ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-27
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEC 36 13,968,000 0.7 272,376,000
EASTW 9 24,419,200 1.47 288,146,560
HANA 14 8,633,500 1.07 377,715,625
THREL 8 14,441,513 2.41 118,420,407
DCC 24 62,297,300 0.95 252,927,038
LPN 8 22,268,000 1.51 262,762,400
มูลค่ารวม: 1,572,348,030 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,973,800 1.59 407,314,500
STANLY 13 1,580,700 2.06 322,462,800
AMARIN 8 4,670,875 2.12 32,229,038
HANA 11 9,488,300 1.18 415,113,125
THREL 8 13,485,913 2.25 110,584,487
DCC 24 57,596,800 0.88 233,843,008
EASTW 9 25,598,900 1.54 302,067,020
LPN 8 23,871,100 1.62 281,678,980
มูลค่ารวม: 2,105,292,957 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,699,300 1.48 379,178,250
STANLY 12 1,550,100 2.02 316,220,400
GYT 7 87,100 1.18 40,762,800
AMARIN 8 4,782,375 2.17 32,998,388
HANA 11 8,880,200 1.1 388,508,750
DCC 19 35,998,000 0.88 146,151,880
TISCO 21 7,752,060 0.97 562,024,350
EASTW 7 26,513,900 1.59 312,864,020
มูลค่ารวม: 2,178,708,838 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com