ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 19 24,581,700 0.78 184,362,750
AU 9 4,376,200 0.6 33,040,310
BEAUTY 9 42,275,400 1.41 579,172,980
CHG 19 68,742,900 0.62 156,733,812
COM7 6 21,095,500 1.76 257,365,100
KTC 8 2,322,000 0.9 261,225,000
AU 9 4,376,200 0.6 33,040,310
BEAUTY 7 45,379,200 1.51 621,695,040
AP 22 22,044,500 0.7 165,333,750
COM7 6 21,095,500 1.76 257,365,100
BCP 15 12,256,500 0.89 474,939,375
KTC 6 2,928,500 1.14 329,456,250
มูลค่ารวม: 3,353,729,777 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 18 5,595,300 0.51 81,131,850
ITD 18 31,005,000 0.59 124,020,000
SIRI 23 86,234,100 0.6 179,366,928
AP 18 26,128,100 0.83 195,960,750
BR 14 9,900,500 1.08 71,778,625
CK 7 20,592,700 1.22 566,299,250
BEM 19 81,618,823 0.53 620,303,055
SAWAD 19 6,252,088 0.61 300,100,224
BCP 13 17,351,600 1.26 672,374,500
KTC 5 4,551,000 1.77 511,987,500
IRPC 12 122,168,400 0.6 690,251,460
มูลค่ารวม: 4,013,574,142 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com