ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 34 4,920,600 0.66 19,583,988
BEAUTY 20 17,992,100 0.6 154,732,060
MODERN 29 5,600,900 0.75 22,291,582
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 153,270,060
MODERN 30 5,600,900 0.75 22,291,582
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 153,270,060
BCP 18 8,811,700 0.64 292,989,025
มูลค่ารวม: 818,428,357 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 0
MODERN 32 5,961,700 0.79 23,727,566
QH 14 90,780,083 0.85 263,262,241
BCP 17 8,554,500 0.62 284,437,125
TISCO 18 8,194,390 1.02 665,794,188
LPN 17 14,130,500 0.96 98,913,500
มูลค่ารวม: 1,336,134,619 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 0
MODERN 30 6,156,900 0.82 24,504,462
QH 11 86,715,500 0.94 251,474,950
BCP 18 8,492,000 0.62 282,359,000
TISCO 18 8,845,990 1.1 718,736,688
มูลค่ารวม: 1,277,075,100 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 0
TISCO 15 9,878,390 1.23 802,619,188
MODERN 23 7,273,200 0.97 28,947,336
QH 16 62,254,700 0.68 180,538,630
มูลค่ารวม: 1,012,105,154 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com