ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 18,698,200 1.1 574,969,650
BR 26 5,325,200 0.58 21,726,816
BJC 9 27,247,150 0.68 1,423,663,588
GRAMMY 15 4,816,500 0.59 33,474,675
SC 14 28,737,575 0.69 91,960,240
M 12 7,156,900 0.78 522,453,700
AAV 9 56,491,700 1.16 248,563,480
BA 13 15,580,200 0.74 191,636,460
EGCO 12 3,355,100 0.64 805,224,000
THREL 14 8,234,400 1.37 56,817,360
มูลค่ารวม: 3,970,489,969 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 15 3,245,000 0.62 778,800,000
BJC 10 26,159,850 0.66 1,366,852,163
GPSC 10 8,148,900 0.54 448,189,500
M 13 5,181,900 0.57 378,278,700
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 40,382,820
THREL 15 7,333,000 1.22 50,597,700
BR 16 8,809,400 0.96 35,942,352
PF 23 83,023,600 0.96 66,418,880
BJC 11 25,012,850 0.63 1,306,921,413
BLA 16 19,272,600 1.13 592,632,450
M 13 4,891,000 0.53 357,043,000
SC 16 28,387,575 0.68 90,840,240
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 33,474,675
THREL 15 7,333,000 1.22 50,597,700
BANPU 24 26,138,500 0.52 446,968,350
PF 23 83,023,600 0.96 66,418,880
SAMART 12 8,999,200 0.89 58,944,760
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 423,393,006
BLA 16 18,872,600 1.11 580,332,450
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 40,382,820
BR 14 8,809,400 0.96 35,942,352
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 33,474,675
AAV 14 42,400,000 0.87 186,560,000
EA 26 18,799,600 0.5 902,380,800
SC 16 28,387,575 0.68 90,840,240
M 13 4,891,000 0.53 357,043,000
BA 15 11,586,800 0.55 142,517,640
THREL 16 7,333,000 1.22 50,597,700
EGCO 16 3,106,000 0.59 745,440,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,269,907,513
DTAC 10 11,900,900 0.5 550,416,625
มูลค่ารวม: 11,578,532,403 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com