ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 15 3,245,000 0.62 707,410,000
BJC 10 26,159,850 0.66 1,510,731,338
GPSC 10 8,148,900 0.54 635,614,200
M 13 5,181,900 0.57 443,052,450
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 64,401,360
THREL 15 7,333,000 1.22 78,463,100
BR 16 8,809,400 0.96 62,106,270
PF 23 83,023,600 0.96 69,739,824
BJC 11 25,012,850 0.63 1,444,492,088
BLA 16 19,272,600 1.13 708,268,050
M 13 4,891,000 0.53 418,180,500
SC 16 28,387,575 0.68 113,550,300
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 48,646,650
THREL 15 7,333,000 1.22 78,463,100
BANPU 24 26,138,500 0.52 580,274,700
PF 23 83,023,600 0.96 69,739,824
SAMART 12 8,999,200 0.89 104,390,720
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 380,646,597
BLA 16 18,872,600 1.11 693,568,050
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 64,401,360
BR 14 8,809,400 0.96 62,106,270
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 48,646,650
AAV 14 42,400,000 0.87 241,680,000
EA 26 18,799,600 0.5 1,292,472,500
SC 16 28,387,575 0.68 113,550,300
M 13 4,891,000 0.53 418,180,500
BA 15 11,586,800 0.55 188,864,840
THREL 16 7,333,000 1.22 78,463,100
EGCO 16 3,106,000 0.59 677,108,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,403,581,988
DTAC 10 11,900,900 0.5 598,020,225
มูลค่ารวม: 13,398,814,853 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com