ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 11 3,681,300 1.47 425,190,150
DCC 18 89,004,800 1.36 357,799,296
ALUCON 12 442,600 1.02 134,107,800
THREL 6 14,614,729 2.44 120,571,514
EASTW 10 24,227,900 1.46 310,117,120
HTC 6 9,739,123 4.89 164,591,179
ALUCON 8 442,600 1.02 134,107,800
EASTW 10 24,227,900 1.46 310,117,120
HANA 17 7,284,500 0.91 378,794,000
THREL 7 14,614,729 2.44 120,571,514
DCC 19 77,844,000 1.19 312,932,880
มูลค่ารวม: 2,768,900,373 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,681,300 1.47 425,190,150
STANLY 8 1,975,600 2.58 438,583,200
ALUCON 8 442,600 1.02 134,107,800
HTC 5 10,816,423 5.43 182,797,549
AMARIN 6 5,198,770 2.36 35,091,698
HANA 13 8,887,400 1.1 462,144,800
THREL 7 14,614,729 2.44 120,571,514
MTI 6 1,529,193 2.59 201,853,476
TISCO 15 8,784,990 1.1 678,640,478
DCC 17 80,114,100 1.23 322,058,682
EASTW 10 25,133,300 1.51 321,706,240
LPN 10 23,422,400 1.59 297,464,480
มูลค่ารวม: 3,620,210,066 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com