ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 8 12,867,400 1.41 75,917,660
HANA 13 8,780,200 1.09 300,721,850
MTI 5 2,473,693 4.19 309,211,625
TISCO 21 5,134,390 0.64 449,259,125
ALUCON 8 462,200 1.07 101,684,000
DCC 11 139,739,600 2.14 343,759,416
THREL 4 19,937,129 3.32 161,490,745
EASTW 4 37,749,800 2.27 422,797,760
LPN 11 20,237,200 1.37 202,372,000
มูลค่ารวม: 2,367,214,181 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 4,623,400 1.85 691,198,300
HTC 5 11,531,123 5.79 267,522,054
DCC 16 103,054,600 1.58 253,514,316
THREL 4 20,418,529 3.4 165,390,085
STANLY 11 1,948,700 2.54 500,815,900
AEONTS 11 3,681,300 1.47 550,354,350
DCC 18 89,004,800 1.36 218,951,808
ALUCON 12 442,600 1.02 97,372,000
THREL 6 14,614,729 2.44 118,379,305
EASTW 10 24,227,900 1.46 271,352,480
HTC 6 9,739,123 4.89 225,947,654
ALUCON 8 442,600 1.02 97,372,000
EASTW 10 24,227,900 1.46 271,352,480
HANA 17 7,284,500 0.91 249,494,125
THREL 7 14,614,729 2.44 118,379,305
DCC 19 77,844,000 1.19 191,496,240
มูลค่ารวม: 4,288,892,401 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com