ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HTC 5 11,531,123 5.79 189,110,417
DCC 16 103,054,600 1.58 408,096,216
THREL 4 20,418,529 3.4 189,892,320
STANLY 11 1,948,700 2.54 432,611,400
AEONTS 11 3,681,300 1.47 371,811,300
DCC 18 89,004,800 1.36 352,459,008
ALUCON 12 442,600 1.02 132,780,000
THREL 6 14,614,729 2.44 135,916,980
EASTW 10 24,227,900 1.46 295,580,380
HTC 6 9,739,123 4.89 159,721,617
ALUCON 8 442,600 1.02 132,780,000
EASTW 10 24,227,900 1.46 295,580,380
HANA 17 7,284,500 0.91 335,087,000
THREL 7 14,614,729 2.44 135,916,980
DCC 19 77,844,000 1.19 308,262,240
มูลค่ารวม: 3,875,606,237 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,681,300 1.47 371,811,300
STANLY 8 1,975,600 2.58 438,583,200
ALUCON 8 442,600 1.02 132,780,000
HTC 5 10,816,423 5.43 177,389,337
AMARIN 6 5,198,770 2.36 27,033,604
HANA 13 8,887,400 1.1 408,820,400
THREL 7 14,614,729 2.44 135,916,980
MTI 6 1,529,193 2.59 205,676,459
TISCO 15 8,784,990 1.1 654,481,755
DCC 17 80,114,100 1.23 317,251,836
EASTW 10 25,133,300 1.51 306,626,260
LPN 10 23,422,400 1.59 274,042,080
มูลค่ารวม: 3,450,413,210 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com