ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SC 12 41,072,600 0.98 146,218,456
AAV 18 27,678,400 0.57 117,909,984
BAFS 16 7,461,775 1.17 257,431,238
AIT 18 1,935,700 0.94 42,585,400
มูลค่ารวม: 564,145,078 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 6 15,554,000 0.81 127,542,800
SYMC 16 1,787,400 0.55 10,366,920
AIT 18 1,935,700 0.94 42,585,400
SAMTEL 8 4,623,900 0.75 39,765,540
BAFS 15 7,415,075 1.16 255,820,088
PF 22 90,309,066 1.04 93,018,338
BAFS 15 7,488,675 1.17 258,359,288
AMATA 20 7,688,400 0.72 189,903,480
SC 13 36,679,500 0.88 130,579,020
AIT 18 1,935,700 0.94 42,585,400
PF 22 90,309,066 1.04 93,018,338
SAMART 23 5,150,400 0.51 42,490,800
SYMC 20 2,270,100 0.7 13,166,580
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 37,455,580
AP 33 15,771,700 0.5 141,156,715
SC 13 36,679,500 0.88 130,579,020
UV 6 15,259,700 0.8 125,129,540
BAFS 15 7,488,675 1.17 258,359,288
AIT 18 1,935,700 0.94 42,585,400
AMATA 19 7,688,400 0.72 189,903,480
มูลค่ารวม: 2,264,371,013 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com