ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 11 43,818,488 1.39 271,674,626
CK 13 13,914,565 0.82 354,821,408
มูลค่ารวม: 626,496,033 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BTS 16 62,869,400 0.53 597,259,300
AP 11 45,114,188 1.43 279,707,966
CK 7 19,666,665 1.16 501,499,958
LH 16 61,602,560 0.52 616,025,600
BEAUTY 25 15,708,000 0.52 135,088,800
CK 7 19,666,665 1.16 501,499,958
LH 16 61,602,560 0.52 616,025,600
BEAUTY 24 15,708,000 0.52 135,088,800
AP 12 45,114,188 1.43 279,707,966
BTS 14 74,572,800 0.62 708,441,600
มูลค่ารวม: 4,370,345,546 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 301,325,242
AP 12 45,114,188 1.43 279,707,966
LH 15 65,845,060 0.56 658,450,600
QH 20 54,635,350 0.51 158,442,515
CK 8 18,983,065 1.12 484,068,158
LPN 29 9,362,600 0.63 65,538,200
BTS 9 99,784,500 0.84 947,952,750
มูลค่ารวม: 2,895,485,431 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 573,533,000
AP 11 40,757,088 1.3 252,693,946
QH 26 46,830,300 0.51 135,807,870
SPALI 23 10,601,000 0.62 190,818,000
STEC 17 15,452,757 1.01 358,503,962
BTS 11 77,077,100 0.65 732,232,450
มูลค่ารวม: 2,243,589,228 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com