ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 11 23,269,800 1.11 96,802,368
AIT 20 1,760,100 0.85 55,003,125
TK 14 4,490,600 0.9 70,951,480
BAFS 17 7,311,025 1.15 328,996,125
BAFS 18 6,805,525 1.07 306,248,625
SC 11 41,499,625 0.99 165,998,500
AIT 20 1,760,100 0.85 55,003,125
SAMART 22 5,409,500 0.54 62,750,200
SYMC 14 3,735,333 1.15 32,870,930
PRANDA 13 9,435,800 2.3 41,706,236
SC 11 41,499,625 0.99 165,998,500
ASK 4 16,533,020 4.7 390,179,272
TK 14 4,490,600 0.9 70,951,480
ASP 11 26,329,000 1.25 109,528,640
BAFS 18 6,805,525 1.07 306,248,625
AIT 21 1,760,100 0.85 55,003,125
มูลค่ารวม: 2,314,240,356 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 5,106,400 0.51 59,234,240
PRANDA 11 9,435,800 2.3 41,706,236
EGCO 16 2,815,100 0.53 613,691,800
SC 13 31,480,925 0.75 125,923,700
ASP 13 27,002,300 1.28 112,329,568
ASK 4 16,238,320 4.61 383,224,352
SYMC 13 3,448,000 1.15 30,342,400
TK 15 4,490,600 0.9 70,951,480
BAFS 17 6,082,625 0.95 273,718,125
AIT 20 1,760,100 0.85 55,003,125
มูลค่ารวม: 1,766,125,026 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com