ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 23 2,771,300 0.65 56,534,520
BEAUTY 24 16,711,900 0.56 337,580,380
CHG 16 83,706,800 0.76 169,087,736
SAWAD 18 5,990,677 0.55 384,900,997
AP 25 18,248,000 0.58 167,881,600
CK 19 9,406,787 0.56 258,686,643
STA 17 10,905,000 0.85 165,756,000
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 653,522,520
SAWAD 18 6,155,748 0.59 395,506,809
CHG 16 79,322,600 0.72 160,231,652
TCAP 19 8,272,800 0.69 488,095,200
BANPU 20 31,658,100 0.63 702,809,820
STA 16 12,556,000 0.98 190,851,200
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 653,522,520
TCAP 21 8,272,800 0.69 488,095,200
AAV 16 31,510,700 0.65 179,610,990
AP 29 18,248,000 0.58 167,881,600
WORK 8 3,333,700 0.8 266,696,000
SAWAD 20 6,155,748 0.59 395,506,809
ERW 13 40,609,000 1.62 351,267,850
SAT 25 2,771,300 0.65 56,534,520
PSL 9 17,708,000 1.14 196,558,800
มูลค่ารวม: 6,887,119,366 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com