ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SC 12 41,072,600 0.98 150,325,716
AAV 18 27,678,400 0.57 149,463,360
BAFS 16 7,461,775 1.17 264,893,013
AIT 18 1,935,700 0.94 48,198,930
มูลค่ารวม: 612,881,019 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 6 15,554,000 0.81 129,875,900
SYMC 16 1,787,400 0.55 9,205,110
AIT 18 1,935,700 0.94 48,198,930
SAMTEL 8 4,623,900 0.75 45,776,610
BAFS 15 7,415,075 1.16 263,235,163
PF 22 90,309,066 1.04 81,278,159
BAFS 15 7,488,675 1.17 265,847,963
AMATA 20 7,688,400 0.72 169,913,640
SC 13 36,679,500 0.88 134,246,970
AIT 18 1,935,700 0.94 48,198,930
PF 22 90,309,066 1.04 81,278,159
SAMART 23 5,150,400 0.51 40,945,680
SYMC 20 2,270,100 0.7 11,691,015
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 43,117,470
AP 33 15,771,700 0.5 141,156,715
SC 13 36,679,500 0.88 134,246,970
UV 6 15,259,700 0.8 127,418,495
BAFS 15 7,488,675 1.17 265,847,963
AIT 18 1,935,700 0.94 48,198,930
AMATA 19 7,688,400 0.72 169,913,640
มูลค่ารวม: 2,259,592,411 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com