ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BANPU 6 105,699,700 2.09 1,870,884,690
SCC 16 6,787,950 0.57 3,529,734,000
KTB 8 96,044,900 0.69 1,796,039,630
PF 10 177,289,866 2.05 157,787,981
SAMART 4 39,989,900 3.97 583,852,540
SYMC 11 7,943,866 2.44 92,943,232
GLOBAL 9 71,209,738 1.95 989,815,358
BLA 6 63,660,360 3.73 2,864,716,200
SAMTEL 3 12,333,400 2 159,100,860
BR 4 37,394,800 4.09 237,456,980
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 268,815,800
AAV 9 150,151,700 3.1 908,417,785
CPALL 26 54,925,100 0.61 3,487,743,850
EA 8 66,246,200 1.78 1,888,016,700
SC 5 116,493,812 2.79 379,769,827
M 7 17,126,000 1.87 1,044,686,000
BA 9 40,394,500 1.92 783,653,300
THREL 5 21,065,600 3.51 168,524,800
BAFS 19 6,775,700 1.06 257,476,600
AMATA 13 15,602,200 1.46 240,273,880
EGCO 4 9,133,200 1.73 1,899,705,600
BJC 5 73,847,150 1.85 3,120,042,088
PLAT 11 46,317,300 1.65 324,221,100
GPSC 5 26,853,500 1.79 913,019,000
DTAC 5 43,727,600 1.85 1,792,831,600
มูลค่ารวม: 29,759,529,401 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com