ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ALUCON 8 442,600 1.02 134,550,400
HTC 5 10,816,423 5.43 167,654,557
AMARIN 6 5,198,770 2.36 35,611,575
HANA 13 8,887,400 1.1 413,264,100
THREL 7 14,614,729 2.44 126,417,406
MTI 6 1,529,193 2.59 200,324,283
TISCO 15 8,784,990 1.1 606,164,310
DCC 17 80,114,100 1.23 338,081,502
EASTW 10 25,133,300 1.51 289,032,950
LPN 10 23,422,400 1.59 285,753,280
มูลค่ารวม: 2,596,854,362 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,394,300 1.36 342,824,300
STANLY 11 1,624,200 2.12 339,457,800
HTC 6 10,495,323 5.27 162,677,507
ALUCON 15 239,900 0.56 72,929,600
AMARIN 7 5,322,770 2.42 36,460,975
HANA 17 6,926,100 0.86 322,063,650
DCC 15 48,555,000 1.19 204,902,100
TISCO 16 9,664,890 1.21 666,877,410
EASTW 10 23,555,200 1.42 270,884,800
มูลค่ารวม: 2,419,078,141 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 2,365,000 0.95 238,865,000
STANLY 15 1,017,600 1.33 212,678,400
THREL 18 3,489,229 0.58 30,181,831
AMARIN 9 3,964,700 1.98 27,158,195
HTC 8 6,562,223 3.29 101,714,457
TISCO 19 8,495,190 1.06 586,168,110
DCC 18 3,280,100 0.8 13,842,022
HANA 14 7,855,400 0.98 365,276,100
EASTW 11 15,608,800 0.94 179,501,200
MTI 7 1,465,893 2.48 192,031,983
มูลค่ารวม: 1,947,417,297 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com