ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 14 17,969,800 0.72 285,719,820
BEAUTY 10 38,591,200 1.29 737,091,920
AP 19 24,581,700 0.78 217,548,045
AU 9 4,376,200 0.6 52,514,400
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 807,460,140
CHG 19 68,742,900 0.62 141,610,374
COM7 6 21,095,500 1.76 326,980,250
KTC 8 2,322,000 0.9 409,833,000
AU 9 4,376,200 0.6 52,514,400
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 866,742,720
AP 22 22,044,500 0.7 195,093,825
COM7 6 21,095,500 1.76 326,980,250
BCP 15 12,256,500 0.89 478,003,500
KTC 6 2,928,500 1.14 516,880,250
มูลค่ารวม: 5,414,972,894 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 18 5,595,300 0.51 71,619,840
ITD 18 31,005,000 0.59 124,020,000
SIRI 23 86,234,100 0.6 193,164,384
AP 18 26,128,100 0.83 231,233,685
BR 14 9,900,500 1.08 70,788,575
CK 7 20,592,700 1.22 535,410,200
BEM 19 81,618,823 0.53 632,545,878
SAWAD 19 6,252,088 0.61 403,259,676
BCP 13 17,351,600 1.26 676,712,400
KTC 5 4,551,000 1.77 803,251,500
IRPC 12 122,168,400 0.6 812,419,860
มูลค่ารวม: 4,554,425,998 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com