ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 12 4,607,091 1.42 53,902,965
ASK 8 5,754,752 1.64 122,000,742
TK 15 4,352,400 0.87 49,182,120
ASP 20 11,673,300 0.55 42,490,812
มูลค่ารวม: 267,576,639 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 54,322,632
ASK 8 6,959,552 1.98 147,542,502
SYMC 12 4,252,700 1.42 49,756,590
TK 21 3,652,400 0.73 41,272,120
มูลค่ารวม: 292,893,844 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 149,575,582
ASP 15 13,300,000 0.63 48,412,000
TK 16 3,652,400 0.73 41,272,120
SYMC 13 3,331,900 1.11 38,983,230
มูลค่ารวม: 278,242,932 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 59,102,400
SAMART 19 6,720,300 0.67 104,164,650
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 65,437,560
ASP 19 12,000,000 0.57 43,680,000
AIT 15 2,110,800 1.02 59,102,400
SYMC 16 2,646,200 0.88 30,960,540
TK 11 4,129,200 0.83 46,659,960
มูลค่ารวม: 409,107,510 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 14 703,600 1.02 19,700,800
SAMART 19 6,553,000 0.65 101,571,500
SAMTEL 9 4,883,400 0.79 65,437,560
SYMC 15 2,646,200 0.88 30,960,540
มูลค่ารวม: 217,670,400 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com