ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 16 15,987,400 0.64 231,817,300
SAWAD 15 8,588,577 0.79 489,548,889
STEC 27 7,821,400 0.51 119,667,420
ERW 14 37,865,100 1.51 125,712,132
SAT 18 2,771,300 0.65 31,315,690
มูลค่ารวม: 998,061,431 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 23 2,771,300 0.65 31,315,690
BEAUTY 24 16,711,900 0.56 29,245,825
CHG 16 83,706,800 0.76 215,963,544
SAWAD 18 5,990,677 0.55 341,468,589
AP 25 18,248,000 0.58 101,276,400
CK 19 9,406,787 0.56 156,152,664
STA 17 10,905,000 0.85 288,982,500
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 56,617,050
SAWAD 18 6,155,748 0.59 350,877,636
CHG 16 79,322,600 0.72 204,652,308
TCAP 19 8,272,800 0.69 301,957,200
BANPU 20 31,658,100 0.63 197,863,125
STA 16 12,556,000 0.98 332,734,000
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 56,617,050
TCAP 21 8,272,800 0.69 301,957,200
AAV 16 31,510,700 0.65 62,076,079
AP 29 18,248,000 0.58 101,276,400
WORK 8 3,333,700 0.8 35,337,220
SAWAD 20 6,155,748 0.59 350,877,636
ERW 13 40,609,000 1.62 134,821,880
SAT 25 2,771,300 0.65 31,315,690
PSL 9 17,708,000 1.14 69,061,200
มูลค่ารวม: 3,752,446,886 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com