ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEC 34 12,925,600 0.65 169,325,360
DCC 20 76,019,100 1.16 272,148,378
SCCC 16 1,562,695 0.52 429,741,125
THREL 8 13,091,703 2.18 141,390,392
STANLY 13 1,783,900 2.33 397,809,700
AEONTS 8 4,842,000 1.94 501,147,000
DCC 21 70,279,500 1.08 251,600,610
BEC 34 14,107,800 0.71 184,812,180
THREL 9 13,091,703 2.18 141,390,392
EASTW 8 27,465,700 1.65 318,602,120
SCCC 16 1,266,000 0.55 348,150,000
BEC 35 14,107,800 0.71 184,812,180
EASTW 8 27,465,700 1.65 318,602,120
HANA 12 10,137,700 1.26 481,540,750
THREL 9 13,091,703 2.18 141,390,392
DCC 21 70,279,500 1.08 251,600,610
LPN 7 23,017,300 1.56 292,319,710
มูลค่ารวม: 4,826,383,020 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 7 4,842,000 1.94 501,147,000
STANLY 12 1,783,900 2.33 397,809,700
BANPU 21 14,269,600 0.55 245,437,120
KKP 27 4,967,500 0.59 386,223,125
HANA 10 9,796,300 1.22 465,324,250
THREL 9 13,091,703 2.18 141,390,392
DCC 21 64,653,200 0.99 231,458,456
EASTW 8 27,465,700 1.65 318,602,120
SCCC 15 1,212,800 0.53 333,520,000
LPN 9 23,849,600 1.62 302,889,920
มูลค่ารวม: 3,323,802,083 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com