ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 22 11,673,300 0.55 44,592,006
TK 16 4,352,400 0.87 63,545,040
SYMC 12 4,607,091 1.42 38,929,919
ASK 8 5,754,752 1.64 126,604,544
TK 15 4,352,400 0.87 63,545,040
ASP 20 11,673,300 0.55 44,592,006
มูลค่ารวม: 381,808,555 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 57,008,916
ASK 8 6,959,552 1.98 153,110,144
SYMC 12 4,252,700 1.42 35,935,315
TK 21 3,652,400 0.73 53,325,040
มูลค่ารวม: 299,379,415 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 155,219,944
ASP 15 13,300,000 0.63 50,806,000
TK 16 3,652,400 0.73 53,325,040
SYMC 13 3,331,900 1.11 28,154,555
มูลค่ารวม: 287,505,539 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 62,268,600
SAMART 19 6,720,300 0.67 60,818,715
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 51,764,040
ASP 19 12,000,000 0.57 45,840,000
AIT 15 2,110,800 1.02 62,268,600
SYMC 16 2,646,200 0.88 22,360,390
TK 11 4,129,200 0.83 60,286,320
มูลค่ารวม: 365,606,665 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com