ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 19 137,517,500 0.89 2,874,115,750
BLA 7 57,868,560 3.39 2,560,683,780
BR 5 30,651,700 3.36 220,692,240
BJC 5 82,603,450 2.07 4,171,474,225
GRAMMY 4 24,437,800 2.98 273,703,360
SC 5 116,493,812 2.79 382,099,703
CPALL 25 58,201,300 0.65 3,666,681,900
CPF 17 61,985,700 0.72 1,704,606,750
M 6 22,902,700 2.49 1,368,436,325
AAV 3 223,883,300 4.62 1,376,882,295
BA 9 54,552,400 2.6 1,014,674,640
EGCO 5 10,411,400 1.98 2,425,856,200
GLOBAL 10 56,111,024 1.46 841,665,360
BH 12 5,344,700 0.73 1,149,110,500
GUNKUL 5 163,719,700 2.21 664,701,982
BAFS 15 7,542,500 1.18 335,641,250
THREL 2 32,447,500 5.41 293,649,875
PLAT 11 43,679,000 1.56 336,328,300
TMB 6 545,805,300 1.25 1,288,100,508
GPSC 7 21,926,300 1.46 871,570,425
SCCC 15 1,672,200 0.56 486,610,200
DTAC 6 22,904,400 0.97 1,339,907,400
มูลค่ารวม: 29,647,192,968 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com