ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 14 8,512,500 1.06 291,553,125
DCC 19 83,160,600 1.27 204,575,076
THREL 5 18,851,813 3.14 152,699,685
EASTW 8 27,505,000 1.65 308,056,000
LPN 8 24,501,300 1.66 245,013,000
มูลค่ารวม: 1,201,896,886 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 4,046,300 1.62 604,921,850
BEC 35 12,859,300 0.64 113,804,805
DCC 21 71,002,700 1.09 174,666,642
THREL 6 14,441,513 2.41 116,976,255
STANLY 14 1,619,600 2.11 416,237,200
AEONTS 10 3,973,800 1.59 594,083,100
DCC 22 65,935,300 1.01 162,200,838
BEC 35 13,968,000 0.7 123,616,800
THREL 7 14,441,513 2.41 116,976,255
EASTW 9 24,419,200 1.47 273,495,040
BEC 36 13,968,000 0.7 123,616,800
EASTW 9 24,419,200 1.47 273,495,040
HANA 14 8,633,500 1.07 295,697,375
THREL 8 14,441,513 2.41 116,976,255
DCC 24 62,297,300 0.95 153,251,358
LPN 8 22,268,000 1.51 222,680,000
มูลค่ารวม: 3,882,695,614 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com