ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,318,100 0.66 398,963,025
BR 22 6,075,400 0.67 35,844,860
GRAMMY 14 5,001,200 0.61 44,760,740
SC 17 22,537,537 0.54 82,487,385
AAV 11 44,132,000 0.91 238,312,800
BA 15 10,836,200 0.52 157,124,900
มูลค่ารวม: 957,493,710 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 22 7,347,800 0.8 43,352,020
BLA 18 11,884,000 0.7 418,911,000
SC 18 22,537,537 0.54 82,487,385
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 44,760,740
SAMART 16 7,346,400 0.73 58,403,880
BLA 18 11,884,000 0.7 418,911,000
BR 22 6,841,800 0.75 40,366,620
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 44,760,740
AAV 20 26,992,000 0.56 145,756,800
SC 18 22,537,537 0.54 82,487,385
มูลค่ารวม: 1,380,197,571 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 403,566,675
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 44,760,740
SAMART 18 5,860,100 0.58 46,587,795
AAV 11 42,894,400 0.88 231,629,760
BR 23 6,950,700 0.76 41,009,130
PF 27 39,075,066 0.51 35,167,559
SC 19 21,798,337 0.52 79,781,913
BJC 11 8,621,900 0.54 478,515,450
มูลค่ารวม: 1,361,019,023 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com