ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 11 35,973,500 1.2 521,615,750
DCC 25 57,522,700 0.88 227,789,892
INTUCH 10 16,162,100 0.5 953,563,900
DCC 20 70,371,300 1.08 278,670,348
MODERN 13 12,461,000 1.66 64,174,150
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 527,605,700
TCAP 29 6,411,000 0.53 307,728,000
INTUCH 10 16,162,100 0.5 953,563,900
CSL 7 3,925,400 0.66 30,225,580
MBK 18 17,627,500 1.03 276,751,750
MODERN 13 12,461,000 1.66 64,174,150
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 527,605,700
TCAP 30 6,785,900 0.56 325,723,200
KKP 29 4,545,500 0.54 318,185,000
DCC 20 71,661,200 1.1 283,778,352
BCP 11 19,752,300 1.43 745,649,325
LPN 19 15,322,600 1.04 179,274,420
มูลค่ารวม: 6,586,079,117 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,157,780,600
CSL 5 7,747,500 1.3 59,655,750
MBK 14 20,764,700 1.1 326,005,790
LH 16 63,806,620 0.54 644,446,862
MODERN 10 15,009,300 2 77,297,895
QH 6 230,525,566 2.15 613,198,006
TCAP 10 12,829,100 1 615,796,800
KKP 19 8,861,700 1.05 620,319,000
BCP 10 20,881,500 1.52 788,276,625
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,482,874,075
DCC 18 76,850,600 1.18 304,328,376
LPN 6 36,031,600 2.44 421,569,720
มูลค่ารวม: 7,111,549,499 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com