ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 26 15,750,000 0.52 318,150,000
SAWAD 17 5,993,744 0.55 385,098,052
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 318,150,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 419,629,407
THREL 15 8,021,700 1.34 85,832,190
SAWAD 19 6,531,197 0.62 419,629,407
มูลค่ารวม: 1,946,489,057 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 223,133,910
CHG 21 59,657,300 0.54 120,507,746
THREL 16 6,771,500 1.13 72,455,050
มูลค่ารวม: 416,096,706 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 120,507,746
THCOM 11 8,487,000 0.77 105,238,800
CK 19 9,427,200 0.56 259,248,000
TICON 24 5,655,600 0.51 96,145,200
มูลค่ารวม: 581,139,746 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 80,647,120
SAMART 11 8,409,000 0.84 97,544,400
JAS 11 53,486,000 0.75 446,608,100
มูลค่ารวม: 624,799,620 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 316,029,840
BCP 20 7,447,600 0.54 318,384,900
ERW 14 34,358,300 1.53 297,199,295
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 9,073,300
JAS 16 59,816,700 0.84 499,469,445
KAMART 16 5,707,050 0.92 43,373,580
SAMART 9 12,420,100 1.24 144,073,160
SF 15 11,192,673 0.85 94,578,087
SINGER 15 1,642,500 0.61 22,995,000
SIRI 21 61,796,000 0.74 140,894,880
TICON 17 10,769,700 1.18 183,084,900
TKS 7 4,890,200 1.64 55,748,280
WORK 7 2,821,800 1.1 225,744,000
มูลค่ารวม: 2,350,648,667 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com