ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 10 177,289,866 2.05 156,015,082
BAFS 19 6,775,700 1.06 293,049,025
BJC 6 73,847,150 1.85 3,470,816,050
BLA 6 63,660,360 3.73 2,912,461,470
AMATA 13 17,756,200 1.66 316,060,360
M 8 17,126,000 1.87 1,074,656,500
PLAT 11 46,317,300 1.65 319,589,370
SC 5 116,493,812 2.79 393,749,085
CPALL 27 54,925,100 0.61 3,405,356,200
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 285,922,260
THREL 4 21,065,600 3.51 173,791,200
BANPU 6 105,699,700 2.09 1,839,174,780
SCC 16 6,787,950 0.57 3,448,278,600
KTB 8 96,044,900 0.69 1,796,039,630
PF 10 177,289,866 2.05 156,015,082
SAMART 4 39,989,900 3.97 591,850,520
SYMC 11 7,943,866 2.44 92,943,232
GLOBAL 9 71,209,738 1.95 1,046,783,149
BLA 6 63,660,360 3.73 2,912,461,470
SAMTEL 3 12,333,400 2 159,100,860
BR 4 37,394,800 4.09 265,503,080
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 285,922,260
AAV 9 150,151,700 3.1 953,463,295
CPALL 26 54,925,100 0.61 3,405,356,200
EA 8 66,246,200 1.78 2,467,670,950
SC 5 116,493,812 2.79 393,749,085
M 7 17,126,000 1.87 1,074,656,500
BA 9 40,394,500 1.92 747,298,250
THREL 5 21,065,600 3.51 173,791,200
BAFS 19 6,775,700 1.06 293,049,025
AMATA 13 15,602,200 1.46 277,719,160
EGCO 4 9,133,200 1.73 1,963,638,000
BJC 5 73,847,150 1.85 3,470,816,050
PLAT 11 46,317,300 1.65 319,589,370
GPSC 5 26,853,500 1.79 986,866,125
DTAC 5 43,727,600 1.85 2,306,630,900
มูลค่ารวม: 44,229,833,374 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com