ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 18,698,200 1.1 827,395,350
BR 26 5,325,200 0.58 38,341,440
BJC 9 27,247,150 0.68 1,375,981,075
GRAMMY 15 4,816,500 0.59 53,944,800
SC 14 28,737,575 0.69 94,259,246
M 12 7,156,900 0.78 427,624,775
AAV 9 56,491,700 1.16 347,423,955
BA 13 15,580,200 0.74 289,791,720
EGCO 12 3,355,100 0.64 781,738,300
THREL 14 8,234,400 1.37 74,521,320
มูลค่ารวม: 4,311,021,981 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 15 3,245,000 0.62 756,085,000
BJC 10 26,159,850 0.66 1,321,072,425
GPSC 10 8,148,900 0.54 323,918,775
M 13 5,181,900 0.57 309,618,525
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 74,431,080
THREL 15 7,333,000 1.22 66,363,650
BR 16 8,809,400 0.96 63,427,680
PF 23 83,023,600 0.96 69,739,824
BJC 11 25,012,850 0.63 1,263,148,925
BLA 16 19,272,600 1.13 852,812,550
M 13 4,891,000 0.53 292,237,250
SC 16 28,387,575 0.68 93,111,246
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 53,944,800
THREL 15 7,333,000 1.22 66,363,650
BANPU 24 26,138,500 0.52 452,196,050
PF 23 83,023,600 0.96 69,739,824
SAMART 12 8,999,200 0.89 123,289,040
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 305,331,495
BLA 16 18,872,600 1.11 835,112,550
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 74,431,080
BR 14 8,809,400 0.96 63,427,680
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 53,944,800
AAV 14 42,400,000 0.87 260,760,000
EA 26 18,799,600 0.5 742,584,200
SC 16 28,387,575 0.68 93,111,246
M 13 4,891,000 0.53 292,237,250
BA 15 11,586,800 0.55 215,514,480
THREL 16 7,333,000 1.22 66,363,650
EGCO 16 3,106,000 0.59 723,698,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,227,374,725
DTAC 10 11,900,900 0.5 696,202,650
มูลค่ารวม: 11,901,594,100 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com