ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 11 15,202,000 1.42 348,125,800
LH 13 100,028,780 0.84 1,050,302,190
AP 10 47,248,100 1.5 394,521,635
BCP 8 25,286,700 1.84 834,461,100
BEAUTY 6 57,444,300 1.91 519,870,915
SAWAD 17 7,344,444 0.68 315,811,092
HMPRO 16 68,497,800 0.52 1,006,917,660
TISCO 17 5,990,600 0.75 459,778,550
AAV 8 56,590,400 1.17 233,152,448
COM7 13 8,558,300 0.71 187,426,770
KKP 24 6,630,600 0.78 457,511,400
BANPU 11 49,430,500 0.96 874,919,850
CHG 13 101,782,400 0.93 264,634,240
DCC 17 92,695,100 1.42 209,490,926
ROBINS 7 14,935,300 1.34 967,060,675
TCAP 17 9,360,300 0.78 479,715,375
MINT 21 25,683,700 0.56 988,822,450
INTUCH 7 33,311,500 1.04 1,748,853,750
มูลค่ารวม: 11,341,376,826 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 4 22,675,200 3.02 97,049,856
MBK 20 14,610,200 0.86 372,560,100
AMATA 16 9,323,900 0.87 213,517,310
MAJOR 14 9,307,000 1.04 224,298,700
BEAUTY 6 79,759,200 2.66 721,820,760
LH 12 97,246,480 0.81 1,021,088,040
DCC 13 128,242,600 1.96 289,828,276
KCE 16 5,096,600 0.87 191,122,500
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,876,035,000
SAWAD 10 9,556,144 0.88 410,914,192
DCC 10 147,446,000 2.26 333,227,960
ROBINS 7 15,438,000 1.39 999,610,500
LH 12 108,241,880 0.91 1,136,539,740
MODERN 3 25,990,600 3.47 111,239,768
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 756,482,260
KKP 19 8,395,800 0.99 579,310,200
SAWAD 10 9,188,600 0.88 395,109,800
TISCO 10 10,761,500 1.34 825,945,125
QH 10 136,593,633 1.27 423,440,262
MAJOR 13 9,307,000 1.04 224,298,700
TCAP 9 14,180,600 1.18 726,755,750
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,439,179,980
MINT 19 27,857,000 0.63 1,072,494,500
INTUCH 8 35,734,000 1.11 1,876,035,000
SCCC 15 1,379,700 0.6 333,887,400
CSL 4 8,046,000 1.35 0
MBK 8 35,842,300 2.1 913,978,650
MODERN 3 25,990,600 3.47 111,239,768
AYUD 15 1,634,500 0.65 71,509,375
LH 12 108,241,880 0.91 1,136,539,740
BEAUTY 5 83,589,200 2.79 756,482,260
QH 10 149,721,933 1.4 464,137,992
TCAP 9 14,180,600 1.18 726,755,750
HMPRO 13 97,903,400 0.74 1,439,179,980
KKP 18 9,323,600 1.1 643,328,400
ROBINS 8 15,088,300 1.36 976,967,425
SAWAD 10 9,188,600 0.88 395,109,800
DCC 10 147,446,000 2.26 333,227,960
MAJOR 17 8,922,500 1 215,032,250
TISCO 10 11,489,500 1.44 881,819,125
BCP 6 41,339,400 3 1,364,200,200
RATCH 10 8,363,800 0.58 416,099,050
LPN 5 31,772,000 2.15 314,542,800
มูลค่ารวม: 27,811,942,205 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com