ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEC 34 12,925,600 0.65 227,490,560
DCC 20 76,019,100 1.16 305,596,782
SCCC 16 1,562,695 0.52 442,242,685
THREL 8 13,091,703 2.18 119,134,497
STANLY 13 1,783,900 2.33 397,809,700
AEONTS 8 4,842,000 1.94 508,410,000
DCC 21 70,279,500 1.08 282,523,590
BEC 34 14,107,800 0.71 248,297,280
THREL 9 13,091,703 2.18 119,134,497
EASTW 8 27,465,700 1.65 335,081,540
SCCC 16 1,266,000 0.55 358,278,000
BEC 35 14,107,800 0.71 248,297,280
EASTW 8 27,465,700 1.65 335,081,540
HANA 12 10,137,700 1.26 473,937,475
THREL 9 13,091,703 2.18 119,134,497
DCC 21 70,279,500 1.08 282,523,590
LPN 7 23,017,300 1.56 280,811,060
มูลค่ารวม: 5,083,784,574 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 7 4,842,000 1.94 508,410,000
STANLY 12 1,783,900 2.33 397,809,700
BANPU 21 14,269,600 0.55 253,998,880
KKP 27 4,967,500 0.59 370,078,750
HANA 10 9,796,300 1.22 457,977,025
THREL 9 13,091,703 2.18 119,134,497
DCC 21 64,653,200 0.99 259,905,864
EASTW 8 27,465,700 1.65 335,081,540
SCCC 15 1,212,800 0.53 343,222,400
LPN 9 23,849,600 1.62 290,965,120
มูลค่ารวม: 3,336,583,776 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com