ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 26 15,750,000 0.52 256,725,000
SAWAD 17 5,993,744 0.55 212,777,912
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 256,725,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 231,857,494
THREL 15 8,021,700 1.34 64,975,770
SAWAD 19 6,531,197 0.62 231,857,494
มูลค่ารวม: 1,254,918,669 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 211,390,020
CHG 21 59,657,300 0.54 138,404,936
THREL 16 6,771,500 1.13 54,849,150
มูลค่ารวม: 404,644,106 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 138,404,936
THCOM 11 8,487,000 0.77 81,475,200
CK 19 9,427,200 0.56 254,534,400
TICON 24 5,655,600 0.51 96,145,200
มูลค่ารวม: 570,559,736 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 62,436,480
SAMART 11 8,409,000 0.84 66,851,550
JAS 11 53,486,000 0.75 320,916,000
มูลค่ารวม: 450,204,030 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 258,467,262
BCP 20 7,447,600 0.54 262,527,900
ERW 14 34,358,300 1.53 276,584,315
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 6,639,000
JAS 16 59,816,700 0.84 358,900,200
KAMART 16 5,707,050 0.92 28,535,250
SAMART 9 12,420,100 1.24 98,739,795
SF 15 11,192,673 0.85 100,174,423
SINGER 15 1,642,500 0.61 12,318,750
SIRI 21 61,796,000 0.74 105,053,200
TICON 17 10,769,700 1.18 183,084,900
TKS 7 4,890,200 1.64 57,704,360
WORK 7 2,821,800 1.1 129,097,350
มูลค่ารวม: 1,877,826,705 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com