ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-10
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THREL 15 8,021,700 1.34 65,777,940
SAWAD 19 6,531,197 0.62 289,005,467
มูลค่ารวม: 354,783,407 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 238,792,430
CHG 21 59,657,300 0.54 143,177,520
THREL 16 6,771,500 1.13 55,526,300
มูลค่ารวม: 437,496,250 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 143,177,520
THCOM 11 8,487,000 0.77 154,463,400
CK 19 9,427,200 0.56 259,248,000
TICON 24 5,655,600 0.51 80,309,520
มูลค่ารวม: 637,198,440 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 118,369,160
SAMART 11 8,409,000 0.84 126,135,000
JAS 11 53,486,000 0.75 470,676,800
มูลค่ารวม: 715,180,960 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 277,654,788
BCP 20 7,447,600 0.54 243,908,900
ERW 14 34,358,300 1.53 168,355,670
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 10,356,840
JAS 16 59,816,700 0.84 526,386,960
KAMART 16 5,707,050 0.92 63,348,255
SAMART 9 12,420,100 1.24 186,301,500
SF 15 11,192,673 0.85 69,394,573
SINGER 15 1,642,500 0.61 24,966,000
SIRI 21 61,796,000 0.74 132,243,440
TICON 17 10,769,700 1.18 152,929,740
TKS 7 4,890,200 1.64 53,792,200
WORK 7 2,821,800 1.1 149,555,400
มูลค่ารวม: 2,059,194,266 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com