ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 16 15,987,400 0.64 238,212,260
SAWAD 15 8,588,577 0.79 446,606,004
STEC 27 7,821,400 0.51 201,401,050
ERW 14 37,865,100 1.51 219,617,580
SAT 18 2,771,300 0.65 45,449,320
มูลค่ารวม: 1,151,286,214 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 23 2,771,300 0.65 45,449,320
BEAUTY 24 16,711,900 0.56 243,993,740
CHG 16 83,706,800 0.76 210,941,136
SAWAD 18 5,990,677 0.55 311,515,204
AP 25 18,248,000 0.58 139,597,200
CK 19 9,406,787 0.56 265,741,733
STA 17 10,905,000 0.85 140,674,500
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 472,347,960
SAWAD 18 6,155,748 0.59 320,098,896
CHG 16 79,322,600 0.72 199,892,952
TCAP 19 8,272,800 0.69 388,821,600
BANPU 20 31,658,100 0.63 547,685,130
STA 16 12,556,000 0.98 161,972,400
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 472,347,960
TCAP 21 8,272,800 0.69 388,821,600
AAV 16 31,510,700 0.65 193,790,805
AP 29 18,248,000 0.58 139,597,200
WORK 8 3,333,700 0.8 285,031,350
SAWAD 20 6,155,748 0.59 320,098,896
ERW 13 40,609,000 1.62 235,532,200
SAT 25 2,771,300 0.65 45,449,320
PSL 9 17,708,000 1.14 193,017,200
มูลค่ารวม: 5,722,418,302 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com