ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEC 35 12,859,300 0.64 174,886,480
DCC 21 71,002,700 1.09 230,048,748
THREL 6 14,441,513 2.41 148,747,584
STANLY 14 1,619,600 2.11 398,421,600
AEONTS 10 3,973,800 1.59 691,441,200
DCC 22 65,935,300 1.01 213,630,372
BEC 35 13,968,000 0.7 189,964,800
THREL 7 14,441,513 2.41 148,747,584
EASTW 9 24,419,200 1.47 300,356,160
BEC 36 13,968,000 0.7 189,964,800
EASTW 9 24,419,200 1.47 300,356,160
HANA 14 8,633,500 1.07 297,855,750
THREL 8 14,441,513 2.41 148,747,584
DCC 24 62,297,300 0.95 201,843,252
LPN 8 22,268,000 1.51 242,721,200
มูลค่ารวม: 3,877,733,274 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,973,800 1.59 691,441,200
STANLY 13 1,580,700 2.06 388,852,200
AMARIN 8 4,670,875 2.12 25,222,725
HANA 11 9,488,300 1.18 327,346,350
THREL 8 13,485,913 2.25 138,904,904
DCC 24 57,596,800 0.88 186,613,632
EASTW 9 25,598,900 1.54 314,866,470
LPN 8 23,871,100 1.62 260,194,990
มูลค่ารวม: 2,333,442,471 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com