ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 13 12,076,600 1.13 266,892,860
BCH 17 15,886,300 0.64 257,358,060
BEAUTY 8 38,702,400 1.29 630,849,120
WORK 12 2,497,700 0.57 114,269,775
ANAN 14 19,117,600 0.57 87,558,608
COM7 8 22,727,200 1.89 418,180,480
KKP 26 4,661,800 0.55 315,836,950
WHAUP 9 25,004,115 0.65 161,276,542
มูลค่ารวม: 2,252,222,395 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 14 17,969,800 0.72 291,110,760
BEAUTY 10 38,591,200 1.29 629,036,560
AP 19 24,581,700 0.78 220,006,215
AU 9 4,376,200 0.6 47,700,580
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 689,089,020
CHG 19 68,742,900 0.62 159,483,528
COM7 6 21,095,500 1.76 388,157,200
KTC 8 2,322,000 0.9 791,802,000
AU 9 4,376,200 0.6 47,700,580
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 739,680,960
AP 22 22,044,500 0.7 197,298,275
COM7 6 21,095,500 1.76 388,157,200
BCP 15 12,256,500 0.89 432,041,625
KTC 6 2,928,500 1.14 998,618,500
มูลค่ารวม: 6,019,883,003 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com