ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 20 11,673,300 0.55 45,058,938
ASK 9 5,754,752 1.64 131,208,346
มูลค่ารวม: 176,267,284 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 11 3,627,591 1.11 18,682,094
ASP 22 11,673,300 0.55 45,058,938
TK 16 4,352,400 0.87 51,793,560
SYMC 12 4,607,091 1.42 23,726,519
ASK 8 5,754,752 1.64 131,208,346
TK 15 4,352,400 0.87 51,793,560
ASP 20 11,673,300 0.55 45,058,938
มูลค่ารวม: 367,321,954 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 57,605,868
ASK 8 6,959,552 1.98 158,677,786
SYMC 12 4,252,700 1.42 21,901,405
TK 21 3,652,400 0.73 43,463,560
มูลค่ารวม: 281,648,619 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 160,864,306
ASP 15 13,300,000 0.63 51,338,000
TK 16 3,652,400 0.73 43,463,560
SYMC 13 3,331,900 1.11 17,159,285
มูลค่ารวม: 272,825,151 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 52,558,920
SAMART 19 6,720,300 0.67 53,426,385
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 48,345,660
ASP 19 12,000,000 0.57 46,320,000
AIT 15 2,110,800 1.02 52,558,920
SYMC 16 2,646,200 0.88 13,627,930
TK 11 4,129,200 0.83 49,137,480
มูลค่ารวม: 315,975,295 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com