ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 315,612,215
AP 12 45,114,188 1.43 327,077,863
LH 15 65,845,060 0.56 638,697,082
QH 20 54,635,350 0.51 140,959,203
CK 8 18,983,065 1.12 517,288,521
LPN 29 9,362,600 0.63 114,223,720
BTS 9 99,784,500 0.84 833,200,575
มูลค่ารวม: 2,887,059,179 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 556,327,010
AP 11 40,757,088 1.3 295,488,888
QH 26 46,830,300 0.51 120,822,174
SPALI 23 10,601,000 0.62 265,025,000
STEC 17 15,452,757 1.01 375,501,995
BTS 11 77,077,100 0.65 643,593,785
มูลค่ารวม: 2,256,758,852 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 17 20,973,480 0.73 152,057,730
CK 22 8,266,600 0.5 225,264,850
STEC 21 11,035,157 0.72 268,154,315
QH 23 46,830,300 0.51 120,822,174
SPALI 13 11,945,500 0.7 298,637,500
AMATA 22 6,028,600 0.57 106,103,360
BTS 10 80,080,200 0.67 668,669,670
มูลค่ารวม: 1,839,709,599 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 23 6,028,600 0.57 106,103,360
AP 18 20,973,480 0.73 152,057,730
BTS 15 59,715,900 0.5 498,627,765
CK 24 8,266,600 0.5 225,264,850
QH 17 46,830,300 0.51 120,822,174
SPALI 12 11,945,500 0.7 298,637,500
มูลค่ารวม: 1,401,513,379 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com