ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 18,698,200 1.1 280,473,000
BR 26 5,325,200 0.58 11,289,424
BJC 9 27,247,150 0.68 1,158,003,875
GRAMMY 15 4,816,500 0.59 42,626,025
SC 14 28,737,575 0.69 58,049,902
M 12 7,156,900 0.78 407,943,300
AAV 9 56,491,700 1.16 111,288,649
BA 13 15,580,200 0.74 89,586,150
EGCO 12 3,355,100 0.64 926,007,600
THREL 14 8,234,400 1.37 21,738,816
มูลค่ารวม: 3,107,006,741 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 15 3,245,000 0.62 895,620,000
BJC 10 26,159,850 0.66 1,111,793,625
GPSC 10 8,148,900 0.54 615,241,950
M 13 5,181,900 0.57 295,368,300
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 27,977,640
THREL 15 7,333,000 1.22 19,359,120
BR 16 8,809,400 0.96 18,675,928
PF 23 83,023,600 0.96 29,058,260
BJC 11 25,012,850 0.63 1,063,046,125
BLA 16 19,272,600 1.13 289,089,000
M 13 4,891,000 0.53 278,787,000
SC 16 28,387,575 0.68 57,342,902
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 42,626,025
THREL 15 7,333,000 1.22 19,359,120
BANPU 24 26,138,500 0.52 163,365,625
PF 23 83,023,600 0.96 29,058,260
SAMART 12 8,999,200 0.89 48,595,680
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 297,189,322
BLA 16 18,872,600 1.11 283,089,000
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 27,977,640
BR 14 8,809,400 0.96 18,675,928
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 42,626,025
AAV 14 42,400,000 0.87 83,528,000
EA 26 18,799,600 0.5 733,184,400
SC 16 28,387,575 0.68 57,342,902
M 13 4,891,000 0.53 278,787,000
BA 15 11,586,800 0.55 66,624,100
THREL 16 7,333,000 1.22 19,359,120
EGCO 16 3,106,000 0.59 857,256,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,032,939,125
DTAC 10 11,900,900 0.5 0
มูลค่ารวม: 8,802,943,121 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com