ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMARIN 8 4,670,875 2.12 33,630,300
HANA 11 9,488,300 1.18 379,532,000
THREL 8 13,485,913 2.25 131,487,652
DCC 24 57,596,800 0.88 263,793,344
EASTW 9 25,598,900 1.54 296,947,240
LPN 8 23,871,100 1.62 307,937,190
มูลค่ารวม: 1,413,327,726 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 3,699,300 1.48 373,629,300
STANLY 12 1,550,100 2.02 280,568,100
GYT 7 87,100 1.18 37,801,400
AMARIN 8 4,782,375 2.17 34,433,100
HANA 11 8,880,200 1.1 355,208,000
DCC 19 35,998,000 0.88 164,870,840
TISCO 21 7,752,060 0.97 482,565,735
EASTW 7 26,513,900 1.59 307,561,240
มูลค่ารวม: 2,036,637,715 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 2,976,300 1.19 300,606,300
STANLY 14 1,099,500 1.43 199,009,500
THREL 12 6,307,313 1.05 61,496,302
AMARIN 8 4,347,614 2.17 31,302,821
TISCO 24 6,789,160 0.85 422,625,210
DCC 20 2,816,500 0.69 12,899,570
HANA 13 8,694,100 1.08 347,764,000
EASTW 10 16,498,700 0.99 191,384,920
GYT 8 87,100 1.18 37,801,400
มูลค่ารวม: 1,604,890,023 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com