ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 11 23,269,800 1.11 88,890,636
AIT 20 1,760,100 0.85 51,922,950
TK 14 4,490,600 0.9 65,562,760
BAFS 17 7,311,025 1.15 272,335,681
BAFS 18 6,805,525 1.07 253,505,806
SC 11 41,499,625 0.99 158,528,568
AIT 20 1,760,100 0.85 51,922,950
SAMART 22 5,409,500 0.54 48,955,975
SYMC 14 3,735,333 1.15 31,563,564
PRANDA 13 9,435,800 2.3 0
SC 11 41,499,625 0.99 158,528,568
ASK 4 16,533,020 4.7 363,726,440
TK 14 4,490,600 0.9 65,562,760
ASP 11 26,329,000 1.25 100,576,780
BAFS 18 6,805,525 1.07 253,505,806
AIT 21 1,760,100 0.85 51,922,950
มูลค่ารวม: 2,017,012,194 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 5,106,400 0.51 46,212,920
PRANDA 11 9,435,800 2.3 0
EGCO 16 2,815,100 0.53 658,733,400
SC 13 31,480,925 0.75 120,257,134
ASP 13 27,002,300 1.28 103,148,786
ASK 4 16,238,320 4.61 357,243,040
SYMC 13 3,448,000 1.15 29,135,600
TK 15 4,490,600 0.9 65,562,760
BAFS 17 6,082,625 0.95 226,577,781
AIT 20 1,760,100 0.85 51,922,950
มูลค่ารวม: 1,658,794,371 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com