ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 19 137,517,500 0.89 3,472,316,875
BLA 7 57,868,560 3.39 1,895,195,340
BR 5 30,651,700 3.36 121,380,732
BJC 5 82,603,450 2.07 4,171,474,225
GRAMMY 4 24,437,800 2.98 184,505,390
SC 5 116,493,812 2.79 379,769,827
CPALL 25 58,201,300 0.65 3,986,789,050
CPF 17 61,985,700 0.72 1,524,848,220
M 6 22,902,700 2.49 1,643,268,725
AAV 3 223,883,300 4.62 917,921,530
BA 9 54,552,400 2.6 654,628,800
EGCO 5 10,411,400 1.98 2,477,913,200
GLOBAL 10 56,111,024 1.46 1,099,776,070
BH 12 5,344,700 0.73 996,786,550
GUNKUL 5 163,719,700 2.21 504,256,676
BAFS 15 7,542,500 1.18 243,245,625
THREL 2 32,447,500 5.41 231,999,625
PLAT 11 43,679,000 1.56 331,960,400
TMB 6 545,805,300 1.25 1,266,268,296
GPSC 7 21,926,300 1.46 1,200,464,925
SCCC 15 1,672,200 0.56 396,311,400
DTAC 6 22,904,400 0.97 1,070,780,700
มูลค่ารวม: 28,771,862,182 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com