ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAWAD 18 5,990,677 0.55 317,505,881
AP 25 18,248,000 0.58 143,246,800
CK 19 9,406,787 0.56 265,741,733
STA 17 10,905,000 0.85 138,493,500
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 372,054,900
SAWAD 18 6,155,748 0.59 326,254,644
CHG 16 79,322,600 0.72 207,825,212
TCAP 19 8,272,800 0.69 388,821,600
BANPU 20 31,658,100 0.63 516,027,030
STA 16 12,556,000 0.98 159,461,200
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 372,054,900
TCAP 21 8,272,800 0.69 388,821,600
AAV 16 31,510,700 0.65 196,941,875
AP 29 18,248,000 0.58 143,246,800
WORK 8 3,333,700 0.8 215,857,075
SAWAD 20 6,155,748 0.59 326,254,644
ERW 13 40,609,000 1.62 217,258,150
SAT 25 2,771,300 0.65 44,617,930
PSL 9 17,708,000 1.14 171,767,600
มูลค่ารวม: 4,912,253,074 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TPIPL 10 208,423,300 1.03 471,036,658
RS 8 11,473,000 1.14 154,885,500
SAWAD 8 14,509,028 1.42 768,978,484
ERW 15 40,609,000 1.63 217,258,150
มูลค่ารวม: 1,612,158,792 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com