ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 11 43,818,488 1.39 392,175,468
CK 13 13,914,565 0.82 372,214,614
มูลค่ารวม: 764,390,081 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BTS 16 62,869,400 0.53 581,541,950
AP 11 45,114,188 1.43 403,771,983
CK 7 19,666,665 1.16 526,083,289
LH 16 61,602,560 0.52 696,108,928
BEAUTY 25 15,708,000 0.52 185,354,400
CK 7 19,666,665 1.16 526,083,289
LH 16 61,602,560 0.52 696,108,928
BEAUTY 24 15,708,000 0.52 185,354,400
AP 12 45,114,188 1.43 403,771,983
BTS 14 74,572,800 0.62 689,798,400
มูลค่ารวม: 4,893,977,549 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 320,807,478
AP 12 45,114,188 1.43 403,771,983
LH 15 65,845,060 0.56 744,049,178
QH 20 54,635,350 0.51 185,760,190
CK 8 18,983,065 1.12 507,796,989
LPN 29 9,362,600 0.63 96,434,780
BTS 9 99,784,500 0.84 923,006,625
มูลค่ารวม: 3,181,627,222 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 648,092,290
AP 11 40,757,088 1.3 364,775,938
QH 26 46,830,300 0.51 159,223,020
SPALI 23 10,601,000 0.62 254,424,000
STEC 17 15,452,757 1.01 381,683,098
BTS 11 77,077,100 0.65 712,963,175
มูลค่ารวม: 2,521,161,521 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com