ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 15 3,245,000 0.62 736,615,000
BJC 10 26,159,850 0.66 1,340,692,313
GPSC 10 8,148,900 0.54 364,663,275
M 13 5,181,900 0.57 313,504,950
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 77,070,480
THREL 15 7,333,000 1.22 68,196,900
BR 16 8,809,400 0.96 68,272,850
PF 23 83,023,600 0.96 72,230,532
BJC 11 25,012,850 0.63 1,281,908,563
BLA 16 19,272,600 1.13 876,903,300
M 13 4,891,000 0.53 295,905,500
SC 16 28,387,575 0.68 97,085,507
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 54,908,100
THREL 15 7,333,000 1.22 68,196,900
BANPU 24 26,138,500 0.52 454,809,900
PF 23 83,023,600 0.96 72,230,532
SAMART 12 8,999,200 0.89 116,989,600
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 319,580,298
BLA 16 18,872,600 1.11 858,703,300
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 77,070,480
BR 14 8,809,400 0.96 68,272,850
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 54,908,100
AAV 14 42,400,000 0.87 277,720,000
EA 26 18,799,600 0.5 719,084,700
SC 16 28,387,575 0.68 97,085,507
M 13 4,891,000 0.53 295,905,500
BA 15 11,586,800 0.55 215,514,480
THREL 16 7,333,000 1.22 68,196,900
EGCO 16 3,106,000 0.59 705,062,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,245,603,063
DTAC 10 11,900,900 0.5 651,574,275
มูลค่ารวม: 12,014,465,653 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com