ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,020,416,800
CSL 5 7,747,500 1.3 47,647,125
MBK 14 20,764,700 1.1 305,241,090
LH 16 63,806,620 0.54 609,353,221
MODERN 10 15,009,300 2 90,055,800
QH 6 230,525,566 2.15 613,198,006
TCAP 10 12,829,100 1 590,138,600
KKP 19 8,861,700 1.05 496,255,200
BCP 10 20,881,500 1.52 736,072,875
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,239,045,788
DCC 18 76,850,600 1.18 351,975,748
LPN 6 36,031,600 2.44 464,807,640
มูลค่ารวม: 6,564,207,892 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TCAP 13 12,829,100 1 590,138,600
INTUCH 6 24,889,900 0.78 1,294,274,800
CSL 5 11,321,700 1.9 69,628,455
VGI 12 17,164,321 0.5 94,403,766
LH 14 78,889,920 0.72 753,398,736
MODERN 12 16,892,300 2.25 101,353,800
KKP 20 8,808,600 1.04 493,281,600
MBK 13 23,910,600 1.27 351,485,820
QH 5 209,945,800 2.29 558,455,828
CPALL 25 45,622,500 0.51 2,714,538,750
BCP 10 19,306,000 1.4 680,536,500
DCC 14 55,298,000 1.36 253,264,840
TISCO 8 24,038,450 3 1,496,393,513
LPN 5 38,203,500 2.59 492,825,150
มูลค่ารวม: 9,943,980,157 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com