ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BANPU 21 14,269,600 0.55 295,380,720
KKP 27 4,967,500 0.59 355,176,250
HANA 10 9,796,300 1.22 448,180,725
THREL 9 13,091,703 2.18 112,588,646
DCC 21 64,653,200 0.99 263,785,056
EASTW 8 27,465,700 1.65 321,348,690
SCCC 15 1,212,800 0.53 339,584,000
LPN 9 23,849,600 1.62 286,195,200
มูลค่ารวม: 2,422,239,287 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,145,000 1.66 420,717,500
STANLY 14 1,534,100 2 320,626,900
HANA 12 8,005,200 0.99 366,237,900
DCC 18 37,150,000 0.91 151,572,000
TISCO 13 11,685,240 1.46 896,842,170
EASTW 9 25,459,000 1.53 297,870,300
มูลค่ารวม: 2,453,866,770 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 3,096,600 1.24 314,304,900
STANLY 13 1,265,100 1.65 264,405,900
THREL 11 6,526,403 1.09 56,127,066
RCL 17 4,955,200 0.6 32,704,320
TISCO 16 9,294,740 1.16 713,371,295
DCC 19 2,994,700 0.73 12,218,376
HANA 15 7,829,400 0.97 358,195,050
EASTW 8 19,684,300 1.18 230,306,310
มูลค่ารวม: 1,981,633,217 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com