ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CK 7 19,666,665 1.16 540,833,288
LH 16 61,602,560 0.52 616,025,600
BEAUTY 24 15,708,000 0.52 153,153,000
AP 12 45,114,188 1.43 345,123,538
BTS 14 74,572,800 0.62 637,597,440
มูลค่ารวม: 2,292,732,866 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 315,612,215
AP 12 45,114,188 1.43 345,123,538
LH 15 65,845,060 0.56 658,450,600
QH 20 54,635,350 0.51 136,588,375
CK 8 18,983,065 1.12 522,034,288
LPN 29 9,362,600 0.63 110,478,680
BTS 9 99,784,500 0.84 853,157,475
มูลค่ารวม: 2,941,445,171 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 573,533,000
AP 11 40,757,088 1.3 311,791,723
QH 26 46,830,300 0.51 117,075,750
SPALI 23 10,601,000 0.62 262,904,800
STEC 17 15,452,757 1.01 375,501,995
BTS 11 77,077,100 0.65 659,009,205
มูลค่ารวม: 2,299,816,473 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 17 20,973,480 0.73 160,447,122
CK 22 8,266,600 0.5 227,331,500
STEC 21 11,035,157 0.72 268,154,315
QH 23 46,830,300 0.51 117,075,750
SPALI 13 11,945,500 0.7 296,248,400
AMATA 22 6,028,600 0.57 102,486,200
BTS 10 80,080,200 0.67 684,685,710
มูลค่ารวม: 1,856,428,997 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com