ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 13 12,076,600 1.13 245,154,980
BCH 17 15,886,300 0.64 236,705,870
BEAUTY 8 38,702,400 1.29 565,055,040
WORK 12 2,497,700 0.57 213,553,350
ANAN 14 19,117,600 0.57 99,411,520
COM7 8 22,727,200 1.89 304,544,480
KKP 26 4,661,800 0.55 320,498,750
WHAUP 9 25,004,115 0.65 165,027,159
มูลค่ารวม: 2,149,951,149 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 14 17,969,800 0.72 267,750,020
BEAUTY 10 38,591,200 1.29 563,431,520
AP 19 24,581,700 0.78 188,050,005
AU 9 4,376,200 0.6 36,541,270
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 617,220,840
CHG 19 68,742,900 0.62 173,232,108
COM7 6 21,095,500 1.76 282,679,700
KTC 8 2,322,000 0.9 265,869,000
AU 9 4,376,200 0.6 36,541,270
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 662,536,320
AP 22 22,044,500 0.7 168,640,425
COM7 6 21,095,500 1.76 282,679,700
BCP 15 12,256,500 0.89 468,811,125
KTC 6 2,928,500 1.14 335,313,250
มูลค่ารวม: 4,349,296,553 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com