ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 14 8,512,500 1.06 344,756,250
DCC 19 83,160,600 1.27 214,554,348
THREL 5 18,851,813 3.14 155,527,457
EASTW 8 27,505,000 1.65 308,056,000
LPN 8 24,501,300 1.66 252,363,390
มูลค่ารวม: 1,275,257,445 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 4,046,300 1.62 837,584,100
BEC 35 12,859,300 0.64 87,443,240
DCC 21 71,002,700 1.09 183,186,966
THREL 6 14,441,513 2.41 119,142,482
STANLY 14 1,619,600 2.11 419,476,400
AEONTS 10 3,973,800 1.59 822,576,600
DCC 22 65,935,300 1.01 170,113,074
BEC 35 13,968,000 0.7 94,982,400
THREL 7 14,441,513 2.41 119,142,482
EASTW 9 24,419,200 1.47 273,495,040
BEC 36 13,968,000 0.7 94,982,400
EASTW 9 24,419,200 1.47 273,495,040
HANA 14 8,633,500 1.07 349,656,750
THREL 8 14,441,513 2.41 119,142,482
DCC 24 62,297,300 0.95 160,727,034
LPN 8 22,268,000 1.51 229,360,400
มูลค่ารวม: 4,354,506,891 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com