ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 26 15,750,000 0.52 185,850,000
SAWAD 17 5,993,744 0.55 284,702,840
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 185,850,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 310,231,858
THREL 15 8,021,700 1.34 66,179,025
SAWAD 19 6,531,197 0.62 310,231,858
มูลค่ารวม: 1,343,045,580 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 166,763,238
CHG 21 59,657,300 0.54 155,108,980
THREL 16 6,771,500 1.13 55,864,875
มูลค่ารวม: 377,737,093 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 155,108,980
THCOM 11 8,487,000 0.77 81,050,850
CK 19 9,427,200 0.56 252,177,600
TICON 24 5,655,600 0.51 93,882,960
มูลค่ารวม: 582,220,390 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 62,111,290
SAMART 11 8,409,000 0.84 69,374,250
JAS 11 53,486,000 0.75 296,847,300
มูลค่ารวม: 428,332,840 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 290,634,585
BCP 20 7,447,600 0.54 260,666,000
ERW 14 34,358,300 1.53 273,148,485
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 7,214,380
JAS 16 59,816,700 0.84 331,982,685
KAMART 16 5,707,050 0.92 27,393,840
SAMART 9 12,420,100 1.24 102,465,825
SF 15 11,192,673 0.85 99,055,156
SINGER 15 1,642,500 0.61 15,275,250
SIRI 21 61,796,000 0.74 101,345,440
TICON 17 10,769,700 1.18 178,777,020
TKS 7 4,890,200 1.64 58,682,400
WORK 7 2,821,800 1.1 109,344,750
มูลค่ารวม: 1,855,985,816 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com