ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 12 9,005,200 1.12 355,705,400
DCC 18 89,476,500 1.37 202,216,890
THREL 8 16,869,603 2.81 129,052,463
EASTW 9 27,465,700 1.65 307,615,840
LPN 14 18,959,400 1.28 187,698,060
SCCC 13 1,809,495 0.61 437,897,790
มูลค่ารวม: 1,620,186,443 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,842,000 1.94 958,716,000
BEC 34 12,925,600 0.65 83,370,120
DCC 20 76,019,100 1.16 171,803,166
SCCC 16 1,562,695 0.52 378,172,190
THREL 8 13,091,703 2.18 100,151,528
STANLY 13 1,783,900 2.33 444,191,100
AEONTS 8 4,842,000 1.94 958,716,000
DCC 21 70,279,500 1.08 158,831,670
BEC 34 14,107,800 0.71 90,995,310
THREL 9 13,091,703 2.18 100,151,528
EASTW 8 27,465,700 1.65 307,615,840
SCCC 16 1,266,000 0.55 306,372,000
BEC 35 14,107,800 0.71 90,995,310
EASTW 8 27,465,700 1.65 307,615,840
HANA 12 10,137,700 1.26 400,439,150
THREL 9 13,091,703 2.18 100,151,528
DCC 21 70,279,500 1.08 158,831,670
LPN 7 23,017,300 1.56 227,871,270
มูลค่ารวม: 5,344,991,220 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com