ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 12 4,607,091 1.42 54,824,383
ASK 8 5,754,752 1.64 122,000,742
TK 15 4,352,400 0.87 48,746,880
ASP 20 11,673,300 0.55 42,724,278
มูลค่ารวม: 268,296,283 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 54,621,108
ASK 8 6,959,552 1.98 147,542,502
SYMC 12 4,252,700 1.42 50,607,130
TK 21 3,652,400 0.73 40,906,880
มูลค่ารวม: 293,677,620 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 149,575,582
ASP 15 13,300,000 0.63 48,678,000
TK 16 3,652,400 0.73 40,906,880
SYMC 13 3,331,900 1.11 39,649,610
มูลค่ารวม: 278,810,072 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 59,102,400
SAMART 19 6,720,300 0.67 95,428,260
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 61,530,840
ASP 19 12,000,000 0.57 43,920,000
AIT 15 2,110,800 1.02 59,102,400
SYMC 16 2,646,200 0.88 31,489,780
TK 11 4,129,200 0.83 46,247,040
มูลค่ารวม: 396,820,720 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 14 703,600 1.02 19,700,800
SAMART 19 6,553,000 0.65 93,052,600
SAMTEL 9 4,883,400 0.79 61,530,840
SYMC 15 2,646,200 0.88 31,489,780
มูลค่ารวม: 205,774,020 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com