ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 4 10,347,000 1.97 2,369,463,000
AMATA 9 21,518,400 2.02 570,237,600
BJC 6 79,025,650 1.98 4,405,679,988
GPSC 5 26,220,100 1.75 2,077,942,925
M 8 17,126,000 1.87 1,442,865,500
SAMTEL 3 12,474,200 2.02 140,958,460
BAFS 19 6,924,300 1.09 296,013,825
SCCC 15 1,672,200 0.56 439,788,600
THREL 3 21,065,600 3.51 265,426,560
BR 4 38,691,400 4.24 280,512,650
PF 10 177,289,866 2.05 141,831,893
BAFS 19 6,775,700 1.06 289,661,175
BJC 6 73,847,150 1.85 4,116,978,613
BLA 6 63,660,360 3.73 2,275,857,870
AMATA 13 17,756,200 1.66 470,539,300
M 8 17,126,000 1.87 1,442,865,500
PLAT 11 46,317,300 1.65 398,328,780
SC 5 116,493,812 2.79 449,666,114
CPALL 27 54,925,100 0.61 4,407,739,275
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 241,934,220
THREL 4 21,065,600 3.51 265,426,560
BANPU 6 105,699,700 2.09 2,304,253,460
SCC 16 6,787,950 0.57 3,244,640,100
KTB 8 96,044,900 0.69 1,901,689,020
PF 10 177,289,866 2.05 141,831,893
SAMART 4 39,989,900 3.97 383,903,040
SYMC 11 7,943,866 2.44 66,331,281
GLOBAL 9 71,209,738 1.95 1,210,565,546
BLA 6 63,660,360 3.73 2,275,857,870
SAMTEL 3 12,333,400 2 139,367,420
BR 4 37,394,800 4.09 271,112,300
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 241,934,220
AAV 9 150,151,700 3.1 840,849,520
CPALL 26 54,925,100 0.61 4,407,739,275
EA 8 66,246,200 1.78 4,504,741,600
SC 5 116,493,812 2.79 449,666,114
M 7 17,126,000 1.87 1,442,865,500
BA 9 40,394,500 1.92 593,799,150
THREL 5 21,065,600 3.51 265,426,560
BAFS 19 6,775,700 1.06 289,661,175
AMATA 13 15,602,200 1.46 413,458,300
EGCO 4 9,133,200 1.73 2,091,502,800
BJC 5 73,847,150 1.85 4,116,978,613
PLAT 11 46,317,300 1.65 398,328,780
GPSC 5 26,853,500 1.79 2,128,139,875
DTAC 5 43,727,600 1.85 2,066,129,100
มูลค่ารวม: 62,980,490,919 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com