ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 16 9,323,900 0.87 215,382,090
MAJOR 14 9,307,000 1.04 265,249,500
BEAUTY 6 79,759,200 2.66 1,595,184,000
LH 12 97,246,480 0.81 1,059,986,632
DCC 13 128,242,600 1.96 415,506,024
KCE 16 5,096,600 0.87 356,762,000
INTUCH 8 35,734,000 1.11 2,072,572,000
SAWAD 10 9,556,144 0.88 611,593,216
DCC 10 147,446,000 2.26 477,725,040
ROBINS 7 15,438,000 1.39 980,313,000
LH 12 108,241,880 0.91 1,179,836,492
MODERN 3 25,990,600 3.47 140,349,240
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,671,784,000
KKP 19 8,395,800 0.99 646,476,600
SAWAD 10 9,188,600 0.88 588,070,400
TISCO 10 10,761,500 1.34 963,154,250
QH 10 136,593,633 1.27 426,172,135
MAJOR 13 9,307,000 1.04 265,249,500
TCAP 9 14,180,600 1.18 776,387,850
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,419,599,300
MINT 19 27,857,000 0.63 1,086,423,000
INTUCH 8 35,734,000 1.11 2,072,572,000
SCCC 15 1,379,700 0.6 358,722,000
CSL 4 8,046,000 1.35 61,149,600
MBK 8 35,842,300 2.1 795,699,060
MODERN 3 25,990,600 3.47 140,349,240
AYUD 15 1,634,500 0.65 76,412,875
LH 12 108,241,880 0.91 1,179,836,492
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 1,671,784,000
QH 10 149,721,933 1.4 467,132,431
TCAP 9 14,180,600 1.18 776,387,850
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,419,599,300
KKP 18 9,323,600 1.1 717,917,200
ROBINS 8 15,088,300 1.36 958,107,050
SAWAD 10 9,188,600 0.88 588,070,400
DCC 10 147,446,000 2.26 477,725,040
MAJOR 17 8,922,500 1 254,291,250
TISCO 10 11,489,500 1.44 1,028,310,250
BCP 6 41,339,400 3 1,643,241,150
RATCH 10 8,363,800 0.58 441,190,450
LPN 5 31,772,000 2.15 346,314,800
มูลค่ารวม: 32,688,588,707 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com