ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 8 16,853,600 1.85 123,031,280
PF 12 160,366,666 1.85 129,896,999
BLA 20 9,335,660 0.55 308,076,780
AMATA 18 8,156,400 0.76 188,412,840
PLAT 21 17,009,200 0.61 144,578,200
SC 7 57,845,362 1.38 220,969,283
BANPU 17 34,524,300 0.68 762,987,030
PF 12 160,366,666 1.85 129,896,999
SAMART 9 12,330,800 1.23 111,593,740
BLA 20 9,335,660 0.55 308,076,780
BR 9 16,853,600 1.85 123,031,280
AAV 22 25,257,700 0.52 137,654,465
SC 7 57,845,362 1.38 220,969,283
UV 8 12,431,100 0.65 126,797,220
ASK 12 2,346,000 0.67 51,612,000
BA 16 11,105,800 0.53 165,476,420
AMATA 22 7,124,400 0.67 164,573,640
PLAT 21 17,009,200 0.61 144,578,200
มูลค่ารวม: 3,562,212,440 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 322,101,780
SAMART 15 6,994,100 0.69 63,296,605
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 388,035,603
AAV 9 56,866,100 1.17 309,920,245
BR 13 10,351,800 1.13 75,568,140
EGCO 13 3,023,200 0.57 707,428,800
PF 10 160,366,666 2.09 129,896,999
SC 8 57,845,362 1.38 220,969,283
ASK 11 2,346,000 0.67 51,612,000
BJC 8 10,488,600 0.66 637,182,450
ERW 13 41,677,700 1.67 335,505,485
มูลค่ารวม: 3,241,517,390 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com