ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 20 17,992,100 0.6 363,440,420
MODERN 29 5,600,900 0.75 30,804,950
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 360,006,420
MODERN 30 5,600,900 0.75 30,804,950
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 360,006,420
BCP 18 8,811,700 0.64 376,700,175
มูลค่ารวม: 1,521,763,335 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 25,467,275
MODERN 32 5,961,700 0.79 32,789,350
QH 14 90,780,083 0.85 295,943,071
BCP 17 8,554,500 0.62 365,704,875
TISCO 18 8,194,390 1.02 751,835,283
LPN 17 14,130,500 0.96 180,870,400
มูลค่ารวม: 1,652,610,253 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 34,152,700
MODERN 30 6,156,900 0.82 33,862,950
QH 11 86,715,500 0.94 282,692,530
BCP 18 8,492,000 0.62 363,033,000
TISCO 18 8,845,990 1.1 811,619,583
มูลค่ารวม: 1,525,360,763 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 40,275,975
TISCO 15 9,878,390 1.23 906,342,283
MODERN 23 7,273,200 0.97 40,002,600
QH 16 62,254,700 0.68 202,950,322
มูลค่ารวม: 1,189,571,180 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com