ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 20 17,992,100 0.6 349,046,740
MODERN 29 5,600,900 0.75 31,084,995
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 345,748,740
MODERN 30 5,600,900 0.75 31,084,995
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 345,748,740
BCP 18 8,811,700 0.64 328,235,825
มูลค่ารวม: 1,430,950,035 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 25,302,970
MODERN 32 5,961,700 0.79 33,087,435
QH 14 90,780,083 0.85 257,815,436
BCP 17 8,554,500 0.62 318,655,125
TISCO 18 8,194,390 1.02 712,911,930
LPN 17 14,130,500 0.96 180,870,400
มูลค่ารวม: 1,528,643,296 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 33,932,360
MODERN 30 6,156,900 0.82 34,170,795
QH 11 86,715,500 0.94 246,272,020
BCP 18 8,492,000 0.62 316,327,000
TISCO 18 8,845,990 1.1 769,601,130
มูลค่ารวม: 1,400,303,305 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 40,016,130
TISCO 15 9,878,390 1.23 859,419,930
MODERN 23 7,273,200 0.97 40,366,260
QH 16 62,254,700 0.68 176,803,348
มูลค่ารวม: 1,116,605,668 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com