ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 22 11,673,300 0.55 44,358,540
TK 16 4,352,400 0.87 53,969,760
SYMC 12 4,607,091 1.42 53,902,965
ASK 8 5,754,752 1.64 126,604,544
TK 15 4,352,400 0.87 53,969,760
ASP 20 11,673,300 0.55 44,358,540
มูลค่ารวม: 377,164,109 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 56,710,440
ASK 8 6,959,552 1.98 153,110,144
SYMC 12 4,252,700 1.42 49,756,590
TK 21 3,652,400 0.73 45,289,760
มูลค่ารวม: 304,866,934 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 155,219,944
ASP 15 13,300,000 0.63 50,540,000
TK 16 3,652,400 0.73 45,289,760
SYMC 13 3,331,900 1.11 38,983,230
มูลค่ารวม: 290,032,934 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 58,574,700
SAMART 19 6,720,300 0.67 87,363,900
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 71,297,640
ASP 19 12,000,000 0.57 45,600,000
AIT 15 2,110,800 1.02 58,574,700
SYMC 16 2,646,200 0.88 30,960,540
TK 11 4,129,200 0.83 51,202,080
มูลค่ารวม: 403,573,560 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com