ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 22 7,347,800 0.8 53,638,940
BLA 18 11,884,000 0.7 392,172,000
SC 18 22,537,537 0.54 86,093,391
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 48,011,520
SAMART 16 7,346,400 0.73 66,484,920
BLA 18 11,884,000 0.7 392,172,000
BR 22 6,841,800 0.75 49,945,140
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 48,011,520
AAV 20 26,992,000 0.56 147,106,400
SC 18 22,537,537 0.54 86,093,391
มูลค่ารวม: 1,369,729,223 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 377,807,100
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 48,011,520
SAMART 18 5,860,100 0.58 53,033,905
AAV 11 42,894,400 0.88 233,774,480
BR 23 6,950,700 0.76 50,740,110
PF 27 39,075,066 0.51 31,650,803
SC 19 21,798,337 0.52 83,269,647
BJC 11 8,621,900 0.54 523,780,425
มูลค่ารวม: 1,402,067,991 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 324,353,700
BJC 9 8,323,700 0.52 505,664,775
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 48,011,520
PF 28 29,306,300 0.51 23,738,103
SC 19 19,376,300 0.52 74,017,466
AAV 9 34,038,800 0.7 185,511,460
มูลค่ารวม: 1,161,297,024 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com