ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 16 9,323,900 0.87 203,261,020
MAJOR 14 9,307,000 1.04 288,517,000
BEAUTY 6 79,759,200 2.66 1,339,954,560
LH 12 97,246,480 0.81 1,040,537,336
DCC 13 128,242,600 1.96 515,535,252
KCE 16 5,096,600 0.87 480,354,550
INTUCH 8 35,734,000 1.11 2,135,106,500
SAWAD 10 9,556,144 0.88 645,039,720
DCC 10 147,446,000 2.26 592,732,920
ROBINS 7 15,438,000 1.39 1,099,957,500
LH 12 108,241,880 0.91 1,158,188,116
MODERN 3 25,990,600 3.47 127,873,752
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,404,298,560
KKP 19 8,395,800 0.99 625,487,100
SAWAD 10 9,188,600 0.88 620,230,500
TISCO 10 10,761,500 1.34 906,656,375
QH 10 136,593,633 1.27 396,121,536
MAJOR 13 9,307,000 1.04 288,517,000
TCAP 9 14,180,600 1.18 744,481,500
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,223,792,500
MINT 19 27,857,000 0.63 1,156,065,500
INTUCH 8 35,734,000 1.11 2,135,106,500
SCCC 15 1,379,700 0.6 390,455,100
CSL 4 8,046,000 1.35 61,954,200
MBK 8 35,842,300 2.1 745,519,840
MODERN 3 25,990,600 3.47 127,873,752
AYUD 15 1,634,500 0.65 49,443,625
LH 12 108,241,880 0.91 1,158,188,116
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,404,298,560
QH 10 149,721,933 1.4 434,193,606
TCAP 9 14,180,600 1.18 744,481,500
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,223,792,500
KKP 18 9,323,600 1.1 694,608,200
ROBINS 8 15,088,300 1.36 1,075,041,375
SAWAD 10 9,188,600 0.88 620,230,500
DCC 10 147,446,000 2.26 592,732,920
MAJOR 17 8,922,500 1 276,597,500
TISCO 10 11,489,500 1.44 967,990,375
BCP 6 41,339,400 3 1,777,594,200
RATCH 10 8,363,800 0.58 468,372,800
LPN 5 31,772,000 2.15 387,618,400
มูลค่ารวม: 32,328,802,365 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com