ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 19 137,517,500 0.89 3,094,143,750
BLA 7 57,868,560 3.39 868,028,400
BR 5 30,651,700 3.36 64,981,604
BJC 5 82,603,450 2.07 3,510,646,625
GRAMMY 4 24,437,800 2.98 216,274,530
SC 5 116,493,812 2.79 235,317,500
CPALL 25 58,201,300 0.65 4,103,191,650
CPF 17 61,985,700 0.72 1,952,549,550
M 6 22,902,700 2.49 1,305,453,900
AAV 3 223,883,300 4.62 441,050,101
BA 9 54,552,400 2.6 313,676,300
EGCO 5 10,411,400 1.98 2,873,546,400
GLOBAL 10 56,111,024 1.46 819,220,950
BH 12 5,344,700 0.73 641,364,000
GUNKUL 5 163,719,700 2.21 464,963,948
BAFS 15 7,542,500 1.18 0
THREL 2 32,447,500 5.41 85,661,400
PLAT 11 43,679,000 1.56 0
TMB 6 545,805,300 1.25 627,676,095
GPSC 7 21,926,300 1.46 1,655,435,650
SCCC 15 1,672,200 0.56 210,697,200
DTAC 6 22,904,400 0.97 0
มูลค่ารวม: 23,483,879,554 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com