ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAWAD 10 9,556,144 0.88 504,086,596
DCC 10 147,446,000 2.26 592,732,920
ROBINS 7 15,438,000 1.39 883,825,500
LH 12 108,241,880 0.91 1,082,418,800
MODERN 3 25,990,600 3.47 125,274,692
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 944,557,960
KKP 19 8,395,800 0.99 606,596,550
SAWAD 10 9,188,600 0.88 484,698,650
TISCO 10 10,761,500 1.34 834,016,250
QH 10 136,593,633 1.27 355,143,446
MAJOR 13 9,307,000 1.04 307,131,000
TCAP 9 14,180,600 1.18 666,488,200
HMPRO 13 97,903,400 0.74 934,977,470
MINT 19 27,857,000 0.63 1,135,172,750
INTUCH 8 35,734,000 1.11 2,090,439,000
SCCC 15 1,379,700 0.6 444,263,400
CSL 4 8,046,000 1.35 48,678,300
MBK 8 35,842,300 2.1 537,634,500
MODERN 3 25,990,600 3.47 125,274,692
AYUD 15 1,634,500 0.65 51,486,750
LH 12 108,241,880 0.91 1,082,418,800
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 944,557,960
QH 10 149,721,933 1.4 389,277,026
TCAP 9 14,180,600 1.18 666,488,200
HMPRO 13 97,903,400 0.74 934,977,470
KKP 18 9,323,600 1.1 673,630,100
ROBINS 8 15,088,300 1.36 863,805,175
SAWAD 10 9,188,600 0.88 484,698,650
DCC 10 147,446,000 2.26 592,732,920
MAJOR 17 8,922,500 1 294,442,500
TISCO 10 11,489,500 1.44 890,436,250
BCP 6 41,339,400 3 1,395,204,750
RATCH 10 8,363,800 0.58 430,735,700
LPN 5 31,772,000 2.15 393,972,800
มูลค่ารวม: 22,792,275,727 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com