ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 8 16,853,600 1.85 142,412,920
PF 12 160,366,666 1.85 149,140,999
BLA 20 9,335,660 0.55 354,755,080
AMATA 18 8,156,400 0.76 177,809,520
PLAT 21 17,009,200 0.61 152,232,340
SC 7 57,845,362 1.38 201,301,860
BANPU 17 34,524,300 0.68 614,532,540
PF 12 160,366,666 1.85 149,140,999
SAMART 9 12,330,800 1.23 161,533,480
BLA 20 9,335,660 0.55 354,755,080
BR 9 16,853,600 1.85 142,412,920
AAV 22 25,257,700 0.52 162,912,165
SC 7 57,845,362 1.38 201,301,860
UV 8 12,431,100 0.65 145,443,870
ASK 12 2,346,000 0.67 54,192,600
BA 16 11,105,800 0.53 207,678,460
AMATA 22 7,124,400 0.67 155,311,920
PLAT 21 17,009,200 0.61 152,232,340
มูลค่ารวม: 3,679,100,953 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 370,905,080
SAMART 15 6,994,100 0.69 91,622,710
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 445,615,079
AAV 9 56,866,100 1.17 366,786,345
BR 13 10,351,800 1.13 87,472,710
EGCO 13 3,023,200 0.57 701,382,400
PF 10 160,366,666 2.09 149,140,999
SC 8 57,845,362 1.38 201,301,860
ASK 11 2,346,000 0.67 54,192,600
BJC 8 10,488,600 0.66 561,140,100
ERW 13 41,677,700 1.67 277,156,705
มูลค่ารวม: 3,306,716,588 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com