ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 12 9,005,200 1.12 375,967,100
DCC 18 89,476,500 1.37 356,116,470
THREL 8 16,869,603 2.81 152,669,907
EASTW 9 27,465,700 1.65 335,081,540
LPN 14 18,959,400 1.28 206,657,460
SCCC 13 1,809,495 0.61 526,563,045
มูลค่ารวม: 1,953,055,522 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,842,000 1.94 503,568,000
BEC 34 12,925,600 0.65 228,783,120
DCC 20 76,019,100 1.16 302,556,018
SCCC 16 1,562,695 0.52 454,744,245
THREL 8 13,091,703 2.18 118,479,912
STANLY 13 1,783,900 2.33 379,970,700
AEONTS 8 4,842,000 1.94 503,568,000
DCC 21 70,279,500 1.08 279,712,410
BEC 34 14,107,800 0.71 249,708,060
THREL 9 13,091,703 2.18 118,479,912
EASTW 8 27,465,700 1.65 335,081,540
SCCC 16 1,266,000 0.55 368,406,000
BEC 35 14,107,800 0.71 249,708,060
EASTW 8 27,465,700 1.65 335,081,540
HANA 12 10,137,700 1.26 423,248,975
THREL 9 13,091,703 2.18 118,479,912
DCC 21 70,279,500 1.08 279,712,410
LPN 7 23,017,300 1.56 250,888,570
มูลค่ารวม: 5,500,177,384 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com