ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,318,100 0.66 500,825,925
BR 22 6,075,400 0.67 43,742,880
GRAMMY 14 5,001,200 0.61 56,013,440
SC 17 22,537,537 0.54 73,923,121
AAV 11 44,132,000 0.91 271,411,800
BA 15 10,836,200 0.52 201,553,320
มูลค่ารวม: 1,147,470,486 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 22 7,347,800 0.8 52,904,160
BLA 18 11,884,000 0.7 525,867,000
SC 18 22,537,537 0.54 73,923,121
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 56,013,440
SAMART 16 7,346,400 0.73 100,645,680
BLA 18 11,884,000 0.7 525,867,000
BR 22 6,841,800 0.75 49,260,960
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 56,013,440
AAV 20 26,992,000 0.56 166,000,800
SC 18 22,537,537 0.54 73,923,121
มูลค่ารวม: 1,680,418,723 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 506,604,975
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 56,013,440
SAMART 18 5,860,100 0.58 80,283,370
AAV 11 42,894,400 0.88 263,800,560
BR 23 6,950,700 0.76 50,045,040
PF 27 39,075,066 0.51 32,823,055
SC 19 21,798,337 0.52 71,498,545
BJC 11 8,621,900 0.54 435,405,950
มูลค่ารวม: 1,496,474,936 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com