ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 14 16,373,900 0.78 60,583,430
SC 13 30,362,337 0.73 99,588,465
BAFS 22 5,532,050 0.87 246,176,225
TK 22 2,763,900 0.55 32,337,630
AIT 21 1,674,000 0.81 46,035,000
ASK 6 11,176,684 3.18 239,181,038
มูลค่ารวม: 723,901,788 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 13 16,373,900 0.78 60,583,430
AIT 21 1,674,000 0.81 46,035,000
TK 20 3,192,800 0.64 37,355,760
BAFS 23 5,532,050 0.87 246,176,225
BAFS 22 5,517,550 0.87 245,530,975
SC 15 30,362,337 0.73 99,588,465
AIT 21 1,674,000 0.81 46,035,000
SYMC 16 2,792,075 0.86 32,108,863
PRANDA 15 7,809,700 1.91 31,394,994
SC 15 30,362,337 0.73 99,588,465
ASK 6 11,176,684 3.18 239,181,038
TK 20 3,192,800 0.64 37,355,760
ASP 15 16,373,900 0.78 60,583,430
BAFS 23 5,517,550 0.87 245,530,975
AIT 22 1,674,000 0.81 46,035,000
มูลค่ารวม: 1,573,083,380 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com