ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 12 160,366,666 1.85 133,104,333
BLA 20 9,335,660 0.55 420,104,700
AMATA 18 8,156,400 0.76 137,027,520
PLAT 21 17,009,200 0.61 125,017,620
SC 7 57,845,362 1.38 182,791,344
BANPU 17 34,524,300 0.68 573,103,380
PF 12 160,366,666 1.85 133,104,333
SAMART 9 12,330,800 1.23 152,901,920
BLA 20 9,335,660 0.55 420,104,700
BR 9 16,853,600 1.85 122,188,600
AAV 22 25,257,700 0.52 154,071,970
SC 7 57,845,362 1.38 182,791,344
UV 8 12,431,100 0.65 99,448,800
ASK 12 2,346,000 0.67 48,562,200
BA 16 11,105,800 0.53 201,014,980
AMATA 22 7,124,400 0.67 119,689,920
PLAT 21 17,009,200 0.61 125,017,620
มูลค่ารวม: 3,330,045,283 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 439,229,700
SAMART 15 6,994,100 0.69 86,726,840
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 322,945,760
AAV 9 56,866,100 1.17 346,883,210
BR 13 10,351,800 1.13 75,050,550
EGCO 13 3,023,200 0.57 692,312,800
PF 10 160,366,666 2.09 133,104,333
SC 8 57,845,362 1.38 182,791,344
ASK 11 2,346,000 0.67 48,562,200
BJC 8 10,488,600 0.66 471,987,000
ERW 13 41,677,700 1.67 245,898,430
มูลค่ารวม: 3,045,492,166 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com