ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 5,106,400 0.51 73,021,520
PRANDA 11 9,435,800 2.3 38,875,496
EGCO 16 2,815,100 0.53 577,095,500
SC 13 31,480,925 0.75 117,738,660
ASP 13 27,002,300 1.28 96,128,188
ASK 4 16,238,320 4.61 336,133,224
SYMC 13 3,448,000 1.15 38,617,600
TK 15 4,490,600 0.9 50,743,780
BAFS 17 6,082,625 0.95 228,098,438
AIT 20 1,760,100 0.85 52,803,000
มูลค่ารวม: 1,609,255,405 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MK 7 20,315,600 2.36 83,293,960
PRANDA 11 9,435,800 2.3 38,875,496
SC 16 24,538,600 0.66 91,774,364
ASK 4 14,829,620 4.21 306,973,134
TK 10 4,490,600 0.9 50,743,780
AIT 22 1,760,100 0.85 52,803,000
BAFS 17 4,878,900 0.96 182,958,750
SYMC 12 3,448,000 1.15 38,617,600
มูลค่ารวม: 846,040,084 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 21 1,760,100 0.85 52,803,000
MK 11 17,318,400 2.01 71,005,440
SAMART 12 8,350,000 0.83 119,405,000
PRANDA 12 9,435,800 2.3 38,875,496
SC 14 26,167,100 0.7 97,864,954
PJW 4 17,166,600 3.11 54,246,456
BAFS 16 4,762,600 0.93 178,597,500
AIT 21 1,760,100 0.85 52,803,000
SYMC 13 3,448,000 1.15 38,617,600
TK 8 4,869,200 0.97 55,021,960
มูลค่ารวม: 759,240,406 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com