ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,973,800 1.59 417,249,000
DCC 22 65,935,300 1.01 266,378,612
BEC 35 13,968,000 0.7 273,772,800
THREL 7 14,441,513 2.41 115,532,104
EASTW 9 24,419,200 1.47 305,240,000
BEC 36 13,968,000 0.7 273,772,800
EASTW 9 24,419,200 1.47 305,240,000
HANA 14 8,633,500 1.07 366,923,750
THREL 8 14,441,513 2.41 115,532,104
DCC 24 62,297,300 0.95 251,681,092
LPN 8 22,268,000 1.51 262,762,400
มูลค่ารวม: 2,954,084,662 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,973,800 1.59 417,249,000
STANLY 13 1,580,700 2.06 330,366,300
AMARIN 8 4,670,875 2.12 23,167,540
HANA 11 9,488,300 1.18 403,252,750
THREL 8 13,485,913 2.25 107,887,304
DCC 24 57,596,800 0.88 232,691,072
EASTW 9 25,598,900 1.54 319,986,250
LPN 8 23,871,100 1.62 281,678,980
มูลค่ารวม: 2,116,279,196 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,699,300 1.48 388,426,500
STANLY 12 1,550,100 2.02 323,970,900
GYT 7 87,100 1.18 36,407,800
AMARIN 8 4,782,375 2.17 23,720,580
HANA 11 8,880,200 1.1 377,408,500
DCC 19 35,998,000 0.88 145,431,920
TISCO 21 7,752,060 0.97 562,024,350
EASTW 7 26,513,900 1.59 331,423,750
มูลค่ารวม: 2,188,814,300 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com