ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 18 64,595,900 0.54 471,550,070
AP 12 43,431,500 1.38 241,044,825
TTW 9 47,481,000 1.19 650,489,700
M 16 4,626,700 0.5 263,721,900
TISCO 14 10,502,000 1.31 787,650,000
KKP 22 7,009,900 0.83 297,920,750
GLOW 7 14,182,600 0.97 0
TCAP 7 21,054,200 1.75 768,478,300
IRPC 8 135,900,200 0.67 366,930,540
INTUCH 8 30,930,800 0.96 1,662,530,500
มูลค่ารวม: 5,510,316,585 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
RATCH 11 7,534,400 0.52 527,408,000
มูลค่ารวม: 527,408,000 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com