ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,973,800 1.59 458,973,900
DCC 22 65,935,300 1.01 265,059,906
BEC 35 13,968,000 0.7 301,708,800
THREL 7 14,441,513 2.41 119,142,482
EASTW 9 24,419,200 1.47 312,565,760
BEC 36 13,968,000 0.7 301,708,800
EASTW 9 24,419,200 1.47 312,565,760
HANA 14 8,633,500 1.07 448,942,000
THREL 8 14,441,513 2.41 119,142,482
DCC 24 62,297,300 0.95 250,435,146
LPN 8 22,268,000 1.51 282,803,600
มูลค่ารวม: 3,173,048,637 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,973,800 1.59 458,973,900
STANLY 13 1,580,700 2.06 350,915,400
AMARIN 8 4,670,875 2.12 31,528,406
HANA 11 9,488,300 1.18 493,391,600
THREL 8 13,485,913 2.25 111,258,782
DCC 24 57,596,800 0.88 231,539,136
EASTW 9 25,598,900 1.54 327,665,920
LPN 8 23,871,100 1.62 303,162,970
มูลค่ารวม: 2,308,436,115 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,699,300 1.48 427,269,150
STANLY 12 1,550,100 2.02 344,122,200
GYT 7 87,100 1.18 37,278,800
AMARIN 8 4,782,375 2.17 32,281,031
HANA 11 8,880,200 1.1 461,770,400
DCC 19 35,998,000 0.88 144,711,960
TISCO 21 7,752,060 0.97 598,846,635
EASTW 7 26,513,900 1.59 339,377,920
มูลค่ารวม: 2,385,658,096 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com