ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 16 9,323,900 0.87 230,300,330
MAJOR 14 9,307,000 1.04 265,249,500
BEAUTY 6 79,759,200 2.66 1,523,400,720
LH 12 97,246,480 0.81 1,001,638,744
DCC 13 128,242,600 1.96 459,108,508
KCE 16 5,096,600 0.87 431,936,850
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,983,237,000
SAWAD 10 9,556,144 0.88 616,371,288
DCC 10 147,446,000 2.26 527,856,680
ROBINS 7 15,438,000 1.39 1,150,131,000
LH 12 108,241,880 0.91 1,114,891,364
MODERN 3 25,990,600 3.47 150,745,480
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,596,553,720
KKP 19 8,395,800 0.99 652,773,450
SAWAD 10 9,188,600 0.88 592,664,700
TISCO 10 10,761,500 1.34 922,798,625
QH 10 136,593,633 1.27 417,976,517
MAJOR 13 9,307,000 1.04 265,249,500
TCAP 9 14,180,600 1.18 804,749,050
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,253,163,520
MINT 19 27,857,000 0.63 1,176,958,250
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,983,237,000
SCCC 15 1,379,700 0.6 379,417,500
CSL 4 8,046,000 1.35 62,758,800
MBK 8 35,842,300 2.1 706,093,310
MODERN 3 25,990,600 3.47 150,745,480
AYUD 15 1,634,500 0.65 54,347,125
LH 12 108,241,880 0.91 1,114,891,364
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,596,553,720
QH 10 149,721,933 1.4 458,149,115
TCAP 9 14,180,600 1.18 804,749,050
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,253,163,520
KKP 18 9,323,600 1.1 724,909,900
ROBINS 8 15,088,300 1.36 1,124,078,350
SAWAD 10 9,188,600 0.88 592,664,700
DCC 10 147,446,000 2.26 527,856,680
MAJOR 17 8,922,500 1 254,291,250
TISCO 10 11,489,500 1.44 985,224,625
BCP 6 41,339,400 3 1,612,236,600
RATCH 10 8,363,800 0.58 464,190,900
LPN 5 31,772,000 2.15 403,504,400
มูลค่ารวม: 32,390,818,185 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com