ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,884,000 0.7 493,186,000
SC 18 22,537,537 0.54 73,923,121
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 53,512,840
SAMART 16 7,346,400 0.73 104,318,880
BLA 18 11,884,000 0.7 493,186,000
BR 22 6,841,800 0.75 49,603,050
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 53,512,840
AAV 20 26,992,000 0.56 168,700,000
SC 18 22,537,537 0.54 73,923,121
มูลค่ารวม: 1,563,865,853 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 475,121,050
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 53,512,840
SAMART 18 5,860,100 0.58 83,213,420
AAV 11 42,894,400 0.88 268,090,000
BR 23 6,950,700 0.76 50,392,575
PF 27 39,075,066 0.51 33,995,307
SC 19 21,798,337 0.52 71,498,545
BJC 11 8,621,900 0.54 394,451,925
มูลค่ารวม: 1,430,275,663 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 407,899,350
BJC 9 8,323,700 0.52 380,809,275
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 53,512,840
PF 28 29,306,300 0.51 25,496,481
SC 19 19,376,300 0.52 63,554,264
AAV 9 34,038,800 0.7 212,742,500
มูลค่ารวม: 1,144,014,710 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com