ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,318,100 0.66 169,771,500
BR 22 6,075,400 0.67 12,879,848
GRAMMY 14 5,001,200 0.61 44,260,620
SC 17 22,537,537 0.54 45,525,825
AAV 11 44,132,000 0.91 86,940,040
BA 15 10,836,200 0.52 62,308,150
มูลค่ารวม: 421,685,983 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 22 7,347,800 0.8 15,577,336
BLA 18 11,884,000 0.7 178,260,000
SC 18 22,537,537 0.54 45,525,825
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 44,260,620
SAMART 16 7,346,400 0.73 39,670,560
BLA 18 11,884,000 0.7 178,260,000
BR 22 6,841,800 0.75 14,504,616
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 44,260,620
AAV 20 26,992,000 0.56 53,174,240
SC 18 22,537,537 0.54 45,525,825
มูลค่ารวม: 659,019,641 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 171,730,500
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 44,260,620
SAMART 18 5,860,100 0.58 31,644,540
AAV 11 42,894,400 0.88 84,501,968
BR 23 6,950,700 0.76 14,735,484
PF 27 39,075,066 0.51 13,676,273
SC 19 21,798,337 0.52 44,032,641
BJC 11 8,621,900 0.54 366,430,750
มูลค่ารวม: 771,012,776 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com