ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 21 6,855,900 0.64 0
BCP 13 11,998,400 0.87 265,164,640
BEAUTY 13 27,175,800 0.9 47,557,650
AAV 20 25,372,600 0.52 49,984,022
DCC 27 43,182,000 0.66 81,613,980
ROBINS 15 6,841,600 0.62 0
มูลค่ารวม: 444,320,292 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 17 10,777,000 1.44 26,295,880
BEAUTY 11 35,973,500 1.2 62,953,625
DCC 25 57,522,700 0.88 108,717,903
INTUCH 10 16,162,100 0.5 868,712,875
DCC 20 70,371,300 1.08 133,001,757
MODERN 13 12,461,000 1.66 30,404,840
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 63,676,550
TCAP 29 6,411,000 0.53 234,001,500
INTUCH 10 16,162,100 0.5 868,712,875
CSL 7 3,925,400 0.66 0
MBK 18 17,627,500 1.03 0
MODERN 13 12,461,000 1.66 30,404,840
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 63,676,550
TCAP 30 6,785,900 0.56 247,685,350
KKP 29 4,545,500 0.54 193,183,750
DCC 20 71,661,200 1.1 135,439,668
BCP 11 19,752,300 1.43 436,525,830
LPN 19 15,322,600 1.04 87,338,820
มูลค่ารวม: 3,590,732,613 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com