ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 22 7,347,800 0.8 56,945,450
BLA 18 11,884,000 0.7 540,722,000
SC 18 22,537,537 0.54 77,078,377
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 57,013,680
SAMART 16 7,346,400 0.73 95,503,200
BLA 18 11,884,000 0.7 540,722,000
BR 22 6,841,800 0.75 53,023,950
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 57,013,680
AAV 20 26,992,000 0.56 176,797,600
SC 18 22,537,537 0.54 77,078,377
มูลค่ารวม: 1,731,898,313 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 520,915,850
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 57,013,680
SAMART 18 5,860,100 0.58 76,181,300
AAV 11 42,894,400 0.88 280,958,320
BR 23 6,950,700 0.76 53,867,925
PF 27 39,075,066 0.51 33,995,307
SC 19 21,798,337 0.52 74,550,313
BJC 11 8,621,900 0.54 441,872,375
มูลค่ารวม: 1,539,355,070 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 447,214,950
BJC 9 8,323,700 0.52 426,589,625
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 57,013,680
PF 28 29,306,300 0.51 25,496,481
SC 19 19,376,300 0.52 66,266,946
AAV 9 34,038,800 0.7 222,954,140
มูลค่ารวม: 1,245,535,822 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com