ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MODERN 29 5,600,900 0.75 26,884,320
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 197,825,310
MODERN 30 5,600,900 0.75 26,884,320
BEAUTY 20 17,822,100 0.59 197,825,310
BCP 18 8,811,700 0.64 299,597,800
มูลค่ารวม: 749,017,060 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 11 3,286,100 0.55 19,880,905
MODERN 32 5,961,700 0.79 28,616,160
QH 14 90,780,083 0.85 232,397,012
BCP 17 8,554,500 0.62 290,853,000
TISCO 18 8,194,390 1.02 633,016,628
LPN 17 14,130,500 0.96 179,457,350
มูลค่ารวม: 1,384,221,055 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 9 4,406,800 0.74 26,661,140
MODERN 30 6,156,900 0.82 29,553,120
QH 11 86,715,500 0.94 221,991,680
BCP 18 8,492,000 0.62 288,728,000
TISCO 18 8,845,990 1.1 683,352,728
มูลค่ารวม: 1,250,286,668 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 31,441,245
TISCO 15 9,878,390 1.23 763,105,628
MODERN 23 7,273,200 0.97 34,911,360
QH 16 62,254,700 0.68 159,372,032
มูลค่ารวม: 988,830,265 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CSL 7 5,196,900 0.87 31,441,245
MODERN 23 7,273,200 0.91 34,911,360
SE-ED 17 3,899,740 1.09 15,286,981
TISCO 18 5,096,900 0.7 393,735,525
มูลค่ารวม: 475,375,111 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com