ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 22 7,347,800 0.8 51,801,990
BLA 18 11,884,000 0.7 436,737,000
SC 18 22,537,537 0.54 90,150,148
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 50,512,120
SAMART 16 7,346,400 0.73 85,218,240
BLA 18 11,884,000 0.7 436,737,000
BR 22 6,841,800 0.75 48,234,690
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 50,512,120
AAV 20 26,992,000 0.56 153,854,400
SC 18 22,537,537 0.54 90,150,148
มูลค่ารวม: 1,493,907,856 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 420,739,725
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 50,512,120
SAMART 18 5,860,100 0.58 67,977,160
AAV 11 42,894,400 0.88 244,498,080
BR 23 6,950,700 0.76 49,002,435
PF 27 39,075,066 0.51 32,823,055
SC 19 21,798,337 0.52 87,193,348
BJC 11 8,621,900 0.54 497,914,725
มูลค่ารวม: 1,450,660,648 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 361,212,075
BJC 9 8,323,700 0.52 480,693,675
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 50,512,120
PF 28 29,306,300 0.51 24,617,292
SC 19 19,376,300 0.52 77,505,200
AAV 9 34,038,800 0.7 194,021,160
มูลค่ารวม: 1,188,561,522 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com