ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 19 24,581,700 0.78 201,569,940
AU 9 4,376,200 0.6 39,166,990
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 477,712,020
CHG 19 68,742,900 0.62 163,608,102
COM7 6 21,095,500 1.76 246,817,350
KTC 8 2,322,000 0.9 296,055,000
AU 9 4,376,200 0.6 39,166,990
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 512,784,960
AP 22 22,044,500 0.7 180,764,900
COM7 6 21,095,500 1.76 246,817,350
BCP 15 12,256,500 0.89 413,656,875
KTC 6 2,928,500 1.14 373,383,750
มูลค่ารวม: 3,191,504,227 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 18 5,595,300 0.51 97,358,220
ITD 18 31,005,000 0.59 139,522,500
SIRI 23 86,234,100 0.6 198,338,430
AP 18 26,128,100 0.83 214,250,420
BR 14 9,900,500 1.08 73,758,725
CK 7 20,592,700 1.22 597,188,300
BEM 19 81,618,823 0.53 583,574,584
SAWAD 19 6,252,088 0.61 329,797,642
BCP 13 17,351,600 1.26 585,616,500
KTC 5 4,551,000 1.77 580,252,500
IRPC 12 122,168,400 0.6 616,950,420
มูลค่ารวม: 4,016,608,241 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com