ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 12 9,005,200 1.12 317,433,300
DCC 18 89,476,500 1.37 196,848,300
THREL 8 16,869,603 2.81 116,400,261
EASTW 9 27,465,700 1.65 299,376,130
LPN 14 18,959,400 1.28 143,143,470
SCCC 13 1,809,495 0.61 414,374,355
มูลค่ารวม: 1,487,575,816 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,842,000 1.94 898,191,000
BEC 34 12,925,600 0.65 69,798,240
DCC 20 76,019,100 1.16 167,242,020
SCCC 16 1,562,695 0.52 357,857,155
THREL 8 13,091,703 2.18 90,332,751
STANLY 13 1,783,900 2.33 406,729,200
AEONTS 8 4,842,000 1.94 898,191,000
DCC 21 70,279,500 1.08 154,614,900
BEC 34 14,107,800 0.71 76,182,120
THREL 9 13,091,703 2.18 90,332,751
EASTW 8 27,465,700 1.65 299,376,130
SCCC 16 1,266,000 0.55 289,914,000
BEC 35 14,107,800 0.71 76,182,120
EASTW 8 27,465,700 1.65 299,376,130
HANA 12 10,137,700 1.26 357,353,925
THREL 9 13,091,703 2.18 90,332,751
DCC 21 70,279,500 1.08 154,614,900
LPN 7 23,017,300 1.56 173,780,615
มูลค่ารวม: 4,950,401,707 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com