ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HTC 6 9,739,123 4.89 149,982,494
ALUCON 8 442,600 1.02 133,665,200
EASTW 10 24,227,900 1.46 285,889,220
HANA 17 7,284,500 0.91 318,696,875
THREL 7 14,614,729 2.44 119,840,778
DCC 19 77,844,000 1.19 316,046,640
มูลค่ารวม: 1,324,121,207 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,681,300 1.47 377,333,250
STANLY 8 1,975,600 2.58 403,022,400
ALUCON 8 442,600 1.02 133,665,200
HTC 5 10,816,423 5.43 166,572,914
AMARIN 6 5,198,770 2.36 35,871,513
HANA 13 8,887,400 1.1 388,823,750
THREL 7 14,614,729 2.44 119,840,778
MTI 6 1,529,193 2.59 207,970,248
TISCO 15 8,784,990 1.1 636,911,775
DCC 17 80,114,100 1.23 325,263,246
EASTW 10 25,133,300 1.51 296,572,940
LPN 10 23,422,400 1.59 276,384,320
มูลค่ารวม: 3,368,232,334 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 3,394,300 1.36 347,915,750
STANLY 11 1,624,200 2.12 331,336,800
HTC 6 10,495,323 5.27 161,627,974
ALUCON 15 239,900 0.56 72,449,800
AMARIN 7 5,322,770 2.42 36,727,113
HANA 17 6,926,100 0.86 303,016,875
DCC 15 48,555,000 1.19 197,133,300
TISCO 16 9,664,890 1.21 700,704,525
EASTW 10 23,555,200 1.42 277,951,360
มูลค่ารวม: 2,428,863,497 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com