ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 11 43,818,488 1.39 335,211,433
CK 13 13,914,565 0.82 393,086,461
มูลค่ารวม: 728,297,894 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BTS 16 62,869,400 0.53 543,820,310
AP 11 45,114,188 1.43 345,123,538
CK 7 19,666,665 1.16 555,583,286
LH 16 61,602,560 0.52 600,624,960
BEAUTY 25 15,708,000 0.52 229,336,800
CK 7 19,666,665 1.16 555,583,286
LH 16 61,602,560 0.52 600,624,960
BEAUTY 24 15,708,000 0.52 229,336,800
AP 12 45,114,188 1.43 345,123,538
BTS 14 74,572,800 0.62 645,054,720
มูลค่ารวม: 4,650,212,199 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 334,445,043
AP 12 45,114,188 1.43 345,123,538
LH 15 65,845,060 0.56 641,989,335
QH 20 54,635,350 0.51 133,310,254
CK 8 18,983,065 1.12 536,271,586
LPN 29 9,362,600 0.63 102,052,340
BTS 9 99,784,500 0.84 863,135,925
มูลค่ารวม: 2,956,328,021 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 559,194,675
AP 11 40,757,088 1.3 311,791,723
QH 26 46,830,300 0.51 114,265,932
SPALI 23 10,601,000 0.62 275,626,000
STEC 17 15,452,757 1.01 397,908,493
BTS 11 77,077,100 0.65 666,716,915
มูลค่ารวม: 2,325,503,738 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com