ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 5,106,400 0.51 70,468,320
PRANDA 11 9,435,800 2.3 39,630,360
EGCO 16 2,815,100 0.53 560,204,900
SC 13 31,480,925 0.75 110,812,856
ASP 13 27,002,300 1.28 100,448,556
ASK 4 16,238,320 4.61 378,352,856
SYMC 13 3,448,000 1.15 30,687,200
TK 15 4,490,600 0.9 51,192,840
BAFS 17 6,082,625 0.95 223,536,469
AIT 20 1,760,100 0.85 45,322,575
มูลค่ารวม: 1,610,656,932 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MK 7 20,315,600 2.36 81,262,400
PRANDA 11 9,435,800 2.3 39,630,360
SC 16 24,538,600 0.66 86,375,872
ASK 4 14,829,620 4.21 345,530,146
TK 10 4,490,600 0.9 51,192,840
AIT 22 1,760,100 0.85 45,322,575
BAFS 17 4,878,900 0.96 179,299,575
SYMC 12 3,448,000 1.15 30,687,200
มูลค่ารวม: 859,300,968 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 21 1,760,100 0.85 45,322,575
MK 11 17,318,400 2.01 69,273,600
SAMART 12 8,350,000 0.83 115,230,000
PRANDA 12 9,435,800 2.3 39,630,360
SC 14 26,167,100 0.7 92,108,192
PJW 4 17,166,600 3.11 55,276,452
BAFS 16 4,762,600 0.93 175,025,550
AIT 21 1,760,100 0.85 45,322,575
SYMC 13 3,448,000 1.15 30,687,200
TK 8 4,869,200 0.97 55,508,880
มูลค่ารวม: 723,385,384 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com