ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 13 12,076,600 1.13 280,177,120
BCH 17 15,886,300 0.64 305,016,960
BEAUTY 8 38,702,400 1.29 338,646,000
WORK 12 2,497,700 0.57 69,311,175
ANAN 14 19,117,600 0.57 74,176,288
COM7 8 22,727,200 1.89 443,180,400
KKP 26 4,661,800 0.55 327,491,450
WHAUP 9 25,004,115 0.65 145,023,867
มูลค่ารวม: 1,983,023,260 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 14 17,969,800 0.72 345,020,160
BEAUTY 10 38,591,200 1.29 337,673,000
AP 19 24,581,700 0.78 161,010,135
AU 9 4,376,200 0.6 29,758,160
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 369,909,750
CHG 19 68,742,900 0.62 142,985,232
COM7 6 21,095,500 1.76 411,362,250
KTC 8 2,322,000 0.9 77,206,500
AU 9 4,376,200 0.6 29,758,160
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 397,068,000
AP 22 22,044,500 0.7 144,391,475
COM7 6 21,095,500 1.76 411,362,250
BCP 15 12,256,500 0.89 416,721,000
KTC 6 2,928,500 1.14 97,372,625
มูลค่ารวม: 3,371,598,697 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com