ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 109,436,480
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 49,214,890
AAV 10 47,678,900 0.98 290,841,290
PF 18 90,309,066 1.18 83,987,431
SC 11 36,679,500 0.88 137,181,330
SYMC 17 2,463,600 0.82 29,809,560
BAFS 16 6,765,175 1.06 253,694,063
AIT 18 1,935,700 0.94 53,715,675
มูลค่ารวม: 1,007,880,719 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 6,052,000 0.6 82,307,200
PF 17 67,731,800 1.17 62,990,574
SC 10 32,604,000 0.88 121,938,960
AAV 8 40,461,900 0.83 246,817,590
AIT 20 1,935,700 0.94 53,715,675
BAFS 16 5,864,800 1.15 219,930,000
SYMC 17 2,288,600 0.76 27,692,060
มูลค่ารวม: 815,392,059 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 24 1,650,000 0.8 45,787,500
SAMART 13 8,033,600 0.8 109,256,960
SAMTEL 10 3,207,300 0.52 36,242,490
SC 11 32,604,000 0.88 121,938,960
AAV 13 45,018,200 0.93 274,611,020
PF 17 67,731,800 1.17 62,990,574
BAFS 20 4,106,000 0.81 153,975,000
AIT 25 1,650,000 0.8 45,787,500
SYMC 17 2,288,600 0.76 27,692,060
มูลค่ารวม: 878,282,064 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com