ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAWAD 18 5,990,677 0.55 319,003,550
AP 25 18,248,000 0.58 148,721,200
CK 19 9,406,787 0.56 272,796,823
STA 17 10,905,000 0.85 162,484,500
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 359,113,860
SAWAD 18 6,155,748 0.59 327,793,581
CHG 16 79,322,600 0.72 187,201,336
TCAP 19 8,272,800 0.69 384,685,200
BANPU 20 31,658,100 0.63 550,850,940
STA 16 12,556,000 0.98 187,084,400
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 359,113,860
TCAP 21 8,272,800 0.69 384,685,200
AAV 16 31,510,700 0.65 201,668,480
AP 29 18,248,000 0.58 148,721,200
WORK 8 3,333,700 0.8 221,691,050
SAWAD 20 6,155,748 0.59 327,793,581
ERW 13 40,609,000 1.62 209,136,350
SAT 25 2,771,300 0.65 49,883,400
PSL 9 17,708,000 1.14 187,704,800
มูลค่ารวม: 4,990,133,311 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TPIPL 10 208,423,300 1.03 475,205,124
RS 8 11,473,000 1.14 129,644,900
SAWAD 8 14,509,028 1.42 772,605,741
ERW 15 40,609,000 1.63 209,136,350
มูลค่ารวม: 1,586,592,115 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com