ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 14 8,512,500 1.06 355,396,875
DCC 19 83,160,600 1.27 330,979,188
THREL 5 18,851,813 3.14 170,608,908
EASTW 8 27,505,000 1.65 335,561,000
LPN 8 24,501,300 1.66 267,064,170
มูลค่ารวม: 1,459,610,141 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 4,046,300 1.62 420,815,200
BEC 35 12,859,300 0.64 227,609,610
DCC 21 71,002,700 1.09 282,590,746
THREL 6 14,441,513 2.41 130,695,693
STANLY 14 1,619,600 2.11 344,974,800
AEONTS 10 3,973,800 1.59 413,275,200
DCC 22 65,935,300 1.01 262,422,494
BEC 35 13,968,000 0.7 247,233,600
THREL 7 14,441,513 2.41 130,695,693
EASTW 9 24,419,200 1.47 297,914,240
BEC 36 13,968,000 0.7 247,233,600
EASTW 9 24,419,200 1.47 297,914,240
HANA 14 8,633,500 1.07 360,448,625
THREL 8 14,441,513 2.41 130,695,693
DCC 24 62,297,300 0.95 247,943,254
LPN 8 22,268,000 1.51 242,721,200
มูลค่ารวม: 4,285,183,887 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com