ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 4 10,347,000 1.97 2,255,646,000
AMATA 9 21,518,400 2.02 537,960,000
BJC 6 79,025,650 1.98 4,543,974,875
GPSC 5 26,220,100 1.75 1,566,650,975
M 8 17,126,000 1.87 1,408,613,500
SAMTEL 3 12,474,200 2.02 165,906,860
BAFS 19 6,924,300 1.09 321,979,950
SCCC 15 1,672,200 0.56 469,888,200
THREL 3 21,065,600 3.51 229,615,040
BR 4 38,691,400 4.24 286,316,360
PF 10 177,289,866 2.05 156,015,082
BAFS 19 6,775,700 1.06 315,070,050
BJC 6 73,847,150 1.85 4,246,211,125
BLA 6 63,660,360 3.73 2,450,923,860
AMATA 13 17,756,200 1.66 443,905,000
M 8 17,126,000 1.87 1,408,613,500
PLAT 11 46,317,300 1.65 370,538,400
SC 5 116,493,812 2.79 447,336,238
CPALL 27 54,925,100 0.61 4,119,382,500
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 271,259,580
THREL 4 21,065,600 3.51 229,615,040
BANPU 6 105,699,700 2.09 1,807,464,870
SCC 16 6,787,950 0.57 3,244,640,100
KTB 8 96,044,900 0.69 1,863,271,060
PF 10 177,289,866 2.05 156,015,082
SAMART 4 39,989,900 3.97 479,878,800
SYMC 11 7,943,866 2.44 70,303,214
GLOBAL 9 71,209,738 1.95 1,196,323,598
BLA 6 63,660,360 3.73 2,450,923,860
SAMTEL 3 12,333,400 2 164,034,220
BR 4 37,394,800 4.09 276,721,520
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 271,259,580
AAV 9 150,151,700 3.1 930,940,540
CPALL 26 54,925,100 0.61 4,119,382,500
EA 8 66,246,200 1.78 3,212,940,700
SC 5 116,493,812 2.79 447,336,238
M 7 17,126,000 1.87 1,408,613,500
BA 9 40,394,500 1.92 690,745,950
THREL 5 21,065,600 3.51 229,615,040
BAFS 19 6,775,700 1.06 315,070,050
AMATA 13 15,602,200 1.46 390,055,000
EGCO 4 9,133,200 1.73 1,991,037,600
BJC 5 73,847,150 1.85 4,246,211,125
PLAT 11 46,317,300 1.65 370,538,400
GPSC 5 26,853,500 1.79 1,604,496,625
DTAC 5 43,727,600 1.85 1,989,605,800
มูลค่ารวม: 60,172,847,108 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com