ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 14 16,373,900 0.78 62,548,298
SC 13 30,362,337 0.73 108,089,920
BAFS 22 5,532,050 0.87 190,855,725
TK 22 2,763,900 0.55 31,508,460
AIT 21 1,674,000 0.81 36,828,000
ASK 6 11,176,684 3.18 263,769,742
มูลค่ารวม: 693,600,145 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 13 16,373,900 0.78 62,548,298
AIT 21 1,674,000 0.81 36,828,000
TK 20 3,192,800 0.64 36,397,920
BAFS 23 5,532,050 0.87 190,855,725
BAFS 22 5,517,550 0.87 190,355,475
SC 15 30,362,337 0.73 108,089,920
AIT 21 1,674,000 0.81 36,828,000
SYMC 16 2,792,075 0.86 16,194,035
PRANDA 15 7,809,700 1.91 0
SC 15 30,362,337 0.73 108,089,920
ASK 6 11,176,684 3.18 263,769,742
TK 20 3,192,800 0.64 36,397,920
ASP 15 16,373,900 0.78 62,548,298
BAFS 23 5,517,550 0.87 190,355,475
AIT 22 1,674,000 0.81 36,828,000
มูลค่ารวม: 1,376,086,728 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com