ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 19 137,517,500 0.89 3,245,413,000
BLA 7 57,868,560 3.39 1,519,049,700
BR 5 30,651,700 3.36 120,154,664
BJC 5 82,603,450 2.07 3,779,107,838
GRAMMY 4 24,437,800 2.98 149,070,580
SC 5 116,493,812 2.79 316,863,169
CPALL 25 58,201,300 0.65 4,350,547,175
CPF 17 61,985,700 0.72 1,642,621,050
M 6 22,902,700 2.49 1,734,879,525
AAV 3 223,883,300 4.62 904,488,532
BA 9 54,552,400 2.6 687,360,240
EGCO 5 10,411,400 1.98 2,634,084,200
GLOBAL 10 56,111,024 1.46 959,498,510
BH 12 5,344,700 0.73 967,390,700
GUNKUL 5 163,719,700 2.21 487,884,706
BAFS 15 7,542,500 1.18 248,902,500
THREL 2 32,447,500 5.41 207,664,000
PLAT 11 43,679,000 1.56 307,936,950
TMB 6 545,805,300 1.25 1,189,855,554
GPSC 7 21,926,300 1.46 1,255,280,675
SCCC 15 1,672,200 0.56 376,245,000
DTAC 6 22,904,400 0.97 956,258,700
มูลค่ารวม: 28,040,556,968 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com