ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SC 12 41,072,600 0.98 134,718,128
AAV 18 27,678,400 0.57 170,222,160
BAFS 16 7,461,775 1.17 332,048,988
AIT 18 1,935,700 0.94 53,231,750
มูลค่ารวม: 690,221,026 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 6 15,554,000 0.81 130,653,600
SYMC 16 1,787,400 0.55 20,555,100
AIT 18 1,935,700 0.94 53,231,750
SAMTEL 8 4,623,900 0.75 65,196,990
BAFS 15 7,415,075 1.16 329,970,838
PF 22 90,309,066 1.04 75,859,615
BAFS 15 7,488,675 1.17 333,246,038
AMATA 20 7,688,400 0.72 156,074,520
SC 13 36,679,500 0.88 120,308,760
AIT 18 1,935,700 0.94 53,231,750
PF 22 90,309,066 1.04 75,859,615
SAMART 23 5,150,400 0.51 70,560,480
SYMC 20 2,270,100 0.7 26,106,150
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 61,409,730
AP 33 15,771,700 0.5 120,653,505
SC 13 36,679,500 0.88 120,308,760
UV 6 15,259,700 0.8 128,181,480
BAFS 15 7,488,675 1.17 333,246,038
AIT 18 1,935,700 0.94 53,231,750
AMATA 19 7,688,400 0.72 156,074,520
มูลค่ารวม: 2,483,960,988 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com