ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 11 35,973,500 1.2 697,885,900
DCC 25 57,522,700 0.88 211,683,536
INTUCH 10 16,162,100 0.5 892,956,025
DCC 20 70,371,300 1.08 258,966,384
MODERN 13 12,461,000 1.66 69,158,550
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 705,900,040
TCAP 29 6,411,000 0.53 346,194,000
INTUCH 10 16,162,100 0.5 892,956,025
CSL 7 3,925,400 0.66 30,225,580
MBK 18 17,627,500 1.03 368,414,750
MODERN 13 12,461,000 1.66 69,158,550
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 705,900,040
TCAP 30 6,785,900 0.56 366,438,600
KKP 29 4,545,500 0.54 342,048,875
DCC 20 71,661,200 1.1 263,713,216
BCP 11 19,752,300 1.43 735,773,175
LPN 19 15,322,600 1.04 196,129,280
มูลค่ารวม: 7,153,502,526 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,084,192,850
CSL 5 7,747,500 1.3 59,655,750
MBK 14 20,764,700 1.1 433,982,230
LH 16 63,806,620 0.54 663,588,848
MODERN 10 15,009,300 2 83,301,615
QH 6 230,525,566 2.15 654,692,607
TCAP 10 12,829,100 1 692,771,400
KKP 19 8,861,700 1.05 666,842,925
BCP 10 20,881,500 1.52 777,835,875
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,731,678,450
DCC 18 76,850,600 1.18 282,810,208
LPN 6 36,031,600 2.44 461,204,480
มูลค่ารวม: 7,592,557,238 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com