ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 21 6,855,900 0.64 159,056,880
BCP 13 11,998,400 0.87 407,945,600
BEAUTY 13 27,175,800 0.9 237,788,250
AAV 20 25,372,600 0.52 111,639,440
DCC 27 43,182,000 0.66 95,000,400
ROBINS 15 6,841,600 0.62 461,808,000
มูลค่ารวม: 1,473,238,570 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 17 10,777,000 1.44 42,892,460
BEAUTY 11 35,973,500 1.2 314,768,125
DCC 25 57,522,700 0.88 126,549,940
INTUCH 10 16,162,100 0.5 787,902,375
DCC 20 70,371,300 1.08 154,816,860
MODERN 13 12,461,000 1.66 49,594,780
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 318,382,750
TCAP 29 6,411,000 0.53 346,194,000
INTUCH 10 16,162,100 0.5 787,902,375
CSL 7 3,925,400 0.66 0
MBK 18 17,627,500 1.03 396,618,750
MODERN 13 12,461,000 1.66 49,594,780
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 318,382,750
TCAP 30 6,785,900 0.56 366,438,600
KKP 29 4,545,500 0.54 319,321,375
DCC 20 71,661,200 1.1 157,654,640
BCP 11 19,752,300 1.43 671,578,200
LPN 19 15,322,600 1.04 115,685,630
มูลค่ารวม: 5,324,278,390 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com