ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SC 12 41,072,600 0.98 82,966,652
AAV 18 27,678,400 0.57 54,526,448
BAFS 16 7,461,775 1.17 0
AIT 18 1,935,700 0.94 33,681,180
มูลค่ารวม: 171,174,280 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 6 15,554,000 0.81 51,950,360
SYMC 16 1,787,400 0.55 5,397,948
AIT 18 1,935,700 0.94 33,681,180
SAMTEL 8 4,623,900 0.75 24,506,670
BAFS 15 7,415,075 1.16 0
PF 22 90,309,066 1.04 31,608,173
BAFS 15 7,488,675 1.17 0
AMATA 20 7,688,400 0.72 0
SC 13 36,679,500 0.88 74,092,590
AIT 18 1,935,700 0.94 33,681,180
PF 22 90,309,066 1.04 31,608,173
SAMART 23 5,150,400 0.51 27,812,160
SYMC 20 2,270,100 0.7 6,855,702
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 23,083,090
AP 33 15,771,700 0.5 87,532,935
SC 13 36,679,500 0.88 74,092,590
UV 6 15,259,700 0.8 50,967,398
BAFS 15 7,488,675 1.17 0
AIT 18 1,935,700 0.94 33,681,180
AMATA 19 7,688,400 0.72 0
มูลค่ารวม: 590,551,329 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com