ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 13 8,046,800 0.8 115,069,240
SAMTEL 8 4,355,300 0.7 53,570,190
AAV 10 47,678,900 0.98 300,377,070
PF 18 90,309,066 1.18 83,987,431
SC 11 36,679,500 0.88 137,181,330
SYMC 17 2,463,600 0.82 27,592,320
BAFS 16 6,765,175 1.06 253,694,063
AIT 18 1,935,700 0.94 58,071,000
มูลค่ารวม: 1,029,542,644 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 6,052,000 0.6 86,543,600
PF 17 67,731,800 1.17 62,990,574
SC 10 32,604,000 0.88 121,938,960
AAV 8 40,461,900 0.83 254,909,970
AIT 20 1,935,700 0.94 58,071,000
BAFS 16 5,864,800 1.15 219,930,000
SYMC 17 2,288,600 0.76 25,632,320
มูลค่ารวม: 830,016,424 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 24 1,650,000 0.8 49,500,000
SAMART 13 8,033,600 0.8 114,880,480
SAMTEL 10 3,207,300 0.52 39,449,790
SC 11 32,604,000 0.88 121,938,960
AAV 13 45,018,200 0.93 283,614,660
PF 17 67,731,800 1.17 62,990,574
BAFS 20 4,106,000 0.81 153,975,000
AIT 25 1,650,000 0.8 49,500,000
SYMC 17 2,288,600 0.76 25,632,320
มูลค่ารวม: 901,481,784 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com