ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 4 40,108,300 1.25 2,125,739,900
SCC 20 6,343,000 0.53 3,272,988,000
CSL 4 16,319,700 2.75 101,182,140
VGI 9 45,314,082 0.66 231,101,818
GLOW 11 11,215,300 0.77 874,793,400
MBK 7 40,072,000 2.12 605,087,200
LH 10 124,071,680 1.06 1,215,902,464
MODERN 3 29,284,200 3.9 169,848,360
QH 4 448,462,633 4.19 1,174,972,098
TCAP 6 26,673,300 2.09 1,293,655,050
KKP 11 17,693,100 2.09 1,163,321,325
AYUD 13 2,213,300 0.89 73,592,225
BCP 7 42,041,500 3.05 1,450,431,750
RATCH 8 11,546,100 0.8 600,397,200
TISCO 4 40,338,800 5.04 2,763,207,800
DCC 9 159,699,100 2.45 705,870,022
SCCC 11 1,752,400 0.76 474,900,400
LPN 3 70,132,600 4.75 813,538,160
มูลค่ารวม: 19,110,529,313 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCCC 12 1,690,100 0.73 458,017,100
TCAP 8 26,673,300 2.09 1,293,655,050
INTUCH 4 48,141,900 1.5 2,551,520,700
SCC 19 6,963,400 0.58 3,593,114,400
BEC 18 17,504,300 0.88 274,817,510
CSL 3 22,025,400 3.7 136,557,480
GLOW 9 14,039,100 0.96 1,095,049,800
VGI 5 33,061,491 0.96 168,613,604
AYUD 14 2,213,300 0.89 73,592,225
LH 10 127,285,680 1.16 1,247,399,664
MODERN 3 31,461,900 4.19 182,479,020
KKP 11 18,148,900 2.15 1,193,290,175
MBK 8 40,251,300 2.13 607,794,630
QH 4 423,024,800 4.61 1,108,324,976
RATCH 7 11,785,200 0.81 612,830,400
CPALL 14 93,550,500 1.04 5,613,030,000
BCP 5 40,225,600 2.92 1,387,783,200
DCC 8 101,423,000 2.49 448,289,660
TISCO 4 45,527,000 5.69 3,118,599,500
LPN 2 79,596,700 5.39 923,321,720
DTAC 10 17,716,400 0.75 770,663,400
มูลค่ารวม: 26,858,744,214 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com