ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 478,272,340
SAMART 15 6,994,100 0.69 95,819,170
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 445,615,079
AAV 9 56,866,100 1.17 366,786,345
EGCO 13 3,023,200 0.57 607,663,200
PF 10 160,366,666 2.09 142,726,333
SC 8 57,845,362 1.38 203,615,674
ASK 11 2,346,000 0.67 54,896,400
BJC 8 10,488,600 0.66 506,074,950
ERW 13 41,677,700 1.67 184,215,434
มูลค่ารวม: 3,085,684,925 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 478,272,340
BJC 7 10,488,600 0.66 506,074,950
GLOBAL 22 16,028,290 0.53 285,303,562
PF 8 120,275,000 2.08 107,044,750
SC 8 51,418,100 1.38 180,991,712
KKP 29 4,283,300 0.51 229,156,550
ERW 14 38,950,000 1.57 172,159,000
AAV 6 100,450,400 2.07 647,905,080
ASK 12 3,192,000 0.91 74,692,800
EGCO 13 3,106,800 0.59 624,466,800
BCP 21 7,775,800 0.56 266,321,150
มูลค่ารวม: 3,572,388,694 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com