ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 34 4,920,600 0.66 23,618,880
BEAUTY 20 17,992,100 0.6 262,684,660
MODERN 29 5,600,900 0.75 26,884,320
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 260,202,660
MODERN 30 5,600,900 0.75 26,884,320
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 260,202,660
BCP 18 8,811,700 0.64 337,047,525
มูลค่ารวม: 1,197,525,025 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 22,016,870
MODERN 32 5,961,700 0.79 28,616,160
QH 14 90,780,083 0.85 221,503,403
BCP 17 8,554,500 0.62 327,209,625
TISCO 18 8,194,390 1.02 610,482,055
LPN 17 14,130,500 0.96 154,022,450
มูลค่ารวม: 1,363,850,563 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 29,525,560
MODERN 30 6,156,900 0.82 29,553,120
QH 11 86,715,500 0.94 211,585,820
BCP 18 8,492,000 0.62 324,819,000
TISCO 18 8,845,990 1.1 659,026,255
มูลค่ารวม: 1,254,509,755 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 34,819,230
TISCO 15 9,878,390 1.23 735,940,055
MODERN 23 7,273,200 0.97 34,911,360
QH 16 62,254,700 0.68 151,901,468
มูลค่ารวม: 957,572,113 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com