ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BTS 16 62,869,400 0.53 537,533,370
AP 11 45,114,188 1.43 356,402,085
CK 7 19,666,665 1.16 555,583,286
LH 16 61,602,560 0.52 622,185,856
BEAUTY 25 15,708,000 0.52 227,766,000
CK 7 19,666,665 1.16 555,583,286
LH 16 61,602,560 0.52 622,185,856
BEAUTY 24 15,708,000 0.52 227,766,000
AP 12 45,114,188 1.43 356,402,085
BTS 14 74,572,800 0.62 637,597,440
มูลค่ารวม: 4,699,005,265 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STEC 18 12,988,157 0.85 334,445,043
AP 12 45,114,188 1.43 356,402,085
LH 15 65,845,060 0.56 665,035,106
QH 20 54,635,350 0.51 145,330,031
CK 8 18,983,065 1.12 536,271,586
LPN 29 9,362,600 0.63 109,542,420
BTS 9 99,784,500 0.84 853,157,475
มูลค่ารวม: 3,000,183,746 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 17 57,353,300 0.52 579,268,330
AP 11 40,757,088 1.3 321,980,995
QH 26 46,830,300 0.51 124,568,598
SPALI 23 10,601,000 0.62 244,883,100
STEC 17 15,452,757 1.01 397,908,493
BTS 11 77,077,100 0.65 659,009,205
มูลค่ารวม: 2,327,618,721 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com