ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 8 12,867,400 1.41 52,241,644
HANA 13 8,780,200 1.09 305,111,950
MTI 5 2,473,693 4.19 242,421,914
TISCO 21 5,134,390 0.64 417,169,188
ALUCON 8 462,200 1.07 81,809,400
DCC 11 139,739,600 2.14 296,247,952
THREL 4 19,937,129 3.32 137,566,190
EASTW 4 37,749,800 2.27 411,472,820
LPN 11 20,237,200 1.37 141,660,400
มูลค่ารวม: 2,085,701,458 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 4,623,400 1.85 846,082,200
HTC 5 11,531,123 5.79 175,273,070
DCC 16 103,054,600 1.58 218,475,752
THREL 4 20,418,529 3.4 140,887,850
STANLY 11 1,948,700 2.54 446,252,300
AEONTS 11 3,681,300 1.47 673,677,900
DCC 18 89,004,800 1.36 188,690,176
ALUCON 12 442,600 1.02 78,340,200
THREL 6 14,614,729 2.44 100,841,630
EASTW 10 24,227,900 1.46 264,084,110
HTC 6 9,739,123 4.89 148,034,670
ALUCON 8 442,600 1.02 78,340,200
EASTW 10 24,227,900 1.46 264,084,110
HANA 17 7,284,500 0.91 253,136,375
THREL 7 14,614,729 2.44 100,841,630
DCC 19 77,844,000 1.19 165,029,280
มูลค่ารวม: 4,142,071,452 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com