ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 8 12,867,400 1.41 92,645,280
HANA 13 8,780,200 1.09 366,573,350
MTI 5 2,473,693 4.19 333,948,555
TISCO 21 5,134,390 0.64 382,512,055
ALUCON 8 462,200 1.07 134,038,000
DCC 11 139,739,600 2.14 556,163,608
THREL 4 19,937,129 3.32 180,431,017
EASTW 4 37,749,800 2.27 460,547,560
LPN 11 20,237,200 1.37 220,585,480
มูลค่ารวม: 2,727,444,905 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 9 4,623,400 1.85 480,833,600
HTC 5 11,531,123 5.79 182,191,743
DCC 16 103,054,600 1.58 410,157,308
THREL 4 20,418,529 3.4 184,787,687
STANLY 11 1,948,700 2.54 415,073,100
AEONTS 11 3,681,300 1.47 382,855,200
DCC 18 89,004,800 1.36 354,239,104
ALUCON 12 442,600 1.02 128,354,000
THREL 6 14,614,729 2.44 132,263,297
EASTW 10 24,227,900 1.46 295,580,380
HTC 6 9,739,123 4.89 153,878,143
ALUCON 8 442,600 1.02 128,354,000
EASTW 10 24,227,900 1.46 295,580,380
HANA 17 7,284,500 0.91 304,127,875
THREL 7 14,614,729 2.44 132,263,297
DCC 19 77,844,000 1.19 309,819,120
มูลค่ารวม: 4,290,358,236 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com