ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 22 90,309,066 1.04 83,084,341
SAMART 23 5,150,400 0.51 77,256,000
SYMC 20 2,270,100 0.7 27,014,190
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 60,538,670
AP 33 15,771,700 0.5 120,653,505
SC 13 36,679,500 0.88 136,447,740
UV 6 15,259,700 0.8 105,291,930
BAFS 15 7,488,675 1.17 301,419,169
AIT 18 1,935,700 0.94 50,812,125
AMATA 19 7,688,400 0.72 130,702,800
มูลค่ารวม: 1,093,220,469 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 120,702,000
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 60,538,670
AAV 10 47,678,900 0.98 290,841,290
PF 18 90,309,066 1.18 83,084,341
SC 11 36,679,500 0.88 136,447,740
SYMC 17 2,463,600 0.82 29,316,840
BAFS 16 6,765,175 1.06 272,298,294
AIT 18 1,935,700 0.94 50,812,125
มูลค่ารวม: 1,044,041,299 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 6,052,000 0.6 90,780,000
PF 17 67,731,800 1.17 62,313,256
SC 10 32,604,000 0.88 121,286,880
AAV 8 40,461,900 0.83 246,817,590
AIT 20 1,935,700 0.94 50,812,125
BAFS 16 5,864,800 1.15 236,058,200
SYMC 17 2,288,600 0.76 27,234,340
มูลค่ารวม: 835,302,391 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com