ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 18,698,200 1.1 621,715,150
BR 26 5,325,200 0.58 26,306,488
BJC 9 27,247,150 0.68 1,512,216,825
GRAMMY 15 4,816,500 0.59 37,327,875
SC 14 28,737,575 0.69 101,731,016
M 12 7,156,900 0.78 518,875,250
AAV 9 56,491,700 1.16 232,745,804
BA 13 15,580,200 0.74 193,194,480
EGCO 12 3,355,100 0.64 761,607,700
THREL 14 8,234,400 1.37 62,993,160
มูลค่ารวม: 4,068,713,748 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 15 3,245,000 0.62 736,615,000
BJC 10 26,159,850 0.66 1,451,871,675
GPSC 10 8,148,900 0.54 470,598,975
M 13 5,181,900 0.57 375,687,750
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 42,758,280
THREL 15 7,333,000 1.22 56,097,450
BR 16 8,809,400 0.96 43,518,436
PF 23 83,023,600 0.96 86,344,544
BJC 11 25,012,850 0.63 1,388,213,175
BLA 16 19,272,600 1.13 640,813,950
M 13 4,891,000 0.53 354,597,500
SC 16 28,387,575 0.68 100,492,016
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 37,327,875
THREL 15 7,333,000 1.22 56,097,450
BANPU 24 26,138,500 0.52 462,651,450
PF 23 83,023,600 0.96 86,344,544
SAMART 12 8,999,200 0.89 66,594,080
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 401,002,030
BLA 16 18,872,600 1.11 627,513,950
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 42,758,280
BR 14 8,809,400 0.96 43,518,436
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 37,327,875
AAV 14 42,400,000 0.87 174,688,000
EA 26 18,799,600 0.5 869,481,500
SC 16 28,387,575 0.68 100,492,016
M 13 4,891,000 0.53 354,597,500
BA 15 11,586,800 0.55 143,676,320
THREL 16 7,333,000 1.22 56,097,450
EGCO 16 3,106,000 0.59 705,062,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,348,896,975
DTAC 10 11,900,900 0.5 538,515,725
มูลค่ารวม: 11,900,252,206 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com