ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 14 8,512,500 1.06 255,375,000
DCC 19 83,160,600 1.27 157,173,534
THREL 5 18,851,813 3.14 49,768,786
EASTW 8 27,505,000 1.65 286,052,000
LPN 8 24,501,300 1.66 139,657,410
มูลค่ารวม: 888,026,730 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 4,046,300 1.62 572,551,450
BEC 35 12,859,300 0.64 54,266,246
DCC 21 71,002,700 1.09 134,195,103
THREL 6 14,441,513 2.41 38,125,594
STANLY 14 1,619,600 2.11 251,847,800
AEONTS 10 3,973,800 1.59 562,292,700
DCC 22 65,935,300 1.01 124,617,717
BEC 35 13,968,000 0.7 58,944,960
THREL 7 14,441,513 2.41 38,125,594
EASTW 9 24,419,200 1.47 253,959,680
BEC 36 13,968,000 0.7 58,944,960
EASTW 9 24,419,200 1.47 253,959,680
HANA 14 8,633,500 1.07 259,005,000
THREL 8 14,441,513 2.41 38,125,594
DCC 24 62,297,300 0.95 117,741,897
LPN 8 22,268,000 1.51 126,927,600
มูลค่ารวม: 2,943,631,576 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com