ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCC 15 7,790,350 0.65 4,019,820,600
BDMS 19 140,226,000 0.91 2,818,542,600
BLA 7 62,079,560 3.64 3,026,378,550
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 249,265,560
SAMART 4 30,850,400 3.07 428,820,560
SAMTEL 4 12,333,400 2 140,600,760
GLOBAL 7 86,009,275 2.47 1,591,171,588
AAV 5 234,682,000 4.84 1,419,826,100
BR 4 37,892,600 4.15 263,353,570
EGCO 5 10,106,400 1.92 2,092,024,800
PF 7 177,289,866 2.31 164,879,575
SC 5 110,724,412 2.65 411,894,813
KKP 18 8,958,500 1.06 589,021,375
BA 8 51,589,600 2.46 1,016,315,120
BEM 14 113,759,200 0.74 802,002,360
CBG 8 23,856,100 2.39 1,532,754,425
M 6 17,531,700 1.93 1,034,370,300
THREL 4 21,065,600 3.51 192,750,240
BJC 4 45,341,200 2.85 2,085,695,200
SYMC 10 7,332,800 2.44 85,060,480
PLAT 16 20,590,700 0.74 145,164,435
BTS 16 75,311,100 0.63 617,551,020
มูลค่ารวม: 24,727,264,031 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com