ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 15 3,245,000 0.62 717,145,000
BJC 10 26,159,850 0.66 1,484,571,488
GPSC 10 8,148,900 0.54 438,003,375
M 13 5,181,900 0.57 409,370,100
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 73,375,320
THREL 15 7,333,000 1.22 83,596,200
BR 16 8,809,400 0.96 72,237,080
PF 23 83,023,600 0.96 74,721,240
BJC 11 25,012,850 0.63 1,419,479,238
BLA 16 19,272,600 1.13 674,541,000
M 13 4,891,000 0.53 386,389,000
SC 16 28,387,575 0.68 101,627,519
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 56,353,050
THREL 15 7,333,000 1.22 83,596,200
BANPU 24 26,138,500 0.52 446,968,350
PF 23 83,023,600 0.96 74,721,240
SAMART 12 8,999,200 0.89 110,690,160
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 323,651,385
BLA 16 18,872,600 1.11 660,541,000
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 73,375,320
BR 14 8,809,400 0.96 72,237,080
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 56,353,050
AAV 14 42,400,000 0.87 267,120,000
EA 26 18,799,600 0.5 798,983,000
SC 16 28,387,575 0.68 101,627,519
M 13 4,891,000 0.53 386,389,000
BA 15 11,586,800 0.55 202,769,000
THREL 16 7,333,000 1.22 83,596,200
EGCO 16 3,106,000 0.59 686,426,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,379,277,538
DTAC 10 11,900,900 0.5 544,466,175
มูลค่ารวม: 12,344,197,824 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com