ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 238,792,430
CHG 21 59,657,300 0.54 158,688,418
THREL 16 6,771,500 1.13 62,636,375
มูลค่ารวม: 460,117,223 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 158,688,418
THCOM 11 8,487,000 0.77 164,647,800
CK 19 9,427,200 0.56 261,604,800
TICON 24 5,655,600 0.51 88,792,920
มูลค่ารวม: 673,733,938 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 126,173,720
SAMART 11 8,409,000 0.84 114,362,400
JAS 11 53,486,000 0.75 470,676,800
มูลค่ารวม: 711,212,920 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 284,991,195
BCP 20 7,447,600 0.54 256,942,200
ERW 14 34,358,300 1.53 152,550,852
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 11,020,740
JAS 16 59,816,700 0.84 526,386,960
KAMART 16 5,707,050 0.92 66,201,780
SAMART 9 12,420,100 1.24 168,913,360
SF 15 11,192,673 0.85 72,752,375
SINGER 15 1,642,500 0.61 22,173,750
SIRI 21 61,796,000 0.74 123,592,000
TICON 17 10,769,700 1.18 169,084,290
TKS 7 4,890,200 1.64 58,682,400
WORK 7 2,821,800 1.1 155,199,000
มูลค่ารวม: 2,068,490,902 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com