ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 34 4,920,600 0.66 12,006,264
BEAUTY 20 17,992,100 0.6 31,486,175
MODERN 29 5,600,900 0.75 13,666,196
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 31,188,675
MODERN 30 5,600,900 0.75 13,666,196
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 31,188,675
BCP 18 8,811,700 0.64 194,738,570
มูลค่ารวม: 327,940,751 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 0
MODERN 32 5,961,700 0.79 14,546,548
QH 14 90,780,083 0.85 196,084,979
BCP 17 8,554,500 0.62 189,054,450
TISCO 18 8,194,390 1.02 614,579,250
LPN 17 14,130,500 0.96 80,543,850
มูลค่ารวม: 1,094,809,077 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 0
MODERN 30 6,156,900 0.82 15,022,836
QH 11 86,715,500 0.94 187,305,480
BCP 18 8,492,000 0.62 187,673,200
TISCO 18 8,845,990 1.1 663,449,250
มูลค่ารวม: 1,053,450,766 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 0
TISCO 15 9,878,390 1.23 740,879,250
MODERN 23 7,273,200 0.97 17,746,608
QH 16 62,254,700 0.68 134,470,152
มูลค่ารวม: 893,096,010 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com