ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 18,698,200 1.1 0
BR 26 5,325,200 0.58 0
BJC 9 27,247,150 0.68 0
GRAMMY 15 4,816,500 0.59 0
SC 14 28,737,575 0.69 0
M 12 7,156,900 0.78 0
AAV 9 56,491,700 1.16 0
BA 13 15,580,200 0.74 0
EGCO 12 3,355,100 0.64 0
THREL 14 8,234,400 1.37 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 15 3,245,000 0.62 0
BJC 10 26,159,850 0.66 0
GPSC 10 8,148,900 0.54 0
M 13 5,181,900 0.57 0
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 0
THREL 15 7,333,000 1.22 0
BR 16 8,809,400 0.96 0
PF 23 83,023,600 0.96 0
BJC 11 25,012,850 0.63 0
BLA 16 19,272,600 1.13 0
M 13 4,891,000 0.53 0
SC 16 28,387,575 0.68 0
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 0
THREL 15 7,333,000 1.22 0
BANPU 24 26,138,500 0.52 0
PF 23 83,023,600 0.96 0
SAMART 12 8,999,200 0.89 0
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 0
BLA 16 18,872,600 1.11 0
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 0
BR 14 8,809,400 0.96 0
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 0
AAV 14 42,400,000 0.87 0
EA 26 18,799,600 0.5 0
SC 16 28,387,575 0.68 0
M 13 4,891,000 0.53 0
BA 15 11,586,800 0.55 0
THREL 16 7,333,000 1.22 0
EGCO 16 3,106,000 0.59 0
BJC 11 24,304,450 0.61 0
DTAC 10 11,900,900 0.5 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com