ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 26 15,750,000 0.52 228,375,000
SAWAD 17 5,993,744 0.55 350,634,024
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 228,375,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 382,075,025
THREL 15 8,021,700 1.34 74,601,810
SAWAD 19 6,531,197 0.62 382,075,025
มูลค่ารวม: 1,646,135,883 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 256,408,265
CHG 21 59,657,300 0.54 150,336,396
THREL 16 6,771,500 1.13 62,974,950
มูลค่ารวม: 469,719,611 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 150,336,396
THCOM 11 8,487,000 0.77 142,581,600
CK 19 9,427,200 0.56 266,318,400
TICON 24 5,655,600 0.51 88,227,360
มูลค่ารวม: 647,463,756 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 109,263,840
SAMART 11 8,409,000 0.84 109,317,000
JAS 11 53,486,000 0.75 441,259,500
มูลค่ารวม: 659,840,340 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 313,208,145
BCP 20 7,447,600 0.54 281,146,900
ERW 14 34,358,300 1.53 211,303,545
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 8,852,000
JAS 16 59,816,700 0.84 493,487,775
KAMART 16 5,707,050 0.92 44,229,638
SAMART 9 12,420,100 1.24 161,461,300
SF 15 11,192,673 0.85 70,513,840
SINGER 15 1,642,500 0.61 21,681,000
SIRI 21 61,796,000 0.74 138,423,040
TICON 17 10,769,700 1.18 168,007,320
TKS 7 4,890,200 1.64 69,440,840
WORK 7 2,821,800 1.1 230,682,150
มูลค่ารวม: 2,212,437,492 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com