ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 21 6,855,900 0.64 0
BCP 13 11,998,400 0.87 0
BEAUTY 13 27,175,800 0.9 0
AAV 20 25,372,600 0.52 0
DCC 27 43,182,000 0.66 0
ROBINS 15 6,841,600 0.62 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 17 10,777,000 1.44 0
BEAUTY 11 35,973,500 1.2 0
DCC 25 57,522,700 0.88 0
INTUCH 10 16,162,100 0.5 0
DCC 20 70,371,300 1.08 0
MODERN 13 12,461,000 1.66 0
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 0
TCAP 29 6,411,000 0.53 0
INTUCH 10 16,162,100 0.5 0
CSL 7 3,925,400 0.66 0
MBK 18 17,627,500 1.03 0
MODERN 13 12,461,000 1.66 0
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 0
TCAP 30 6,785,900 0.56 0
KKP 29 4,545,500 0.54 0
DCC 20 71,661,200 1.1 0
BCP 11 19,752,300 1.43 0
LPN 19 15,322,600 1.04 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com