ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,318,100 0.66 339,543,000
BR 22 6,075,400 0.67 24,666,124
GRAMMY 14 5,001,200 0.61 33,508,040
SC 17 22,537,537 0.54 71,218,617
AAV 11 44,132,000 0.91 190,650,240
BA 15 10,836,200 0.52 132,201,640
มูลค่ารวม: 791,787,661 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 22 7,347,800 0.8 29,832,068
BLA 18 11,884,000 0.7 356,520,000
SC 18 22,537,537 0.54 71,218,617
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 33,508,040
SAMART 16 7,346,400 0.73 47,016,960
BLA 18 11,884,000 0.7 356,520,000
BR 22 6,841,800 0.75 27,777,708
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 33,508,040
AAV 20 26,992,000 0.56 116,605,440
SC 18 22,537,537 0.54 71,218,617
มูลค่ารวม: 1,143,725,490 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 343,461,000
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 33,508,040
SAMART 18 5,860,100 0.58 37,504,640
AAV 11 42,894,400 0.88 185,303,808
BR 23 6,950,700 0.76 28,219,842
PF 27 39,075,066 0.51 31,650,803
SC 19 21,798,337 0.52 68,882,745
BJC 11 8,621,900 0.54 465,582,600
มูลค่ารวม: 1,194,113,478 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com