ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 21 6,855,900 0.64 151,515,390
BCP 13 11,998,400 0.87 422,943,600
BEAUTY 13 27,175,800 0.9 442,965,540
AAV 20 25,372,600 0.52 137,012,040
DCC 27 43,182,000 0.66 106,227,720
ROBINS 15 6,841,600 0.62 444,704,000
มูลค่ารวม: 1,705,368,290 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 17 10,777,000 1.44 51,082,980
BEAUTY 11 35,973,500 1.2 586,368,050
DCC 25 57,522,700 0.88 141,505,842
INTUCH 10 16,162,100 0.5 864,672,350
DCC 20 70,371,300 1.08 173,113,398
MODERN 13 12,461,000 1.66 59,065,140
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 593,101,580
TCAP 29 6,411,000 0.53 323,755,500
INTUCH 10 16,162,100 0.5 864,672,350
CSL 7 3,925,400 0.66 30,225,580
MBK 18 17,627,500 1.03 430,111,000
MODERN 13 12,461,000 1.66 59,065,140
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 593,101,580
TCAP 30 6,785,900 0.56 342,687,950
KKP 29 4,545,500 0.54 307,957,625
DCC 20 71,661,200 1.1 176,286,552
BCP 11 19,752,300 1.43 696,268,575
LPN 19 15,322,600 1.04 153,226,000
มูลค่ารวม: 6,446,267,192 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com