ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 8 12,867,400 1.41 0
HANA 13 8,780,200 1.09 0
MTI 5 2,473,693 4.19 0
TISCO 21 5,134,390 0.64 0
ALUCON 8 462,200 1.07 0
DCC 11 139,739,600 2.14 0
THREL 4 19,937,129 3.32 0
EASTW 4 37,749,800 2.27 0
LPN 11 20,237,200 1.37 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 4,623,400 1.85 0
HTC 5 11,531,123 5.79 0
DCC 16 103,054,600 1.58 0
THREL 4 20,418,529 3.4 0
STANLY 11 1,948,700 2.54 0
AEONTS 11 3,681,300 1.47 0
DCC 18 89,004,800 1.36 0
ALUCON 12 442,600 1.02 0
THREL 6 14,614,729 2.44 0
EASTW 10 24,227,900 1.46 0
HTC 6 9,739,123 4.89 0
ALUCON 8 442,600 1.02 0
EASTW 10 24,227,900 1.46 0
HANA 17 7,284,500 0.91 0
THREL 7 14,614,729 2.44 0
DCC 19 77,844,000 1.19 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com