ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 26 15,750,000 0.52 305,550,000
SAWAD 17 5,993,744 0.55 383,599,616
BEAUTY 24 15,750,000 0.52 305,550,000
SAWAD 17 6,531,197 0.62 417,996,608
THREL 15 8,021,700 1.34 91,447,380
SAWAD 19 6,531,197 0.62 417,996,608
มูลค่ารวม: 1,922,140,212 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AAV 13 39,146,300 0.81 246,621,690
CHG 21 59,657,300 0.54 139,598,082
THREL 16 6,771,500 1.13 77,195,100
มูลค่ารวม: 463,414,872 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 24 59,657,300 0.54 139,598,082
THCOM 11 8,487,000 0.77 104,390,100
CK 19 9,427,200 0.56 256,891,200
TICON 24 5,655,600 0.51 97,276,320
มูลค่ารวม: 598,155,702 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 11 6,503,800 0.59 79,996,740
SAMART 11 8,409,000 0.84 103,430,700
JAS 11 53,486,000 0.75 377,076,300
มูลค่ารวม: 560,503,740 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 9 56,433,900 1.69 335,781,705
BCP 20 7,447,600 0.54 277,423,100
ERW 14 34,358,300 1.53 261,123,080
GUNKUL 15 2,213,000 0.5 9,161,820
JAS 16 59,816,700 0.84 421,707,735
KAMART 16 5,707,050 0.92 44,229,638
SAMART 9 12,420,100 1.24 152,767,230
SF 15 11,192,673 0.85 95,137,721
SINGER 15 1,642,500 0.61 22,338,000
SIRI 21 61,796,000 0.74 139,658,960
TICON 17 10,769,700 1.18 185,238,840
TKS 7 4,890,200 1.64 69,440,840
WORK 7 2,821,800 1.1 277,241,850
มูลค่ารวม: 2,291,250,518 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com