ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 111,045,840
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 47,037,240
AAV 10 47,678,900 0.98 309,912,850
PF 18 90,309,066 1.18 81,278,159
SC 11 36,679,500 0.88 129,111,840
SYMC 17 2,463,600 0.82 21,926,040
BAFS 16 6,765,175 1.06 248,620,181
AIT 18 1,935,700 0.94 49,844,275
มูลค่ารวม: 998,776,426 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 6,052,000 0.6 83,517,600
PF 17 67,731,800 1.17 60,958,620
SC 10 32,604,000 0.88 114,766,080
AAV 8 40,461,900 0.83 263,002,350
AIT 20 1,935,700 0.94 49,844,275
BAFS 16 5,864,800 1.15 215,531,400
SYMC 17 2,288,600 0.76 20,368,540
มูลค่ารวม: 807,988,865 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 24 1,650,000 0.8 42,487,500
SAMART 13 8,033,600 0.8 110,863,680
SAMTEL 10 3,207,300 0.52 34,638,840
SC 11 32,604,000 0.88 114,766,080
AAV 13 45,018,200 0.93 292,618,300
PF 17 67,731,800 1.17 60,958,620
BAFS 20 4,106,000 0.81 150,895,500
AIT 25 1,650,000 0.8 42,487,500
SYMC 17 2,288,600 0.76 20,368,540
มูลค่ารวม: 870,084,560 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com