ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 11 15,202,000 1.42 308,600,600
LH 13 100,028,780 0.84 975,280,605
AP 10 47,248,100 1.5 361,447,965
BCP 8 25,286,700 1.84 967,216,275
BEAUTY 6 57,444,300 1.91 838,686,780
SAWAD 17 7,344,444 0.68 381,911,088
HMPRO 16 68,497,800 0.52 705,527,340
TISCO 17 5,990,600 0.75 446,299,700
AAV 8 56,590,400 1.17 348,030,960
COM7 13 8,558,300 0.71 114,681,220
KKP 24 6,630,600 0.78 455,853,750
BANPU 11 49,430,500 0.96 855,147,650
CHG 13 101,782,400 0.93 256,491,648
DCC 17 92,695,100 1.42 368,926,498
ROBINS 7 14,935,300 1.34 866,247,400
TCAP 17 9,360,300 0.78 439,934,100
MINT 21 25,683,700 0.56 1,014,506,150
INTUCH 7 33,311,500 1.04 1,965,378,500
มูลค่ารวม: 11,670,168,229 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 4 22,675,200 3.02 108,840,960
MBK 20 14,610,200 0.86 229,380,140
AMATA 16 9,323,900 0.87 189,275,170
MAJOR 14 9,307,000 1.04 283,863,500
BEAUTY 6 79,759,200 2.66 1,164,484,320
LH 12 97,246,480 0.81 948,153,180
DCC 13 128,242,600 1.96 510,405,548
KCE 16 5,096,600 0.87 431,936,850
INTUCH 8 35,734,000 1.11 2,108,306,000
SAWAD 10 9,556,144 0.88 496,919,488
DCC 10 147,446,000 2.26 586,835,080
ROBINS 7 15,438,000 1.39 895,404,000
LH 12 108,241,880 0.91 1,055,358,330
MODERN 3 25,990,600 3.47 124,754,880
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,220,402,320
KKP 19 8,395,800 0.99 577,211,250
SAWAD 10 9,188,600 0.88 477,807,200
TISCO 10 10,761,500 1.34 801,731,750
QH 10 136,593,633 1.27 333,288,465
MAJOR 13 9,307,000 1.04 283,863,500
TCAP 9 14,180,600 1.18 666,488,200
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,008,405,020
MINT 19 27,857,000 0.63 1,100,351,500
INTUCH 8 35,734,000 1.11 2,108,306,000
SCCC 15 1,379,700 0.6 401,492,700
CSL 4 8,046,000 1.35 53,908,200
MBK 8 35,842,300 2.1 562,724,110
MODERN 3 25,990,600 3.47 124,754,880
AYUD 15 1,634,500 0.65 47,809,125
LH 12 108,241,880 0.91 1,055,358,330
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,220,402,320
QH 10 149,721,933 1.4 365,321,517
TCAP 9 14,180,600 1.18 666,488,200
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,008,405,020
KKP 18 9,323,600 1.1 640,997,500
ROBINS 8 15,088,300 1.36 875,121,400
SAWAD 10 9,188,600 0.88 477,807,200
DCC 10 147,446,000 2.26 586,835,080
MAJOR 17 8,922,500 1 272,136,250
TISCO 10 11,489,500 1.44 855,967,750
BCP 6 41,339,400 3 1,581,232,050
RATCH 10 8,363,800 0.58 468,372,800
LPN 5 31,772,000 2.15 346,314,800
มูลค่ารวม: 29,323,221,882 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com