ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 20 17,992,100 0.6 260,885,450
MODERN 29 5,600,900 0.75 28,844,635
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 258,420,450
MODERN 30 5,600,900 0.75 28,844,635
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 258,420,450
BCP 18 8,811,700 0.64 332,641,675
มูลค่ารวม: 1,168,057,295 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 25,302,970
MODERN 32 5,961,700 0.79 30,702,755
QH 14 90,780,083 0.85 241,475,021
BCP 17 8,554,500 0.62 322,932,375
TISCO 18 8,194,390 1.02 610,482,055
LPN 17 14,130,500 0.96 165,326,850
มูลค่ารวม: 1,396,222,026 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 33,932,360
MODERN 30 6,156,900 0.82 31,708,035
QH 11 86,715,500 0.94 230,663,230
BCP 18 8,492,000 0.62 320,573,000
TISCO 18 8,845,990 1.1 659,026,255
มูลค่ารวม: 1,275,902,880 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 40,016,130
TISCO 15 9,878,390 1.23 735,940,055
MODERN 23 7,273,200 0.97 37,456,980
QH 16 62,254,700 0.68 165,597,502
มูลค่ารวม: 979,010,667 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com