ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 20 11,673,300 0.55 39,222,288
ASK 9 5,754,752 1.64 138,689,523
มูลค่ารวม: 177,911,811 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 11 3,627,591 1.11 18,682,094
ASP 22 11,673,300 0.55 39,222,288
TK 16 4,352,400 0.87 39,824,460
SYMC 12 4,607,091 1.42 23,726,519
ASK 8 5,754,752 1.64 138,689,523
TK 15 4,352,400 0.87 39,824,460
ASP 20 11,673,300 0.55 39,222,288
มูลค่ารวม: 339,191,632 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 50,143,968
ASK 8 6,959,552 1.98 167,725,203
SYMC 12 4,252,700 1.42 21,901,405
TK 21 3,652,400 0.73 33,419,460
มูลค่ารวม: 273,190,036 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 170,036,393
ASP 15 13,300,000 0.63 44,688,000
TK 16 3,652,400 0.73 33,419,460
SYMC 13 3,331,900 1.11 17,159,285
มูลค่ารวม: 265,303,138 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 42,216,000
SAMART 19 6,720,300 0.67 43,009,920
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 36,625,500
ASP 19 12,000,000 0.57 40,320,000
AIT 15 2,110,800 1.02 42,216,000
SYMC 16 2,646,200 0.88 13,627,930
TK 11 4,129,200 0.83 37,782,180
มูลค่ารวม: 255,797,530 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com