ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HTC 5 11,531,123 5.79 215,632,000
DCC 16 103,054,600 1.58 379,240,928
THREL 4 20,418,529 3.4 232,771,231
STANLY 11 1,948,700 2.54 438,457,500
AEONTS 11 3,681,300 1.47 384,695,850
DCC 18 89,004,800 1.36 327,537,664
ALUCON 12 442,600 1.02 119,059,400
THREL 6 14,614,729 2.44 166,607,911
EASTW 10 24,227,900 1.46 305,271,540
HTC 6 9,739,123 4.89 182,121,600
ALUCON 8 442,600 1.02 119,059,400
EASTW 10 24,227,900 1.46 305,271,540
HANA 17 7,284,500 0.91 353,298,250
THREL 7 14,614,729 2.44 166,607,911
DCC 19 77,844,000 1.19 286,465,920
มูลค่ารวม: 3,982,098,644 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,681,300 1.47 384,695,850
STANLY 8 1,975,600 2.58 444,510,000
ALUCON 8 442,600 1.02 119,059,400
HTC 5 10,816,423 5.43 202,267,110
AMARIN 6 5,198,770 2.36 27,033,604
HANA 13 8,887,400 1.1 431,038,900
THREL 7 14,614,729 2.44 166,607,911
MTI 6 1,529,193 2.59 207,970,248
TISCO 15 8,784,990 1.1 764,294,130
DCC 17 80,114,100 1.23 294,819,888
EASTW 10 25,133,300 1.51 316,679,580
LPN 10 23,422,400 1.59 299,806,720
มูลค่ารวม: 3,658,783,341 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com