ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BCH 16 15,987,400 0.64 306,958,080
SAWAD 15 8,588,577 0.79 407,957,408
STEC 27 7,821,400 0.51 193,188,580
ERW 14 37,865,100 1.51 301,027,545
SAT 18 2,771,300 0.65 61,799,990
มูลค่ารวม: 1,270,931,603 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 23 2,771,300 0.65 61,799,990
BEAUTY 24 16,711,900 0.56 197,200,420
CHG 16 83,706,800 0.76 217,637,680
SAWAD 18 5,990,677 0.55 284,557,158
AP 25 18,248,000 0.58 163,319,600
CK 19 9,406,787 0.56 251,631,552
STA 17 10,905,000 0.85 190,837,500
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 381,760,680
SAWAD 18 6,155,748 0.59 292,398,030
CHG 16 79,322,600 0.72 206,238,760
TCAP 19 8,272,800 0.69 444,663,000
BANPU 20 31,658,100 0.63 604,669,710
STA 16 12,556,000 0.98 219,730,000
BEAUTY 13 32,352,600 1.08 381,760,680
TCAP 21 8,272,800 0.69 444,663,000
AAV 16 31,510,700 0.65 134,235,582
AP 29 18,248,000 0.58 163,319,600
WORK 8 3,333,700 0.8 129,180,875
SAWAD 20 6,155,748 0.59 292,398,030
ERW 13 40,609,000 1.62 322,841,550
SAT 25 2,771,300 0.65 61,799,990
PSL 9 17,708,000 1.14 240,828,800
มูลค่ารวม: 5,687,472,187 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com