ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SC 12 41,072,600 0.98 129,789,416
AAV 18 27,678,400 0.57 119,570,688
BAFS 16 7,461,775 1.17 248,104,019
AIT 18 1,935,700 0.94 38,714,000
มูลค่ารวม: 536,178,123 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 6 15,554,000 0.81 107,322,600
SYMC 16 1,787,400 0.55 9,205,110
AIT 18 1,935,700 0.94 38,714,000
SAMTEL 8 4,623,900 0.75 34,679,250
BAFS 15 7,415,075 1.16 246,551,244
PF 22 90,309,066 1.04 73,150,343
BAFS 15 7,488,675 1.17 248,998,444
AMATA 20 7,688,400 0.72 172,989,000
SC 13 36,679,500 0.88 115,907,220
AIT 18 1,935,700 0.94 38,714,000
PF 22 90,309,066 1.04 73,150,343
SAMART 23 5,150,400 0.51 32,962,560
SYMC 20 2,270,100 0.7 11,691,015
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 32,664,750
AP 33 15,771,700 0.5 97,784,540
SC 13 36,679,500 0.88 115,907,220
UV 6 15,259,700 0.8 105,291,930
BAFS 15 7,488,675 1.17 248,998,444
AIT 18 1,935,700 0.94 38,714,000
AMATA 19 7,688,400 0.72 172,989,000
มูลค่ารวม: 2,016,385,013 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com