ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,842,000 1.94 559,251,000
DCC 21 70,279,500 1.08 282,523,590
BEC 34 14,107,800 0.71 311,782,380
THREL 9 13,091,703 2.18 108,006,550
EASTW 8 27,465,700 1.65 351,560,960
SCCC 16 1,266,000 0.55 407,652,000
BEC 35 14,107,800 0.71 311,782,380
EASTW 8 27,465,700 1.65 351,560,960
HANA 12 10,137,700 1.26 524,625,975
THREL 9 13,091,703 2.18 108,006,550
DCC 21 70,279,500 1.08 282,523,590
LPN 7 23,017,300 1.56 285,414,520
มูลค่ารวม: 3,884,690,455 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 7 4,842,000 1.94 559,251,000
STANLY 12 1,783,900 2.33 390,674,100
BANPU 21 14,269,600 0.55 249,718,000
KKP 27 4,967,500 0.59 358,901,875
HANA 10 9,796,300 1.22 506,958,525
THREL 9 13,091,703 2.18 108,006,550
DCC 21 64,653,200 0.99 259,905,864
EASTW 8 27,465,700 1.65 351,560,960
SCCC 15 1,212,800 0.53 390,521,600
LPN 9 23,849,600 1.62 295,735,040
มูลค่ารวม: 3,471,233,514 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com