTUCH 7 21,560,000 0.67 1,272,040,000
LH 13 87,646,950 0.87 885,234,195
STEC 22 10,430,171 0.68 268,576,903
CPN 21 31,418,800 0.7 2,419,247,600
TMB 11 268,224,400 0.62 654,467,536
MINT 15 37,289,640 0.93 1,463,618,370
JAS 26 35,700,000 0.5 294,525,000
มูลค่ารวม: 7,818,853,804 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com