ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 16 15,987,400 0.64 300,563,120
SAWAD 15 8,588,577 0.79 412,251,696
STEC 27 7,821,400 0.51 181,456,480
ERW 14 37,865,100 1.51 251,802,915
SAT 18 2,771,300 0.65 49,606,270
มูลค่ารวม: 1,195,680,481 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 23 2,771,300 0.65 49,606,270
BEAUTY 24 16,711,900 0.56 143,722,340
CHG 16 83,706,800 0.76 172,436,008
SAWAD 18 5,990,677 0.55 287,552,496
AP 25 18,248,000 0.58 113,137,600
CK 19 9,406,787 0.56 239,873,069
STA 17 10,905,000 0.85 186,475,500
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 278,232,360
SAWAD 18 6,155,748 0.59 295,475,904
CHG 16 79,322,600 0.72 163,404,556
TCAP 19 8,272,800 0.69 440,526,600
BANPU 20 31,658,100 0.63 531,856,080
STA 16 12,556,000 0.98 214,707,600
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 278,232,360
TCAP 21 8,272,800 0.69 440,526,600
AAV 16 31,510,700 0.65 136,126,224
AP 29 18,248,000 0.58 113,137,600
WORK 8 3,333,700 0.8 88,343,050
SAWAD 20 6,155,748 0.59 295,475,904
ERW 13 40,609,000 1.62 270,049,850
SAT 25 2,771,300 0.65 49,606,270
PSL 9 17,708,000 1.14 194,788,000
มูลค่ารวม: 4,983,292,241 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com