ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 11 45,114,188 1.43 367,680,632
CK 7 19,666,665 1.16 570,333,285
LH 16 61,602,560 0.52 616,025,600
BEAUTY 25 15,708,000 0.52 174,358,800
CK 7 19,666,665 1.16 570,333,285
LH 16 61,602,560 0.52 616,025,600
BEAUTY 24 15,708,000 0.52 174,358,800
AP 12 45,114,188 1.43 367,680,632
BTS 14 74,572,800 0.62 637,597,440
มูลค่ารวม: 4,094,394,074 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 350,680,239
AP 12 45,114,188 1.43 367,680,632
LH 15 65,845,060 0.56 658,450,600
QH 20 54,635,350 0.51 139,866,496
CK 8 18,983,065 1.12 550,508,885
LPN 29 9,362,600 0.63 118,905,020
BTS 9 99,784,500 0.84 853,157,475
มูลค่ารวม: 3,039,249,347 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 573,533,000
AP 11 40,757,088 1.3 332,170,267
QH 26 46,830,300 0.51 119,885,568
SPALI 23 10,601,000 0.62 280,926,500
STEC 17 15,452,757 1.01 417,224,439
BTS 11 77,077,100 0.65 659,009,205
มูลค่ารวม: 2,382,748,979 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com