ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 18 6,805,525 1.07 292,637,575
SC 11 41,499,625 0.99 141,928,718
AIT 20 1,760,100 0.85 49,282,800
SAMART 22 5,409,500 0.54 83,847,250
SYMC 14 3,735,333 1.15 43,703,396
PRANDA 13 9,435,800 2.3 39,441,644
SC 11 41,499,625 0.99 141,928,718
ASK 4 16,533,020 4.7 350,500,024
TK 14 4,490,600 0.9 50,743,780
ASP 11 26,329,000 1.25 95,837,560
BAFS 18 6,805,525 1.07 292,637,575
AIT 21 1,760,100 0.85 49,282,800
มูลค่ารวม: 1,631,771,839 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 5,106,400 0.51 79,149,200
PRANDA 11 9,435,800 2.3 39,441,644
EGCO 16 2,815,100 0.53 605,246,500
SC 13 31,480,925 0.75 107,664,764
ASP 13 27,002,300 1.28 98,288,372
ASK 4 16,238,320 4.61 344,252,384
SYMC 13 3,448,000 1.15 40,341,600
TK 15 4,490,600 0.9 50,743,780
BAFS 17 6,082,625 0.95 261,552,875
AIT 20 1,760,100 0.85 49,282,800
มูลค่ารวม: 1,675,963,919 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com