ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 502,673,990
SAMART 15 6,994,100 0.69 95,119,760
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 453,125,446
AAV 9 56,866,100 1.17 346,883,210
BR 13 10,351,800 1.13 69,874,650
EGCO 13 3,023,200 0.57 628,825,600
PF 10 160,366,666 2.09 149,140,999
SC 8 57,845,362 1.38 216,341,654
ASK 11 2,346,000 0.67 54,427,200
BJC 8 10,488,600 0.66 498,208,500
ERW 13 41,677,700 1.67 185,048,988
มูลค่ารวม: 3,199,669,997 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 502,673,990
BJC 7 10,488,600 0.66 498,208,500
GLOBAL 22 16,028,290 0.53 290,112,049
PF 8 120,275,000 2.08 111,855,750
SC 8 51,418,100 1.38 192,303,694
KKP 29 4,283,300 0.51 282,697,800
ERW 14 38,950,000 1.57 172,938,000
AAV 6 100,450,400 2.07 612,747,440
ASK 12 3,192,000 0.91 74,054,400
EGCO 13 3,106,800 0.59 646,214,400
BCP 21 7,775,800 0.56 268,265,100
มูลค่ารวม: 3,652,071,123 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com