ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 12 9,005,200 1.12 308,428,100
DCC 18 89,476,500 1.37 220,112,190
THREL 8 16,869,603 2.81 136,643,784
EASTW 9 27,465,700 1.65 307,615,840
LPN 14 18,959,400 1.28 189,594,000
SCCC 13 1,809,495 0.61 407,136,375
มูลค่ารวม: 1,569,530,289 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,842,000 1.94 723,879,000
BEC 34 12,925,600 0.65 114,391,560
DCC 20 76,019,100 1.16 187,006,986
SCCC 16 1,562,695 0.52 351,606,375
THREL 8 13,091,703 2.18 106,042,794
STANLY 13 1,783,900 2.33 458,462,300
AEONTS 8 4,842,000 1.94 723,879,000
DCC 21 70,279,500 1.08 172,887,570
BEC 34 14,107,800 0.71 124,854,030
THREL 9 13,091,703 2.18 106,042,794
EASTW 8 27,465,700 1.65 307,615,840
SCCC 16 1,266,000 0.55 284,850,000
BEC 35 14,107,800 0.71 124,854,030
EASTW 8 27,465,700 1.65 307,615,840
HANA 12 10,137,700 1.26 347,216,225
THREL 9 13,091,703 2.18 106,042,794
DCC 21 70,279,500 1.08 172,887,570
LPN 7 23,017,300 1.56 230,173,000
มูลค่ารวม: 4,950,307,709 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com