ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 10 177,289,866 2.05 148,923,487
BAFS 19 6,775,700 1.06 298,130,800
BJC 6 73,847,150 1.85 3,267,736,388
BLA 6 63,660,360 3.73 2,785,140,750
AMATA 13 17,756,200 1.66 307,182,260
M 8 17,126,000 1.87 1,036,123,000
PLAT 11 46,317,300 1.65 338,116,290
SC 5 116,493,812 2.79 372,780,198
CPALL 27 54,925,100 0.61 3,364,162,375
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 268,815,800
THREL 4 21,065,600 3.51 182,217,440
BANPU 6 105,699,700 2.09 1,765,184,990
SCC 16 6,787,950 0.57 3,366,823,200
KTB 8 96,044,900 0.69 1,719,203,710
PF 10 177,289,866 2.05 148,923,487
SAMART 4 39,989,900 3.97 515,869,710
SYMC 11 7,943,866 2.44 89,765,686
GLOBAL 9 71,209,738 1.95 932,847,568
BLA 6 63,660,360 3.73 2,785,140,750
SAMTEL 3 12,333,400 2 155,400,840
BR 4 37,394,800 4.09 269,242,560
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 268,815,800
AAV 9 150,151,700 3.1 908,417,785
CPALL 26 54,925,100 0.61 3,364,162,375
EA 8 66,246,200 1.78 2,335,178,550
SC 5 116,493,812 2.79 372,780,198
M 7 17,126,000 1.87 1,036,123,000
BA 9 40,394,500 1.92 727,101,000
THREL 5 21,065,600 3.51 182,217,440
BAFS 19 6,775,700 1.06 298,130,800
AMATA 13 15,602,200 1.46 269,918,060
EGCO 4 9,133,200 1.73 2,091,502,800
BJC 5 73,847,150 1.85 3,267,736,388
PLAT 11 46,317,300 1.65 338,116,290
GPSC 5 26,853,500 1.79 1,067,426,625
DTAC 5 43,727,600 1.85 2,295,699,000
มูลค่ารวม: 42,941,057,400 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com