ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 26 15,750,000 0.52 315,000,000
SAWAD 17 5,993,744 0.55 383,599,616
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 315,000,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 417,996,608
THREL 15 8,021,700 1.34 82,623,510
SAWAD 19 6,531,197 0.62 417,996,608
มูลค่ารวม: 1,932,216,342 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 213,347,335
CHG 21 59,657,300 0.54 112,155,724
THREL 16 6,771,500 1.13 69,746,450
มูลค่ารวม: 395,249,509 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 112,155,724
THCOM 11 8,487,000 0.77 100,146,600
CK 19 9,427,200 0.56 230,023,680
TICON 24 5,655,600 0.51 99,538,560
มูลค่ารวม: 541,864,564 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 76,744,840
SAMART 11 8,409,000 0.84 76,101,450
JAS 11 53,486,000 0.75 366,379,100
มูลค่ารวม: 519,225,390 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 261,853,296
BCP 20 7,447,600 0.54 296,042,100
ERW 14 34,358,300 1.53 276,584,315
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 8,099,580
JAS 16 59,816,700 0.84 409,744,395
KAMART 16 5,707,050 0.92 39,093,293
SAMART 9 12,420,100 1.24 112,401,905
SF 15 11,192,673 0.85 100,174,423
SINGER 15 1,642,500 0.61 16,589,250
SIRI 21 61,796,000 0.74 113,086,680
TICON 17 10,769,700 1.18 189,546,720
TKS 7 4,890,200 1.64 53,303,180
WORK 7 2,821,800 1.1 201,758,700
มูลค่ารวม: 2,078,277,837 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com