ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 16 15,987,400 0.64 0
SAWAD 15 8,588,577 0.79 0
STEC 27 7,821,400 0.51 0
ERW 14 37,865,100 1.51 0
SAT 18 2,771,300 0.65 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 23 2,771,300 0.65 0
BEAUTY 24 16,711,900 0.56 0
CHG 16 83,706,800 0.76 0
SAWAD 18 5,990,677 0.55 0
AP 25 18,248,000 0.58 0
CK 19 9,406,787 0.56 0
STA 17 10,905,000 0.85 0
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 0
SAWAD 18 6,155,748 0.59 0
CHG 16 79,322,600 0.72 0
TCAP 19 8,272,800 0.69 0
BANPU 20 31,658,100 0.63 0
STA 16 12,556,000 0.98 0
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 0
TCAP 21 8,272,800 0.69 0
AAV 16 31,510,700 0.65 0
AP 29 18,248,000 0.58 0
WORK 8 3,333,700 0.8 0
SAWAD 20 6,155,748 0.59 0
ERW 13 40,609,000 1.62 0
SAT 25 2,771,300 0.65 0
PSL 9 17,708,000 1.14 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com