ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HTC 5 11,531,123 5.79 308,457,540
DCC 16 103,054,600 1.58 333,896,904
THREL 4 20,418,529 3.4 210,310,849
STANLY 11 1,948,700 2.54 479,380,200
AEONTS 11 3,681,300 1.47 640,546,200
DCC 18 89,004,800 1.36 288,375,552
ALUCON 12 442,600 1.02 109,764,800
THREL 6 14,614,729 2.44 150,531,709
EASTW 10 24,227,900 1.46 298,003,170
HTC 6 9,739,123 4.89 260,521,540
ALUCON 8 442,600 1.02 109,764,800
EASTW 10 24,227,900 1.46 298,003,170
HANA 17 7,284,500 0.91 251,315,250
THREL 7 14,614,729 2.44 150,531,709
DCC 19 77,844,000 1.19 252,214,560
มูลค่ารวม: 4,141,617,953 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,681,300 1.47 640,546,200
STANLY 8 1,975,600 2.58 485,997,600
ALUCON 8 442,600 1.02 109,764,800
HTC 5 10,816,423 5.43 289,339,315
AMARIN 6 5,198,770 2.36 28,073,358
HANA 13 8,887,400 1.1 306,615,300
THREL 7 14,614,729 2.44 150,531,709
MTI 6 1,529,193 2.59 203,382,669
TISCO 15 8,784,990 1.1 786,256,605
DCC 17 80,114,100 1.23 259,569,684
EASTW 10 25,133,300 1.51 309,139,590
LPN 10 23,422,400 1.59 255,304,160
มูลค่ารวม: 3,824,520,990 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com