ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 22 90,309,066 1.04 78,568,887
BAFS 15 7,488,675 1.17 368,817,244
AMATA 20 7,688,400 0.72 121,476,720
SC 13 36,679,500 0.88 120,308,760
AIT 18 1,935,700 0.94 54,199,600
PF 22 90,309,066 1.04 78,568,887
SAMART 23 5,150,400 0.51 73,135,680
SYMC 20 2,270,100 0.7 27,014,190
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 54,876,780
AP 33 15,771,700 0.5 123,807,845
SC 13 36,679,500 0.88 120,308,760
UV 6 15,259,700 0.8 120,551,630
BAFS 15 7,488,675 1.17 368,817,244
AIT 18 1,935,700 0.94 54,199,600
AMATA 19 7,688,400 0.72 121,476,720
มูลค่ารวม: 1,886,128,547 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 114,264,560
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 54,876,780
AAV 10 47,678,900 0.98 297,993,125
PF 18 90,309,066 1.18 78,568,887
SC 11 36,679,500 0.88 120,308,760
SYMC 17 2,463,600 0.82 29,316,840
BAFS 16 6,765,175 1.06 333,184,869
AIT 18 1,935,700 0.94 54,199,600
มูลค่ารวม: 1,082,713,421 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com