ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
DCC 20 70,371,300 1.08 284,300,052
MODERN 13 12,461,000 1.66 59,563,580
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 418,445,900
TCAP 29 6,411,000 0.53 301,317,000
INTUCH 10 16,162,100 0.5 977,807,050
CSL 7 3,925,400 0.66 24,141,210
MBK 18 17,627,500 1.03 267,938,000
MODERN 13 12,461,000 1.66 59,563,580
BEAUTY 11 36,386,600 1.21 418,445,900
TCAP 30 6,785,900 0.56 318,937,300
KKP 29 4,545,500 0.54 310,230,375
DCC 20 71,661,200 1.1 289,511,248
BCP 11 19,752,300 1.43 686,392,425
LPN 19 15,322,600 1.04 180,806,680
มูลค่ารวม: 4,597,400,300 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
INTUCH 7 19,623,400 0.61 1,187,215,700
CSL 5 7,747,500 1.3 47,647,125
MBK 14 20,764,700 1.1 315,623,440
LH 16 63,806,620 0.54 631,685,538
MODERN 10 15,009,300 2 71,744,454
QH 6 230,525,566 2.15 553,261,358
TCAP 10 12,829,100 1 602,967,700
KKP 19 8,861,700 1.05 604,811,025
BCP 10 20,881,500 1.52 725,632,125
TISCO 8 19,904,350 2.49 1,443,065,375
DCC 18 76,850,600 1.18 310,476,424
LPN 6 36,031,600 2.44 425,172,880
มูลค่ารวม: 6,919,303,144 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com