ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ALUCON 8 442,600 1.02 122,600,200
HTC 5 10,816,423 5.43 186,042,476
AMARIN 6 5,198,770 2.36 37,171,206
HANA 13 8,887,400 1.1 355,496,000
THREL 7 14,614,729 2.44 142,493,608
MTI 6 1,529,193 2.59 208,734,845
TISCO 15 8,784,990 1.1 531,491,895
DCC 17 80,114,100 1.23 368,524,860
EASTW 10 25,133,300 1.51 289,032,950
LPN 10 23,422,400 1.59 297,464,480
มูลค่ารวม: 2,539,052,518 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,394,300 1.36 342,824,300
STANLY 11 1,624,200 2.12 296,416,500
HTC 6 10,495,323 5.27 180,519,556
ALUCON 15 239,900 0.56 66,452,300
AMARIN 7 5,322,770 2.42 38,057,806
HANA 17 6,926,100 0.86 277,044,000
DCC 15 48,555,000 1.19 223,353,000
TISCO 16 9,664,890 1.21 584,725,845
EASTW 10 23,555,200 1.42 270,884,800
มูลค่ารวม: 2,280,278,106 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 2,365,000 0.95 238,865,000
STANLY 15 1,017,600 1.33 185,712,000
THREL 18 3,489,229 0.58 34,019,983
AMARIN 9 3,964,700 1.98 28,347,605
HTC 8 6,562,223 3.29 112,870,236
TISCO 19 8,495,190 1.06 513,958,995
DCC 18 3,280,100 0.8 15,088,460
HANA 14 7,855,400 0.98 314,216,000
EASTW 11 15,608,800 0.94 179,501,200
MTI 7 1,465,893 2.48 200,094,395
มูลค่ารวม: 1,822,673,873 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com