ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 11 23,269,800 1.11 39,093,264
SC 11 41,499,625 0.99 83,829,243
BAFS 18 7,220,125 1.13 0
TK 20 3,773,400 0.75 30,564,540
AIT 20 1,760,100 0.85 30,625,740
ASK 4 16,533,020 4.7 304,207,568
มูลค่ารวม: 488,320,355 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 15 1,882,133 0.58 5,684,042
ASP 11 23,269,800 1.11 39,093,264
AIT 20 1,760,100 0.85 30,625,740
TK 14 4,490,600 0.9 36,373,860
BAFS 17 7,311,025 1.15 0
BAFS 18 6,805,525 1.07 0
SC 11 41,499,625 0.99 83,829,243
AIT 20 1,760,100 0.85 30,625,740
SAMART 22 5,409,500 0.54 29,211,300
SYMC 14 3,735,333 1.15 11,280,706
PRANDA 13 9,435,800 2.3 0
SC 11 41,499,625 0.99 83,829,243
ASK 4 16,533,020 4.7 304,207,568
TK 14 4,490,600 0.9 36,373,860
ASP 11 26,329,000 1.25 44,232,720
BAFS 18 6,805,525 1.07 0
AIT 21 1,760,100 0.85 30,625,740
มูลค่ารวม: 765,993,024 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com