ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BTS 16 62,869,400 0.53 528,102,960
AP 11 45,114,188 1.43 415,050,530
CK 7 19,666,665 1.16 540,833,288
LH 16 61,602,560 0.52 671,467,904
BEAUTY 25 15,708,000 0.52 317,301,600
CK 7 19,666,665 1.16 540,833,288
LH 16 61,602,560 0.52 671,467,904
BEAUTY 24 15,708,000 0.52 317,301,600
AP 12 45,114,188 1.43 415,050,530
BTS 14 74,572,800 0.62 626,411,520
มูลค่ารวม: 5,043,821,122 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 334,445,043
AP 12 45,114,188 1.43 415,050,530
LH 15 65,845,060 0.56 717,711,154
QH 20 54,635,350 0.51 178,111,241
CK 8 18,983,065 1.12 522,034,288
LPN 29 9,362,600 0.63 119,841,280
BTS 9 99,784,500 0.84 838,189,800
มูลค่ารวม: 3,125,383,335 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 625,150,970
AP 11 40,757,088 1.3 374,965,210
QH 26 46,830,300 0.51 152,666,778
SPALI 23 10,601,000 0.62 251,243,700
STEC 17 15,452,757 1.01 397,908,493
BTS 11 77,077,100 0.65 647,447,640
มูลค่ารวม: 2,449,382,790 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com