ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 11 15,202,000 1.42 335,964,200
LH 13 100,028,780 0.84 1,110,319,458
AP 10 47,248,100 1.5 422,870,495
BCP 8 25,286,700 1.84 891,356,175
BEAUTY 6 57,444,300 1.91 936,342,090
SAWAD 17 7,344,444 0.68 260,727,762
HMPRO 16 68,497,800 0.52 986,368,320
TISCO 17 5,990,600 0.75 524,177,500
AAV 8 56,590,400 1.17 305,588,160
COM7 13 8,558,300 0.71 157,472,720
KKP 24 6,630,600 0.78 449,223,150
BANPU 11 49,430,500 0.96 1,077,584,900
CHG 13 101,782,400 0.93 236,135,168
DCC 17 92,695,100 1.42 228,029,946
ROBINS 7 14,935,300 1.34 970,794,500
TCAP 17 9,360,300 0.78 472,695,150
MINT 21 25,683,700 0.56 879,666,725
INTUCH 7 33,311,500 1.04 1,782,165,250
มูลค่ารวม: 12,027,481,669 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 4 22,675,200 3.02 107,480,448
MBK 20 14,610,200 0.86 356,488,880
AMATA 16 9,323,900 0.87 206,058,190
MAJOR 14 9,307,000 1.04 248,962,250
BEAUTY 6 79,759,200 2.66 1,300,074,960
LH 12 97,246,480 0.81 1,079,435,928
DCC 13 128,242,600 1.96 315,476,796
KCE 16 5,096,600 0.87 183,477,600
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,911,769,000
SAWAD 10 9,556,144 0.88 339,243,112
DCC 10 147,446,000 2.26 362,717,160
ROBINS 7 15,438,000 1.39 1,003,470,000
LH 12 108,241,880 0.91 1,201,484,868
MODERN 3 25,990,600 3.47 123,195,444
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,362,503,960
KKP 19 8,395,800 0.99 568,815,450
SAWAD 10 9,188,600 0.88 326,195,300
TISCO 10 10,761,500 1.34 941,631,250
QH 10 136,593,633 1.27 434,367,753
MAJOR 13 9,307,000 1.04 248,962,250
TCAP 9 14,180,600 1.18 716,120,300
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,409,808,960
MINT 19 27,857,000 0.63 954,102,250
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,911,769,000
SCCC 15 1,379,700 0.6 310,432,500
CSL 4 8,046,000 1.35 61,954,200
MBK 8 35,842,300 2.1 874,552,120
MODERN 3 25,990,600 3.47 123,195,444
AYUD 15 1,634,500 0.65 69,057,625
LH 12 108,241,880 0.91 1,201,484,868
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,362,503,960
QH 10 149,721,933 1.4 476,115,747
TCAP 9 14,180,600 1.18 716,120,300
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,409,808,960
KKP 18 9,323,600 1.1 631,673,900
ROBINS 8 15,088,300 1.36 980,739,500
SAWAD 10 9,188,600 0.88 326,195,300
DCC 10 147,446,000 2.26 362,717,160
MAJOR 17 8,922,500 1 238,676,875
TISCO 10 11,489,500 1.44 1,005,331,250
BCP 6 41,339,400 3 1,457,213,850
RATCH 10 8,363,800 0.58 430,735,700
LPN 5 31,772,000 2.15 317,720,000
มูลค่ารวม: 29,969,840,368 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com