ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BANPU 20 31,658,100 0.63 611,001,330
STA 16 12,556,000 0.98 224,752,400
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 315,437,850
TCAP 21 8,272,800 0.69 386,753,400
AAV 16 31,510,700 0.65 192,215,270
AP 29 18,248,000 0.58 139,597,200
WORK 8 3,333,700 0.8 176,686,100
SAWAD 20 6,155,748 0.59 272,391,849
ERW 13 40,609,000 1.62 198,984,100
SAT 25 2,771,300 0.65 43,786,540
PSL 9 17,708,000 1.14 165,569,800
มูลค่ารวม: 2,727,175,839 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TPIPL 10 208,423,300 1.03 487,710,522
RS 8 11,473,000 1.14 106,698,900
SAWAD 8 14,509,028 1.42 642,024,489
ERW 15 40,609,000 1.63 198,984,100
มูลค่ารวม: 1,435,418,011 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 15 7,074,200 0.65 128,750,440
SAMART 6 16,317,800 1.62 244,767,000
TTCL 20 3,884,400 0.69 65,646,360
ERW 16 34,848,700 1.4 170,758,630
QH 20 57,763,900 0.63 144,409,750
STEC 19 13,664,700 0.9 332,052,210
มูลค่ารวม: 1,086,384,390 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com