ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,074,381,150
CSL 5 7,747,500 1.3 47,647,125
MBK 14 20,764,700 1.1 309,394,030
LH 16 63,806,620 0.54 609,353,221
MODERN 10 15,009,300 2 89,305,335
QH 6 230,525,566 2.15 603,976,983
TCAP 10 12,829,100 1 612,589,525
KKP 19 8,861,700 1.05 584,872,200
BCP 10 20,881,500 1.52 720,411,750
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,333,591,450
DCC 18 76,850,600 1.18 341,216,664
LPN 6 36,031,600 2.44 407,157,080
มูลค่ารวม: 6,733,896,513 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TCAP 13 12,829,100 1 612,589,525
INTUCH 6 24,889,900 0.78 1,362,722,025
CSL 5 11,321,700 1.9 69,628,455
VGI 12 17,164,321 0.5 86,679,821
LH 14 78,889,920 0.72 753,398,736
MODERN 12 16,892,300 2.25 100,509,185
KKP 20 8,808,600 1.04 581,367,600
MBK 13 23,910,600 1.27 356,267,940
QH 5 209,945,800 2.29 550,057,996
CPALL 25 45,622,500 0.51 2,725,944,375
BCP 10 19,306,000 1.4 666,057,000
DCC 14 55,298,000 1.36 245,523,120
TISCO 8 24,038,450 3 1,610,576,150
LPN 5 38,203,500 2.59 431,699,550
มูลค่ารวม: 10,153,021,478 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com