ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 22 7,347,800 0.8 60,251,960
BLA 18 11,884,000 0.7 415,940,000
SC 18 22,537,537 0.54 80,684,382
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 58,514,040
SAMART 16 7,346,400 0.73 90,360,720
BLA 18 11,884,000 0.7 415,940,000
BR 22 6,841,800 0.75 56,102,760
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 58,514,040
AAV 20 26,992,000 0.56 170,049,600
SC 18 22,537,537 0.54 80,684,382
มูลค่ารวม: 1,487,041,885 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 400,704,500
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 58,514,040
SAMART 18 5,860,100 0.58 72,079,230
AAV 11 42,894,400 0.88 270,234,720
BR 23 6,950,700 0.76 56,995,740
PF 27 39,075,066 0.51 35,167,559
SC 19 21,798,337 0.52 78,038,046
BJC 11 8,621,900 0.54 489,292,825
มูลค่ารวม: 1,461,026,661 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 344,011,500
BJC 9 8,323,700 0.52 472,369,975
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 58,514,040
PF 28 29,306,300 0.51 26,375,670
SC 19 19,376,300 0.52 69,367,154
AAV 9 34,038,800 0.7 214,444,440
มูลค่ารวม: 1,185,082,779 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com