ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,318,100 0.66 396,133,500
BR 22 6,075,400 0.67 33,414,700
GRAMMY 14 5,001,200 0.61 40,009,600
SC 17 22,537,537 0.54 80,233,632
AAV 11 44,132,000 0.91 188,002,320
BA 15 10,836,200 0.52 141,954,220
มูลค่ารวม: 879,747,972 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 22 7,347,800 0.8 40,412,900
BLA 18 11,884,000 0.7 415,940,000
SC 18 22,537,537 0.54 80,233,632
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 40,009,600
SAMART 16 7,346,400 0.73 60,607,800
BLA 18 11,884,000 0.7 415,940,000
BR 22 6,841,800 0.75 37,629,900
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 40,009,600
AAV 20 26,992,000 0.56 114,985,920
SC 18 22,537,537 0.54 80,233,632
มูลค่ารวม: 1,326,002,983 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 400,704,500
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 40,009,600
SAMART 18 5,860,100 0.58 48,345,825
AAV 11 42,894,400 0.88 182,730,144
BR 23 6,950,700 0.76 38,228,850
PF 27 39,075,066 0.51 40,247,318
SC 19 21,798,337 0.52 77,602,080
BJC 11 8,621,900 0.54 500,070,200
มูลค่ารวม: 1,327,938,517 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com