ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMARIN 8 4,670,875 2.12 32,229,038
HANA 11 9,488,300 1.18 403,252,750
THREL 8 13,485,913 2.25 123,396,104
DCC 24 57,596,800 0.88 254,577,856
EASTW 9 25,598,900 1.54 294,387,350
LPN 8 23,871,100 1.62 276,904,760
มูลค่ารวม: 1,384,747,857 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,699,300 1.48 373,629,300
STANLY 12 1,550,100 2.02 325,521,000
GYT 7 87,100 1.18 38,324,000
AMARIN 8 4,782,375 2.17 32,998,388
HANA 11 8,880,200 1.1 377,408,500
DCC 19 35,998,000 0.88 159,111,160
TISCO 21 7,752,060 0.97 531,016,110
EASTW 7 26,513,900 1.59 304,909,850
มูลค่ารวม: 2,142,918,308 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 2,976,300 1.19 300,606,300
STANLY 14 1,099,500 1.43 230,895,000
THREL 12 6,307,313 1.05 57,711,914
AMARIN 8 4,347,614 2.17 29,998,537
TISCO 24 6,789,160 0.85 465,057,460
DCC 20 2,816,500 0.69 12,448,930
HANA 13 8,694,100 1.08 369,499,250
EASTW 10 16,498,700 0.99 189,735,050
GYT 8 87,100 1.18 38,324,000
มูลค่ารวม: 1,694,276,441 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com