ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 21 6,855,900 0.64 157,000,110
BCP 13 11,998,400 0.87 395,947,200
BEAUTY 13 27,175,800 0.9 245,940,990
AAV 20 25,372,600 0.52 104,535,112
DCC 27 43,182,000 0.66 97,591,320
ROBINS 15 6,841,600 0.62 442,993,600
มูลค่ารวม: 1,444,008,332 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 17 10,777,000 1.44 46,125,560
BEAUTY 11 35,973,500 1.2 325,560,175
DCC 25 57,522,700 0.88 130,001,302
INTUCH 10 16,162,100 0.5 848,510,250
DCC 20 70,371,300 1.08 159,039,138
MODERN 13 12,461,000 1.66 53,333,080
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 329,298,730
TCAP 29 6,411,000 0.53 328,563,750
INTUCH 10 16,162,100 0.5 848,510,250
CSL 7 3,925,400 0.66 0
MBK 18 17,627,500 1.03 449,501,250
MODERN 13 12,461,000 1.66 53,333,080
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 329,298,730
TCAP 30 6,785,900 0.56 347,777,375
KKP 29 4,545,500 0.54 313,639,500
DCC 20 71,661,200 1.1 161,954,312
BCP 11 19,752,300 1.43 651,825,900
LPN 19 15,322,600 1.04 151,693,740
มูลค่ารวม: 5,527,966,122 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com