ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEC 35 12,859,300 0.64 210,892,520
DCC 21 71,002,700 1.09 261,289,936
THREL 6 14,441,513 2.41 164,633,248
STANLY 14 1,619,600 2.11 364,410,000
AEONTS 10 3,973,800 1.59 415,262,100
DCC 22 65,935,300 1.01 242,641,904
BEC 35 13,968,000 0.7 229,075,200
THREL 7 14,441,513 2.41 164,633,248
EASTW 9 24,419,200 1.47 307,681,920
BEC 36 13,968,000 0.7 229,075,200
EASTW 9 24,419,200 1.47 307,681,920
HANA 14 8,633,500 1.07 418,724,750
THREL 8 14,441,513 2.41 164,633,248
DCC 24 62,297,300 0.95 229,254,064
LPN 8 22,268,000 1.51 285,030,400
มูลค่ารวม: 3,994,919,659 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,973,800 1.59 415,262,100
STANLY 13 1,580,700 2.06 355,657,500
AMARIN 8 4,670,875 2.12 24,288,550
HANA 11 9,488,300 1.18 460,182,550
THREL 8 13,485,913 2.25 153,739,408
DCC 24 57,596,800 0.88 211,956,224
EASTW 9 25,598,900 1.54 322,546,140
LPN 8 23,871,100 1.62 305,550,080
มูลค่ารวม: 2,249,182,552 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com