ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 18 1,935,700 0.94 60,490,625
SAMTEL 8 4,623,900 0.75 56,411,580
BAFS 15 7,415,075 1.16 333,678,375
PF 22 90,309,066 1.04 75,859,615
BAFS 15 7,488,675 1.17 336,990,375
AMATA 20 7,688,400 0.72 215,275,200
SC 13 36,679,500 0.88 146,718,000
AIT 18 1,935,700 0.94 60,490,625
PF 22 90,309,066 1.04 75,859,615
SAMART 23 5,150,400 0.51 59,744,640
SYMC 20 2,270,100 0.7 19,976,880
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 53,134,660
AP 33 15,771,700 0.5 145,099,640
SC 13 36,679,500 0.88 146,718,000
UV 6 15,259,700 0.8 133,522,375
BAFS 15 7,488,675 1.17 336,990,375
AIT 18 1,935,700 0.94 60,490,625
AMATA 19 7,688,400 0.72 215,275,200
มูลค่ารวม: 2,532,726,406 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 93,342,880
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 53,134,660
AAV 10 47,678,900 0.98 271,769,730
PF 18 90,309,066 1.18 75,859,615
SC 11 36,679,500 0.88 146,718,000
SYMC 17 2,463,600 0.82 21,679,680
BAFS 16 6,765,175 1.06 304,432,875
AIT 18 1,935,700 0.94 60,490,625
มูลค่ารวม: 1,027,428,065 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com