ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 10 11,962,700 0.63 0
BR 8 16,853,600 1.85 0
PF 12 160,366,666 1.85 0
BLA 20 9,335,660 0.55 0
AMATA 18 8,156,400 0.76 0
PLAT 21 17,009,200 0.61 0
SC 7 57,845,362 1.38 0
BANPU 17 34,524,300 0.68 0
PF 12 160,366,666 1.85 0
SAMART 9 12,330,800 1.23 0
BLA 20 9,335,660 0.55 0
BR 9 16,853,600 1.85 0
AAV 22 25,257,700 0.52 0
SC 7 57,845,362 1.38 0
UV 8 12,431,100 0.65 0
ASK 12 2,346,000 0.67 0
BA 16 11,105,800 0.53 0
AMATA 22 7,124,400 0.67 0
PLAT 21 17,009,200 0.61 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 0
SAMART 15 6,994,100 0.69 0
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 0
AAV 9 56,866,100 1.17 0
BR 13 10,351,800 1.13 0
EGCO 13 3,023,200 0.57 0
PF 10 160,366,666 2.09 0
SC 8 57,845,362 1.38 0
ASK 11 2,346,000 0.67 0
BJC 8 10,488,600 0.66 0
ERW 13 41,677,700 1.67 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com