ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 4 40,108,300 1.25 2,085,631,600
SCC 20 6,343,000 0.53 3,146,128,000
CSL 4 16,319,700 2.75 100,366,155
VGI 9 45,314,082 0.66 249,227,451
GLOW 11 11,215,300 0.77 883,204,875
MBK 7 40,072,000 2.12 589,058,400
LH 10 124,071,680 1.06 1,184,884,544
MODERN 3 29,284,200 3.9 175,705,200
QH 4 448,462,633 4.19 1,192,910,604
TCAP 6 26,673,300 2.09 1,226,971,800
KKP 11 17,693,100 2.09 990,813,600
AYUD 13 2,213,300 0.89 73,592,225
BCP 7 42,041,500 3.05 1,481,962,875
RATCH 8 11,546,100 0.8 585,964,575
TISCO 4 40,338,800 5.04 2,511,090,300
DCC 9 159,699,100 2.45 731,421,878
SCCC 11 1,752,400 0.76 492,424,400
LPN 3 70,132,600 4.75 904,710,540
มูลค่ารวม: 18,606,069,022 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCCC 12 1,690,100 0.73 474,918,100
TCAP 8 26,673,300 2.09 1,226,971,800
INTUCH 4 48,141,900 1.5 2,503,378,800
SCC 19 6,963,400 0.58 3,453,846,400
BEC 18 17,504,300 0.88 313,326,970
CSL 3 22,025,400 3.7 135,456,210
GLOW 9 14,039,100 0.96 1,105,579,125
VGI 5 33,061,491 0.96 181,838,201
AYUD 14 2,213,300 0.89 73,592,225
LH 10 127,285,680 1.16 1,215,578,244
MODERN 3 31,461,900 4.19 188,771,400
KKP 11 18,148,900 2.15 1,016,338,400
MBK 8 40,251,300 2.13 591,694,110
QH 4 423,024,800 4.61 1,125,245,968
RATCH 7 11,785,200 0.81 598,098,900
CPALL 14 93,550,500 1.04 5,566,254,750
BCP 5 40,225,600 2.92 1,417,952,400
DCC 8 101,423,000 2.49 464,517,340
TISCO 4 45,527,000 5.69 2,834,055,750
LPN 2 79,596,700 5.39 1,026,797,430
DTAC 10 17,716,400 0.75 806,096,200
มูลค่ารวม: 26,320,308,723 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com