ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 22 90,309,066 1.04 79,471,978
BAFS 15 7,488,675 1.17 322,013,025
AMATA 20 7,688,400 0.72 137,622,360
SC 13 36,679,500 0.88 125,443,890
AIT 18 1,935,700 0.94 54,199,600
PF 22 90,309,066 1.04 79,471,978
SAMART 23 5,150,400 0.51 79,831,200
SYMC 20 2,270,100 0.7 26,560,170
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 58,361,020
AP 33 15,771,700 0.5 128,539,355
SC 13 36,679,500 0.88 125,443,890
UV 6 15,259,700 0.8 144,204,165
BAFS 15 7,488,675 1.17 322,013,025
AIT 18 1,935,700 0.94 54,199,600
AMATA 19 7,688,400 0.72 137,622,360
มูลค่ารวม: 1,874,997,616 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 124,725,400
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 58,361,020
AAV 10 47,678,900 0.98 305,144,960
PF 18 90,309,066 1.18 79,471,978
SC 11 36,679,500 0.88 125,443,890
SYMC 17 2,463,600 0.82 28,824,120
BAFS 16 6,765,175 1.06 290,902,525
AIT 18 1,935,700 0.94 54,199,600
มูลค่ารวม: 1,067,073,493 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com