ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 23 83,023,600 0.96 73,060,768
BJC 11 25,012,850 0.63 1,138,084,675
BLA 16 19,272,600 1.13 896,175,900
M 13 4,891,000 0.53 299,573,750
SC 16 28,387,575 0.68 97,085,507
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 53,463,150
THREL 15 7,333,000 1.22 60,497,250
BANPU 24 26,138,500 0.52 454,809,900
PF 23 83,023,600 0.96 73,060,768
SAMART 12 8,999,200 0.89 139,487,600
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 299,224,865
BLA 16 18,872,600 1.11 877,575,900
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 70,735,920
BR 14 8,809,400 0.96 66,070,500
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 53,463,150
AAV 14 42,400,000 0.87 271,360,000
EA 26 18,799,600 0.5 634,486,500
SC 16 28,387,575 0.68 97,085,507
M 13 4,891,000 0.53 299,573,750
BA 15 11,586,800 0.55 215,514,480
THREL 16 7,333,000 1.22 60,497,250
EGCO 16 3,106,000 0.59 667,790,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,105,852,475
DTAC 10 11,900,900 0.5 612,896,350
มูลค่ารวม: 8,617,425,914 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com