ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 4 40,108,300 1.25 2,145,794,050
SCC 20 6,343,000 0.53 3,437,906,000
CSL 4 16,319,700 2.75 97,918,200
VGI 9 45,314,082 0.66 224,757,847
GLOW 11 11,215,300 0.77 944,889,025
MBK 7 40,072,000 2.12 597,072,800
LH 10 124,071,680 1.06 1,234,513,216
MODERN 3 29,284,200 3.9 158,134,680
QH 4 448,462,633 4.19 1,174,972,098
TCAP 6 26,673,300 2.09 1,260,313,425
KKP 11 17,693,100 2.09 1,265,056,650
AYUD 13 2,213,300 0.89 72,485,575
BCP 7 42,041,500 3.05 1,387,369,500
RATCH 8 11,546,100 0.8 577,305,000
TISCO 4 40,338,800 5.04 3,096,002,900
DCC 9 159,699,100 2.45 651,572,328
SCCC 11 1,752,400 0.76 490,672,000
LPN 3 70,132,600 4.75 841,591,200
มูลค่ารวม: 19,658,326,494 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCCC 12 1,690,100 0.73 473,228,000
TCAP 8 26,673,300 2.09 1,260,313,425
INTUCH 4 48,141,900 1.5 2,575,591,650
SCC 19 6,963,400 0.58 3,774,162,800
BEC 18 17,504,300 0.88 341,333,850
CSL 3 22,025,400 3.7 132,152,400
GLOW 9 14,039,100 0.96 1,182,794,175
VGI 5 33,061,491 0.96 163,984,995
AYUD 14 2,213,300 0.89 72,485,575
LH 10 127,285,680 1.16 1,266,492,516
MODERN 3 31,461,900 4.19 169,894,260
KKP 11 18,148,900 2.15 1,297,646,350
MBK 8 40,251,300 2.13 599,744,370
QH 4 423,024,800 4.61 1,108,324,976
RATCH 7 11,785,200 0.81 589,260,000
CPALL 14 93,550,500 1.04 5,753,355,750
BCP 5 40,225,600 2.92 1,327,444,800
DCC 8 101,423,000 2.49 413,805,840
TISCO 4 45,527,000 5.69 3,494,197,250
LPN 2 79,596,700 5.39 955,160,400
DTAC 10 17,716,400 0.75 748,517,900
มูลค่ารวม: 27,699,891,282 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com