ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 581,021,525
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 50,012,000
SAMART 18 5,860,100 0.58 83,799,430
AAV 11 42,894,400 0.88 270,234,720
BR 23 6,950,700 0.76 46,569,690
PF 27 39,075,066 0.51 36,339,811
SC 19 21,798,337 0.52 81,525,780
BJC 11 8,621,900 0.54 407,384,775
มูลค่ารวม: 1,556,887,732 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 498,816,675
BJC 9 8,323,700 0.52 393,294,825
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 50,012,000
PF 28 29,306,300 0.51 27,254,859
SC 19 19,376,300 0.52 72,467,362
AAV 9 34,038,800 0.7 214,444,440
มูลค่ารวม: 1,256,290,161 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-07-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THREL 21 3,139,500 0.52 27,156,675
BJC 11 8,171,300 0.51 386,093,925
BLA 21 6,579,000 0.54 333,884,250
AAV 14 32,812,300 0.68 206,717,490
PF 28 29,306,300 0.51 27,254,859
มูลค่ารวม: 981,107,199 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com