ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 26 15,750,000 0.52 27,562,500
SAWAD 17 5,993,744 0.55 341,643,408
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 27,562,500
SAWAD 17 6,531,197 0.62 372,278,229
THREL 15 8,021,700 1.34 21,177,288
SAWAD 19 6,531,197 0.62 372,278,229
มูลค่ารวม: 1,162,502,154 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 77,118,211
CHG 21 59,657,300 0.54 153,915,834
THREL 16 6,771,500 1.13 17,876,760
มูลค่ารวม: 248,910,805 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 153,915,834
THCOM 11 8,487,000 0.77 31,571,640
CK 19 9,427,200 0.56 156,491,520
TICON 24 5,655,600 0.51 0
มูลค่ารวม: 341,978,994 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 24,194,136
SAMART 11 8,409,000 0.84 45,408,600
JAS 11 53,486,000 0.75 200,037,640
มูลค่ารวม: 269,640,376 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 79,007,460
BCP 20 7,447,600 0.54 164,591,960
ERW 14 34,358,300 1.53 114,069,556
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 6,284,920
JAS 16 59,816,700 0.84 223,714,458
KAMART 16 5,707,050 0.92 16,208,022
SAMART 9 12,420,100 1.24 67,068,540
SF 15 11,192,673 0.85 54,172,537
SINGER 15 1,642,500 0.61 15,521,625
SIRI 21 61,796,000 0.74 0
TICON 17 10,769,700 1.18 0
TKS 7 4,890,200 1.64 24,255,392
WORK 7 2,821,800 1.1 29,911,080
มูลค่ารวม: 794,805,550 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com