ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 16 15,987,400 0.64 258,995,880
SAWAD 15 8,588,577 0.79 304,894,484
STEC 27 7,821,400 0.51 175,981,500
ERW 14 37,865,100 1.51 304,814,055
SAT 18 2,771,300 0.65 65,402,680
มูลค่ารวม: 1,110,088,599 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 23 2,771,300 0.65 65,402,680
BEAUTY 24 16,711,900 0.56 272,403,970
CHG 16 83,706,800 0.76 194,199,776
SAWAD 18 5,990,677 0.55 212,669,034
AP 25 18,248,000 0.58 163,319,600
CK 19 9,406,787 0.56 253,983,249
STA 17 10,905,000 0.85 136,312,500
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 527,347,380
SAWAD 18 6,155,748 0.59 218,529,054
CHG 16 79,322,600 0.72 184,028,432
TCAP 19 8,272,800 0.69 417,776,400
BANPU 20 31,658,100 0.63 690,146,580
STA 16 12,556,000 0.98 156,950,000
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 527,347,380
TCAP 21 8,272,800 0.69 417,776,400
AAV 16 31,510,700 0.65 170,157,780
AP 29 18,248,000 0.58 163,319,600
WORK 8 3,333,700 0.8 152,516,775
SAWAD 20 6,155,748 0.59 218,529,054
ERW 13 40,609,000 1.62 326,902,450
SAT 25 2,771,300 0.65 65,402,680
PSL 9 17,708,000 1.14 214,266,800
มูลค่ารวม: 5,749,287,574 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com