ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 589,608,050
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 51,512,360
SAMART 18 5,860,100 0.58 79,697,360
AAV 11 42,894,400 0.88 261,655,840
BR 23 6,950,700 0.76 46,917,225
PF 27 39,075,066 0.51 36,339,811
SC 19 21,798,337 0.52 81,525,780
BJC 11 8,621,900 0.54 409,540,250
มูลค่ารวม: 1,556,796,677 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 506,188,350
BJC 9 8,323,700 0.52 395,375,750
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 51,512,360
PF 28 29,306,300 0.51 27,254,859
SC 19 19,376,300 0.52 72,467,362
AAV 9 34,038,800 0.7 207,636,680
มูลค่ารวม: 1,260,435,361 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-07-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THREL 21 3,139,500 0.52 29,040,375
BJC 11 8,171,300 0.51 388,136,750
BLA 21 6,579,000 0.54 338,818,500
AAV 14 32,812,300 0.68 200,155,030
PF 28 29,306,300 0.51 27,254,859
มูลค่ารวม: 983,405,514 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com