ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 334,445,043
AP 12 45,114,188 1.43 327,077,863
LH 15 65,845,060 0.56 628,820,323
QH 20 54,635,350 0.51 143,144,617
CK 8 18,983,065 1.12 526,780,054
LPN 29 9,362,600 0.63 105,797,380
BTS 9 99,784,500 0.84 828,211,350
มูลค่ารวม: 2,894,276,630 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 547,724,015
AP 11 40,757,088 1.3 295,488,888
QH 26 46,830,300 0.51 122,695,386
SPALI 23 10,601,000 0.62 261,844,700
STEC 17 15,452,757 1.01 397,908,493
BTS 11 77,077,100 0.65 639,739,930
มูลค่ารวม: 2,265,401,412 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 17 20,973,480 0.73 152,057,730
CK 22 8,266,600 0.5 229,398,150
STEC 21 11,035,157 0.72 284,155,293
QH 23 46,830,300 0.51 122,695,386
SPALI 13 11,945,500 0.7 295,053,850
AMATA 22 6,028,600 0.57 96,457,600
BTS 10 80,080,200 0.67 664,665,660
มูลค่ารวม: 1,844,483,669 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 23 6,028,600 0.57 96,457,600
AP 18 20,973,480 0.73 152,057,730
BTS 15 59,715,900 0.5 495,641,970
CK 24 8,266,600 0.5 229,398,150
QH 17 46,830,300 0.51 122,695,386
SPALI 12 11,945,500 0.7 295,053,850
มูลค่ารวม: 1,391,304,686 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com