ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 11 23,269,800 1.11 86,098,260
SC 11 41,499,625 0.99 136,118,770
BAFS 18 7,220,125 1.13 321,295,563
TK 20 3,773,400 0.75 44,148,780
AIT 20 1,760,100 0.85 48,402,750
ASK 4 16,533,020 4.7 353,806,628
มูลค่ารวม: 989,870,751 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 15 1,882,133 0.58 21,644,530
ASP 11 23,269,800 1.11 86,098,260
AIT 20 1,760,100 0.85 48,402,750
TK 14 4,490,600 0.9 52,540,020
BAFS 17 7,311,025 1.15 325,340,613
BAFS 18 6,805,525 1.07 302,845,863
SC 11 41,499,625 0.99 136,118,770
AIT 20 1,760,100 0.85 48,402,750
SAMART 22 5,409,500 0.54 74,110,150
SYMC 14 3,735,333 1.15 42,956,330
PRANDA 13 9,435,800 2.3 37,931,916
SC 11 41,499,625 0.99 136,118,770
ASK 4 16,533,020 4.7 353,806,628
TK 14 4,490,600 0.9 52,540,020
ASP 11 26,329,000 1.25 97,417,300
BAFS 18 6,805,525 1.07 302,845,863
AIT 21 1,760,100 0.85 48,402,750
มูลค่ารวม: 2,167,523,281 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com