ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 19 137,517,500 0.89 3,609,834,375
BLA 7 57,868,560 3.39 2,010,932,460
BR 5 30,651,700 3.36 191,573,125
BJC 5 82,603,450 2.07 4,791,000,100
GRAMMY 4 24,437,800 2.98 219,940,200
SC 5 116,493,812 2.79 431,027,104
CPALL 25 58,201,300 0.65 4,699,754,975
CPF 17 61,985,700 0.72 1,537,245,360
M 6 22,902,700 2.49 1,763,507,900
AAV 3 223,883,300 4.62 1,309,717,305
BA 9 54,552,400 2.6 812,830,760
EGCO 5 10,411,400 1.98 2,415,444,800
GLOBAL 10 56,111,024 1.46 925,831,896
BH 12 5,344,700 0.73 1,010,148,300
GUNKUL 5 163,719,700 2.21 523,903,040
BAFS 15 7,542,500 1.18 279,072,500
THREL 2 32,447,500 5.41 270,936,625
PLAT 11 43,679,000 1.56 347,248,050
TMB 6 545,805,300 1.25 1,342,681,038
GPSC 7 21,926,300 1.46 1,660,917,225
SCCC 15 1,672,200 0.56 397,983,600
DTAC 6 22,904,400 0.97 1,065,054,600
มูลค่ารวม: 31,616,585,338 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com