ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 18 6,805,525 1.07 335,172,106
SC 11 41,499,625 0.99 136,118,770
AIT 20 1,760,100 0.85 49,282,800
SAMART 22 5,409,500 0.54 76,814,900
SYMC 14 3,735,333 1.15 44,450,463
PRANDA 13 9,435,800 2.3 39,064,212
SC 11 41,499,625 0.99 136,118,770
ASK 4 16,533,020 4.7 350,500,024
TK 14 4,490,600 0.9 50,294,720
ASP 11 26,329,000 1.25 96,364,140
BAFS 18 6,805,525 1.07 335,172,106
AIT 21 1,760,100 0.85 49,282,800
มูลค่ารวม: 1,698,635,811 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 5,106,400 0.51 72,510,880
PRANDA 11 9,435,800 2.3 39,064,212
EGCO 16 2,815,100 0.53 608,061,600
SC 13 31,480,925 0.75 103,257,434
ASP 13 27,002,300 1.28 98,828,418
ASK 4 16,238,320 4.61 344,252,384
SYMC 13 3,448,000 1.15 41,031,200
TK 15 4,490,600 0.9 50,294,720
BAFS 17 6,082,625 0.95 299,569,281
AIT 20 1,760,100 0.85 49,282,800
มูลค่ารวม: 1,706,152,929 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com