ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCC 15 7,790,350 0.65 3,864,013,600
BDMS 19 140,226,000 0.91 3,127,039,800
BLA 7 62,079,560 3.64 3,057,418,330
GRAMMY 5 24,437,800 2.98 251,709,340
SAMART 4 30,850,400 3.07 425,735,520
SAMTEL 4 12,333,400 2 133,200,720
GLOBAL 7 86,009,275 2.47 1,522,364,168
AAV 5 234,682,000 4.84 1,525,433,000
EGCO 5 10,106,400 1.92 2,011,173,600
PF 7 177,289,866 2.31 159,560,879
SC 5 110,724,412 2.65 389,749,930
KKP 18 8,958,500 1.06 501,676,000
BA 8 51,589,600 2.46 1,150,448,080
BEM 14 113,759,200 0.74 841,818,080
CBG 8 23,856,100 2.39 1,836,919,700
M 6 17,531,700 1.93 994,923,975
THREL 4 21,065,600 3.51 205,389,600
BJC 4 45,341,200 2.85 2,210,383,500
SYMC 10 7,332,800 2.44 65,261,920
PLAT 16 20,590,700 0.74 143,105,365
BTS 16 75,311,100 0.63 636,378,795
มูลค่ารวม: 25,053,703,902 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com