ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 20 11,673,300 0.55 19,611,144
ASK 9 5,754,752 1.64 105,887,437
มูลค่ารวม: 125,498,581 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 11 3,627,591 1.11 10,955,325
ASP 22 11,673,300 0.55 19,611,144
TK 16 4,352,400 0.87 35,254,440
SYMC 12 4,607,091 1.42 13,913,415
ASK 8 5,754,752 1.64 105,887,437
TK 15 4,352,400 0.87 35,254,440
ASP 20 11,673,300 0.55 19,611,144
มูลค่ารวม: 240,487,344 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 25,071,984
ASK 8 6,959,552 1.98 128,055,757
SYMC 12 4,252,700 1.42 12,843,154
TK 21 3,652,400 0.73 29,584,440
มูลค่ารวม: 195,555,335 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 129,820,317
ASP 15 13,300,000 0.63 22,344,000
TK 16 3,652,400 0.73 29,584,440
SYMC 13 3,331,900 1.11 10,062,338
มูลค่ารวม: 191,811,095 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 36,727,920
SAMART 19 6,720,300 0.67 36,289,620
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 25,882,020
ASP 19 12,000,000 0.57 20,160,000
AIT 15 2,110,800 1.02 36,727,920
SYMC 16 2,646,200 0.88 7,991,524
TK 11 4,129,200 0.83 33,446,520
มูลค่ารวม: 197,225,524 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com