ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 10 16,162,100 0.5 840,429,200
CSL 7 3,925,400 0.66 23,552,400
MBK 18 17,627,500 1.03 264,412,500
MODERN 13 12,461,000 1.66 65,420,250
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 354,769,350
TCAP 30 6,785,900 0.56 317,240,825
KKP 29 4,545,500 0.54 320,457,750
DCC 20 71,661,200 1.1 290,944,472
BCP 11 19,752,300 1.43 646,887,825
LPN 19 15,322,600 1.04 180,806,680
มูลค่ารวม: 3,304,921,252 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,020,416,800
CSL 5 7,747,500 1.3 46,485,000
MBK 14 20,764,700 1.1 311,470,500
LH 16 63,806,620 0.54 638,066,200
MODERN 10 15,009,300 2 78,798,825
QH 6 230,525,566 2.15 576,313,915
TCAP 10 12,829,100 1 599,760,425
KKP 19 8,861,700 1.05 624,749,850
BCP 10 20,881,500 1.52 683,869,125
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,443,065,375
DCC 18 76,850,600 1.18 312,013,436
LPN 6 36,031,600 2.44 425,172,880
มูลค่ารวม: 6,760,182,331 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com