ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 26 15,750,000 0.52 229,950,000
SAWAD 17 5,993,744 0.55 311,674,688
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 229,950,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 339,622,244
THREL 15 8,021,700 1.34 72,596,385
SAWAD 19 6,531,197 0.62 339,622,244
มูลค่ารวม: 1,523,415,561 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 240,749,745
CHG 21 59,657,300 0.54 150,336,396
THREL 16 6,771,500 1.13 61,282,075
มูลค่ารวม: 452,368,216 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 150,336,396
THCOM 11 8,487,000 0.77 127,305,000
CK 19 9,427,200 0.56 266,318,400
TICON 24 5,655,600 0.51 87,096,240
มูลค่ารวม: 631,056,036 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 97,557,000
SAMART 11 8,409,000 0.84 115,203,300
JAS 11 53,486,000 0.75 441,259,500
มูลค่ารวม: 654,019,800 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 293,456,280
BCP 20 7,447,600 0.54 284,870,700
ERW 14 34,358,300 1.53 199,278,140
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 8,984,780
JAS 16 59,816,700 0.84 493,487,775
KAMART 16 5,707,050 0.92 45,085,695
SAMART 9 12,420,100 1.24 170,155,370
SF 15 11,192,673 0.85 69,394,573
SINGER 15 1,642,500 0.61 20,038,500
SIRI 21 61,796,000 0.74 135,951,200
TICON 17 10,769,700 1.18 165,853,380
TKS 7 4,890,200 1.64 66,506,720
WORK 7 2,821,800 1.1 241,263,900
มูลค่ารวม: 2,194,327,013 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com