ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 8 12,867,400 1.41 70,770,700
HANA 13 8,780,200 1.09 355,598,100
MTI 5 2,473,693 4.19 252,316,686
TISCO 21 5,134,390 0.64 428,721,565
ALUCON 8 462,200 1.07 82,502,700
DCC 11 139,739,600 2.14 360,528,168
THREL 4 19,937,129 3.32 164,481,314
EASTW 4 37,749,800 2.27 422,797,760
LPN 11 20,237,200 1.37 208,443,160
มูลค่ารวม: 2,346,160,153 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 4,623,400 1.85 957,043,800
HTC 5 11,531,123 5.79 200,641,540
DCC 16 103,054,600 1.58 265,880,868
THREL 4 20,418,529 3.4 168,452,864
STANLY 11 1,948,700 2.54 504,713,300
AEONTS 11 3,681,300 1.47 762,029,100
DCC 18 89,004,800 1.36 229,632,384
ALUCON 12 442,600 1.02 79,004,100
THREL 6 14,614,729 2.44 120,571,514
EASTW 10 24,227,900 1.46 271,352,480
HTC 6 9,739,123 4.89 169,460,740
ALUCON 8 442,600 1.02 79,004,100
EASTW 10 24,227,900 1.46 271,352,480
HANA 17 7,284,500 0.91 295,022,250
THREL 7 14,614,729 2.44 120,571,514
DCC 19 77,844,000 1.19 200,837,520
มูลค่ารวม: 4,695,570,555 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com