ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 12 160,366,666 1.85 142,726,333
BLA 20 9,335,660 0.55 434,108,190
AMATA 18 8,156,400 0.76 147,630,840
PLAT 21 17,009,200 0.61 118,213,940
SC 7 57,845,362 1.38 197,831,138
BANPU 17 34,524,300 0.68 604,175,250
PF 12 160,366,666 1.85 142,726,333
SAMART 9 12,330,800 1.23 189,894,320
BLA 20 9,335,660 0.55 434,108,190
BR 9 16,853,600 1.85 125,559,320
AAV 22 25,257,700 0.52 162,912,165
SC 7 57,845,362 1.38 197,831,138
UV 8 12,431,100 0.65 116,230,785
ASK 12 2,346,000 0.67 49,735,200
BA 16 11,105,800 0.53 207,678,460
AMATA 22 7,124,400 0.67 128,951,640
PLAT 21 17,009,200 0.61 118,213,940
มูลค่ารวม: 3,518,527,182 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 453,870,690
SAMART 15 6,994,100 0.69 107,709,140
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 365,504,503
AAV 9 56,866,100 1.17 366,786,345
BR 13 10,351,800 1.13 77,120,910
EGCO 13 3,023,200 0.57 646,964,800
PF 10 160,366,666 2.09 142,726,333
SC 8 57,845,362 1.38 197,831,138
ASK 11 2,346,000 0.67 49,735,200
BJC 8 10,488,600 0.66 477,231,300
ERW 13 41,677,700 1.67 222,975,695
มูลค่ารวม: 3,108,456,054 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com