ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 3,681,300 1.47 386,536,500
DCC 18 89,004,800 1.36 359,579,392
ALUCON 12 442,600 1.02 134,550,400
THREL 6 14,614,729 2.44 116,917,832
EASTW 10 24,227,900 1.46 302,848,750
HTC 6 9,739,123 4.89 171,408,565
ALUCON 8 442,600 1.02 134,550,400
EASTW 10 24,227,900 1.46 302,848,750
HANA 17 7,284,500 0.91 309,591,250
THREL 7 14,614,729 2.44 116,917,832
DCC 19 77,844,000 1.19 314,489,760
มูลค่ารวม: 2,650,239,431 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,681,300 1.47 386,536,500
STANLY 8 1,975,600 2.58 412,900,400
ALUCON 8 442,600 1.02 134,550,400
HTC 5 10,816,423 5.43 190,369,045
AMARIN 6 5,198,770 2.36 25,785,899
HANA 13 8,887,400 1.1 377,714,500
THREL 7 14,614,729 2.44 116,917,832
MTI 6 1,529,193 2.59 205,676,459
TISCO 15 8,784,990 1.1 636,911,775
DCC 17 80,114,100 1.23 323,660,964
EASTW 10 25,133,300 1.51 314,166,250
LPN 10 23,422,400 1.59 276,384,320
มูลค่ารวม: 3,401,574,344 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com