ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BEAUTY 20 17,992,100 0.6 359,842,000
MODERN 29 5,600,900 0.75 30,244,860
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 356,442,000
MODERN 30 5,600,900 0.75 30,244,860
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 356,442,000
BCP 18 8,811,700 0.64 350,265,075
มูลค่ารวม: 1,483,480,795 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 24,974,360
MODERN 32 5,961,700 0.79 32,193,180
QH 14 90,780,083 0.85 283,233,859
BCP 17 8,554,500 0.62 340,041,375
TISCO 18 8,194,390 1.02 733,397,905
LPN 17 14,130,500 0.96 154,022,450
มูลค่ารวม: 1,567,863,129 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 33,491,680
MODERN 30 6,156,900 0.82 33,247,260
QH 11 86,715,500 0.94 270,552,360
BCP 18 8,492,000 0.62 337,557,000
TISCO 18 8,845,990 1.1 791,716,105
มูลค่ารวม: 1,466,564,405 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 39,496,440
TISCO 15 9,878,390 1.23 884,115,905
MODERN 23 7,273,200 0.97 39,275,280
QH 16 62,254,700 0.68 194,234,664
มูลค่ารวม: 1,157,122,289 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com