ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAWAD 10 9,556,144 0.88 458,694,912
DCC 10 147,446,000 2.26 583,886,160
ROBINS 7 15,438,000 1.39 829,792,500
LH 12 108,241,880 0.91 1,104,067,176
MODERN 3 25,990,600 3.47 124,754,880
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,145,172,040
KKP 19 8,395,800 0.99 577,211,250
SAWAD 10 9,188,600 0.88 441,052,800
TISCO 10 10,761,500 1.34 774,828,000
QH 10 136,593,633 1.27 327,824,719
MAJOR 13 9,307,000 1.04 279,210,000
TCAP 9 14,180,600 1.18 655,852,750
HMPRO 13 97,903,400 0.74 964,348,490
MINT 19 27,857,000 0.63 1,079,458,750
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,974,303,500
SCCC 15 1,379,700 0.6 402,872,400
CSL 4 8,046,000 1.35 48,276,000
MBK 8 35,842,300 2.1 544,802,960
MODERN 3 25,990,600 3.47 124,754,880
AYUD 15 1,634,500 0.65 49,035,000
LH 12 108,241,880 0.91 1,104,067,176
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,145,172,040
QH 10 149,721,933 1.4 359,332,639
TCAP 9 14,180,600 1.18 655,852,750
HMPRO 13 97,903,400 0.74 964,348,490
KKP 18 9,323,600 1.1 640,997,500
ROBINS 8 15,088,300 1.36 810,996,125
SAWAD 10 9,188,600 0.88 441,052,800
DCC 10 147,446,000 2.26 583,886,160
MAJOR 17 8,922,500 1 267,675,000
TISCO 10 11,489,500 1.44 827,244,000
BCP 6 41,339,400 3 1,601,901,750
RATCH 10 8,363,800 0.58 468,372,800
LPN 5 31,772,000 2.15 333,606,000
มูลค่ารวม: 22,694,704,397 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com