ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ALUCON 8 442,600 1.02 132,780,000
HTC 5 10,816,423 5.43 192,532,329
AMARIN 6 5,198,770 2.36 36,391,390
HANA 13 8,887,400 1.1 371,048,950
THREL 7 14,614,729 2.44 135,186,243
MTI 6 1,529,193 2.59 207,205,652
TISCO 15 8,784,990 1.1 588,594,330
DCC 17 80,114,100 1.23 355,706,604
EASTW 10 25,133,300 1.51 291,546,280
LPN 10 23,422,400 1.59 264,673,120
มูลค่ารวม: 2,575,664,898 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,394,300 1.36 344,521,450
STANLY 11 1,624,200 2.12 337,833,600
HTC 6 10,495,323 5.27 186,816,749
ALUCON 15 239,900 0.56 71,970,000
AMARIN 7 5,322,770 2.42 37,259,390
HANA 17 6,926,100 0.86 289,164,675
DCC 15 48,555,000 1.19 215,584,200
TISCO 16 9,664,890 1.21 647,547,630
EASTW 10 23,555,200 1.42 273,240,320
มูลค่ารวม: 2,403,938,014 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 2,365,000 0.95 240,047,500
STANLY 15 1,017,600 1.33 211,660,800
THREL 18 3,489,229 0.58 32,275,368
AMARIN 9 3,964,700 1.98 27,752,900
HTC 8 6,562,223 3.29 116,807,569
TISCO 19 8,495,190 1.06 569,177,730
DCC 18 3,280,100 0.8 14,563,644
HANA 14 7,855,400 0.98 327,962,950
EASTW 11 15,608,800 0.94 181,062,080
MTI 7 1,465,893 2.48 198,628,502
มูลค่ารวม: 1,919,939,043 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com