ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 560,986,300
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 51,012,240
SAMART 18 5,860,100 0.58 80,283,370
AAV 11 42,894,400 0.88 276,668,880
PF 27 39,075,066 0.51 34,776,809
SC 19 21,798,337 0.52 76,730,146
BJC 11 8,621,900 0.54 416,006,675
มูลค่ารวม: 1,496,464,420 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 481,616,100
BJC 9 8,323,700 0.52 401,618,525
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 51,012,240
PF 28 29,306,300 0.51 26,082,607
SC 19 19,376,300 0.52 68,204,576
AAV 9 34,038,800 0.7 219,550,260
มูลค่ารวม: 1,248,084,308 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-07-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THREL 21 3,139,500 0.52 30,610,125
BJC 11 8,171,300 0.51 394,265,225
BLA 21 6,579,000 0.54 322,371,000
AAV 14 32,812,300 0.68 211,639,335
PF 28 29,306,300 0.51 26,082,607
มูลค่ารวม: 984,968,292 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com