ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 4 10,347,000 1.97 2,379,810,000
AMATA 9 21,518,400 2.02 454,038,240
BJC 6 79,025,650 1.98 4,129,090,213
GPSC 5 26,220,100 1.75 1,442,105,500
M 8 17,126,000 1.87 1,121,753,000
SAMTEL 3 12,474,200 2.02 184,618,160
BAFS 19 6,924,300 1.09 332,366,400
SCCC 15 1,672,200 0.56 469,888,200
THREL 3 21,065,600 3.51 188,537,120
BR 4 38,691,400 4.24 309,531,200
PF 10 177,289,866 2.05 164,879,575
BAFS 19 6,775,700 1.06 325,233,600
BJC 6 73,847,150 1.85 3,858,513,588
BLA 6 63,660,360 3.73 2,435,008,770
AMATA 13 17,756,200 1.66 374,655,820
M 8 17,126,000 1.87 1,121,753,000
PLAT 11 46,317,300 1.65 414,539,835
SC 5 116,493,812 2.79 398,408,837
CPALL 27 54,925,100 0.61 3,748,638,075
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 312,803,840
THREL 4 21,065,600 3.51 188,537,120
BANPU 6 105,699,700 2.09 1,828,604,810
SCC 16 6,787,950 0.57 3,312,519,600
KTB 8 96,044,900 0.69 1,796,039,630
PF 10 177,289,866 2.05 164,879,575
SAMART 4 39,989,900 3.97 503,872,740
SYMC 11 7,943,866 2.44 92,943,232
GLOBAL 9 71,209,738 1.95 1,210,565,546
BLA 6 63,660,360 3.73 2,435,008,770
SAMTEL 3 12,333,400 2 182,534,320
BR 4 37,394,800 4.09 299,158,400
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 312,803,840
AAV 9 150,151,700 3.1 953,463,295
CPALL 26 54,925,100 0.61 3,748,638,075
EA 8 66,246,200 1.78 2,616,724,900
SC 5 116,493,812 2.79 398,408,837
M 7 17,126,000 1.87 1,121,753,000
BA 9 40,394,500 1.92 743,258,800
THREL 5 21,065,600 3.51 188,537,120
BAFS 19 6,775,700 1.06 325,233,600
AMATA 13 15,602,200 1.46 329,206,420
EGCO 4 9,133,200 1.73 2,100,636,000
BJC 5 73,847,150 1.85 3,858,513,588
PLAT 11 46,317,300 1.65 414,539,835
GPSC 5 26,853,500 1.79 1,476,942,500
DTAC 5 43,727,600 1.85 2,295,699,000
มูลค่ารวม: 57,065,195,526 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com