ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 14 8,512,500 1.06 0
DCC 19 83,160,600 1.27 0
THREL 5 18,851,813 3.14 0
EASTW 8 27,505,000 1.65 0
LPN 8 24,501,300 1.66 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 4,046,300 1.62 0
BEC 35 12,859,300 0.64 0
DCC 21 71,002,700 1.09 0
THREL 6 14,441,513 2.41 0
STANLY 14 1,619,600 2.11 0
AEONTS 10 3,973,800 1.59 0
DCC 22 65,935,300 1.01 0
BEC 35 13,968,000 0.7 0
THREL 7 14,441,513 2.41 0
EASTW 9 24,419,200 1.47 0
BEC 36 13,968,000 0.7 0
EASTW 9 24,419,200 1.47 0
HANA 14 8,633,500 1.07 0
THREL 8 14,441,513 2.41 0
DCC 24 62,297,300 0.95 0
LPN 8 22,268,000 1.51 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com