ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 11 23,269,800 1.11 78,186,528
SC 11 41,499,625 0.99 131,138,815
BAFS 18 7,220,125 1.13 240,069,156
TK 20 3,773,400 0.75 34,526,610
AIT 20 1,760,100 0.85 35,202,000
ASK 4 16,533,020 4.7 398,445,782
มูลค่ารวม: 917,568,891 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 15 1,882,133 0.58 9,692,985
ASP 11 23,269,800 1.11 78,186,528
AIT 20 1,760,100 0.85 35,202,000
TK 14 4,490,600 0.9 41,088,990
BAFS 17 7,311,025 1.15 243,091,581
BAFS 18 6,805,525 1.07 226,283,706
SC 11 41,499,625 0.99 131,138,815
AIT 20 1,760,100 0.85 35,202,000
SAMART 22 5,409,500 0.54 34,620,800
SYMC 14 3,735,333 1.15 19,236,965
PRANDA 13 9,435,800 2.3 0
SC 11 41,499,625 0.99 131,138,815
ASK 4 16,533,020 4.7 398,445,782
TK 14 4,490,600 0.9 41,088,990
ASP 11 26,329,000 1.25 88,465,440
BAFS 18 6,805,525 1.07 226,283,706
AIT 21 1,760,100 0.85 35,202,000
มูลค่ารวม: 1,774,369,104 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com