ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEC 35 12,859,300 0.64 214,750,310
DCC 21 71,002,700 1.09 281,170,692
THREL 6 14,441,513 2.41 134,306,071
STANLY 14 1,619,600 2.11 359,551,200
AEONTS 10 3,973,800 1.59 401,353,800
DCC 22 65,935,300 1.01 261,103,788
BEC 35 13,968,000 0.7 233,265,600
THREL 7 14,441,513 2.41 134,306,071
EASTW 9 24,419,200 1.47 297,914,240
BEC 36 13,968,000 0.7 233,265,600
EASTW 9 24,419,200 1.47 297,914,240
HANA 14 8,633,500 1.07 397,141,000
THREL 8 14,441,513 2.41 134,306,071
DCC 24 62,297,300 0.95 246,697,308
LPN 8 22,268,000 1.51 260,535,600
มูลค่ารวม: 3,887,581,591 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,973,800 1.59 401,353,800
STANLY 13 1,580,700 2.06 350,915,400
AMARIN 8 4,670,875 2.12 24,288,550
HANA 11 9,488,300 1.18 436,461,800
THREL 8 13,485,913 2.25 125,418,991
DCC 24 57,596,800 0.88 228,083,328
EASTW 9 25,598,900 1.54 312,306,580
LPN 8 23,871,100 1.62 279,291,870
มูลค่ารวม: 2,158,120,319 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com