ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAWAD 17 5,993,744 0.55 319,166,868
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 174,825,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 347,786,240
THREL 15 8,021,700 1.34 66,179,025
SAWAD 19 6,531,197 0.62 347,786,240
มูลค่ารวม: 1,255,743,374 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 250,536,320
CHG 21 59,657,300 0.54 140,791,228
THREL 16 6,771,500 1.13 55,864,875
มูลค่ารวม: 447,192,423 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 140,791,228
THCOM 11 8,487,000 0.77 147,673,800
CK 19 9,427,200 0.56 273,388,800
TICON 24 5,655,600 0.51 83,702,880
มูลค่ารวม: 645,556,708 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 113,166,120
SAMART 11 8,409,000 0.84 130,339,500
JAS 11 53,486,000 0.75 441,259,500
มูลค่ารวม: 684,765,120 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 301,921,365
BCP 20 7,447,600 0.54 253,218,400
ERW 14 34,358,300 1.53 176,945,245
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 9,294,600
JAS 16 59,816,700 0.84 493,487,775
KAMART 16 5,707,050 0.92 50,792,745
SAMART 9 12,420,100 1.24 192,511,550
SF 15 11,192,673 0.85 66,596,404
SINGER 15 1,642,500 0.61 19,545,750
SIRI 21 61,796,000 0.74 144,602,640
TICON 17 10,769,700 1.18 159,391,560
TKS 7 4,890,200 1.64 62,594,560
WORK 7 2,821,800 1.1 187,649,700
มูลค่ารวม: 2,118,552,294 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com