ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 495,353,495
SAMART 15 6,994,100 0.69 100,015,630
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 413,070,158
AAV 9 56,866,100 1.17 358,256,430
BR 13 10,351,800 1.13 69,357,060
EGCO 13 3,023,200 0.57 619,756,000
PF 10 160,366,666 2.09 149,140,999
SC 8 57,845,362 1.38 216,341,654
ASK 11 2,346,000 0.67 48,562,200
BJC 8 10,488,600 0.66 495,586,350
ERW 13 41,677,700 1.67 185,882,542
มูลค่ารวม: 3,151,322,518 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 495,353,495
BJC 7 10,488,600 0.66 495,586,350
GLOBAL 22 16,028,290 0.53 264,466,785
PF 8 120,275,000 2.08 111,855,750
SC 8 51,418,100 1.38 192,303,694
KKP 29 4,283,300 0.51 300,901,825
ERW 14 38,950,000 1.57 173,717,000
AAV 6 100,450,400 2.07 632,837,520
ASK 12 3,192,000 0.91 66,074,400
EGCO 13 3,106,800 0.59 636,894,000
BCP 21 7,775,800 0.56 254,657,450
มูลค่ารวม: 3,624,648,269 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com