ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 11 15,202,000 1.42 352,686,400
LH 13 100,028,780 0.84 1,010,290,678
AP 10 47,248,100 1.5 309,475,055
BCP 8 25,286,700 1.84 859,747,800
BEAUTY 6 57,444,300 1.91 502,637,625
SAWAD 17 7,344,444 0.68 354,369,423
HMPRO 16 68,497,800 0.52 1,020,617,220
TISCO 17 5,990,600 0.75 479,248,000
AAV 8 56,590,400 1.17 248,997,760
COM7 13 8,558,300 0.71 166,886,850
KKP 24 6,630,600 0.78 465,799,650
BANPU 11 49,430,500 0.96 845,261,550
CHG 13 101,782,400 0.93 211,707,392
DCC 17 92,695,100 1.42 203,929,220
ROBINS 7 14,935,300 1.34 1,008,132,750
TCAP 17 9,360,300 0.78 505,456,200
MINT 21 25,683,700 0.56 898,929,500
INTUCH 7 33,311,500 1.04 1,623,935,625
มูลค่ารวม: 11,068,108,698 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 4 22,675,200 3.02 90,247,296
MBK 20 14,610,200 0.86 328,729,500
AMATA 16 9,323,900 0.87 216,314,480
MAJOR 14 9,307,000 1.04 212,199,600
BEAUTY 6 79,759,200 2.66 697,893,000
LH 12 97,246,480 0.81 982,189,448
DCC 13 128,242,600 1.96 282,133,720
KCE 16 5,096,600 0.87 147,801,400
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,742,032,500
SAWAD 10 9,556,144 0.88 461,083,948
DCC 10 147,446,000 2.26 324,381,200
ROBINS 7 15,438,000 1.39 1,042,065,000
LH 12 108,241,880 0.91 1,093,242,988
MODERN 3 25,990,600 3.47 103,442,588
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 731,405,500
KKP 19 8,395,800 0.99 589,804,950
SAWAD 10 9,188,600 0.88 443,349,950
TISCO 10 10,761,500 1.34 860,920,000
QH 10 136,593,633 1.27 404,317,154
MAJOR 13 9,307,000 1.04 212,199,600
TCAP 9 14,180,600 1.18 765,752,400
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,458,760,660
MINT 19 27,857,000 0.63 974,995,000
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,742,032,500
SCCC 15 1,379,700 0.6 315,951,300
CSL 4 8,046,000 1.35 0
MBK 8 35,842,300 2.1 806,451,750
MODERN 3 25,990,600 3.47 103,442,588
AYUD 15 1,634,500 0.65 68,649,000
LH 12 108,241,880 0.91 1,093,242,988
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 731,405,500
QH 10 149,721,933 1.4 443,176,922
TCAP 9 14,180,600 1.18 765,752,400
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,458,760,660
KKP 18 9,323,600 1.1 654,982,900
ROBINS 8 15,088,300 1.36 1,018,460,250
SAWAD 10 9,188,600 0.88 443,349,950
DCC 10 147,446,000 2.26 324,381,200
MAJOR 17 8,922,500 1 203,433,000
TISCO 10 11,489,500 1.44 919,160,000
BCP 6 41,339,400 3 1,405,539,600
RATCH 10 8,363,800 0.58 416,099,050
LPN 5 31,772,000 2.15 239,878,600
มูลค่ารวม: 27,319,412,039 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com