ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 14 16,373,900 0.78 63,203,254
SC 13 30,362,337 0.73 111,126,153
BAFS 22 5,532,050 0.87 196,387,775
TK 22 2,763,900 0.55 32,890,410
AIT 21 1,674,000 0.81 41,682,600
ASK 6 11,176,684 3.18 254,828,395
มูลค่ารวม: 700,118,588 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 13 16,373,900 0.78 63,203,254
AIT 21 1,674,000 0.81 41,682,600
TK 20 3,192,800 0.64 37,994,320
BAFS 23 5,532,050 0.87 196,387,775
BAFS 22 5,517,550 0.87 195,873,025
SC 15 30,362,337 0.73 111,126,153
AIT 21 1,674,000 0.81 41,682,600
SYMC 16 2,792,075 0.86 14,379,186
PRANDA 15 7,809,700 1.91 0
SC 15 30,362,337 0.73 111,126,153
ASK 6 11,176,684 3.18 254,828,395
TK 20 3,192,800 0.64 37,994,320
ASP 15 16,373,900 0.78 63,203,254
BAFS 23 5,517,550 0.87 195,873,025
AIT 22 1,674,000 0.81 41,682,600
มูลค่ารวม: 1,407,036,661 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com