ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 14 10,427,600 0.98 211,680,280
BCP 4 100,936,800 7.33 3,860,832,600
CK 17 11,760,550 0.69 332,235,538
STEC 18 11,640,050 0.76 299,731,288
SCB 2 392,649,100 11.56 58,504,715,900
PTT 3 176,499,100 6.18 71,658,634,600
SCCC 7 2,920,399 0.98 849,836,109
มูลค่ารวม: 135,717,666,314 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTT 4 187,192,850 6.55 76,000,297,100
SCCC 7 3,010,399 1.01 876,026,109
KTB 4 287,320,608 2.06 5,315,431,248
SCB 3 392,649,100 11.56 58,504,715,900
SCCC 7 2,254,000 0.98 655,914,000
KTB 4 276,170,608 1.98 5,109,156,248
PTT 3 195,929,200 6.86 79,547,255,200
ESSO 3 126,875,000 3.67 1,446,375,000
THAI 2 165,037,582 7.56 2,904,661,443
SCB 3 392,899,100 11.57 58,541,965,900
BCP 4 107,433,200 7.8 4,109,319,900
มูลค่ารวม: 293,011,118,048 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTB 4 269,349,108 1.93 4,982,958,498
ESSO 4 126,875,000 3.67 1,446,375,000
THAI 3 165,037,582 7.56 2,904,661,443
SCB 3 392,899,100 11.57 58,541,965,900
PTT 3 212,730,000 7.45 86,368,380,000
BCP 3 107,433,200 7.8 4,109,319,900
SCCC 7 2,254,000 0.98 655,914,000
มูลค่ารวม: 159,009,574,741 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com