ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,884,000 0.7 552,606,000
SC 18 22,537,537 0.54 77,078,377
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 55,513,320
SAMART 16 7,346,400 0.73 113,869,200
BLA 18 11,884,000 0.7 552,606,000
BR 22 6,841,800 0.75 51,313,500
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 55,513,320
AAV 20 26,992,000 0.56 172,748,800
SC 18 22,537,537 0.54 77,078,377
มูลค่ารวม: 1,708,326,893 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 18 11,448,700 0.67 532,364,550
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 55,513,320
SAMART 18 5,860,100 0.58 90,831,550
AAV 11 42,894,400 0.88 274,524,160
BR 23 6,950,700 0.76 52,130,250
PF 27 39,075,066 0.51 34,386,058
SC 19 21,798,337 0.52 74,550,313
BJC 11 8,621,900 0.54 392,296,450
มูลค่ารวม: 1,506,596,651 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 19 9,828,900 0.58 457,043,850
BJC 9 8,323,700 0.52 378,728,350
GRAMMY 13 5,001,200 0.61 55,513,320
PF 28 29,306,300 0.51 25,789,544
SC 19 19,376,300 0.52 66,266,946
AAV 9 34,038,800 0.7 217,848,320
มูลค่ารวม: 1,201,190,330 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com