ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 18 1,935,700 0.94 57,103,150
SAMTEL 8 4,623,900 0.75 49,013,340
BAFS 15 7,415,075 1.16 276,211,544
PF 22 90,309,066 1.04 73,150,343
BAFS 15 7,488,675 1.17 278,953,144
AMATA 20 7,688,400 0.72 177,602,040
SC 13 36,679,500 0.88 140,115,690
AIT 18 1,935,700 0.94 57,103,150
PF 22 90,309,066 1.04 73,150,343
SAMART 23 5,150,400 0.51 46,611,120
SYMC 20 2,270,100 0.7 19,182,345
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 46,166,180
AP 33 15,771,700 0.5 134,059,450
SC 13 36,679,500 0.88 140,115,690
UV 6 15,259,700 0.8 155,648,940
BAFS 15 7,488,675 1.17 278,953,144
AIT 18 1,935,700 0.94 57,103,150
AMATA 19 7,688,400 0.72 177,602,040
มูลค่ารวม: 2,237,844,803 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 72,823,540
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 46,166,180
AAV 10 47,678,900 0.98 259,850,005
PF 18 90,309,066 1.18 73,150,343
SC 11 36,679,500 0.88 140,115,690
SYMC 17 2,463,600 0.82 20,817,420
BAFS 16 6,765,175 1.06 252,002,769
AIT 18 1,935,700 0.94 57,103,150
มูลค่ารวม: 922,029,097 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com