ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 246,621,690
CHG 21 59,657,300 0.54 152,722,688
THREL 16 6,771,500 1.13 58,573,475
มูลค่ารวม: 457,917,853 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 152,722,688
THCOM 11 8,487,000 0.77 168,891,300
CK 19 9,427,200 0.56 256,891,200
TICON 24 5,655,600 0.51 87,661,800
มูลค่ารวม: 666,166,988 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 129,425,620
SAMART 11 8,409,000 0.84 120,248,700
JAS 11 53,486,000 0.75 451,956,700
มูลค่ารวม: 701,631,020 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 276,526,110
BCP 20 7,447,600 0.54 243,908,900
ERW 14 34,358,300 1.53 153,238,018
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 11,507,600
JAS 16 59,816,700 0.84 505,451,115
KAMART 16 5,707,050 0.92 62,777,550
SAMART 9 12,420,100 1.24 177,607,430
SF 15 11,192,673 0.85 73,312,008
SINGER 15 1,642,500 0.61 22,338,000
SIRI 21 61,796,000 0.74 120,502,200
TICON 17 10,769,700 1.18 166,930,350
TKS 7 4,890,200 1.64 58,682,400
WORK 7 2,821,800 1.1 160,137,150
มูลค่ารวม: 2,032,918,831 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com