ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEC 34 12,925,600 0.65 175,788,160
DCC 20 76,019,100 1.16 246,301,884
SCCC 16 1,562,695 0.52 406,300,700
THREL 8 13,091,703 2.18 134,844,541
STANLY 13 1,783,900 2.33 438,839,400
AEONTS 8 4,842,000 1.94 842,508,000
DCC 21 70,279,500 1.08 227,705,580
BEC 34 14,107,800 0.71 191,866,080
THREL 9 13,091,703 2.18 134,844,541
EASTW 8 27,465,700 1.65 337,828,110
SCCC 16 1,266,000 0.55 329,160,000
BEC 35 14,107,800 0.71 191,866,080
EASTW 8 27,465,700 1.65 337,828,110
HANA 12 10,137,700 1.26 349,750,650
THREL 9 13,091,703 2.18 134,844,541
DCC 21 70,279,500 1.08 227,705,580
LPN 7 23,017,300 1.56 250,888,570
มูลค่ารวม: 4,958,870,527 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 7 4,842,000 1.94 842,508,000
STANLY 12 1,783,900 2.33 438,839,400
BANPU 21 14,269,600 0.55 315,358,160
KKP 27 4,967,500 0.59 382,497,500
HANA 10 9,796,300 1.22 337,972,350
THREL 9 13,091,703 2.18 134,844,541
DCC 21 64,653,200 0.99 209,476,368
EASTW 8 27,465,700 1.65 337,828,110
SCCC 15 1,212,800 0.53 315,328,000
LPN 9 23,849,600 1.62 259,960,640
มูลค่ารวม: 3,574,613,069 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com