ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCCC 16 1,266,000 0.55 369,672,000
BEC 35 14,107,800 0.71 316,014,720
EASTW 8 27,465,700 1.65 324,095,260
HANA 12 10,137,700 1.26 481,540,750
THREL 9 13,091,703 2.18 104,733,624
DCC 21 70,279,500 1.08 285,334,770
LPN 7 23,017,300 1.56 248,586,840
มูลค่ารวม: 2,129,977,964 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 7 4,842,000 1.94 513,252,000
STANLY 12 1,783,900 2.33 352,320,250
BANPU 21 14,269,600 0.55 252,571,920
KKP 27 4,967,500 0.59 339,031,875
HANA 10 9,796,300 1.22 465,324,250
THREL 9 13,091,703 2.18 104,733,624
DCC 21 64,653,200 0.99 262,491,992
EASTW 8 27,465,700 1.65 324,095,260
SCCC 15 1,212,800 0.53 354,137,600
LPN 9 23,849,600 1.62 257,575,680
มูลค่ารวม: 3,225,534,451 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,145,000 1.66 439,370,000
STANLY 14 1,534,100 2 302,984,750
HANA 12 8,005,200 0.99 380,247,000
DCC 18 37,150,000 0.91 150,829,000
TISCO 13 11,685,240 1.46 914,370,030
EASTW 9 25,459,000 1.53 300,416,200
มูลค่ารวม: 2,488,216,980 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com