ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 13 12,076,600 1.13 276,554,140
BCH 17 15,886,300 0.64 306,605,590
BEAUTY 8 38,702,400 1.29 350,256,720
WORK 12 2,497,700 0.57 79,926,400
ANAN 14 19,117,600 0.57 87,176,256
COM7 8 22,727,200 1.89 497,725,680
KKP 26 4,661,800 0.55 321,664,200
WHAUP 9 25,004,115 0.65 156,275,719
มูลค่ารวม: 2,076,184,705 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 14 17,969,800 0.72 346,817,140
BEAUTY 10 38,591,200 1.29 349,250,360
AP 19 24,581,700 0.78 205,257,195
AU 9 4,376,200 0.6 32,383,880
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 382,592,370
CHG 19 68,742,900 0.62 178,731,540
COM7 6 21,095,500 1.76 461,991,450
KTC 8 2,322,000 0.9 78,948,000
AU 9 4,376,200 0.6 32,383,880
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 410,681,760
AP 22 22,044,500 0.7 184,071,575
COM7 6 21,095,500 1.76 461,991,450
BCP 15 12,256,500 0.89 404,464,500
KTC 6 2,928,500 1.14 99,569,000
มูลค่ารวม: 3,629,134,100 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com