ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 19,399,100 1.14 945,706,125
GRAMMY 14 4,816,500 0.59 49,128,300
SAMART 12 9,125,900 0.91 126,850,010
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 60,178,320
GLOBAL 18 20,858,318 0.6 385,878,883
AAV 7 78,878,100 1.63 477,212,505
BR 15 9,429,500 1.03 65,535,025
EGCO 12 3,488,700 0.66 722,160,900
PF 20 83,023,600 1.08 77,211,948
SC 16 27,663,075 0.66 102,906,639
BA 13 14,775,400 0.7 291,075,380
CBG 18 7,851,400 0.79 504,452,450
M 13 5,632,900 0.62 332,341,100
THREL 14 7,333,000 1.22 67,096,950
BJC 7 16,515,700 1.04 759,722,200
มูลค่ารวม: 4,967,456,735 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 18,875,900 1.11 920,200,125
BJC 5 16,277,800 1.02 748,778,800
SAMART 17 6,963,700 0.69 96,795,430
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 60,178,320
GRAMMY 15 4,816,500 0.59 49,128,300
PF 20 62,267,700 1.08 57,908,961
SC 15 24,589,400 0.66 91,472,568
M 12 5,689,000 0.63 335,651,000
AAV 7 52,821,300 1.09 319,568,865
EGCO 12 3,205,200 0.61 663,476,400
มูลค่ารวม: 3,343,158,769 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com