ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 23 83,023,600 0.96 72,230,532
BJC 11 25,012,850 0.63 1,144,337,888
BLA 16 19,272,600 1.13 799,812,900
M 13 4,891,000 0.53 294,682,750
SC 16 28,387,575 0.68 93,111,246
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 51,536,550
THREL 15 7,333,000 1.22 58,664,000
BANPU 24 26,138,500 0.52 426,057,550
PF 23 83,023,600 0.96 72,230,532
SAMART 12 8,999,200 0.89 127,788,640
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 272,762,802
BLA 16 18,872,600 1.11 783,212,900
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 66,512,880
BR 14 8,809,400 0.96 63,868,150
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 51,536,550
AAV 14 42,400,000 0.87 265,000,000
EA 26 18,799,600 0.5 690,885,300
SC 16 28,387,575 0.68 93,111,246
M 13 4,891,000 0.53 294,682,750
BA 15 11,586,800 0.55 210,879,760
THREL 16 7,333,000 1.22 58,664,000
EGCO 16 3,106,000 0.59 670,896,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,111,928,588
DTAC 10 11,900,900 0.5 672,400,850
มูลค่ารวม: 8,446,794,363 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com