ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PRANDA 15 7,809,700 1.91 34,675,068
SC 15 30,119,237 0.72 112,645,946
ASP 17 16,373,900 0.78 61,565,864
ASK 6 10,761,384 3.06 249,664,109
SYMC 15 2,577,300 0.86 31,185,330
TK 23 3,192,800 0.64 37,675,040
BAFS 20 5,050,450 0.79 189,391,875
AIT 21 1,674,000 0.81 46,453,500
มูลค่ารวม: 763,256,732 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MK 13 10,599,400 1.23 42,609,588
PRANDA 14 7,809,700 1.91 34,675,068
SC 14 24,817,100 0.67 92,815,954
ASK 7 10,020,484 2.85 232,475,229
TK 18 3,192,800 0.64 37,675,040
AIT 24 1,674,000 0.81 46,453,500
BAFS 18 4,751,700 0.93 178,188,750
SYMC 15 2,577,300 0.86 31,185,330
มูลค่ารวม: 696,078,459 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 23 1,674,000 0.81 46,453,500
MK 10 18,324,900 2.13 73,666,098
SAMART 23 5,749,800 0.57 78,197,280
PRANDA 15 7,809,700 1.91 34,675,068
SC 16 24,817,100 0.67 92,815,954
PJW 5 13,621,900 2.47 42,772,766
BAFS 19 4,273,100 0.84 160,241,250
AIT 24 1,674,000 0.81 46,453,500
SYMC 18 2,232,300 0.74 27,010,830
TK 9 4,563,800 0.91 53,852,840
มูลค่ารวม: 656,139,086 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com