ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 14 10,427,600 0.98 234,621,000
BCP 4 100,936,800 7.33 3,356,148,600
CK 17 11,760,550 0.69 299,894,025
STEC 18 11,640,050 0.76 270,049,160
SCB 2 392,649,100 11.56 55,952,496,750
PTT 3 176,499,100 6.18 8,383,707,250
SCCC 7 2,920,399 0.98 648,328,578
มูลค่ารวม: 69,145,245,363 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTT 4 187,192,850 6.55 8,891,660,375
SCCC 7 3,010,399 1.01 668,308,578
KTB 4 287,320,608 2.06 5,861,340,403
SCB 3 392,649,100 11.56 55,952,496,750
SCCC 7 2,254,000 0.98 500,388,000
KTB 4 276,170,608 1.98 5,633,880,403
PTT 3 195,929,200 6.86 9,306,637,000
ESSO 3 126,875,000 3.67 1,471,750,000
THAI 2 165,037,582 7.56 2,178,496,082
SCB 3 392,899,100 11.57 55,988,121,750
BCP 4 107,433,200 7.8 3,572,153,900
มูลค่ารวม: 150,025,233,242 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTB 4 269,349,108 1.93 5,494,721,803
ESSO 4 126,875,000 3.67 1,471,750,000
THAI 3 165,037,582 7.56 2,178,496,082
SCB 3 392,899,100 11.57 55,988,121,750
PTT 3 212,730,000 7.45 10,104,675,000
BCP 3 107,433,200 7.8 3,572,153,900
SCCC 7 2,254,000 0.98 500,388,000
มูลค่ารวม: 79,310,306,536 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com