ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MINT 19 27,857,000 0.63 1,016,780,500
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,965,370,000
SCCC 15 1,379,700 0.6 402,872,400
CSL 4 8,046,000 1.35 47,471,400
MBK 8 35,842,300 2.1 537,634,500
MODERN 3 25,990,600 3.47 118,517,136
AYUD 15 1,634,500 0.65 51,486,750
LH 12 108,241,880 0.91 1,028,297,860
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 911,122,280
QH 10 149,721,933 1.4 365,321,517
TCAP 9 14,180,600 1.18 677,123,650
HMPRO 13 97,903,400 0.74 934,977,470
KKP 18 9,323,600 1.1 636,335,700
ROBINS 8 15,088,300 1.36 871,349,325
SAWAD 10 9,188,600 0.88 475,510,050
DCC 10 147,446,000 2.26 598,630,760
MAJOR 17 8,922,500 1 305,595,625
TISCO 10 11,489,500 1.44 899,053,375
BCP 6 41,339,400 3 1,343,530,500
RATCH 10 8,363,800 0.58 420,280,950
LPN 5 31,772,000 2.15 343,137,600
มูลค่ารวม: 13,950,399,348 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com