ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 34 4,920,600 0.66 22,142,700
BEAUTY 20 17,992,100 0.6 212,306,780
MODERN 29 5,600,900 0.75 25,204,050
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 210,300,780
MODERN 30 5,600,900 0.75 25,204,050
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 210,300,780
BCP 18 8,811,700 0.64 308,409,500
มูลค่ารวม: 1,013,868,640 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 0
MODERN 32 5,961,700 0.79 26,827,650
QH 14 90,780,083 0.85 308,652,282
BCP 17 8,554,500 0.62 299,407,500
TISCO 18 8,194,390 1.02 684,231,565
LPN 17 14,130,500 0.96 145,544,150
มูลค่ารวม: 1,464,663,147 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 0
MODERN 30 6,156,900 0.82 27,706,050
QH 11 86,715,500 0.94 294,832,700
BCP 18 8,492,000 0.62 297,220,000
TISCO 18 8,845,990 1.1 738,640,165
มูลค่ารวม: 1,358,398,915 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 0
TISCO 15 9,878,390 1.23 824,845,565
MODERN 23 7,273,200 0.97 32,729,400
QH 16 62,254,700 0.68 211,665,980
มูลค่ารวม: 1,069,240,945 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com