ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 18 1,935,700 0.94 53,715,675
SAMTEL 8 4,623,900 0.75 67,508,940
BAFS 15 7,415,075 1.16 342,947,219
PF 22 90,309,066 1.04 78,568,887
BAFS 15 7,488,675 1.17 346,351,219
AMATA 20 7,688,400 0.72 158,381,040
SC 13 36,679,500 0.88 125,443,890
AIT 18 1,935,700 0.94 53,715,675
PF 22 90,309,066 1.04 78,568,887
SAMART 23 5,150,400 0.51 66,955,200
SYMC 20 2,270,100 0.7 26,560,170
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 63,587,380
AP 33 15,771,700 0.5 124,596,430
SC 13 36,679,500 0.88 125,443,890
UV 6 15,259,700 0.8 164,804,760
BAFS 15 7,488,675 1.17 346,351,219
AIT 18 1,935,700 0.94 53,715,675
AMATA 19 7,688,400 0.72 158,381,040
มูลค่ารวม: 2,435,597,196 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 104,608,400
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 63,587,380
AAV 10 47,678,900 0.98 312,296,795
PF 18 90,309,066 1.18 78,568,887
SC 11 36,679,500 0.88 125,443,890
SYMC 17 2,463,600 0.82 28,824,120
BAFS 16 6,765,175 1.06 312,889,344
AIT 18 1,935,700 0.94 53,715,675
มูลค่ารวม: 1,079,934,491 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com