ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 19,399,100 1.14 955,405,675
GRAMMY 14 4,816,500 0.59 49,609,950
SAMART 12 9,125,900 0.91 125,937,420
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 57,011,040
GLOBAL 18 20,858,318 0.6 369,192,229
AAV 7 78,878,100 1.63 512,707,650
EGCO 12 3,488,700 0.66 694,251,300
PF 20 83,023,600 1.08 74,721,240
SC 16 27,663,075 0.66 97,374,024
BA 13 14,775,400 0.7 329,491,420
CBG 18 7,851,400 0.79 604,557,800
M 13 5,632,900 0.62 319,667,075
THREL 14 7,333,000 1.22 71,496,750
BJC 7 16,515,700 1.04 805,140,375
มูลค่ารวม: 5,066,563,948 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 18,875,900 1.11 929,638,075
BJC 5 16,277,800 1.02 793,542,750
SAMART 17 6,963,700 0.69 96,099,060
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 57,011,040
GRAMMY 15 4,816,500 0.59 49,609,950
PF 20 62,267,700 1.08 56,040,930
SC 15 24,589,400 0.66 86,554,688
M 12 5,689,000 0.63 322,850,750
AAV 7 52,821,300 1.09 343,338,450
EGCO 12 3,205,200 0.61 637,834,800
มูลค่ารวม: 3,372,520,493 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com