ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 14 17,969,800 0.72 294,704,720
BEAUTY 10 38,591,200 1.29 771,824,000
AP 19 24,581,700 0.78 208,944,450
AU 9 4,376,200 0.6 55,577,740
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 845,508,000
CHG 19 68,742,900 0.62 129,236,652
COM7 6 21,095,500 1.76 394,485,850
KTC 8 2,322,000 0.9 617,652,000
AU 9 4,376,200 0.6 55,577,740
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 907,584,000
AP 22 22,044,500 0.7 187,378,250
COM7 6 21,095,500 1.76 394,485,850
BCP 15 12,256,500 0.89 487,195,875
KTC 6 2,928,500 1.14 778,981,000
มูลค่ารวม: 6,129,136,127 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 18 5,595,300 0.51 66,024,540
ITD 18 31,005,000 0.59 102,936,600
SIRI 23 86,234,100 0.6 157,808,403
AP 18 26,128,100 0.83 222,088,850
BR 14 9,900,500 1.08 72,273,650
CK 7 20,592,700 1.22 502,461,880
BEM 19 81,618,823 0.53 587,655,526
SAWAD 19 6,252,088 0.61 400,133,632
BCP 13 17,351,600 1.26 689,726,100
KTC 5 4,551,000 1.77 1,210,566,000
IRPC 12 122,168,400 0.6 940,696,680
มูลค่ารวม: 4,952,371,861 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com