ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BTS 16 62,869,400 0.53 528,102,960
AP 11 45,114,188 1.43 383,470,598
CK 7 19,666,665 1.16 479,866,626
LH 16 61,602,560 0.52 671,467,904
BEAUTY 25 15,708,000 0.52 314,160,000
CK 7 19,666,665 1.16 479,866,626
LH 16 61,602,560 0.52 671,467,904
BEAUTY 24 15,708,000 0.52 314,160,000
AP 12 45,114,188 1.43 383,470,598
BTS 14 74,572,800 0.62 626,411,520
มูลค่ารวม: 4,852,444,736 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 254,567,877
AP 12 45,114,188 1.43 383,470,598
LH 15 65,845,060 0.56 717,711,154
QH 20 54,635,350 0.51 170,462,292
CK 8 18,983,065 1.12 463,186,786
LPN 29 9,362,600 0.63 102,052,340
BTS 9 99,784,500 0.84 838,189,800
มูลค่ารวม: 2,929,640,847 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 625,150,970
AP 11 40,757,088 1.3 346,435,248
QH 26 46,830,300 0.51 146,110,536
SPALI 23 10,601,000 0.62 238,522,500
STEC 17 15,452,757 1.01 302,874,037
BTS 11 77,077,100 0.65 647,447,640
มูลค่ารวม: 2,306,540,931 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com