ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 14 17,969,800 0.72 292,907,740
BEAUTY 10 38,591,200 1.29 648,332,160
AP 19 24,581,700 0.78 210,173,535
AU 9 4,376,200 0.6 44,199,620
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 710,226,720
CHG 19 68,742,900 0.62 178,731,540
COM7 6 21,095,500 1.76 310,103,850
KTC 8 2,322,000 0.9 305,343,000
AU 9 4,376,200 0.6 44,199,620
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 762,370,560
AP 22 22,044,500 0.7 188,480,475
COM7 6 21,095,500 1.76 310,103,850
BCP 15 12,256,500 0.89 527,029,500
KTC 6 2,928,500 1.14 385,097,750
มูลค่ารวม: 4,917,299,920 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 18 5,595,300 0.51 96,798,690
ITD 18 31,005,000 0.59 130,221,000
SIRI 23 86,234,100 0.6 206,961,840
AP 18 26,128,100 0.83 223,395,255
BR 14 9,900,500 1.08 83,659,225
CK 7 20,592,700 1.22 571,447,425
BEM 19 81,618,823 0.53 657,031,525
SAWAD 19 6,252,088 0.61 422,015,940
BCP 13 17,351,600 1.26 746,118,800
KTC 5 4,551,000 1.77 598,456,500
IRPC 12 122,168,400 0.6 794,094,600
มูลค่ารวม: 4,530,200,800 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com