ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 8 12,867,400 1.41 27,278,888
HANA 13 8,780,200 1.09 263,406,000
MTI 5 2,473,693 4.19 0
TISCO 21 5,134,390 0.64 385,079,250
ALUCON 8 462,200 1.07 65,632,400
DCC 11 139,739,600 2.14 264,107,844
THREL 4 19,937,129 3.32 52,634,021
EASTW 4 37,749,800 2.27 392,597,920
LPN 11 20,237,200 1.37 115,352,040
มูลค่ารวม: 1,566,088,363 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 4,623,400 1.85 654,211,100
HTC 5 11,531,123 5.79 211,019,551
DCC 16 103,054,600 1.58 194,773,194
THREL 4 20,418,529 3.4 53,904,917
STANLY 11 1,948,700 2.54 303,022,850
AEONTS 11 3,681,300 1.47 520,903,950
DCC 18 89,004,800 1.36 168,219,072
ALUCON 12 442,600 1.02 62,849,200
THREL 6 14,614,729 2.44 38,582,885
EASTW 10 24,227,900 1.46 251,970,160
HTC 6 9,739,123 4.89 178,225,951
ALUCON 8 442,600 1.02 62,849,200
EASTW 10 24,227,900 1.46 251,970,160
HANA 17 7,284,500 0.91 218,535,000
THREL 7 14,614,729 2.44 38,582,885
DCC 19 77,844,000 1.19 147,125,160
มูลค่ารวม: 3,356,745,233 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com