ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 14 8,512,500 1.06 295,809,375
DCC 19 83,160,600 1.27 176,300,472
THREL 5 18,851,813 3.14 130,077,510
EASTW 8 27,505,000 1.65 299,804,500
LPN 8 24,501,300 1.66 171,509,100
มูลค่ารวม: 1,073,500,957 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 4,046,300 1.62 740,472,900
BEC 35 12,859,300 0.64 68,797,255
DCC 21 71,002,700 1.09 150,525,724
THREL 6 14,441,513 2.41 99,646,440
STANLY 14 1,619,600 2.11 370,888,400
AEONTS 10 3,973,800 1.59 727,205,400
DCC 22 65,935,300 1.01 139,782,836
BEC 35 13,968,000 0.7 74,728,800
THREL 7 14,441,513 2.41 99,646,440
EASTW 9 24,419,200 1.47 266,169,280
BEC 36 13,968,000 0.7 74,728,800
EASTW 9 24,419,200 1.47 266,169,280
HANA 14 8,633,500 1.07 300,014,125
THREL 8 14,441,513 2.41 99,646,440
DCC 24 62,297,300 0.95 132,070,276
LPN 8 22,268,000 1.51 155,876,000
มูลค่ารวม: 3,766,368,395 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com