ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 14 16,373,900 0.78 27,508,152
SC 13 30,362,337 0.73 61,331,921
BAFS 22 5,532,050 0.87 0
TK 22 2,763,900 0.55 22,387,590
AIT 21 1,674,000 0.81 29,127,600
ASK 6 11,176,684 3.18 205,650,986
มูลค่ารวม: 346,006,248 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 13 16,373,900 0.78 27,508,152
AIT 21 1,674,000 0.81 29,127,600
TK 20 3,192,800 0.64 25,861,680
BAFS 23 5,532,050 0.87 0
BAFS 22 5,517,550 0.87 0
SC 15 30,362,337 0.73 61,331,921
AIT 21 1,674,000 0.81 29,127,600
SYMC 16 2,792,075 0.86 8,432,067
PRANDA 15 7,809,700 1.91 0
SC 15 30,362,337 0.73 61,331,921
ASK 6 11,176,684 3.18 205,650,986
TK 20 3,192,800 0.64 25,861,680
ASP 15 16,373,900 0.78 27,508,152
BAFS 23 5,517,550 0.87 0
AIT 22 1,674,000 0.81 29,127,600
มูลค่ารวม: 530,869,358 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com