ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 12 4,607,091 1.42 54,824,383
ASK 8 5,754,752 1.64 119,123,366
TK 15 4,352,400 0.87 47,005,920
ASP 20 11,673,300 0.55 40,623,084
มูลค่ารวม: 261,576,753 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 18 14,923,800 0.71 51,934,824
ASK 8 6,959,552 1.98 144,062,726
SYMC 12 4,252,700 1.42 50,607,130
TK 21 3,652,400 0.73 39,445,920
มูลค่ารวม: 286,050,600 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASK 9 7,055,452 2 146,047,856
ASP 15 13,300,000 0.63 46,284,000
TK 16 3,652,400 0.73 39,445,920
SYMC 13 3,331,900 1.11 39,649,610
มูลค่ารวม: 271,427,386 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 15 2,110,800 1.02 55,408,500
SAMART 19 6,720,300 0.67 100,804,500
SAMTEL 8 4,883,400 0.79 67,879,260
ASP 19 12,000,000 0.57 41,760,000
AIT 15 2,110,800 1.02 55,408,500
SYMC 16 2,646,200 0.88 31,489,780
TK 11 4,129,200 0.83 44,595,360
มูลค่ารวม: 397,345,900 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 14 703,600 1.02 18,469,500
SAMART 19 6,553,000 0.65 98,295,000
SAMTEL 9 4,883,400 0.79 67,879,260
SYMC 15 2,646,200 0.88 31,489,780
มูลค่ารวม: 216,133,540 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com