ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 16 7,346,400 0.73 110,196,000
BLA 18 11,884,000 0.7 579,345,000
BR 22 6,841,800 0.75 42,077,070
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 50,512,120
AAV 20 26,992,000 0.56 164,651,200
SC 18 22,537,537 0.54 83,839,638
มูลค่ารวม: 1,030,621,028 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 558,124,125
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 50,512,120
SAMART 18 5,860,100 0.58 87,901,500
AAV 11 42,894,400 0.88 261,655,840
BR 23 6,950,700 0.76 42,746,805
PF 27 39,075,066 0.51 35,949,061
SC 19 21,798,337 0.52 81,089,814
BJC 11 8,621,900 0.54 368,586,225
มูลค่ารวม: 1,486,565,489 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 479,158,875
BJC 9 8,323,700 0.52 355,838,175
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 50,512,120
PF 28 29,306,300 0.51 26,961,796
SC 19 19,376,300 0.52 72,079,836
AAV 9 34,038,800 0.7 207,636,680
มูลค่ารวม: 1,192,187,482 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-07-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THREL 21 3,139,500 0.52 25,743,900
BJC 11 8,171,300 0.51 349,323,075
BLA 21 6,579,000 0.54 320,726,250
AAV 14 32,812,300 0.68 200,155,030
PF 28 29,306,300 0.51 26,961,796
มูลค่ารวม: 922,910,051 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com