ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 327,950,964
AP 12 45,114,188 1.43 333,844,991
LH 15 65,845,060 0.56 628,820,323
QH 20 54,635,350 0.51 145,330,031
CK 8 18,983,065 1.12 564,746,184
LPN 29 9,362,600 0.63 120,777,540
BTS 9 99,784,500 0.84 843,179,025
มูลค่ารวม: 2,964,649,058 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 547,724,015
AP 11 40,757,088 1.3 301,602,451
QH 26 46,830,300 0.51 124,568,598
SPALI 23 10,601,000 0.62 270,325,500
STEC 17 15,452,757 1.01 390,182,114
BTS 11 77,077,100 0.65 651,301,495
มูลค่ารวม: 2,285,704,173 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 17 20,973,480 0.73 155,203,752
CK 22 8,266,600 0.5 245,931,350
STEC 21 11,035,157 0.72 278,637,714
QH 23 46,830,300 0.51 124,568,598
SPALI 13 11,945,500 0.7 304,610,250
AMATA 22 6,028,600 0.57 90,429,000
BTS 10 80,080,200 0.67 676,677,690
มูลค่ารวม: 1,876,058,354 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 23 6,028,600 0.57 90,429,000
AP 18 20,973,480 0.73 155,203,752
BTS 15 59,715,900 0.5 504,599,355
CK 24 8,266,600 0.5 245,931,350
QH 17 46,830,300 0.51 124,568,598
SPALI 12 11,945,500 0.7 304,610,250
มูลค่ารวม: 1,425,342,305 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com