ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 11 43,818,488 1.39 243,192,608
CK 13 13,914,565 0.82 230,981,779
มูลค่ารวม: 474,174,387 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BTS 16 62,869,400 0.53 760,719,740
AP 11 45,114,188 1.43 250,383,743
CK 7 19,666,665 1.16 326,466,639
LH 16 61,602,560 0.52 449,698,688
BEAUTY 25 15,708,000 0.52 27,489,000
CK 7 19,666,665 1.16 326,466,639
LH 16 61,602,560 0.52 449,698,688
BEAUTY 24 15,708,000 0.52 27,489,000
AP 12 45,114,188 1.43 250,383,743
BTS 14 74,572,800 0.62 902,330,880
มูลค่ารวม: 3,771,126,761 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 198,718,802
AP 12 45,114,188 1.43 250,383,743
LH 15 65,845,060 0.56 480,668,938
QH 20 54,635,350 0.51 118,012,356
CK 8 18,983,065 1.12 315,118,879
LPN 29 9,362,600 0.63 53,366,820
BTS 9 99,784,500 0.84 1,207,392,450
มูลค่ารวม: 2,623,661,989 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 418,679,090
AP 11 40,757,088 1.3 226,201,838
QH 26 46,830,300 0.51 101,153,448
SPALI 23 10,601,000 0.62 156,894,800
STEC 17 15,452,757 1.01 236,427,182
BTS 11 77,077,100 0.65 932,632,910
มูลค่ารวม: 2,071,989,269 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com