ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-24
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AU 9 4,376,200 0.6 39,166,990
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 494,633,280
AP 22 22,044,500 0.7 169,742,650
COM7 6 21,095,500 1.76 238,379,150
BCP 15 12,256,500 0.89 398,336,250
KTC 6 2,928,500 1.14 382,169,250
มูลค่ารวม: 1,722,427,570 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 18 5,595,300 0.51 100,715,400
ITD 18 31,005,000 0.59 133,321,500
SIRI 23 86,234,100 0.6 171,605,859
AP 18 26,128,100 0.83 201,186,370
BR 14 9,900,500 1.08 62,868,175
CK 7 20,592,700 1.22 550,854,725
BEM 19 81,618,823 0.53 591,736,467
SAWAD 19 6,252,088 0.61 323,545,554
BCP 13 17,351,600 1.26 563,927,000
KTC 5 4,551,000 1.77 593,905,500
IRPC 12 122,168,400 0.6 623,058,840
มูลค่ารวม: 3,916,725,390 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HEMRAJ 12 53,000,000 0.55 0
CK 18 10,000,000 0.59 267,500,000
PS 14 13,024,400 0.58 0
BTS 13 63,959,984 0.54 530,867,867
มูลค่ารวม: 798,367,867 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com