ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 252,493,635
CHG 21 59,657,300 0.54 167,040,440
THREL 16 6,771,500 1.13 66,022,125
มูลค่ารวม: 485,556,200 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 167,040,440
THCOM 11 8,487,000 0.77 169,740,000
CK 19 9,427,200 0.56 278,102,400
TICON 24 5,655,600 0.51 95,014,080
มูลค่ารวม: 709,896,920 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 130,076,000
SAMART 11 8,409,000 0.84 115,203,300
JAS 11 53,486,000 0.75 462,653,900
มูลค่ารวม: 707,933,200 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 282,169,500
BCP 20 7,447,600 0.54 255,080,300
ERW 14 34,358,300 1.53 151,863,686
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 13,831,250
JAS 16 59,816,700 0.84 517,414,455
KAMART 16 5,707,050 0.92 71,338,125
SAMART 9 12,420,100 1.24 170,155,370
SF 15 11,192,673 0.85 68,834,939
SINGER 15 1,642,500 0.61 18,560,250
SIRI 21 61,796,000 0.74 111,232,800
TICON 17 10,769,700 1.18 180,930,960
TKS 7 4,890,200 1.64 46,456,900
WORK 7 2,821,800 1.1 138,268,200
มูลค่ารวม: 2,026,136,735 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com