ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 11 23,269,800 1.11 88,890,636
SC 11 41,499,625 0.99 147,738,665
BAFS 18 7,220,125 1.13 249,094,313
TK 20 3,773,400 0.75 43,016,760
AIT 20 1,760,100 0.85 38,722,200
ASK 4 16,533,020 4.7 390,179,272
มูลค่ารวม: 957,641,846 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 15 1,882,133 0.58 10,916,371
ASP 11 23,269,800 1.11 88,890,636
AIT 20 1,760,100 0.85 38,722,200
TK 14 4,490,600 0.9 51,192,840
BAFS 17 7,311,025 1.15 252,230,363
BAFS 18 6,805,525 1.07 234,790,613
SC 11 41,499,625 0.99 147,738,665
AIT 20 1,760,100 0.85 38,722,200
SAMART 22 5,409,500 0.54 44,628,375
SYMC 14 3,735,333 1.15 21,664,931
PRANDA 13 9,435,800 2.3 0
SC 11 41,499,625 0.99 147,738,665
ASK 4 16,533,020 4.7 390,179,272
TK 14 4,490,600 0.9 51,192,840
ASP 11 26,329,000 1.25 100,576,780
BAFS 18 6,805,525 1.07 234,790,613
AIT 21 1,760,100 0.85 38,722,200
มูลค่ารวม: 1,892,697,563 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com