ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 22 11,673,300 0.55 46,693,200
TK 16 4,352,400 0.87 73,990,800
SYMC 12 4,607,091 1.42 40,542,401
ASK 8 5,754,752 1.64 139,264,998
TK 15 4,352,400 0.87 73,990,800
ASP 20 11,673,300 0.55 46,693,200
มูลค่ารวม: 421,175,399 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 59,695,200
ASK 8 6,959,552 1.98 168,421,158
SYMC 12 4,252,700 1.42 37,423,760
TK 21 3,652,400 0.73 62,090,800
มูลค่ารวม: 327,630,918 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 170,741,938
ASP 15 13,300,000 0.63 53,200,000
TK 16 3,652,400 0.73 62,090,800
SYMC 13 3,331,900 1.11 29,320,720
มูลค่ารวม: 315,353,458 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 60,157,800
SAMART 19 6,720,300 0.67 82,659,690
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 67,879,260
ASP 19 12,000,000 0.57 48,000,000
AIT 15 2,110,800 1.02 60,157,800
SYMC 16 2,646,200 0.88 23,286,560
TK 11 4,129,200 0.83 70,196,400
มูลค่ารวม: 412,337,510 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com