ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,089,098,700
CSL 5 7,747,500 1.3 48,034,500
MBK 14 20,764,700 1.1 311,470,500
LH 16 63,806,620 0.54 618,924,214
MODERN 10 15,009,300 2 85,553,010
QH 6 230,525,566 2.15 594,755,960
TCAP 10 12,829,100 1 615,796,800
KKP 19 8,861,700 1.05 622,534,425
BCP 10 20,881,500 1.52 683,869,125
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,373,400,150
DCC 18 76,850,600 1.18 324,309,532
LPN 6 36,031,600 2.44 439,585,520
มูลค่ารวม: 6,807,332,436 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TCAP 13 12,829,100 1 615,796,800
INTUCH 6 24,889,900 0.78 1,381,389,450
CSL 5 11,321,700 1.9 70,194,540
VGI 12 17,164,321 0.5 85,821,605
LH 14 78,889,920 0.72 765,232,224
MODERN 12 16,892,300 2.25 96,286,110
KKP 20 8,808,600 1.04 618,804,150
MBK 13 23,910,600 1.27 358,659,000
QH 5 209,945,800 2.29 541,660,164
CPALL 25 45,622,500 0.51 2,703,133,125
BCP 10 19,306,000 1.4 632,271,500
DCC 14 55,298,000 1.36 233,357,560
TISCO 8 24,038,450 3 1,658,653,050
LPN 5 38,203,500 2.59 466,082,700
มูลค่ารวม: 10,227,341,978 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com