ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 18 1,935,700 0.94 55,167,450
SAMTEL 8 4,623,900 0.75 64,272,210
BAFS 15 7,415,075 1.16 348,508,525
PF 22 90,309,066 1.04 81,278,159
BAFS 15 7,488,675 1.17 351,967,725
AMATA 20 7,688,400 0.72 190,672,320
SC 13 36,679,500 0.88 131,312,610
AIT 18 1,935,700 0.94 55,167,450
PF 22 90,309,066 1.04 81,278,159
SAMART 23 5,150,400 0.51 63,349,920
SYMC 20 2,270,100 0.7 19,976,880
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 60,538,670
AP 33 15,771,700 0.5 141,156,715
SC 13 36,679,500 0.88 131,312,610
UV 6 15,259,700 0.8 178,538,490
BAFS 15 7,488,675 1.17 351,967,725
AIT 18 1,935,700 0.94 55,167,450
AMATA 19 7,688,400 0.72 190,672,320
มูลค่ารวม: 2,552,305,389 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 98,975,640
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 60,538,670
AAV 10 47,678,900 0.98 300,377,070
PF 18 90,309,066 1.18 81,278,159
SC 11 36,679,500 0.88 131,312,610
SYMC 17 2,463,600 0.82 21,679,680
BAFS 16 6,765,175 1.06 317,963,225
AIT 18 1,935,700 0.94 55,167,450
มูลค่ารวม: 1,067,292,504 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com