ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
DCC 20 70,371,300 1.08 282,892,626
MODERN 13 12,461,000 1.66 59,812,800
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 403,891,260
TCAP 29 6,411,000 0.53 298,111,500
INTUCH 10 16,162,100 0.5 929,320,750
CSL 7 3,925,400 0.66 23,748,670
MBK 18 17,627,500 1.03 266,175,250
MODERN 13 12,461,000 1.66 59,812,800
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 403,891,260
TCAP 30 6,785,900 0.56 315,544,350
KKP 29 4,545,500 0.54 328,412,375
DCC 20 71,661,200 1.1 288,078,024
BCP 11 19,752,300 1.43 671,578,200
LPN 19 15,322,600 1.04 194,597,020
มูลค่ารวม: 4,525,866,885 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,128,345,500
CSL 5 7,747,500 1.3 46,872,375
MBK 14 20,764,700 1.1 313,546,970
LH 16 63,806,620 0.54 638,066,200
MODERN 10 15,009,300 2 72,044,640
QH 6 230,525,566 2.15 590,145,449
TCAP 10 12,829,100 1 596,553,150
KKP 19 8,861,700 1.05 640,257,825
BCP 10 20,881,500 1.52 709,971,000
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,537,611,038
DCC 18 76,850,600 1.18 308,939,412
LPN 6 36,031,600 2.44 457,601,320
มูลค่ารวม: 7,039,954,878 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com