ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BANPU 21 14,269,600 0.55 279,684,160
KKP 27 4,967,500 0.59 326,613,125
HANA 10 9,796,300 1.22 416,342,750
THREL 9 13,091,703 2.18 119,789,082
DCC 21 64,653,200 0.99 285,767,144
EASTW 8 27,465,700 1.65 315,855,550
SCCC 15 1,212,800 0.53 328,668,800
LPN 9 23,849,600 1.62 276,655,360
มูลค่ารวม: 2,349,375,971 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,145,000 1.66 418,645,000
STANLY 14 1,534,100 2 322,161,000
HANA 12 8,005,200 0.99 340,221,000
DCC 18 37,150,000 0.91 164,203,000
TISCO 13 11,685,240 1.46 800,438,940
EASTW 9 25,459,000 1.53 292,778,500
มูลค่ารวม: 2,338,447,440 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 3,096,600 1.24 312,756,600
STANLY 13 1,265,100 1.65 265,671,000
THREL 11 6,526,403 1.09 59,716,587
RCL 17 4,955,200 0.6 30,474,480
TISCO 16 9,294,740 1.16 636,689,690
DCC 19 2,994,700 0.73 13,236,574
HANA 15 7,829,400 0.97 332,749,500
EASTW 8 19,684,300 1.18 226,369,450
มูลค่ารวม: 1,877,663,881 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com