ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 11 15,202,000 1.42 0
LH 13 100,028,780 0.84 730,210,094
AP 10 47,248,100 1.5 262,226,955
BCP 8 25,286,700 1.84 558,836,070
BEAUTY 6 57,444,300 1.91 100,527,525
SAWAD 17 7,344,444 0.68 418,633,308
HMPRO 16 68,497,800 0.52 1,013,767,440
TISCO 17 5,990,600 0.75 449,295,000
AAV 8 56,590,400 1.17 111,483,088
COM7 13 8,558,300 0.71 209,678,350
KKP 24 6,630,600 0.78 281,800,500
BANPU 11 49,430,500 0.96 308,940,625
CHG 13 101,782,400 0.93 262,598,592
DCC 17 92,695,100 1.42 175,193,739
ROBINS 7 14,935,300 1.34 0
TCAP 17 9,360,300 0.78 341,650,950
MINT 21 25,683,700 0.56 477,716,820
INTUCH 7 33,311,500 1.04 1,790,493,125
มูลค่ารวม: 7,493,052,181 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 4 22,675,200 3.02 55,327,488
MBK 20 14,610,200 0.86 0
AMATA 16 9,323,900 0.87 0
MAJOR 14 9,307,000 1.04 159,149,700
BEAUTY 6 79,759,200 2.66 139,578,600
LH 12 97,246,480 0.81 709,899,304
DCC 13 128,242,600 1.96 242,378,514
KCE 16 5,096,600 0.87 95,306,420
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,920,702,500
SAWAD 10 9,556,144 0.88 544,700,208
DCC 10 147,446,000 2.26 278,672,940
ROBINS 7 15,438,000 1.39 0
LH 12 108,241,880 0.91 790,165,724
MODERN 3 25,990,600 3.47 63,417,064
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 146,281,100
KKP 19 8,395,800 0.99 356,821,500
SAWAD 10 9,188,600 0.88 523,750,200
TISCO 10 10,761,500 1.34 807,112,500
QH 10 136,593,633 1.27 295,042,247
MAJOR 13 9,307,000 1.04 159,149,700
TCAP 9 14,180,600 1.18 517,591,900
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,448,970,320
MINT 19 27,857,000 0.63 518,140,200
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,920,702,500
SCCC 15 1,379,700 0.6 173,842,200
CSL 4 8,046,000 1.35 0
MBK 8 35,842,300 2.1 0
MODERN 3 25,990,600 3.47 63,417,064
AYUD 15 1,634,500 0.65 58,433,375
LH 12 108,241,880 0.91 790,165,724
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 146,281,100
QH 10 149,721,933 1.4 323,399,375
TCAP 9 14,180,600 1.18 517,591,900
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,448,970,320
KKP 18 9,323,600 1.1 396,253,000
ROBINS 8 15,088,300 1.36 0
SAWAD 10 9,188,600 0.88 523,750,200
DCC 10 147,446,000 2.26 278,672,940
MAJOR 17 8,922,500 1 152,574,750
TISCO 10 11,489,500 1.44 861,712,500
BCP 6 41,339,400 3 913,600,740
RATCH 10 8,363,800 0.58 585,466,000
LPN 5 31,772,000 2.15 181,100,400
มูลค่ารวม: 19,108,092,218 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com