ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 19 137,517,500 0.89 3,541,075,625
BLA 7 57,868,560 3.39 1,837,326,780
BR 5 30,651,700 3.36 159,388,840
BJC 5 82,603,450 2.07 4,832,301,825
GRAMMY 4 24,437,800 2.98 194,280,510
SC 5 116,493,812 2.79 407,728,342
CPALL 25 58,201,300 0.65 3,957,688,400
CPF 17 61,985,700 0.72 1,565,138,925
M 6 22,902,700 2.49 1,654,720,075
AAV 3 223,883,300 4.62 980,608,854
BA 9 54,552,400 2.6 703,725,960
EGCO 5 10,411,400 1.98 2,509,147,400
GLOBAL 10 56,111,024 1.46 1,088,553,866
BH 12 5,344,700 0.73 956,701,300
GUNKUL 5 163,719,700 2.21 468,238,342
BAFS 15 7,542,500 1.18 258,330,625
THREL 2 32,447,500 5.41 266,069,500
PLAT 11 43,679,000 1.56 353,799,900
TMB 6 545,805,300 1.25 1,222,603,872
GPSC 7 21,926,300 1.46 1,463,580,525
SCCC 15 1,672,200 0.56 418,050,000
DTAC 6 22,904,400 0.97 1,070,780,700
มูลค่ารวม: 29,909,840,166 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com