ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,842,000 1.94 486,621,000
DCC 21 70,279,500 1.08 278,306,820
BEC 34 14,107,800 0.71 218,670,900
THREL 9 13,091,703 2.18 111,279,476
EASTW 8 27,465,700 1.65 337,828,110
SCCC 16 1,266,000 0.55 369,672,000
BEC 35 14,107,800 0.71 218,670,900
EASTW 8 27,465,700 1.65 337,828,110
HANA 12 10,137,700 1.26 430,852,250
THREL 9 13,091,703 2.18 111,279,476
DCC 21 70,279,500 1.08 278,306,820
LPN 7 23,017,300 1.56 241,681,650
มูลค่ารวม: 3,420,997,511 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 7 4,842,000 1.94 486,621,000
STANLY 12 1,783,900 2.33 381,754,600
BANPU 21 14,269,600 0.55 236,875,360
KKP 27 4,967,500 0.59 341,515,625
HANA 10 9,796,300 1.22 416,342,750
THREL 9 13,091,703 2.18 111,279,476
DCC 21 64,653,200 0.99 256,026,672
EASTW 8 27,465,700 1.65 337,828,110
SCCC 15 1,212,800 0.53 354,137,600
LPN 9 23,849,600 1.62 250,420,800
มูลค่ารวม: 3,172,801,993 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com