ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BANPU 17 34,524,300 0.68 673,223,850
PF 12 160,366,666 1.85 147,537,333
SAMART 9 12,330,800 1.23 183,728,920
BLA 20 9,335,660 0.55 455,113,425
BR 9 16,853,600 1.85 104,492,320
AAV 22 25,257,700 0.52 155,334,855
SC 7 57,845,362 1.38 215,184,747
UV 8 12,431,100 0.65 86,396,145
ASK 12 2,346,000 0.67 49,031,400
BA 16 11,105,800 0.53 223,226,580
AMATA 22 7,124,400 0.67 121,114,800
PLAT 21 17,009,200 0.61 120,765,320
มูลค่ารวม: 2,535,149,694 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 475,832,175
SAMART 15 6,994,100 0.69 104,212,090
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 408,063,247
AAV 9 56,866,100 1.17 349,726,515
BR 13 10,351,800 1.13 64,181,160
EGCO 13 3,023,200 0.57 668,127,200
PF 10 160,366,666 2.09 147,537,333
SC 8 57,845,362 1.38 215,184,747
ASK 11 2,346,000 0.67 49,031,400
BJC 8 10,488,600 0.66 456,254,100
ERW 13 41,677,700 1.67 202,553,622
มูลค่ารวม: 3,140,703,588 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com