ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 11 23,269,800 1.11 89,821,428
SC 11 41,499,625 0.99 151,888,628
BAFS 18 7,220,125 1.13 256,314,438
TK 20 3,773,400 0.75 44,903,460
AIT 20 1,760,100 0.85 43,826,490
ASK 4 16,533,020 4.7 376,952,856
มูลค่ารวม: 963,707,299 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 15 1,882,133 0.58 9,692,985
ASP 11 23,269,800 1.11 89,821,428
AIT 20 1,760,100 0.85 43,826,490
TK 14 4,490,600 0.9 53,438,140
BAFS 17 7,311,025 1.15 259,541,388
BAFS 18 6,805,525 1.07 241,596,138
SC 11 41,499,625 0.99 151,888,628
AIT 20 1,760,100 0.85 43,826,490
SAMART 22 5,409,500 0.54 43,005,525
SYMC 14 3,735,333 1.15 19,236,965
PRANDA 13 9,435,800 2.3 0
SC 11 41,499,625 0.99 151,888,628
ASK 4 16,533,020 4.7 376,952,856
TK 14 4,490,600 0.9 53,438,140
ASP 11 26,329,000 1.25 101,629,940
BAFS 18 6,805,525 1.07 241,596,138
AIT 21 1,760,100 0.85 43,826,490
มูลค่ารวม: 1,925,206,366 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com