ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PRANDA 15 7,809,700 1.91 32,644,546
SC 15 30,119,237 0.72 106,019,714
ASP 17 16,373,900 0.78 60,255,952
ASK 6 10,761,384 3.06 251,816,386
SYMC 15 2,577,300 0.86 21,907,050
TK 23 3,192,800 0.64 35,759,360
BAFS 20 5,050,450 0.79 186,866,650
AIT 21 1,674,000 0.81 42,687,000
มูลค่ารวม: 737,956,658 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MK 13 10,599,400 1.23 41,761,636
PRANDA 14 7,809,700 1.91 32,644,546
SC 14 24,817,100 0.67 87,356,192
ASK 7 10,020,484 2.85 234,479,326
TK 18 3,192,800 0.64 35,759,360
AIT 24 1,674,000 0.81 42,687,000
BAFS 18 4,751,700 0.93 175,812,900
SYMC 15 2,577,300 0.86 21,907,050
มูลค่ารวม: 672,408,010 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 23 1,674,000 0.81 42,687,000
MK 10 18,324,900 2.13 72,200,106
SAMART 23 5,749,800 0.57 78,772,260
PRANDA 15 7,809,700 1.91 32,644,546
SC 16 24,817,100 0.67 87,356,192
PJW 5 13,621,900 2.47 44,134,956
BAFS 19 4,273,100 0.84 158,104,700
AIT 24 1,674,000 0.81 42,687,000
SYMC 18 2,232,300 0.74 18,974,550
TK 9 4,563,800 0.91 51,114,560
มูลค่ารวม: 628,675,870 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com