ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAWAD 17 5,993,744 0.55 317,668,432
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 181,125,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 346,153,441
THREL 15 8,021,700 1.34 64,173,600
SAWAD 19 6,531,197 0.62 346,153,441
มูลค่ารวม: 1,255,273,914 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 244,664,375
CHG 21 59,657,300 0.54 156,302,126
THREL 16 6,771,500 1.13 54,172,000
มูลค่ารวม: 455,138,501 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 156,302,126
THCOM 11 8,487,000 0.77 135,792,000
CK 19 9,427,200 0.56 266,318,400
TICON 24 5,655,600 0.51 82,006,200
มูลค่ารวม: 640,418,726 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 104,060,800
SAMART 11 8,409,000 0.84 119,407,800
JAS 11 53,486,000 0.75 406,493,600
มูลค่ารวม: 629,962,200 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 279,912,144
BCP 20 7,447,600 0.54 258,804,100
ERW 14 34,358,300 1.53 183,816,905
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 8,320,880
JAS 16 59,816,700 0.84 454,606,920
KAMART 16 5,707,050 0.92 49,365,983
SAMART 9 12,420,100 1.24 176,365,420
SF 15 11,192,673 0.85 66,596,404
SINGER 15 1,642,500 0.61 22,009,500
SIRI 21 61,796,000 0.74 133,479,360
TICON 17 10,769,700 1.18 156,160,650
TKS 7 4,890,200 1.64 63,572,600
WORK 7 2,821,800 1.1 182,711,550
มูลค่ารวม: 2,035,722,416 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com