ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 11 35,973,500 1.2 726,664,700
DCC 25 57,522,700 0.88 199,028,542
INTUCH 10 16,162,100 0.5 941,442,325
DCC 20 70,371,300 1.08 243,484,698
MODERN 13 12,461,000 1.66 68,535,500
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 735,009,320
TCAP 29 6,411,000 0.53 378,249,000
INTUCH 10 16,162,100 0.5 941,442,325
CSL 7 3,925,400 0.66 30,421,850
MBK 18 17,627,500 1.03 324,346,000
MODERN 13 12,461,000 1.66 68,535,500
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 735,009,320
TCAP 30 6,785,900 0.56 400,368,100
KKP 29 4,545,500 0.54 385,231,125
DCC 20 71,661,200 1.1 247,947,752
BCP 11 19,752,300 1.43 844,410,825
LPN 19 15,322,600 1.04 196,129,280
มูลค่ารวม: 7,466,256,162 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,143,063,050
CSL 5 7,747,500 1.3 60,043,125
MBK 14 20,764,700 1.1 382,070,480
LH 16 63,806,620 0.54 695,492,158
MODERN 10 15,009,300 2 82,551,150
QH 6 230,525,566 2.15 751,513,345
TCAP 10 12,829,100 1 756,916,900
KKP 19 8,861,700 1.05 751,029,075
BCP 10 20,881,500 1.52 892,684,125
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,826,224,113
DCC 18 76,850,600 1.18 265,903,076
LPN 6 36,031,600 2.44 461,204,480
มูลค่ารวม: 8,068,695,077 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com