ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BANPU 24 26,138,500 0.52 504,473,050
PF 23 83,023,600 0.96 76,381,712
SAMART 12 8,999,200 0.89 134,988,000
GLOBAL 15 20,355,433 0.56 325,686,928
BLA 16 18,872,600 1.11 920,039,250
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 73,375,320
BR 14 8,809,400 0.96 54,177,810
GRAMMY 16 4,816,500 0.59 48,646,650
AAV 14 42,400,000 0.87 258,640,000
EA 26 18,799,600 0.5 498,189,400
SC 16 28,387,575 0.68 105,601,779
M 13 4,891,000 0.53 302,019,250
BA 15 11,586,800 0.55 234,053,360
THREL 16 7,333,000 1.22 60,130,600
EGCO 16 3,106,000 0.59 689,532,000
BJC 11 24,304,450 0.61 1,039,015,238
DTAC 10 11,900,900 0.5 487,936,900
มูลค่ารวม: 5,812,887,247 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 16 19,399,100 1.14 945,706,125
GRAMMY 14 4,816,500 0.59 48,646,650
SAMART 12 9,125,900 0.91 136,888,500
SAMTEL 7 5,278,800 0.85 73,375,320
GLOBAL 18 20,858,318 0.6 333,733,088
AAV 7 78,878,100 1.63 481,156,410
BR 15 9,429,500 1.03 57,991,425
EGCO 12 3,488,700 0.66 774,491,400
PF 20 83,023,600 1.08 76,381,712
SC 16 27,663,075 0.66 102,906,639
BA 13 14,775,400 0.7 298,463,080
CBG 18 7,851,400 0.79 514,266,700
M 13 5,632,900 0.62 347,831,575
THREL 14 7,333,000 1.22 60,130,600
BJC 7 16,515,700 1.04 706,046,175
มูลค่ารวม: 4,958,015,399 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com