ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 11 35,973,500 1.2 719,470,000
DCC 25 57,522,700 0.88 186,373,548
INTUCH 10 16,162,100 0.5 937,401,800
DCC 20 70,371,300 1.08 228,003,012
MODERN 13 12,461,000 1.66 67,289,400
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 727,732,000
TCAP 29 6,411,000 0.53 351,002,250
INTUCH 10 16,162,100 0.5 937,401,800
CSL 7 3,925,400 0.66 29,833,040
MBK 18 17,627,500 1.03 391,330,500
MODERN 13 12,461,000 1.66 67,289,400
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 727,732,000
TCAP 30 6,785,900 0.56 371,528,025
KKP 29 4,545,500 0.54 350,003,500
DCC 20 71,661,200 1.1 232,182,288
BCP 11 19,752,300 1.43 785,153,925
LPN 19 15,322,600 1.04 167,016,340
มูลค่ารวม: 7,276,742,828 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,138,157,200
CSL 5 7,747,500 1.3 58,881,000
MBK 14 20,764,700 1.1 460,976,340
LH 16 63,806,620 0.54 695,492,158
MODERN 10 15,009,300 2 81,050,220
QH 6 230,525,566 2.15 719,239,766
TCAP 10 12,829,100 1 702,393,225
KKP 19 8,861,700 1.05 682,350,900
BCP 10 20,881,500 1.52 830,039,625
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,781,439,325
DCC 18 76,850,600 1.18 248,995,944
LPN 6 36,031,600 2.44 392,744,440
มูลค่ารวม: 7,791,760,143 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com