ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 11 23,269,800 1.11 93,079,200
AIT 20 1,760,100 0.85 50,162,850
TK 14 4,490,600 0.9 76,340,200
BAFS 17 7,311,025 1.15 343,618,175
BAFS 18 6,805,525 1.07 319,859,675
SC 11 41,499,625 0.99 148,568,658
AIT 20 1,760,100 0.85 50,162,850
SAMART 22 5,409,500 0.54 66,536,850
SYMC 14 3,735,333 1.15 32,870,930
PRANDA 13 9,435,800 2.3 38,120,632
SC 11 41,499,625 0.99 148,568,658
ASK 4 16,533,020 4.7 400,099,084
TK 14 4,490,600 0.9 76,340,200
ASP 11 26,329,000 1.25 105,316,000
BAFS 18 6,805,525 1.07 319,859,675
AIT 21 1,760,100 0.85 50,162,850
มูลค่ารวม: 2,319,666,486 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 5,106,400 0.51 62,808,720
PRANDA 11 9,435,800 2.3 38,120,632
EGCO 16 2,815,100 0.53 622,137,100
SC 13 31,480,925 0.75 112,701,712
ASP 13 27,002,300 1.28 108,009,200
ASK 4 16,238,320 4.61 392,967,344
SYMC 13 3,448,000 1.15 30,342,400
TK 15 4,490,600 0.9 76,340,200
BAFS 17 6,082,625 0.95 285,883,375
AIT 20 1,760,100 0.85 50,162,850
มูลค่ารวม: 1,779,473,533 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com