ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 13 12,076,600 1.13 0
BCH 17 15,886,300 0.64 230,351,350
BEAUTY 8 38,702,400 1.29 67,729,200
WORK 12 2,497,700 0.57 26,475,620
ANAN 14 19,117,600 0.57 26,764,640
COM7 8 22,727,200 1.89 556,816,400
KKP 26 4,661,800 0.55 198,126,500
WHAUP 9 25,004,115 0.65 115,018,929
มูลค่ารวม: 1,221,282,639 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 14 17,969,800 0.72 260,562,100
BEAUTY 10 38,591,200 1.29 67,534,600
AP 19 24,581,700 0.78 136,428,435
AU 9 4,376,200 0.6 44,637,240
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 73,981,950
CHG 19 68,742,900 0.62 177,356,682
COM7 6 21,095,500 1.76 516,839,750
KTC 8 2,322,000 0.9 89,397,000
AU 9 4,376,200 0.6 44,637,240
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 79,413,600
AP 22 22,044,500 0.7 122,346,975
COM7 6 21,095,500 1.76 516,839,750
BCP 15 12,256,500 0.89 270,868,650
KTC 6 2,928,500 1.14 112,747,250
มูลค่ารวม: 2,513,591,222 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com