ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 20 11,673,300 0.55 43,191,210
ASK 9 5,754,752 1.64 123,151,693
มูลค่ารวม: 166,342,903 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 11 3,627,591 1.11 41,717,297
ASP 22 11,673,300 0.55 43,191,210
TK 16 4,352,400 0.87 50,923,080
SYMC 12 4,607,091 1.42 52,981,547
ASK 8 5,754,752 1.64 123,151,693
TK 15 4,352,400 0.87 50,923,080
ASP 20 11,673,300 0.55 43,191,210
มูลค่ารวม: 406,079,116 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 55,218,060
ASK 8 6,959,552 1.98 148,934,413
SYMC 12 4,252,700 1.42 48,906,050
TK 21 3,652,400 0.73 42,733,080
มูลค่ารวม: 295,791,603 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 150,986,673
ASP 15 13,300,000 0.63 49,210,000
TK 16 3,652,400 0.73 42,733,080
SYMC 13 3,331,900 1.11 38,316,850
มูลค่ารวม: 281,246,603 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 58,047,000
SAMART 19 6,720,300 0.67 92,068,110
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 68,855,940
ASP 19 12,000,000 0.57 44,400,000
AIT 15 2,110,800 1.02 58,047,000
SYMC 16 2,646,200 0.88 30,431,300
TK 11 4,129,200 0.83 48,311,640
มูลค่ารวม: 400,160,990 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com