ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 23 2,771,300 0.65 57,643,040
BEAUTY 24 16,711,900 0.56 334,238,000
CHG 16 83,706,800 0.76 157,368,784
SAWAD 18 5,990,677 0.55 383,403,328
AP 25 18,248,000 0.58 155,108,000
CK 19 9,406,787 0.56 229,525,603
STA 17 10,905,000 0.85 129,769,500
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 647,052,000
SAWAD 18 6,155,748 0.59 393,967,872
CHG 16 79,322,600 0.72 149,126,488
TCAP 19 8,272,800 0.69 452,935,800
BANPU 20 31,658,100 0.63 699,644,010
STA 16 12,556,000 0.98 149,416,400
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 647,052,000
TCAP 21 8,272,800 0.69 452,935,800
AAV 16 31,510,700 0.65 171,733,315
AP 29 18,248,000 0.58 155,108,000
WORK 8 3,333,700 0.8 238,359,550
SAWAD 20 6,155,748 0.59 393,967,872
ERW 13 40,609,000 1.62 326,902,450
SAT 25 2,771,300 0.65 57,643,040
PSL 9 17,708,000 1.14 240,828,800
มูลค่ารวม: 6,623,729,652 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com