ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 22 5,409,500 0.54 81,142,500
SYMC 14 3,735,333 1.15 44,450,463
PRANDA 13 9,435,800 2.3 40,196,508
SC 11 41,499,625 0.99 154,378,605
ASK 4 16,533,020 4.7 342,233,514
TK 14 4,490,600 0.9 48,498,480
ASP 11 26,329,000 1.25 91,624,920
BAFS 18 6,805,525 1.07 273,922,381
AIT 21 1,760,100 0.85 46,202,625
มูลค่ารวม: 1,122,649,996 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 5,106,400 0.51 76,596,000
PRANDA 11 9,435,800 2.3 40,196,508
EGCO 16 2,815,100 0.53 624,952,200
SC 13 31,480,925 0.75 117,109,041
ASP 13 27,002,300 1.28 93,968,004
ASK 4 16,238,320 4.61 336,133,224
SYMC 13 3,448,000 1.15 41,031,200
TK 15 4,490,600 0.9 48,498,480
BAFS 17 6,082,625 0.95 244,825,656
AIT 20 1,760,100 0.85 46,202,625
มูลค่ารวม: 1,669,512,938 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MK 7 20,315,600 2.36 82,887,648
PRANDA 11 9,435,800 2.3 40,196,508
SC 16 24,538,600 0.66 91,283,592
ASK 4 14,829,620 4.21 306,973,134
TK 10 4,490,600 0.9 48,498,480
AIT 22 1,760,100 0.85 46,202,625
BAFS 17 4,878,900 0.96 196,375,725
SYMC 12 3,448,000 1.15 41,031,200
มูลค่ารวม: 853,448,912 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com