ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 18 5,595,300 0.51 104,072,580
ITD 18 31,005,000 0.59 138,902,400
SIRI 23 86,234,100 0.6 179,366,928
AP 18 26,128,100 0.83 198,573,560
BR 14 9,900,500 1.08 63,363,200
CK 7 20,592,700 1.22 576,595,600
BEM 19 81,618,823 0.53 595,817,408
SAWAD 19 6,252,088 0.61 275,091,872
BCP 13 17,351,600 1.26 572,602,800
KTC 5 4,551,000 1.77 609,834,000
IRPC 12 122,168,400 0.6 653,600,940
มูลค่ารวม: 3,967,821,288 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HEMRAJ 12 53,000,000 0.55 0
CK 18 10,000,000 0.59 280,000,000
PS 14 13,024,400 0.58 0
BTS 13 63,959,984 0.54 546,857,863
มูลค่ารวม: 826,857,863 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCP 21 6,922,900 0.5 228,455,700
JAS 16 47,454,900 0.66 410,484,885
มูลค่ารวม: 638,940,585 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
JAS 26 39,454,900 0.55 341,284,885
มูลค่ารวม: 341,284,885 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com