ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 12 9,005,200 1.12 0
DCC 18 89,476,500 1.37 0
THREL 8 16,869,603 2.81 0
EASTW 9 27,465,700 1.65 0
LPN 14 18,959,400 1.28 0
SCCC 13 1,809,495 0.61 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,842,000 1.94 0
BEC 34 12,925,600 0.65 0
DCC 20 76,019,100 1.16 0
SCCC 16 1,562,695 0.52 0
THREL 8 13,091,703 2.18 0
STANLY 13 1,783,900 2.33 0
AEONTS 8 4,842,000 1.94 0
DCC 21 70,279,500 1.08 0
BEC 34 14,107,800 0.71 0
THREL 9 13,091,703 2.18 0
EASTW 8 27,465,700 1.65 0
SCCC 16 1,266,000 0.55 0
BEC 35 14,107,800 0.71 0
EASTW 8 27,465,700 1.65 0
HANA 12 10,137,700 1.26 0
THREL 9 13,091,703 2.18 0
DCC 21 70,279,500 1.08 0
LPN 7 23,017,300 1.56 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com