ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 26 15,750,000 0.52 135,450,000
SAWAD 17 5,993,744 0.55 287,699,712
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 135,450,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 313,497,456
THREL 15 8,021,700 1.34 55,349,730
SAWAD 19 6,531,197 0.62 313,497,456
มูลค่ารวม: 1,240,944,354 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 169,112,016
CHG 21 59,657,300 0.54 122,894,038
THREL 16 6,771,500 1.13 46,723,350
มูลค่ารวม: 338,729,404 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 122,894,038
THCOM 11 8,487,000 0.77 63,228,150
CK 19 9,427,200 0.56 240,393,600
TICON 24 5,655,600 0.51 83,702,880
มูลค่ารวม: 510,218,668 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 48,453,310
SAMART 11 8,409,000 0.84 53,817,600
JAS 11 53,486,000 0.75 267,430,000
มูลค่ารวม: 369,700,910 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 217,834,854
BCP 20 7,447,600 0.54 247,632,700
ERW 14 34,358,300 1.53 228,482,695
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 6,904,560
JAS 16 59,816,700 0.84 299,083,500
KAMART 16 5,707,050 0.92 22,599,918
SAMART 9 12,420,100 1.24 79,488,640
SF 15 11,192,673 0.85 86,183,582
SINGER 15 1,642,500 0.61 13,961,250
SIRI 21 61,796,000 0.74 81,570,720
TICON 17 10,769,700 1.18 159,391,560
TKS 7 4,890,200 1.64 44,011,800
WORK 7 2,821,800 1.1 74,777,700
มูลค่ารวม: 1,561,923,479 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com