ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 11 15,202,000 1.42 0
LH 13 100,028,780 0.84 0
AP 10 47,248,100 1.5 0
BCP 8 25,286,700 1.84 0
BEAUTY 6 57,444,300 1.91 0
SAWAD 17 7,344,444 0.68 0
HMPRO 16 68,497,800 0.52 0
TISCO 17 5,990,600 0.75 0
AAV 8 56,590,400 1.17 0
COM7 13 8,558,300 0.71 0
KKP 24 6,630,600 0.78 0
BANPU 11 49,430,500 0.96 0
CHG 13 101,782,400 0.93 0
DCC 17 92,695,100 1.42 0
ROBINS 7 14,935,300 1.34 0
TCAP 17 9,360,300 0.78 0
MINT 21 25,683,700 0.56 0
INTUCH 7 33,311,500 1.04 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 4 22,675,200 3.02 0
MBK 20 14,610,200 0.86 0
AMATA 16 9,323,900 0.87 0
MAJOR 14 9,307,000 1.04 0
BEAUTY 6 79,759,200 2.66 0
LH 12 97,246,480 0.81 0
DCC 13 128,242,600 1.96 0
KCE 16 5,096,600 0.87 0
INTUCH 8 35,734,000 1.11 0
SAWAD 10 9,556,144 0.88 0
DCC 10 147,446,000 2.26 0
ROBINS 7 15,438,000 1.39 0
LH 12 108,241,880 0.91 0
MODERN 3 25,990,600 3.47 0
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 0
KKP 19 8,395,800 0.99 0
SAWAD 10 9,188,600 0.88 0
TISCO 10 10,761,500 1.34 0
QH 10 136,593,633 1.27 0
MAJOR 13 9,307,000 1.04 0
TCAP 9 14,180,600 1.18 0
HMPRO 13 97,903,400 0.74 0
MINT 19 27,857,000 0.63 0
INTUCH 8 35,734,000 1.11 0
SCCC 15 1,379,700 0.6 0
CSL 4 8,046,000 1.35 0
MBK 8 35,842,300 2.1 0
MODERN 3 25,990,600 3.47 0
AYUD 15 1,634,500 0.65 0
LH 12 108,241,880 0.91 0
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 0
QH 10 149,721,933 1.4 0
TCAP 9 14,180,600 1.18 0
HMPRO 13 97,903,400 0.74 0
KKP 18 9,323,600 1.1 0
ROBINS 8 15,088,300 1.36 0
SAWAD 10 9,188,600 0.88 0
DCC 10 147,446,000 2.26 0
MAJOR 17 8,922,500 1 0
TISCO 10 11,489,500 1.44 0
BCP 6 41,339,400 3 0
RATCH 10 8,363,800 0.58 0
LPN 5 31,772,000 2.15 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com