ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 12 9,005,200 1.12 270,156,000
DCC 18 89,476,500 1.37 169,110,585
THREL 8 16,869,603 2.81 44,535,752
EASTW 9 27,465,700 1.65 285,643,280
LPN 14 18,959,400 1.28 108,068,580
SCCC 13 1,809,495 0.61 227,996,370
มูลค่ารวม: 1,105,510,567 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,842,000 1.94 685,143,000
BEC 34 12,925,600 0.65 54,546,032
DCC 20 76,019,100 1.16 143,676,099
SCCC 16 1,562,695 0.52 196,899,570
THREL 8 13,091,703 2.18 34,562,096
STANLY 13 1,783,900 2.33 277,396,450
AEONTS 8 4,842,000 1.94 685,143,000
DCC 21 70,279,500 1.08 132,828,255
BEC 34 14,107,800 0.71 59,534,916
THREL 9 13,091,703 2.18 34,562,096
EASTW 8 27,465,700 1.65 285,643,280
SCCC 16 1,266,000 0.55 159,516,000
BEC 35 14,107,800 0.71 59,534,916
EASTW 8 27,465,700 1.65 285,643,280
HANA 12 10,137,700 1.26 304,131,000
THREL 9 13,091,703 2.18 34,562,096
DCC 21 70,279,500 1.08 132,828,255
LPN 7 23,017,300 1.56 131,198,610
มูลค่ารวม: 3,697,348,951 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com