ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 18,698,200 1.1 659,111,550
BR 26 5,325,200 0.58 31,418,680
BJC 9 27,247,150 0.68 1,512,216,825
GRAMMY 15 4,816,500 0.59 43,107,675
SC 14 28,737,575 0.69 105,179,525
M 12 7,156,900 0.78 561,816,650
AAV 9 56,491,700 1.16 305,055,180
BA 13 15,580,200 0.74 225,912,900
EGCO 12 3,355,100 0.64 795,158,700
THREL 14 8,234,400 1.37 66,698,640
มูลค่ารวม: 4,305,676,325 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 15 3,245,000 0.62 769,065,000
BJC 10 26,159,850 0.66 1,451,871,675
GPSC 10 8,148,900 0.54 590,795,250
M 13 5,181,900 0.57 406,779,150
SAMTEL 6 5,278,800 0.85 52,260,120
THREL 15 7,333,000 1.22 59,397,300
BR 16 8,809,400 0.96 51,975,460
PF 23 83,023,600 0.96 74,721,240
BJC 11 25,012,850 0.63 1,388,213,175
BLA 16 19,272,600 1.13 679,359,150
M 13 4,891,000 0.53 383,943,500
SC 16 28,387,575 0.68 103,898,525
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 43,107,675
THREL 15 7,333,000 1.22 59,397,300
BANPU 24 26,138,500 0.52 569,819,300
PF 23 83,023,600 0.96 74,721,240
SAMART 12 8,999,200 0.89 71,543,640
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 358,255,621
BLA 16 18,872,600 1.11 665,259,150
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 52,260,120
BR 14 8,809,400 0.96 51,975,460
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 43,107,675
AAV 14 42,400,000 0.87 228,960,000
EA 26 18,799,600 0.5 714,384,800
SC 16 28,387,575 0.68 103,898,525
M 13 4,891,000 0.53 383,943,500
BA 15 11,586,800 0.55 168,008,600
THREL 16 7,333,000 1.22 59,397,300
EGCO 16 3,106,000 0.59 736,122,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,348,896,975
DTAC 10 11,900,900 0.5 586,119,325
มูลค่ารวม: 12,331,457,750 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com