ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PRANDA 15 7,809,700 1.91 32,175,964
SC 15 30,119,237 0.72 112,645,946
ASP 17 16,373,900 0.78 58,291,084
ASK 6 10,761,384 3.06 222,760,649
SYMC 15 2,577,300 0.86 28,865,760
TK 23 3,192,800 0.64 36,078,640
BAFS 20 5,050,450 0.79 189,391,875
AIT 21 1,674,000 0.81 50,220,000
มูลค่ารวม: 730,429,918 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MK 13 10,599,400 1.23 43,457,540
PRANDA 14 7,809,700 1.91 32,175,964
SC 14 24,817,100 0.67 92,815,954
ASK 7 10,020,484 2.85 207,424,019
TK 18 3,192,800 0.64 36,078,640
AIT 24 1,674,000 0.81 50,220,000
BAFS 18 4,751,700 0.93 178,188,750
SYMC 15 2,577,300 0.86 28,865,760
มูลค่ารวม: 669,226,627 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 23 1,674,000 0.81 50,220,000
MK 10 18,324,900 2.13 75,132,090
SAMART 23 5,749,800 0.57 82,222,140
PRANDA 15 7,809,700 1.91 32,175,964
SC 16 24,817,100 0.67 92,815,954
PJW 5 13,621,900 2.47 43,045,204
BAFS 19 4,273,100 0.84 160,241,250
AIT 24 1,674,000 0.81 50,220,000
SYMC 18 2,232,300 0.74 25,001,760
TK 9 4,563,800 0.91 51,570,940
มูลค่ารวม: 662,645,302 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com