ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 29 5,600,900 0.75 26,772,302
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 204,954,150
MODERN 30 5,600,900 0.75 26,772,302
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 204,954,150
BCP 18 8,811,700 0.64 306,206,575
มูลค่ารวม: 769,659,479 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 20,209,515
MODERN 32 5,961,700 0.79 28,496,926
QH 14 90,780,083 0.85 217,872,199
BCP 17 8,554,500 0.62 297,268,875
TISCO 18 8,194,390 1.02 594,093,275
LPN 17 14,130,500 0.96 166,739,900
มูลค่ารวม: 1,324,680,690 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 27,101,820
MODERN 30 6,156,900 0.82 29,429,982
QH 11 86,715,500 0.94 208,117,200
BCP 18 8,492,000 0.62 295,097,000
TISCO 18 8,845,990 1.1 641,334,275
มูลค่ารวม: 1,201,080,277 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 31,960,935
TISCO 15 9,878,390 1.23 716,183,275
MODERN 23 7,273,200 0.97 34,765,896
QH 16 62,254,700 0.68 149,411,280
มูลค่ารวม: 932,321,386 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 31,960,935
MODERN 23 7,273,200 0.91 34,765,896
SE-ED 17 3,899,740 1.09 14,351,043
TISCO 18 5,096,900 0.7 369,525,250
มูลค่ารวม: 450,603,124 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com